Aage Jørgensens bibliografi

Aage Jørgensens bibliografi

Kaj Munk – nogle litteraturhenvisninger

Ved Aage Jørgensen


Nedenstående liste omfatter Kaj Munk-litteratur registreret i Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 1967-1986, udg. af Dansklærerforeningen 1989 (462 sider), samt i den netbaserede videreførelse www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/omdlb.html. Dispositionen er kronologisk bagudvendt. Udgaver er uden forfatterangivelse placeret lige efter årstallet. Avisartikler er ikke medtaget.

Et appendiks omfatter litteratur fremkommet før 1967 – som fortegnet af mig i Dansk Litteratur Historie, bind 5: Fra Tom Kristensen til Halfdan Rasmussen, 1977, s. 519-21. Supplering har fundet sted i vidt omfang. Asterisk * betyder: ikke set.

(4. april 2017)

 

 

Bibliografier

 

• Blædel, Finn H., Kaj Munk. En Bibliografi. 1945. 105 s. (Suppleret i: Kaj Munk Papirer 1948. 1948. S. 77-84.)

• Bredsdorff, Elias, Danish Literature in English Translation. 1950. S. 94-95.

• Dahl, Svend & Povl Engelstoft, Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 2. 1960. S. 317-26.

• Grit, Diederik C., Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern 1731-1982. 1986. S. 140-42.

• Marcussen, Ove, Kaj Munks Bøger. En Bibliografi. 1945. 85 s.

• Schroeder, Carol, A Bibliography of Danish Literature in English Translation 1950-1980. 1982. S. 109-10.

• Spanggaard, Kristen D., Dansk skønlitteratur i fransk oversættelse fra Middelalderen til 1975. 1988. S. 171-72.

 


2017

 

• Munk, Kaj, Dänische Dramen, overs. Paul Gerhard Schoenborn, Wuppertal 2017, 412 s. 

• Munkiana, nr. 61, 2017. (Helga Hugdal Ødum, "Kaj Munk og sorgens vinger", s. 7-11; Jon Høgh, "Kaj Munk – nogle vestjyder og vestjyske steder", s. 13-22; Kaj Munk, "Samtale med Jesus", s. 23-25; Svend Aage Nielsen, "Teateranmeldelse af Hassan Preisler: Martyren Munk", s. 26-27; Christian Grund Sørensen, "Kaj Munk – modernitetens prædikant, II", s. 28-35; Knud Erik Andersen, "Kaj Munk og skolen", s. 36-39.)

• Munkiana, nr. 60, 2017. (Ricardt Riis, "Kunstner eller historiker", s. 7-9; Christian Grund Sørensen, "Kaj Munk – Modernitetens prædikant: Nye spor", s. 20-28 og 30-31; Knud Erik Andersen, "nb.no/nb-sok", s. 32-43; Aage Jørgensen, "Kaj Munk-litteratur 2010-2017", s. 44-49.)

• Jørgensen, Aage, "Tre musketerer: Kaj Munk, Valdemar Rørdam, Ejnar Thomsen". I hans: Karen Blixens udeblevne Nobelpris og andre præciseringer. 2017. S. 55-75. [< 2009.

• Lings, Jens Kristian, "Kaj Munks eftermæle". Kristeligt Dagblad 13.2.2017.

• Nord, Johan Christian, "Vor Gud han er så fast en tank. Kaj Munks kald til kamp og kærlighed". Tidehverv, 91, 2017, s. 86-89. 

• Sørensen, Christian Grund, "Kaj Munk og Vedersø Præstegård". I: Eberhard Harbsmeier & Niels Thomsen (red.), Præstegården i Danmark. Kultur og teologi. 2017. S. xx-xx.

• Topsøe, Vilhelm, "Kaj Munk – historien om det kristne martyrium". Kristeligt Dagblad 1.2.2017.

 

 

2016

 

Munkiana, nr. 58, 2016. (Jørgen Albretsen, “‘Sejren’ har 80-års fødselsdag, også digitalt set”, s. 8-10; Carl P. Behrens, “Replik til Ricardt Riis”, s. 11-12; Svend Aage Nielsen, “Kaj Munk og alterbilledet i Vedersø Kirkes krypt”, s. 13-14; Ricardt Riis, “En mulig linje i Kaj Munks skuespil”, s. 15-24; Knud Erik Andersen, “Ikke (helt) som de andre”, s. 24-35 [om Erik Thostrup Jacobsen, “Som om intet var hændt”, 1991].

Munkiana, nr. 59, 2016. (Knud Erik Andersen, “Kajmunk.aau.dk. Studieudgaven. En status med perspektiver”, s. 5-7; Jon Høgh, “Jens Kamp Bjerg – en af Kaj Munks konfirmander fortæller”, s. 8-10; Søren Daugbjerg, “Kaj Munks besøg på Sokkehavegaard ved Nakskov i juni 1939”, s. 11; Svend Aage Nielsen, “Karaktermordet på en mor”, s. 12-19; Elof Westergaard, “Kaj Munk Dramaet. Om Torvald Westergaards bronzeskulptur”, s. 20-23; Jens Kristian Lings, “Torvald Westergaards bronzeskulptur”, s. 24-28; Paul Gerhard Schoenborn, “Findes der med baggrund i Bekendelseskirkens kamp et historisk begrundet forbillede for personen biskop Beugel i skuespillet ‘Han sidder ved Smeltediglen’”, s. 30-39.)

• Høgh, Jon, Kaj Munks inferno. Kaj Munks opgør med diktaturet og demokratiet - belyst gennem et udvalg af artikler, taler og prædikener 1933-1944. 2016. 82 s.

• Riis, Ricardt, Mennesket, robot eller person? En filosofisk-teologisk gennemgang af Kaj Munks skue-spil "Fra Tidehvervet". 2016. 214 s. (Anm.: Marc Auchet, Munkiana, nr. 60, 2017, s. 11-14.)

• Øhrstrøm, Louise Klinke, Krig. Et danskfagligt forløb. 2016. S. xx-xx.

• Østergaard, Kristian, “Kaj Munk 1898-1944”. I hans: Mirakler og milepæle. 50 litterære nedslag i åndshistorien. 2016. S. xx-xx.

 

 

2015

 

Munkiana, nr. 56, 2015. (Jon Høgh, “Kaj Munk i tiden. I og omkring 1936. Brændende Europa, diktatorerne, Oxford-bevægelsen, reformationsjubilæum, børnebog”, s. 5-10; Svend Aage Nielsen, “Korrektioner til udsagn af og om Kaj Munk”, s. 11-14; Jens Kristian Lings, boganmeldelser, s. 15-18; Søren Daugbjerg, “Munk talte formentlig med Wested ved Camillas begravelse”, s. 19-25; Per Stig Møller, “Af en ung Hjælpepræsts Breve”, s. 26-40; Knud Erik Andersen, “Kaj Munk og Norge – Norge og Kaj Munk”, s. 40-55; Mogens Pahuus, “Styrke- og storhedsidealer i Kaj Munks politiske skuespil”, s. 56-75.)

Munkiana, nr. 57, 2015. (Svend Aage Nielsen, “Kaj Munk og Regensen”, s. 7-17; Kaj Munk, “Regensen er Danmark i Sandhed og Aand”, s. 18-19; Ricardt Riis, “Svar til Søren Daugbjerg [bidrag i nr. 56]”, s. 22-25; Peter Øhrstrøm, “En persuasiv model for digitalisering af kulturarven. Kaj Munks værker som eksempel”, s. 26-30; Knud Erik Andersen, “Minister Gunnar Larsens dagbog og Kaj Munk”, s. 31-35.)

• Dosenrode, Søren (red.), Kaj Munk. Manden og Værket. Udvalgte og kommenterede tekster. 2015. 357 s. (Søren Dosenrode, “Kaj Munk – et rids", s. 13-35; Marc Auchet, “Kaj Munk – en dramatiker i og udenfor tiden”, s. 37-46; Anker Gemzøe, “Kaj Munk som lyriker og prosaist – den traditionelle provokatør og tvivlende profet”, s. 127-38; Hans Raun Iversen, “Kaj Munks teologi”, s. 199-211; Søren Dosenrode, “Kaj Munks politiske ståsted – en mand i en ekstrem tid”, s. 247-61; id., “Kaj Munk og modstanden under Besættelsen”, s. 289-300.)

• Gemzøe, Anker, “Provokerende traditionalist og tvivlende profet: Kaj Munk som lyriker og prosaist”. Nordica, 32, 2015, s. 244-282.

• Kristensen, Hans, “Første. Anden. Tredje. Og tredje for sidste gang – ”. Jæger, 24:4, 2015, s. 104-07.

• Møller, Per Stig, Aldrig skal Danmark dø. Kaj Munks avisdigte 1940 og censuren. 2015. 136 s. (Heri: “Navigare necesse. Tolv Digte om Danmark 1940 [1941]”, s. 53ff [incl. Hans Brix, “Univertset og Aanden”, s. 57-60].)

 

 

2014

 

Munkiana, nr. 54, 2014. (Gerhardt Eriksen, “Kaj Munk i nærbillede. Fortællingen om en præst [H.H. Siegumfeldt], der på et tidligt tidspunkt af Munks forfatterbane interesserede sig aktivt for, hvad han skrev”, s. 5-8; Morten Schyberg, “Om opholdet hos Kaj Munk”, s. 8-9; Grå Starcke, “Erindring fra Silkeborg”, s. 10-11; Herman Christiansen, “Indberetning”, s. 12-13; Carl P. Behrens, “Et spark til ‘Ordet’”, s. 13-16; Ricardt Riis, “To kilder i Munks ubevidste?”, s. 16-23; Marc Auchet, “Et spark til Kaj Munk-forskningen: Ricardt Riis' teologiske afhandling om mirakelstykket ‘Ordet’”, s. 24-35; Marie Goul, “Kaj Munk som sin egen spindoktor”, s. 36-41; Charlotte Kirketerp, “Kaj Munk 70. Digital kulturformidling på Facebook”, s. 41-47.)

