AAU logo

Boglancering 7.11.19

Boglancering 7,11,19n

Det er os en glæde på udgivelsesdagen at invitere til lancering af bogen:

Kaj Munks digtning og livssyn af Anker Gemzøe og Mogens Pahuus

torsdag den 7. 11. kl. 13.30 til c. 16  Aalborg Universitet, CREATE,
Rendsburggade 14, lokale 4.231
– med efterfølgende reception

Af Aalborg Universitetsforlags pressemeddelelse:
"Bogen giver en ajourført litterær og idéhistorisk læsning af Kaj Munks bedste værker, en indgående kritisk fortolkning og vurdering, der kan give et nyt, begrundet billede af det blivende i hans forfatterskab. Men den går også nærmere ind på de litterært svagere værker, der er væsentlige kilder til hans mere problematiske, personlige politiske og religiøse opfattelser. Bogen kombinerer litterære og filosofiske synsvinkler. Blandt meget andet rummer bogen et gennemført opgør med Per Stig Møllers billede af Kaj Munk. En fagfællevurdering af bogen konkluderer: ”De to forfattere har skrevet den ultimative fremstilling af Kaj Munks forfatterskab, dels pga. den grundige læsning af alt hvad han har skrevet, dels pga. det nu tilgængelige, omfattende arkivmateriale de inddrager, og dels fordi de så udpræget er i kritisk dialog med stort set alle der hidtil har skrevet om hans digtning og livssyn”.


Program

13.30-13.45 Velkomst ved Peter Øhrstrøm, Kaj Munk Forskningscentret
 
13.45-14.15  Anker Gemzøe: Kaj Munks digtning Kaj Munk er en af alle tiders største danske dramatikere, men er også en interessant lyriker og betydelig prosaist. Oplægget giver prøver på bogens nye læsninger, især af Kaj Munks bedste værker og især først og sidst i forfatterskabet. Dramatikken vejer tungest, men vi har taget hans digte og selvbiografi alvorligere som litteratur, end det før er sket.  - Ungdomsforfatterskabet – arkivets betydning. - Fra det store verdenshistoriske drama til det vestjyske egnsspil: Kontraster og indre sammenhæng mellem En Idealist og Ordet.  - Skred i værdier, stil og genrer – det blivende i Munks modstandsdigtning: Niels Ebbesen, Navigare necesse og Foraaret saa sagte kommer. 
Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, indbyder til boglancering og reception
Tro og tvivl, moralisme og livsdyrkelse, provokerende idealisering og grum afsløring af diktatorer kæmper mod hinanden hos denne fødte dramatiker. I de bedste krigsdigte og selvbiografien changerer natur, tro og erotik, danske idyller og sej modstandsvilje i en ejendommelig farveblanding.
 
14.15-14.45  Mogens Pahuus: Kaj Munks livssyn "Det gælder om at være stærk - og det gælder om at være god". Så kort og markant formulerede Munk sit livssyn i 1927. Hans skuespil viser imidlertid, at der er mange dimensioner i de to idealer om styrke (helte-idealet) og godhed (helgen-idealet):
 
- Politisk: I En Idealist og i Sejren tænkes helten som en diktator, mens han tænkes helt anderledes i Niels Ebbesen og i Før Cannae. - Åndeligt og intellektuelt: Her gælder heltens kamp den åndelige frigørelse og udvikling (I Brændingen, Fra Tidehvervet). - Følelsesmæssigt: Her viser det sig, at godheden er forankret i den lidenskabelige kærlighed (Kærlighed, Havet og Menneskene). - Religiøst: Her forstås godhed ud fra tro og næstekærlighed som ikke bare (Gud)givne størrelser men også som vores egen indsats (Ordet).
 
Især i 1920’erne tænkes de to idealer sammen, således at de ikke modsiger men supplerer hinanden (i en form for humanistisk kristendom), men i løbet af 1930’erne kommer han til at tænke meget mere traditionelt om kristendommen. Til gengæld begynder diktatortanken gennem 1940’erne at blive afløst af en mere demokratisk tænkemåde.
 
14.45-15.00   Spørgsmål og diskussion
 
15.00-16.00       Reception ​