Kaj Munks Præstegård i Vedersø

Kaj Munks præstegård i Vedersø

Kaj Munks præstegård i Vedersø

Kaj Munks Præstegård i Vedersø - august 2010 (Foto: Jørgen Albretsen)

Den danske stat lovede efter krigen at indrette Vedersø Gamle Præstegaard som minde for Kaj Munk. I 2004 overdrog Kirkeministeriet skødet på præstegården til Fonden Vedersø Præstegård, som i 2010 afsluttede en omfattende istandsættelse af præstegården og opførelse af nye bygninger til erstatning for de tidligere avlsbygninger. Dette arbejde blev støttet økonomisk af Realdania Fonden.

Kaj Munk Forskningscentret tog i efteråret 2008 initiativ til et visionsseminar, hvor en større gruppe interessenter den 4. november 2008 diskuterede mulighederne for at oprette et værdigt og varigt minde for Kaj Munk i Vedersø Gamle Præstegaard. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede videre med sagen. Kaj Munk Forskningscentret påtog sig sekretariatsfunktionen.

Dette førte til, at Folketinget i 2009 vedtog at afsætte 4,2 mio. kr. i 2010-2013 til etablering, formidling og drift af Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

Fonden Vedersø Præstegård overdrog i 2010 skødet på Præstegården til Kulturministeriet, som i august 2010 oprettede stiftelsen Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Denne ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer med biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, som formand. Professor Peter Øhrstøm, Aalborg Universitet og bestyrelsesformand for Kaj Munk Forskningscentret, blev af Kulturministeriet udpeget til medlem af bestyrelsen. 

Fredag den 17. juni 2011 blev Kaj Munks Præstegård i Vedersø officielt indviet, og det blev samtidig bekendtgjort, at Kulturministeriet fremover vil give et årligt tilskud til driften af Præstegården.

Læs mere på Kaj Munks Præstegårds hjemmeside

 

 

 

Samarbejdspartnere