Munkiana, nr. 55, 2014. (Thomas W. Lassen, “Danmarks Kaj! Pastor Louis Brøndums mindedigt for Kaj Munk”, s. 6-11; Jon Høgh, “Kaj Munks børnebøger for mindre og større skolebørn”, s. 12-17; Knud Erik Andersen, “En god oplevelse”, s. 18-21 [om artikelkonkurrence i forbindelse med 70-året for KM's død]; id., “Magten og kærligheden. En undervisers og foredragsholders erfaringer med Kaj Munk. Eller: ‘Hvordan forholder I jer til Kaj Munk og hans forfatterskab?’”, s. 22-25; Ricardt Riis, “Talte Munk med Wested ved hans hustrus begravelse?”, s. 25-34; Peter Øhrstrøm & Ulrik Sandborg-Petersen, “Slutscenen i ‘Han sidder ved Smeltediglen’”, s. 38-41; Søren Dosenrode, “Kaj Munk og debatten om fosterdrab. ‘Naar en Kvinde først er Mor, er hun ikke længere en falden Kvinde, ligegyldigt hvordan hun saa er blevet det’”, s. 42-55.)

• Andersen, Knud Erik & Jon Høgh, “Der skal komme en stor fredens dag engang”. En historie om præsten og digteren Kaj Munk, krigen og Vedersø Præstegård. 2014. 98 s.

• Daugbjerg, Søren, Kaj Munk og Lolland. Mennesker Munk mødte. 2014. 272 s. samt to plancher. (Anm.: Jørgen Albretsen, Munkiana, nr. 55, 2014, s. 34-35.)

• Dosenrode, Søren, Hans Raun Iversen & Peter Lodberg (red.), Kaj Munk og teologien. 2014. 283 s. (Introduktion s. 9-13; Marc Auchet, “Kaj Munk og ‘Konsekvensgalskaben’”, s. 17-41; Peter Øhrstrøm, ‘Kaj Munk og livssynsdebatten i 1920'erne”, s. 45-69; Hans Hauge, “Kaj Munk og kulturradikalismen”, s. 71-82; Søren Dosenrode, “Kaj Munk, folkekirken og modstand under besættelsen"”, s. 83-112; Ricardt Riis, “En helt fri mand”, s. 113-28; Kirsten Nielsen, “Min Vilje, Gud, i din! Min Aand mod dig! De bibelske personer i ‘Samson’ og ‘En Idealist’”, s. 131-53; Søren Lodberg Hvas, “Kaj Munk: ‘Ordet’ – set i et teologisk perspektiv”, s. 155-74; Ricardt Riis, “Følelsernes teologi hos Munk”, s. 175-204; Hans Raun Iversen, “Kaj Munk som prædikant”, s. 207-29; Christian Grund Sørensen, “Et Guds Under? Persuasionen i Kaj Munks prædikener”, s. 231-54; Peter Lodberg Hvas, “Kaj Munks teologi &ndndash; dengang og nu”, s. 255-65.) (Anm.: Steen Skovsgaard, Munkiana, nr. 55, 2014, s. 35-37.)

• Dürrfeld, Peter, “Kaj Munk (1898-1944)”. I hans: Hjertet har altid det sidste ord. Erindringer om de døde i mit liv. 2014. S. 61-73.

• Høgh, Jon & Carl P. Behrens (red.), Vedersø-Lolland retur. 2014. 102 s.

• Kristensen, Hans, “Den moderne Munk”. Jæger, 23:12, 2014, s. 58-61.

• Lassen, Thomas W., “‘Far taler om andre ting i kirken’. Omkring et mindedigt for Kaj Munk”. Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog, 102, 2014, s. 27-36.

• Møller, Per Stig, Kaj Munk. Digter, præst og urostifter. 2014. 680 s. (En samudgivelse af Munk, 2000, s. 11-542, og Mere Munk, 2003, s. 543-95, med tilføjelse af et afsnit, “Men større er dog Gud”, s. 597-649; “Noter”, s. 650-71.)

• Nielsen, Svend Aage, Kaj Munk: “Jeg beder virkelig meget undskylde …”. 2014. 376 s. (Anm.: Peter Øhrstrøm, Munkiana, nr. 55, 2014, s. 37-38.)

 

 

2013

 

Munkiana, 51, 2013. (Heri: Anker Gemzøe, “Éloge de Marc Auchet”, s. 6-8; Knud Erik Andersen, “Test er ikke så ringe, når man ønsker at blive klogere …”, s. 9-12; id., “Vanskeligheder ved at arbejde med og forstå Kaj Munk”, s. 13-17; id., “Kaj Munk og hans karakterdannelse”, s. 17-27; Marc Auchet, “Shakespeares skygge i Kaj Munks skuespil ‘Sejren’ – En advarsel om diktatorernes hybris og fald”, s. 27-43.)

Munkiana, nr. 52, 2013. (Heri: Lasse Burri Gram-Hansen og Sandra Burri Gram-Hansen: “Fra Geocaching til Persuasiv Læring”, s. 16-35.)

Munkiana, nr. 53, 2013. (Heri: tre Kaj Munk-prædikener [Prædiken som skulle have været holdt i Helligåndskirken i København 21. november 1943; Prædiken i Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke 5. december 1943 (“Kaj Munks sidste prædiken i København”); Nytårsdag 1944 i Vedersø], s. 5-15.)

• Andersen, Mikael Eg, “Kaj Munk i Jullerup”. Søndersø og omegns lokalhistoriske forening. Årsskrift, 30, 2013, s. 42-45.

• Bach-Nielsen, Carsten (medd.) “Ilden og gnisterne. Niels Nøjgaards begravelsestale over Kaj Munk”. Kirkehistoriske Samlinger, 2013, s. 217-20.

• Riis, Ricardt, Et spark til himlens dør. En teologisk gennemgang af “Ordet” og skuespillets sammenhæng med “En Almanakhistorie”. 2013. 244 s. (University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 110.) (Anm.: Svend Aage Nielsen, Munkiana, nr. 52, 2013, s. 7-13; Knud Erik Andersen, åbent brev, ib., s. 13-15.)

 

 

2012

 

Munkiana, nr. 49, 2012. (Heri: Jon Høgh, “Præsten i Vejlby. En sammenligning af St. St. Blichers novelle og Hans Brix’s og Kaj Munks drama”, s. 10-21; Ricardt Riis, &lldquo;‘Vandbærere’ og ‘Stjerner’”, s. 22-34.)

Munkiana, nr. 50, 2012. (Jon Høgh, “Fiktionens virkelighed i Kaj Munks skuespil ‘Kærlighed’”, s. 6-12; Ricardt Riis, “‘Det tror jeg skam ikke det er’”, s. 16-26; Mogens Pahuus, “Menneskesynet og de centrale livsidealer i Kaj Munks dramatik”, s. 27-44.)

• Dehn, Stine Ravnborg, “Kaj Munk. Fortid, nutid og fremtid?” Bibliana, 13:1, 2012, s. 42-45.

• Gemzøe, Anker, “Viljen til operation. Munks første diktatordrama – original og bearbejdelse”. Nordica, 29, 2012, s. 271-319.

• Iversen, Hans Raun, “Rebellen og reformatoren. Kaj Munk og Luther”. I: Niels Henrik Gregersen (red.), Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000. 2012. S. 203-19.

• Lings, Jens Kristian, “Kaj Munks sidste timer”. Hardsyssels Årbog, 2. rk., 46, 2012, s. 83-92.

 

 

2011

 

Munkiana, nr. 46, 2011. (Heri: Karsten Nissen, “Et varigt og værdigt minde”, s. 12-17 [om Vedersø Præstegård]; Carl P. Behrens, “Vedersø Præstegårds betydning for Kaj Munk”, s. 17-20; id., “Martyriet i Kaj Munks sidste trykte prædiken”, s. 20-24.)

Munkiana, 47, 2011. (Heri: Vilhelm Topsøe, “Pastor Munk – et skuespil”, førsteopført på Odense Teater 24.1.1998, s. 3-47.)

Munkiana, nr. 48, 2011. (Heri: Andrea Dosenrode, “Et glimt fra Kaj Munk Forskningscentrets dagligdag”, s. 10-20 [omkring kronikforslag 1938 af Carl Otto Steinmetz]; Jens Kristian Lings, “Kaj Munk lever godt i Norge”, s. 20-25.)

• Auchet, Marc & Anker Gemzøe (red.), Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik. 2011. 285 s. (Indledning s. 5-11; Marc Auchet, “Kaj Munks æstetik og ‘det hellige teater’”, s. 15-48; Mogens Pahuus, “Den ibsenske tematik i Kaj Munks dramatik”, s. 49-70; Anker Gemzøe, “Munk og Shakespeare. Tre strategier”, s. 71-99; Lise Præstgaard Andersen, “‘En Idealist’ som 1920’ernes Herodes-drama”, s. 103-30; Johan de Mylius, “Kaj Munk og dansk ekspressionisme – nogle litteraturhistoriske overvejelser”, s. 131-45; Jesper Valeur Mogensen, “Munks dramatiske eksperimenter i krigens skygge”, s. 147-61; Sven Hakon Rossel, “Kaj Munk-billedet i dansk litteraturhistorieskrivning – punktnedslag”, s. 163-86; Anker Gemzøe, “Tvesyn og tøven i ‘Ordet’”, s. 189-207; Erik Svendsen, “Dobbeltloyalitet og de metafysiske ord i ‘Ordet’”, s. 209-19; Annelis Kuhlmann, “Retten til ‘Ordet’”, s. 221-42; Marc Auchet, “‘Ordet’ i fransk iscenesættelse – teaterteksten som palimpsest”, s. 243-55; Aage Jørgensen, “Kaj Munk – nogle litteraturhenvisninger”, s. 259-82.) (Anm.: Keld Hyldig, Edda, 2012, s. 344-46; Erik Lund, Munkiana, nr. 49, 2012, s. 6-9.)

