digitalisering

Digitalisering af dokumenter

Digitalisering af dokumenter

 

Kaj Munks forfatterarkiv udgør en enestående samling dokumenter, som omfatter originale manuskripter og breve, primært fra perioden i Vedersø, 1924-44. Samlingen kan bruges i udforskningen af ikke blot personen Kaj Munk, men også til afdækning af de samfundsmæssige forhold på den tid.

Kaj Munk Forskningscentret arbejder på at gøre forfatterarkivets dokumenter tilgængelige via forskningscentrets hjemmeside. Dette sker igennem digitalisering af dokumenterne. Herved forstås, at de enkelte ark papirer indscannes og gemmes som JPEG-filer (.jpg).

Et dokument fra arkivet bliver efter indscanning samlet i et digitalt dokument, som dermed består af et eller flere ark. Flere digitale dokumenter samles i en digital mappe.

I forbindelse med registreringen er alt materialet blevet katalogiseret og har fået tildelt et KMF-nummer. Hvis et dokument er blevet digitaliseret, vil der fra den pågældende post i kataloget i kolonnen "Link" vises teksten "Link her". Ved at klikke på linket åbnes den digitale mappe, hvor de enkelte dele er ordnet i digitale dokumenter. En digital mappe kan på den måde indeholde flere digitale dokumenter.

Det er målet at digitalisere hele forfatterarkivet.

Den 1. december 2016 var ca. 6200 ark digitaliseret, samlet i 1202 digitale dokumenter.