• Høgh, Jon, Kaj Munk. Frie må vi være for at leve. 2011. 80 s.

• Høgh, Jon, “Kaj Munk. Miraklet og underet, belyst gennem et brev, erindringerne ‘Foraaret saa sagte kommer’, skuespillet ‘Ordet’, en avisartikel og en prædiken”. Hardsyssels Årbog, 2. rk., 45, 2011, s. 63-80.

 

 

2010

 

Munkiana, nr. 43, 2010. (Heri bl.a.: Jens Kristian Lings, “Kaj Munks sidste timer”, s. 6-13; Aage Jørgensen, “Kaj Munk – nogle litteraturhenvisninger”, s. 19-35.)

Munkiana, nr. 44, 2010. (Heri bl.a.: Marc Auchet, “Kaj Munk som dramatiker”, s. 6-22; Ulrik Sandborg-Petersen & Peter Øhrstrøm, “Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier. Design af en platform for udvikling af et alment tilgængeligt website for Kaj Munks forfatterskab”, s. 23-27.)

Munkiana, nr. 45, 2010. (Heri bl.a.: Annricka Arildskov Ledet, “Kaj Munk – et systemkritisk nationalsymbol”, s. 10-13; Jesper Valeur Mogensen, “Satiriker og Legebarn”, s. 14-31 [om to nyfundne dramaudkast].)

• Andersen, Henrik Nygaard Torleiv Austad & Johs. Nørregaard Frandsen (red.), Størst er barnet. Artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab. 2010. 312 s. (Indhold: Stephen A. Mitchell, “Forord”, s. 7-8; Henrik Nygaard Andersen, “Indledning”, s. 9-12; Ingolv Austad, “‘Pilatus’. Karakterdrama og kristen forkynnelse”, s. 13-24; Tom Lundskær-Nielsen, “‘En idealist’”, s. 25-42; Henrik Nygaard Andersen, “Barnet i ‘Ordet’”, s. 43-57; Bo Hakon Jørgensen, “Hvordan klare kærlighedstabet? Om Kaj Munks ‘I Brændingen’ (1929)”, s. 59-67; Morten Nøjgaard, “Livets dejlighed, den er der ikke for meget opbyggeligt ved. Kærlighed og lidelse i ‘Kærlighed’”, s. 69-87; Jan Pedersen, “Barnet i ‘Et tidehverv’”, s. 89-97; Jan Schumacher, “Livets sødeste Hemmelighed. Barnet i ‘Cant’”, s. 99-110; Knud Bjarne Gjesing; “Tragedie og evangelium. Om Kaj Munk: ‘De Udvalgte’ (1933)”, s. 111-23; Øyvind T. Gulliksen, “‘Kom og sæt jer her, I smaa!’ Kaj Munks tekster for barn og unge”, s. 125-39; Kristin Norseth, “Det er ikke gull alt som glimrer”, s. 141-55; Ulf Sundblad, “Att falla i själva segerögonblicket”, s. 157-69; Torleiv Austad, “Det ufødte barns rett til liv. Skuespillet ‘Selvtægt’ (1937)”, s. 171-83; Hans Hauge, “De romantiske børn. Om ‘Diktatorinden’”, s.185-97; Lynn Claire Feinberg, “Kommentar til ‘Han sidder ved Smeltedigelen’ – et stykke av Kaj Munk”, s. 199-211; Johs. Nørregaard Frandsen, “Skal vi danse i Himlen? Kaj Munk og ‘Egelykke’ i litterære barndomsspor”, s. 213-28; Jens Eike Schnall, “‘Atterdag’ eller les extrêmes se touchent”, s. 229-38; Julie K. Allen, “Barnet som symbol for det danske folk i Kaj Munks ‘Niels Ebbesen’”, s. 239-47; Sjur Isaksen, “Barnet i Kaj Munks prekener”, s. 249-64; Christian Braw, “I kamp för livets sak - om Kaj Munks ‘Den Kærlighed’”, s. 265-76. Anders Kingo, “At vorde enfoldig. ‘Før Cannae’ genset med kierkegaardske briller”, s. 277-89; Arne Munk, “Brobygger til evigheden”, s. 291-307.)

• Brovst, Bjarne Nielsen, Lise Munk. En stærk kvinde, 1909-1998. 2010. 416 s., 28 pl. (Heri indgår tidligere udgivelser: “Lise Munk. En pige fra Vedersø” og “Kaj Munk. Retsopgør og eftermæle”, samt forf.’s bidrag til artikelsamlingen “På Lolland jeg den hented”.)

• Dosenrode, Søren (red.), Freedom of the Press. On Censorship, Self-Censorship, and Press Ethics. Baden-Baden, 2010. 203 s. (Heri: Søren Dosenrode, “Approaching the Questions of Freedom of the Press, Censorship, Self-Censorship, and Press Ethics”, s. 11-20; Arense Lund, “Kaj Munk as a Journalist”, s. 21-25; Svend Aage Nielsen, “Kaj Munk in and between the World Wars. Official and Political Censorship”, s. 26-39.)

• Fjelde, Jens, “Kaj Munk i det midtjyske”. Hardsyssels Årbog, 2. rk., 44, 2010, s. 125-29.

• Kuhlmann, Annelis, “En forestilling om forstillelse. Lars Noréns iscenesættelse af ‘Ordet’ (2008)”. Peripeti, nr. 13, 2010, s. 135-44.

• Rasmussen, Inge Lise, Anm. af Bo Elbrønd-Bek, Opstandelsesmotivet etc. Studi Nordici, 17, 2010, s. 89-90.

• Schoenborn, Paul Gerhard, “Kaj Munk – der politische Pfarrer und Dichter, den die SS erschoss”. Transparent-Extra, 98, 2010, s. 1-12.

 

 

2009

 

Munkiana, nr. 40, 2009 [særnummer til Peter Øhrstrøms 60-års fødselsdag 23.3.2009]; 48 s. (Heri: Marc Auchet, “Kaj Munk og teatrets essens. Sammenstødet mellem to tidsfornemmelser”, s. 4-16; Ricardt Riis, “Kaj Munks Borgensgaard-kompleks”, s. 17-29; Arense Lund, “Journalisten Kaj Munk”, s. 29-33; Søren Dosenrode, “Hvad sagde Kaj Munk egentlig i Ollerup?”, s. 34-47.)

Munkiana, nr. 41, 2009. (Heri bl.a.: Jens Kristian Lings, “‘Ordet’. Omkring to opsætninger”, s. 7-8; Nele Høgsbro, “Munks anden død. Kampen om mindet”, s. 9-14; Svend Aage Nielsen, “‘Fædrelandet i Fare’, et episk digt”, s. 15-19; Arne Munk, “Skvulp i ‘Brændingen’”, s. 19-33 [især om Hans Hauges bidrag til Andersen & Austad 2008; med kommentarer af HH s. 34-35].)

Munkiana, nr. 42, 2009. (Heri: Ricardt Riis, “Mirakeltro, missionsk tro, elskovstro … trosvarianter hos den unge Kaj Munk”, s. 4-62.)

• Behrens, Carl P., En flig af nådens trone. 2009. S. 220-27 (“Kaj Munks elskede fødeø”).

• Elbrønd-Bek, Bo, Opstandelsesmotivet i Kaj Munks drama Ordet. 2009. 197 s. (Anm. Rasmussen, Inge Lise, Studi Nordici, 17, 2010, s. 89-90.)

• Jürgensen, Knud Arne (udg.), Bifald og Bølgebryder. Frederik Schybergs teaterkritik. En antologi. 2009. S. 118-21 (anm. af “I Brændingen”, Betty Nansen Teatret, 1937). Jf. reg. s. 366.

• Jørgensen, Aage, “Tre musketerer: Kaj Munk, Valdemar Rørdam, Ejnar Thomsen”. Nordica, 26, 2009, s. 129-44.

• Munk, Arne, “Kaj Munk and Resistance”, I: Søren Dosenrode (red.), Christianity and Resistance in the 20th Century. From Kaj Munk and Dietrich Bonhoeffer to Desmond Tutu. Leiden/Boston, 2009. S. 81-117. (International Studies in Religion and Society, 8.) (Jf. også: Søren Dosenrode, “The Frame of the Book or: Mr. Munk and Mr. Petersen”, s. 1-5.)

• Svendsen, Erik, “Det metafysiske ord og dobbeltloyalitet i ‘Ordet’”. Spring, 28, 2009, s. 145-55.

 

 

2008

 

Munkiana, nr. 38, 2008. (Heri bl.a.: Ricardt Riis, “Dødeopvækkelsen i Ordet, teologisk betragtet”, s. 9-15; Mogens Pahuus, “Kærlighedstanken og storhedsidealet: Kristendomsopfattelsen i Kaj Munks dramatiske værker”, s. 15-31.)

Munkiana, nr. 39, 2008. (Heri bl.a.: Arne Munk, “Tyren ved hornene”, s. 10-17 [til Ricardt Riis i nr. 38]; Jesper Valeur Mogensen & Ulrik Sandborg-Petersen, “Om den labyrintiske Lorents og andre religiøse karakterer i Munks dramatiske univers”, s. 18-34.)

• Andersen, Henrik Nygaard & Torleiv Austad (red.), Kaj Munk. Opgørets dramatiker. 2008. 327 s. (Heri: Stephen A. Mitchell, ”Forord”, s. 7-9; Henrik Nygaard Andersen, “Indledning”, s. 11-12; Øjvind T. Gulliksen, “Påskedramaet fra en gymnasiepult. Kaj Munks ‘Pilatus’”, s. 13-30; Henrik Wigh-Poulsen, “‘I Døden tror jeg bedst, et Menneske kan gøre Herrens Gerning’. Om Kaj Munks skuespil ‘Samson’”, s. 31-41; Anders Thyrring Andersen, ”Idealistens ikke-eksistens. Kierkegaard-inspirationen i ‘En Idealist’”, s. 43-64; Torleiv Austad, “Ordet som gjør levende. En analyse av skuespillet ‘Ordet’ (1925)”, s. 65-81; Hans Hauge, “Brandes i ‘I Brændingen’”, s. 83-106; David Bugge, “Løgnen og livet. Om Kaj Munks skuespil ‘Kærlighed’”, s. 107-24; Mogens Pahuus, “Fra Tidehvervet”, s. 125-47; Knud Bjarne Gjesing, “Den gamle kvinde og havet – om Kaj Munk: ‘Havet og Menneskene’ (1929)”, s. 149-65; Anders Gjesing, “De Udvalgte”, s. 167-81; Kjell Arnold Nyhus, “Oppvekkelse til sannhet. Om ‘En Almanakhistorie’ eller ‘Ordet II’”, s. 183-97; Henrik Nygaard Andersen, ”I magtesløshedens styrke. En analyse af dramaet: ‘Han sidder ved Smeltediglen’”, s. 199-220; Johs. Nørregaard Frandsen, “At jeg dog havde et hjerte. ‘Egelykke’ (1940)”, s. 221-37; Carl P. Behrens, “‘Niels Ebbesen’ – et nationalt beredskabsdrama”, s. 239-59; Christian Braw, “Livets sanning – om Kaj Munks ‘De Herrer Dommere’”, s. 261-83; Laila Damgaard Andersen, “Ved forenede kræfter. En analyse af ‘Ewalds Død’”, s. 285-307; Jan Inge Sørbø, “Bibelsk tid – okkupasjonstid – evig tid. Om ‘Alverdens-Urostifterne’”, s. 309-20; Henrik Nygaard Andersen, “Fortegnelse over Kaj Munks skuespil”, s. 321-23; “Om forfatterne”, s. 325-27.) (Anm. Per Stig Møller, Weekendavisen/Bøger 1.8.2008.)

• Bonde, Hans, Det ekstreme køn. Sport, politik og maskulinitet. 2008. S. 249-55 (anm. af Møller 2000; oprindelig i Politiken 20.11.2000), 256-58 (svar på PSM’s replik smst. 27.11.2000; oprindelig smst. 2.12.2000) og 259-61 (“Kaj Munk i anti-abortkampagne”; oprindelig smst. 10.1.1999).

• Daugbjerg, Søren, Kaj Munk og Tyskland. Teater og politik. 2008. 273 s.

• Hertel, Hans, “Kaj Munk / Valdemar Rørdam. To højrenationale forfattere foran den nationale kridtstreg”. I: Hans Kirchhoff (red.), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 2008. S. 169-93.

• Hvas, Søren Lodberg, “Kaj Munk. Ordet, set i et teologisk perspektiv”. Aalborg Stiftsbog, 2008, s. 27-44.

• Sandborg-Petersen, Ulrik, Annotated Text Databases in the Context of the Kaj Munk Archive. One Database Model, One Query Language, and Several Applications. Utrykt ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet, 2008. 278 s. (www.hum.aau.dk/~ulrikp/PhD/)

• Værge, Johannes, “Senere stemmer. Fra stor frimodighed til tavshed. Kaj Munk, P. G. Lindhardt m.fl.”. I hans: Efter døden. En bog om det evige liv. 2008. S. 197-210.

 

 

2007

 

Munkiana, nr. 36, 2007. (Heri bl.a.: Marc Auchet, “Kairos eller det gunstige øjeblik, et nøglebegreb i Kaj Munks livssyn og forfatterskab”, s. 10-31.)

Munkiana, nr. 37, 2007; tema: “Ordet” (Anker Gemzøe, “Tvesyn og tøven i Kaj Munks ‘Ordet’”, s. 4-15; Jens Kristian Lings, “I begyndelsen var ordet”, s. 15-23; Ulrik Petersen, “Bibelcitater i ‘Ordet’”, s. 24-27; brev 10.12.1925 fra Kaj Munk til Hans Brix, s. 28-29; Peter Øhrstrøm, “Miraklernes tid”, s. 30-34).

• Braw, Christian, “Livets sanning – om Kaj Munks ‘De Herrer Dommere’”. Finsk Tidskrift, 132, 2007, s. 104-26. (Jf. Andersen & Austad, 2008.)

• Hegnsvad, Kristoffer, “Kaj Munk 1898-1944. Eksemplets magt”. I: Brian Iskov & Kristoffer Hegnsvad, Store danskere. 2007. S. 78-91.

• Kullberg, Erling, I det fri. 12 sange om Danmark 1940. Musik til tekster af Kaj Munk. 2007. 72 s. (Partitur; efterskrift af Poul Paludan s. 71-72.)

• Lykke, Per, “Kaj Munk og teatercensuren”. Reception, nr. 62, 2007, s. 48-53.

• Tébar, Juan, “Maren Ordet (La palabra)”. CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, 20, 2007, nr. 206, s. 32-36. *

 

 

2006

 

• Daugbjerg, Søren, “Lollænderen Kaj Munk”. I: Bent Vinn Nielsen & Gorm Rasmussen (red.), Understrømmen. En bog om Lolland og Falster. 2006. S. 118-35.

• Fischer-Nielsen, Werner, “Underet og døden?” I hans: Fortællinger om stort og småt. 2006. S. 108-12.

• Harbo, Erik, “Hvad var det dog der skete. Kaj Munk, 1943”. I: Karen Bjerre (red.), Sanghåndbogen. 2006. S. 224. (Omslagsundertitel: En præsentation af sangene i Højskolesangbogens 18. udgave.)

• Hesselaa, Birgitte, “Kristendommens drama – Kaj Munk”. I: Klaus P. Mortensen & May Schack (red.), Dansk litteraturs historie. Bind 4: 1920-1960. 2006. S. 344-53.

• Lodberg, Peter, “Von Kaj Munk zu Desmond Tutu”. Transparent-Extra, 83, 2006, s. 1-10 (samt: Paul Gerhard Schoenborn, “Politischer Widerstand und christliches Martyrium”, s. 11-16).

• Schoenborn, Paul Gerhard, “Kaj Munk – Wahrheitszeuge im Widerstand. Einführung in Leben und Werk des Dichters, Pfarrers und Märtyrers”. Pfälzisches Pfarrerblatt, 96, 2006, s. 189-98.

 

 

2005

 

• Larsen, Johan Schmidt, “Kaj Munk og de lollandske stjerner”. I hans: De fulgte stjernen. 2005. S. 17-27.

• Lings, Jens Kristian, Skygger over Vedersø Præstegaard. 2005. 220 s.

• Mosgaard, Arne (red.), Folkemøder overskygget af besættelsestidens barske alvor. Præsten, digteren og dramatikeren Kaj Munk, Munks virksomhed på egnen omkring Skarrild. Mindeskrift i anledning af 60-året for Danmarks befrielse. 2005. 54 s. (Udg. af Skarrild-Karstoft Museum, Kibæk.)

• Nielsen, Ken, “Mellem fascisme og modstand. Antidemokratiske temaer i Kaj Munks førkrigsdramatik”. Den danske Tilskuer, 5, 2005, s. 138-62 og 201-03.

• Olivarius, Peter, “Teatret: Kaj Munk og Kjeld Abell”. I: Jens Anker Jørgensen & Knud Wentzel (red.), Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. 2005. S. 540-42.

 

 

2004

 

• Bøgh, Frank, Peter-Gruppen. Tysk terror i Danmark. 2004. 2. udg., 2007. S. 23-27.

• Lykke, Per (red.), Ordet på bordet. Ni læsninger i Kaj Munks dramatik. 2004. 176 s. (Heri: Finn Stein Larsen, “‘En Idealist’ (1928). ‘En Idealist’ – en litterær læsning”, s. 9-35; Lars Peter Rømhild, “‘I Brændingen’ (1929). Brandes brændt af”, s. 36-50; Niels Jørgen Skydsgaard, “‘Cant’ (1931). ‘Cant’ – det festlige fyrstespil?”, s. 51-75; Erik Skyum-Nielsen, “‘Ordet’ (1932). ‘Ordet’ – en flertydig metafor”, s. 76-89; Hans Hauge, “‘Kærlighed’ (1935). ‘Kærlighed’, et talehandlingsspil”, s. 90-114; Per Theil, “‘Sejren’ (1936). Gud er ikke helt død”, s. 115-34; Jørgen Elbek, “‘Han sidder ved Smeltediglen’ (1938). Følg kaldet!”, s. 135-41; Per Lykke, “‘Egelykke’ (1940). Tro, kald og kærlighed”, s. 142-52; Rikke Rottensten, “‘Niels Ebbesen’ (1942). Ordenes afmagt – ordenes magt”, s. 153-70.)

• Pedersen, Jan, Martyren Kaj Munk lever. Oslo, 2004. 178 s.

 

 

2003

 

Af et overfladisk, gejstligt Menneskes Papirer. Udg. af Morten Nøjgaard. 2001. 108 s. (Breve til Niels Nøjgaard 20.6.-2.7.1926 om kærlighed og om Munks forelskelse i en købmandskone i Vedersø sogn; indledning og efterord ved Niels Nøjgaard s. 9-10 og 99-100, noter s. 105-08.)

Ordet II. En Almanakhistorie. Skuespil i syv akter. [2003.] 124 s. (Indledning af Arne Munk s. 7-26.)

Kaj Munk – Schauspiele. Aus dem Dänischen von Rolf Lehfeldt und Paul Gerhard Schoenborn. Udg. af Sydslesvigsk Forening. Münster, 2003. 390 s. (Arne Munk, “Der Dramatiker Kaj Munk und die geistige Situation seiner Zeit”, s. 11-23; syv skuespil; Paul Gerhard Schoenborn, “Kaj Munk. Leben und Werk. Litteratur”, s. 375-87.) (Anm.: Günter Weitling, Der Nordschleswiger 28.5.2003.)

• Ahlburg, Kirsten & Karl Aage Kirkegaard, Kaj Munk. En frihedskæmper for Danmark. 2003. 92 s. (Frilæsningsbog fra Læseværkstedet, Special-pædagogisk forlag.)

• Espersen, Søren, Valdemar Rørdam. Nationalskjald og landsforræder. 2003. S. 95-100.

• Hauge, Hans, “Kaj Munk. Forfatteren der vendte tilbage fra de døde”. I hans: Post-Danmark. Politik og æstetik hinsides det nationale. 2003. S. 193-206.

• Møller, Per Stig, Mere Munk. 2003. 101 s.

• Stangerup, Henrik, “Loppecirkus. Thorkild Hansen og Kaj Munk”. I hans: Tværtimod! Levned og meninger 1956-98. Udg. af Hans Hertel og Jacob Stangerup. 2003. S. 389-94. (Optryk, jf. Stangerup, 1999.)

• Tolman, Rosco N., “Kaj Munk”. I: Carl Rollyson (red.), Critical Survey of Drama. 2. reviderede udg. Pasadena, CA/Hackensack, NJ, 2003. Bind 5, s. 2429-34.

 

 

2002

 

• Auchet, Marc, “Comment on écrit l’Histoire. Réflexions à propos du livre de Per Stig Møller sur Kaj Munk”. Orbis Litterarum, 57, 2002, s. 456-80.

• Skriver, Svend, “Kaj Munk”. I: Anne-Marie Mai (red.), Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 1: Fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen. 2002. S. 343-48.

 

 

2001

 

• Møller, Per Stig, “Kaj Munk”. I: John Chr. Jørgensen (red.), Dansk Forfatterleksikon. Biografier. 2001. S. 315-16. (Jf. det tilhørende bind Værker, s. 31f, 80, 129, 174 og 219.)

• Skyum-Nielsen, Erik, “Kaj Munk”. I: Ib Fischer Hansen, m.fl. (red.), Litteraturhåndbogen. Bind 2: Forfatterbiografier / Litteraturleksikon. 6. udg., 2001. S. 121-22. (1. udg., i ét bind, 1981; dér s. 411-13.)

 

 

2000

 

• Møller, Per Stig, Munk. 2000. 566 s. (Anmeldelser m.v.: Lise Præstgaard Andersen, Nordica, 18, 2001, s. 341-44; Henrik Bach, Litteraturmagasinet Standart, 15:1, 2001, s. 36; Hans Bonde, Politiken 19.11.2000 (jf. Bonde, 2008); Henning Koch, Arbejderhistorie, 2002, nr. 1, s. 49-53; Claus Thomas Nielsen, Tidehverv, 75, 2001, s. 3-6; Svend Skriver, Kritik, 149, 2001, s. 76-78; jf. Auchet, 2002.)

• Nielsen, Benedikte Hammershøy (red.), Egelykke. Det kongelige Teater, program 2000/2001. 48 s. (Med bidrag af Mogens Munk og Per Stig Møller.)

 

 

1999

 

• Fibiger, Johannes, “Kaj Munk”. I: Benedicte Kieler & Klaus P. Mortensen (red.), Litteraturens Stemmer. 1999. S. 385-88 og 656f. (2. udg., red. af Klaus P. Mortensen, 2003, s. 261-64; også i: Gads danske forfatterleksikon, red. af Klaus P. Mortensen & Søren Schou, 2003, s. 464-67.)

• Forssblad, Marianne, “Kaj Munk”. I: Encyclopedia of World Literature in the 20th Century. Bind 3: L-R. Farmington Hills, MI, 1999. S. 322-23.

• Kistrup, Jens, “Kaj Munk”. I: Claus Hagen Petersen & Connie Hedegaard (red.), Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark. 1999. S. 288-91.

• Schmidt, Børge (red.), I forliset bor sejren. 1999. 125 s. (Tekstsamling udg. s.m. to videoprogrammer om KM; jf. u. “Film m.v.” ndf.)

• Stangerup, Henrik, “Loppecirkus. Thorkild Hansen og Kaj Munk”. I hans: At skrive eller dø. En essayrejse København-Paris-Rio-Langebæk. Udg. af Hans Hertel. 1999. S. 143-49. [1996.]

 

 

1998

 

Før Cannae. 1998. 27 s. (Forord s. 5-6.)

• Behrens, Carl P. (red.), På Lolland jeg den hented’. En samling artikler udgivet i 100-året for Kaj Munks fødsel. 1998. 85 s. (Heri: Holger Jepsen, “Forord”, s. 7-8; Paul Honoré, “En ung gymnasiasts møde med Kaj Munk”, s. 11-16; Svend Aage Nielsen, “Om ungdomsdramaet ‘Pilatus’”, s. 18-23; Bjarne Nielsen Brovst, “Lysets spil på livets vej …”, s. 25-42; Christian Eisenberg, “Kaj Munks forhold til Hitler-Tyskland”, s. 44-48; Carl P. Behrens, “Den blå anemone. Fund og fortolkning”, s. 51-57; Hans Raun Iversen, “Kaj Munk som præst og pastoralteolog”, s. 59-66; Arne Munk, “At være i Guds hænder”, s. 68-75.)

• Brovst, Bjarne Nielsen, Kaj Munk. Retsopgør og eftermæle. En romanbiografi. 1998. 301 s.

• Hye, Allen E., “Kaj Munk”. I: Twentieth-Century Danish Writers. Detroit, 1999. S. 288-96. (Dictionary of Literary Biography, 214.)

• Munk, Arne, “Om skuespillet ‘Niels Ebbesen’”. Jul i Stadil-Vedersø, 1998, s. 21-30.

• Nielsen, Paul Zebitz, “Comeback for en kristen stridsmand. Fransk Kaj Munk-bog i top – og et par danske – varsler ny epoke”. Præsteforeningens Blad, 88, 1998, s. 599-602.

• Schoenborn, Paul Gerhard, “‘Mit Gottes Hilfe das Volk zum Aufruhr bringen…’. Die Rettung der dänischen Juden und die prophetische Botschaft des Märtyrers Kaj Munk”. Transparent-Extra, 49, 1998, s. 1-12.

• Sjögren, Henrik, “Kaj Munk – Nordens Shakespeare”. Entré, 1998, nr. 2, s. 32-39.

• Thomas, David, “Dansk drama i skyggen af magtpolitikken. Teatrene, repertoiret, kritikken”. I: Hans Hertel (red.), Tilbageblik på 30’erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39. 3. udg., 1997. Bind 1, s. 94-151, spec. s. 114-29. (1. udg., 1967.)

 

 

1997

 

• Auchet, Marc, De lollandske stjerner. Kaj Munks forfatterskab set på baggrund af hans liv. 1997. 382 s.

• Franck, Lennart, Kaj Munk. Prästen, författaren, rebellen. Partille, 1997. 158 s.

• Nielsen, Svend Aage, “Om Kaj Munk, født 13. januar 1898”. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift, 1997, s. 51-59.

 

 

1996

 

Ordet. Pièce en quatres actes. Oversat af Vincent Dulac. Auribeau-sur-Siagne, 1996. 147 s. (Forord af Maurice Drouzy s. 7-22.)

• Grønbjerg, Carl, “I Kaj Munks fodspor”. Jæger, 1996, nr. 3, s. 68-70.

• Marker, Frederick & Lise-Lone Marker, A History of Scandinavian Theatre. Cambridge, 1996. S. 262-64.

• Munk, Arne, Kaj Munk og fosterdrabet. 1996. 160 s. (Anmeldelse: Paul Honoré, Præsteforeningens Blad, 86, 1996, s. 849-51.)

• Schoenborn, Paul Gerhard, Alphabete der Nachfolge. Märtyrer des politischen Christus. Wuppertal, 1996. S. 49-78, med noter s. 193-96.

 

 

1995

 

• Auchet, Marc, Paul Honoré, Marianne Katoppo & Hans Raun Iversen (red.), Kaj Munk. Dansk rebel og international inspirator. 1995. 268 s. (Indhold bl.a.: Marc Auchet, “Indledning om Kaj Munk og Kaj Munk-forskningen”, s. 10-15; Johannes Langhoff, “Kaj Munk – som jeg så og ser ham”, s. 20-25. [I. Analyser af Kaj Munks liv og værk.] Rolf Dorset, “Digterpræsten”, s. 31-45; Marc Auchet, “Fra Herodes til Paulus. Udviklingslinien i Kaj Munks dramaer”, s. 46-59; Niels Kofoed, “Kaj Munk og Bertolt Brecht”, s. 60-72 [1989]; Svend Aage Nielsen, “Kaj Munks økumeniske teologi”, s. 75-93; Hans Raun Iversen, “Kaj Munk som teolog og præst”, s. 94-111; Christian Eisenberg, “Kaj Munks politiske prædiken”, s. 112-26; Erik Thostrup Jacobsen, “Kaj Munk mellem fascisme og konservatisme i 30’ernes og 40’ernes Danmark”, s. 129-40; Jørgen Glenthøj, “Martyría. Kaj Munks kirkelige og politiske stilling under anden verdenskrig”, s. 141-55; Hanne Munk, “Mester med den tunge tornekrone”, s. 156-68. [II. Den internationale inspiration.] Thorleiv Austad, “Kaj Munk sett i lys av den norske kirkekamp”, s. 171-84; Lennart Franck, “Kaj Munk-billedet i Sverige i 1940’erne og i dag”, s. 185-97; Paul Honoré, “Kaj Munk, Allan Boesak og Sydafrika”, s. 198-209; Marianne Katoppo, “Kaj Munk: En dansk befrielsesteolog?” s. 210-23. Bibliografi, s. 243-56.) (Jf. Jørgen Helder, “Kaj Munk på den ene side – og på den anden!”, Dansk Noter, 1995, nr. 3, s. 60-63.)

• Austad, Torleiv, “Kaj Munk sett i lys av den norske kirkekamp”. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 66, 1995, s. 105-16.

• Brovst, Bjarne Nielsen, Julen i Vedersø Præstegård 1924-1944. Med en mosaik af Kaj Munk-tekster. 1995. 175 s.

• Eisenberg, Christian, “Die politische Predigt Kaj Munks”. Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte, 93, 1995, s. 179-92.

• Engberg, Jens, Det Kongelige Teater i 250 år. Til hver mands nytte. Bind 2. 1995. 2. udg., 1998. S. 23-41 (“Liv på scenen. Kaj Munk 1931-1938”). Jf. reg. s. 552.

• Schoenborn, Paul Gerhard, “Kaj Munk – Märtyrer um des offenen Wortes willen”. Transparent-Extra, 37, 1995, s. 5-24.

 

 

1994

 

Alvor og Fest. Ved Lise og Yrsa Munk. 1994/1995. 45 s.

Paradis og Syndefald. En digtcyklus. Udg. af Jørgen Glenthøj. 1994. 64 s. (Efterord s. 59-64.)

• Auchet, Marc, L’Univers imaginaire de Kaj Munk. Pasteur et dramaturge danois 1898-1944. Nancy, 1994. 235 s. (Coll. “Germaniques”.)

• Daugbjerg, Søren, “Kapellanen, der blev slotspræst”. Lokalhistorisk årsskrift, 15, 1994, s. 18-26. (Bl.a. om Oscar Geismars forhold til KM.)

• Glenthøj, Jørgen, “Oprøret mod Gud. En Kaj Munk studie”. Præsteforeningens Blad, 84, 1994, s. 957-63.

• Møller, Per Stig, “Kaj Munks karyatider”. Bogens Verden, 1994, s. 77-81.

• Poulsen, Søren, “Stol på Gud”. Dansk Kirkeliv, 71, 1994-1995, s. 109-12.

• Riis, Ricardt, “Pietistiske brokker. Om en side af Kaj Munks teologi”. Dansk Kirkeliv, 71, 1994-1995, s. 50-78.

• Sloth, Erik, “Kaj Munk”. Tidehverv, 68, 1994, s. 23-26.

 

 

1993

 

Manuskripter til Foredrag og Digte. Ved Lise Munk. 1993/1994. 21 s.

• Brovst, Bjarne Nielsen, Kaj Munk. Krigen og mordet. 1993. 484 s. (Anmeldelser: Ole Egeberg, Litteraturmagasinet Standart, 8:1, 1994, s. 37; Søren Krarup, Tidehverv, 68, 1994, s. 82-83.) (2. udg., 1995; 480 s.)

• Brovst, Bjarne Nielsen, Jægeren Kaj Munk. Mennesket, digteren og præsten. 1993. 98 s.

• Katballe, Carsten, “Kaj Munk og Hørbylunde – et 50-års minde”. Uldjysk historie, 5, 1993, s. 44-54. (Om mordet, bisættelsen og begravelsen.)

• Kloeden, Wolfdietrich von, “Kaj Munk”. I: Friedrich Wilhelm Bautz (udg.), Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Bind 6. Herzberg, 1993. Sp. 353-64.

• Larsen, John Fellow, “Helfjende eller halvven. Om Kaj Munk, Olleruptalen og besættelsen – i anledning af et flyveblad i den illegale samling”. Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 8:1, 1993, s. 3-22.

• Nielsen, Svend Aage, “Kaj Munk – 50 år efter”. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift, 1993, s. 67-70.

• Thomsen, Christian Braad, “Carl Th. Dreyer – mirakuløs eller monstrøs”. I hans: Snapshots. Film, politik og psykoanalyse 1968-93. 1993. S. 283-88. (< Kosmorama, 187, 1989, s. 42-44.)

 

 

1992

 

• Brovst, Bjarne Nielsen, Kaj Munk og den stærke mand. 1992. 460 s.

• Rossel, Sven H., “From Psychological Drama to Political Manifestation”. I: Sven H. Rossel (red.), A History of Danish Literature. Lincoln/London, 1992. Spec. s. 358-61.

• Sahlberg, Ingrid, “Kaj Munk. Präst, diktare och martyr”. Antropos. Tidskrift för antroposofi, 1992, s. 1-144.

 

 

1991

 

Døden – fra 10 Oxford Snapshots. 1991. 13 s. (Privattryk.)

Naturens egne Drenge. Nitten smaa Hilsener med løst Krudt til de muntreste af mine Kammerater, de danske Jægere. 2. udg., 1991. 125 s. (1. udg., 1948.)

• Feldbæk, Ole (red.), Dansk identitetshistorie. Bind 4: Danmark og Europa 1940-1990. 1991. S. 361-69 (“Kaj Munk som forbillede og martyr”). Se reg. s. 580.

• Keutler, Franz J. & Manfred Klein, “Kaj Munk”. I: Walter Jens (red.), Kindlers neues Literatur Lexikon. Bind 12: Mp-Pa. München, 1991. S. 65-68. (Tidligere udgave: Kindlers Literatur Lexikon. Bind 7: Werke. Zürich, 1972. Se reg. s. 843.)

• Mentes, Margrethe Bjerrum, Theodor Storm and Kaj Munk. A Study of Two Writers’ Contrasting Appreciations of Their Northern Environment. Ph.D.-thesis, Georgetown University, 1991. 209 s. (Jf. Dissertation Abstracts International, 53 A, s. 511.)

 

 

1990

 

• Auchet, Marc, Kaj Munk ou la logique de l’imaginaire. Thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne, 1990. *

 

 

1989

 

Gud og Paragrafferne. Kaj Munks Dagbog 1. Januar til 7. Februar 1936. Ved Lise Munk. 1989. 80 s.

• Auchet, Marc, “Le sentiment de la nature chez Kaj Munk”. Germanica, 4, 1988, s. 121-33, med resumé s. 235.

• Brovst, Bjarne Nielsen, Lise Munk. En pige fra Vedersø. 1989. 136 s.

• Kofoed, Niels, “Kaj Munk og Bertolt Brecht”. I hans: Litterære skæbnetydninger. Nogle forelæsninger i dansk litteratur. 1989. S. 107-24. (Jf. Auchet, 1995.)

• Ribe, Helge, “Digterrødder”. Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1989, s. 41-46. (Om fætrene KM, Nis Petersen og Vilhelm From Bartrumsen.)

 

 

1987

 

Breve til “Anne Boleyn” fra Kaj Munk. Udg. af Lise Munk. 1987. 21 s. (Anne Boleyn, dvs. tanten Anna Pedersen.)

 

 

1986

 

• Bouchet, Françoise-Geneviève, Kaj Munk et la politique allemande. Thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne, 1986. *

• Hauge, Hans, Dekonstruktiv teologi. Tekster på kanten af det religiøse og det litterære. 1986. S. 167-72.

• Nielsen, Frede Pries (red.), Sådan var han. Oplevelser med Kaj Munk. 1986. 120 s.

• Radler, Rudolf (red.), Knaurs grosser Schauspielführer. München/Zürich, 1957. S. 291-93. (Ny udg., 1985, uden KM-omtale.)

• Riis, Ricardt, “Kaj Munk om Kairos-dokumentet”. Præsteforeningens Blad, 76, 1986, s. 225-33.

• Sandfeld, Gunnar, “Kaj Munk oplevet”. Hardsyssels årbog, 2. rk., 20, 1986, s. 5-28.

• Sundblad, Ulf, Poeten som inte ville vara präst. En bok om Kaj Munk. Skellefteå, 1986. 138 s.

 

 

1984

 

McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama. 2. reviderede udg. New York, 1984. Bind 3, s. 452-55.

• Bondebjerg, Ib, “Autoritet, succes og skæbne”. I: Gunhild Agger, m.fl., Dansk Litteraturhistorie. Bind 7: Demokrati og kulturkamp, 1901-45. 1984. Spec. s. 378-84. (Jf. Hans Jørn Nielsen om KM’s illegale beredskabsdigtning s. 570-72.)

• Brovst, Bjarne Nielsen, Kaj Munk. Liv og død. 1984. 2. opl., 1985. 304 s.

• Nedergaard, Leif, “En indsigelse mod Kaj Munk-forgudelsen” / “Kaj Munk i mellemkrigsårene. En kritisk vurdering af hans politiske, religiøse og litterære virke”. I hans: Kritiske studier og litterære essays. 1984. S. 296-302 og 303-15. (Oprindelig i: Ord och Bild, 58, 1949, s. 42-48; Frie Ord, 3, 1948, s. 72-84.)

• Nielsen, Svend Åge (red.), Livet gad jeg ønske jer. Erindringer om, taler af og breve fra Kaj Munk. 1984. 84 s.

• Skjoldager, Emanuel, “Digterpræsten Kaj Munk – 40 år efter”. Kirke og Kultur, 89, 1984, s. 278-88.

• Smit, Dirk Jacobus, “Kaj Munk. A ‘Nagging Conscience’”. Dunamis (Sydafrika), 7:1, 1984, s. 10-13. *

• Thornvig, Viggo, Oplevelser med Kaj Munk. Erindringer af Vedersø’s kirkebetjent gennem 50 år. 1983. 75 s.

 

 

1983

 

Det faar briste eller bære. En Tale i Vedersø Forsamlingshus April 1929. Udg. af Lise Munk. 1983/1984. 29 s. (Facsimile s. 19ff.)

• Manghi, Alda Castagnoli, “Il teatro di Kaj Munk”. I: Karen Ascani, m.fl. (red.), Teatro danese del novecento. Atti del seminario di studi sul teatro danese moderno e contemporaneo del 28 e 29 ottobre 1981 nel 25o anniversario dell’Accademia di Danimarca. Rom, 1983. S. 19-30.

 

 

1982

 

• Kistrup, Jens, “Kaj Munk”. I: Sv. Cedergreen Bech (red.), Dansk biografisk leksikon. Bind 10: Moltke – Olrik. 1982. S. 118-20.

• Munzar, Jiří, “Das antifaschistische Drama in Dänemark”. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 3, 1982, s. 131-36. (Bl.a. om KM.)

 

 

1981

 

• Dorset, Rolf, “Kaj Munk”. I: Torben Brostrøm & Mette Winge (red.), Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 3: Fra Karen Blixen til Frank Jæger. 1981. S. 97-110 (litteraturvejledning s. 463-64).

• Fausing, Bent, Danmarksbilleder – i massekulturen 1944-1946. 1981. S. 190-205.

 

 

1980

 

• Brovst, Bjarne Nielsen, Livet i Vedersø præstegård. Om Lise og Kaj Munk. 1980. 101 s.

• Eisenberg, Christian, Die politische Predigt Kaj Munks. Frankfurt a.M., 1980. 123 s. (Diss., Frankfurt a.M.)

 

 

1979

 

• Brovst, Bjarne Nielsen, “Kaj Munk og Vedersø”. I hans: Sommerblæst. Om jyske digtere og natur. 1979. S. 120-34.

Dimensie (Antwerpen), 3:4, 1979, s. 7-36: Gerrit Pleiter, “Querulant bij de gratie Gods”, s. 7-10; Romain John van de Maele, “Hoe populair is (was) Kaj Munk?” s. 12-13; Viktor Claes, “De toneelkunst van Kaj Munk”, s. 14-32; Gerrit Pleiter, “Over de nieuwe ijstijden, de jaarwisseling en het televisiespel Kaj Munk”, s. 33-36.

• Fausing, Bent, “Kaj Munk og offentligheden i mellemkrigstiden”. I: Carl Erik Bay & John Chr. Jørgensen (red.), Litteratur og samfund i mellemkrigstiden. Litteratursociologiske studier. 1979. S. 318-41 og 395-98.

• Kuprijanova, I.P., Datskaja dramaturgija pervoj poloviny XX veka. Leningrad, 1979. S. 17-78.

• Poulsen, P., Livsskæbner, der skabte sang. 1979. S. 97-102.

 

 

1978

 

Leve het leven! Preken en toespraken […]. Overs. af Johan Winkler. Kampen, 1978. 114 s. (Indledning s. 7-22.)

• Mawby, Janet, Writers and Politics in Modern Scandinavia. London, 1978. S. 11-14.

• [Söderberg, Hjalmar,] “Kaj Munk”. I: Hjalmar Söderbergs skrifter. Sista Boken. Aforismer. Stockholm, 1978. S. 181-91. (To artikler: “En Oxfordskämtare” [< Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21.10.1936]; “Mussolinis ansikte” [< Dagens Nyheter 26.9.1937].)

 

 

1977

 

• Kistrup, Jens, “Det nye drama (1920-1945)”. I: P.H. Traustedt (red.), Dansk Litteratur Historie. Bind 5: Fra Tom Kristensen til Halfdan Rasmussen. 2. udg., 1977. Spec. s. 421-40 (litteraturvejledning s. 519-21). (1. udg., bind 4: Fra Tom Kristensen til Klaus Rifbjerg, 1966, s. 431-51.)

 

 

1976

 

• Yamamoto, Shizuka, Teikò no bokushi Kai Munku: sono shogai sekkyo gikyoku. Tokyo, 1976. 276 s. *

 

 

1975

 

• “De Herrer Dommere”. I: Karl Jacobsen & Ole Ravn (udg.), Teatret i det 20. århundrede – teori og praksis. Bind 2: 1930-1950. 1975. S. 73-90. (Jf. s. 264 og 272.)

• Dijnes, Torben, “Kaj Munk – livets mand …”. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift, 1975, s. 40-57.

• Jensen, Thorkild Borup, Roman og drama bli’r til film. En belysning af filmatiseringsprocessen og forholdet mellem litteratur, teater og film. 1975. S. 155-207. (Om “Ordet” af Carl Th. Dreyer 1955 og Gustaf Molander 1943.)

 

 

1974

 

• Dietrich, Margret, Das moderne Drama. Strömungen – Gestalten – Motive. Stuttgart, 1974. S. 385-88. (1. udg., 1961; dér s. 324-26. 2. udvidede udg., 1963; dér s. 327-30.)

 

 

1973

 

• Nøjgaard, Niels, Mest lever vi når vi dør. Syv skitser om Kaj Munk. 1973. 110 s. (Bl.a. om KM’s forhold til Georg Brandes og Valdemar Rørdam, hhv. s. 61-72 og 73-88.)

• Sandemose, Aksel, “Kaj Munk”. I hans: Dikteren og temaet. Artikler i utvalg. Ved Petter Larsen og Thorleif Skjævesland. 1973. S. 54-57. (< Friheten 3.11.1945; anmeldelse af “Ved Babylons Floder”.)

 

 

1972

 

• Brøndsted, Mogens, “Danmark. 1910-1935”. I: Mogens Brøndsted (red.), Nordens litteratur. Efter 1860. 1972. Spec. s. 364-68.

• Kuprijanova, I.P., “Literatura soprotivlenija v Danii”. I: Literatura antifašistskogo soprotivlenija v stranach Evropy 1939-1945. Moskva, 1972. S. 173-94. (Bl.a. om KM.)

• Matlew, Myron (red.), Modern World Drama. An Encyclopedia. London, 1972. S. 546-47.

• Nøjgaard, Niels, “Signalement af et venskab”. Jul i Aarhus, 1972, s. 15-23.

 

 

1971

 

• Bjerregaard, Jakob, Pastor Munk i Vedersø. [1971.] 27 s. (Erindringer.)

• Mitchell, P.M., A History of Danish Literature. 2. forøgede udg. New York, 1971. S. 259-62. (1. udg., 1957.)

• Petersen, Ulrich Horst, “Det usynlige”. I hans: Frihed og tabu. Essays. 1971. S. 57-61. (< Ord och bild, 75, 1966, s. 41-43; om miraklet i Carl Th. Dreyers “Ordet”.)

 

 

1970

 

• Kuprijanova, I.P., “Itogi somnenij i poiskov. (Zametki o poslednem periode tvorčestva Kaja Munka)”. Skandinavskij Sbornik, 15, 1970, s. 200-18.

• Schwede, Alfred Otto, Verankert im Unsichtbaren. Das Leben Kaj Munks. Berlin, 1970. 296 s.

 

 

1969

 

• Harcourt, Melville, “Kaj Munk”. I hans: Portraits of Destiny. New York, 1966. 2. opl., 1969. S. 1-47.

 

 

1968

 

• Claes, Victor, “Kaj Munk”. I: Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Bind 5. Gent, 1968. S. 598-601.

• Engelbrechtsen, Svend, Nabo til døden. Et Kaj Munk Minde. 1968. 31 s. (< Budstikken. Gjedved Statsseminariums Årsskrift, 1959, s. 26-37.) (Skuespil, “tænkt som en Epilog ved en Kaj Munk-Forestilling”.)

 

 

1967

 

• Gravier, Maurice, “Réflexions sur le néoréalisme du théâtre danois contemporain”. Orbis Litterarum, 22, 1967, s. 309-18. (Bl.a. om KM)

 

 

Appendiks: Før 1967

 

 

Udgaver (kronologisk)

 

Kaj Munk Papirer 1948. [1948.] 87 s.

Mindeudgave. Udg. af Niels Nøjgaard og Knud Bruun-Rasmussen. Bind 1-9. 1948-49. 3106 s.

Cant. Udg. med indledning og oplysninger af Niels Nielsen. 1958. XII, 105 s.

Han sidder ved Smeltediglen. Udg. med indledning og oplysninger af William Michelsen. (1960.) 2. udg., 2. opl., 1969. 81 s.

Ordet. Udg. med indledning og oplysninger af Niels Nielsen. (1947.) 3. udg., 4. opl., 1971. 105 s.

Kaj Munk og Folketeatret. Breve fra Kaj Munk til Thorvald Larsen. 1957. 69 s.

Kaj Munk-Manuskripter. Udg. med indledning af Hans Brix. 1945. 20 s. (Danske Digtere ved Arbejdet, XII.)

 

 

Sekundærlitteratur (alfabetisk)

 

• Arestad, Sverre, “Kaj Munk as a Dramatist (1898-1944)”. Scandinavian Studies, 26, 1954, s. 151-76.

• Arpe, Verner, Knaurs Schauspielführer. Eine Geschichte des Dramas. München/Zürich, 1957. S. 291-93.

• Bang, Carol K., “Kaj Munk’s Autobiography”. The American-Scandinavian Review, 33, 1945, s. 45-50.

• Beltzikoff, Boris, “Kaj Munk och Graham Greene. En studie i kristen kriminologi”. Ord och Bild, 66, 1957, s. 248-58.

• Berggrav, Eivind, “Oslo-Vedersø retur. Reisebrev til Kaj Munks venner i Norge”. Kirke og Kultur, 57, 1952, s. 385-403.

• Bernström, Gustaf, “Ett par Kaj Munk-tryck”. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 52, 1965, s. 49-50.

• Beyschlag, Siegfried, “Kaj Munks dramatisches Werk, zumal ‘Das Wort’. Eine Studie”. Orbis Litterarum, 14, 1959, s. 223-29.

• Biezais, Haralds, “Ziemeļzemes dzejnieks, pravietis un moceklis Kajs Munks”. Ceļa zīmes, 16 og 17, 1953-54, s. 27-32 og 37-46. [“Kaj Munk. Nordens digter, profet og matyr”. Milepæle. Månedsskrift for litteratur og kunst.]

Bogen om Kaj Munk, skrevet af hans Venner. 1946. 378 s. (Hertil Tom Kristensen, i hans: Til Dags Dato, 1953, s. 123-28.)

• Bolckmans, Alex, “Kaj Munk als dramaturg”. Tijdschrift voor levende talen, 15, 1949, s. 163-73.

• Boleratzky, Lóvánd, Ötven éve halt mártírhalált Kaj Munk. 1994. *

• Brandt, Mogens, Splinter af Troldspejlet. Møder med Kaj Munk. 1947. 37 s.

• Brix, Hans, “Kaj Munk. Manden med to Profiler”. Ord och Bild, 48, 1939, s. 145-49.

• Brix, Hans, Hurtig svandt den lyse Sommer! Kaj Munk 1924-44. 1946. 297 s. (På svensk: Så snabbt den ljusa sommaren svann. Kaj Munk 1924-1944. Overs. af Staffan Andræ. Stockholm, 1947. 294 s.)

• Bukdahl, Jørgen, “Udsyn over dansk Litteratur i 1932. Roman, Lyrik, Skuespil”. Dansk Udsyn, 13, 1933, spec. s. 273-74.

• Bull, Francis, “Kaj Munk”. I hans: Essays i utvalg. Oslo, 1964. S. 319-30. [“Tale på Københavns Universitet, høsten 1945.”]

• Cavin, Gudrun, Kaj Munk. Dramaturge, prophète et martyr. L’enfant terrible de l’Eglise et du Théâtre au Danemark. Genève, 1946. 163 s., 20 pl.

• Christensen, A. Drewsen, Kaj Munk paa Tomandshaand. 1947. 127 s.

• Christensen, A. Drewsen, Ridderen i munkekutte. Religiøse problemer hos Kaj Munk. 1949. 143 s.

• Christensen, A. Drewsen, Gejstligt bondefangeri. Postludium til Ridderen i munkekutte. 1949. 32 s.

• Christophersen, Gerda, “Kaj Munk og Fru Nevergiveup”. I hendes: Jeg gav aldrig op. 1945. S. 120-48. (Heri også KMs digt “Provinsteatret”, s. 7-9, oprindelig i Nationaltidende 8.12.1940.)

• Dockum, H.C. van, “Kaj Munk, de nationale verzetsheld”. I hans: Vacantienotities uit en over Denemarken. Assen, 1952. S. 35-40.

• Frederiksen, Emil, “Kaj Munk”. The Norseman, 4, 1946, s. 418-24. (KM, “Before Cannae”, overs. af R.P. Keigwin, s. 442-48.)

• Gandrup, Richardt, “Kaj Munk”. I hans: For og imod. Kritik og betragtning. 1960. S. 95-108. (< Aarhuus Stiftstidende 16.11.1933.)

• Geismar, Oscar, “Kaj Munks Forkyndelse”. Dansk Kirkeliv, 1940, s. 48-67.

• Geismar, Oscar, Om Mennesket Kaj Munk. 1945. 94 s.

• Grieg, Harald, Francis Bull & Erik Stub, Kaj Munk. Taler ved Foreningen Nordens minnemøte i Universitetets aula 4. januar 1946. Oslo, 1946. 46 s. (Foreningen Nordens skrifter, 2.)

• Hamberg, Lars, “Herodes-gestalten i Kaj Munks ‘En Idealist’”. Finsk Tidskrift, 144, 1948, s. 79-93.

• Hammar, Geo., Livsproblemet hos Kaj Munk. En studie i tro och tvivel. Stockholm, 1945. 290 s.

• Hansen, Knud, Forkyndelsen i Kaj Munks Forfatterskab. 1942. 105 s. (Kapitlet “Moral og Kristendom” også i: Tidehverv, 1943, nr. 4, s. 37-43.)

• Hansen, Poul, Med Kaj Munk paa Jagt. 1942. 153 s.

• Hansen, Aage Falk, Kaj Munk set med danske og engelske Øjne. 1947. 12 s. (Særtryk af artikel i Berlingske Tidende 14.9.1947.)

• Hartwijk, Henrik, “Kaj Munk. Dominee, dichter en dramaturg”. Dietsche Warande en Belfort, 54, 1954, s. 54-60.

• Henriques, Alf, Kaj Munk. 1945. 192 s., 9 pl. (På svensk: Kaj Munk. Overs. af Sonja Bergvall. Stockholm, 1944. 200 s. På norsk: Kaj Munk. Oslo, 1947. 213 s.)

• Hjelm, Carl Gustav, Himlaspelet. Kaj Munk och Golgatadramat. Omoderna svar på moderna frågor. Örebro, 1944. 102 s.

• Hjeresen, Axel, Hvad vilde Kaj Munk. Nogle Notater til Vejledning. 1945. 64 s.

• Holm, Søren, Kaj Munk. Den religiøse Problematik i hans Dramaer. 1961. 74 s.

• Jakobsen, Gunnar, Kaj Munk. 1960. 32 s. (Nyt opl., 1964.)

• Josephsen, Ragnar, Skådeplatser. Stockholm, 1938. S. 56-77, 89-94 og 108-14.

• Kabell, Aage, Faser af dansk digtning. 1959. S. 194-96.

• Kalajoki, Atte, Tanskan Pohjanmaata, Länsi-Jyllanti ja Vedersø, Kaj Munkin kotiseutu. Oulu, 1959. 141 s. *

• Kehler, Henning, Paa Jagt efter Geniet. Kronik og Kritik, ottende Samling. 1938. S. 73-77, 78-97, 122-25, 156-60 og 161-62.

• Klein, Manfred, Zeitaktuelle dänische Dramatik des 20. Jahrhunderts und ihre Inszenierung. Wien, 1964. 294 s. (Om KM s. 81-156.) (Utrykt.) *

• Knudsen, Mogens, “Den danske litteratur”. I: Carl Stief (red.), Moderne litteratur efter 1914. 1950. Spec. s. 44-46.

• Kristensen, Sven Møller, Dansk litteratur 1918-1952. 7. udg. m. tillæg 1952-64. 1965. S. 126-41.

• Larsen, J.K., Kaj Munk som Dramatiker. 1941. 154 s.

• Lønvang, Martin, Kaj Munk. Runoilijapappi. Tammisaari, 1955. *

• Madsen, Børge Gedsø, “Bjørnstjerne Bjørnson’s ‘Beyond Human Power’ and Kaj Munk’s ‘The Word’”. Modern Drama, 3, 1960, s. 30-36.

• Madsen, Kaj Berg, Der faldt en Stjerne. Historier og Anekdoter om Kaj Munk. 1947. 85 s.

• Michelsen, Birgit, Hjemme hos Kaj Munk. 1946. 58 s.

• Moberg, Vilhelm, “… ‘der handler om hvad det koster at være helt’”. Svensk litteraturtidskrift, 29, 1966, s. 153-56. (Incl. KM’s anmeldelse af VM’s “Rid i Nat”.)

• Mogensen, Harald (red.), Kaj Munk paa Teatret. En Teaterbilledbog. 1953. 72 s., 56 pl.

• Nabersberg, Uwe, “Widerstand im Glauben” / “Ein dänischer Christ im Widerstand”. I: Arnim Juhre (udg.), Spiele für Stimmen — ein Werkbuch. Wuppertal-Barmen, 1965. S. 61-73.

• Nedergaard, Leif, “Kaj Munk i mellemkrigsårene. En kritisk vurdering af hans politiske, religiøse og litterære virke”. Frie Ord, 3, 1948, s. 72-84. (Optrykt i forf.’s Kritiske Studier og litterære Essays. 1984. S. 303-15.)

• Nedergaard, Leif, “En indsigelse mod Kaj Munk-forgudelsen”. Ord och Bild, 58, 1949, s. 42-48. (Optrykt i forf.’s Kritiske Studier og litterære Essays. 1984. S. 296-302.)

• Neergaard, Ebbe, Vildt afsted over Himmel og Jord. Kaj Munk, en Digter mellem to Verdenskrige. 1946. 397 s. (På svensk: Vilt åstad över himmel och jord. Kaj Munk, en diktare mellan två världskrig. Overs. af Dicte Sjögren. Stockholm, 1944. 316 s. På tysk: Kaj Munk. Ein Dichter zwischen zwei Weltkriegen. Overs. af Maria Bachmann-Isler. Zürich, 1945. 382 s.)

• Neiiendam, Michael, “Kaj Munk. En Smule Motivforskning”. I hans: Rampelys og Stjerneskær. 1941. S. 59-90.

• Neiiendam, Michael, Præsten Kaj Munk. 1945. 222 s. (På norsk: Kaj Munk, presten. Oslo, 1946. 195 s.)

• Neiiendam, Michael, Kaj Munk som Forfatter. En stilistisk Studie. 1945. 57 s.

• Nielsen, Hans Nic., “‘En Idealist’ og Herodes. Skuespillets forhold til stofkilden”. Danske Studier, 1954, s. 154-64.

• Nielsen, Harald, “Mirakler”. I hans: Litterære Mirakler. 1933. S. 191-245. (Bl.a. om “Ordet”.)

• Nøjgaard, Niels, Kaj Munk. Digter og Præst. 1945. 96 s.

• Nøjgaard, Niels, Ordets Dyst og Daad. Kaj Munks Levnedsløb og Personlighed. 1946. XII, 511 s., 16 pl. (Forkortet udg.: Kaj Munk. Levnedsløb og personlighed. 1958. 253 s.)

• Nøjgaard, Niels, Kaj Munk. En minnesskrift i ord och bild. Malmö, 1946. 126 s. (Heri: Gunnar Ollén, “Där brann en eld”, s. 7-14, og “Kaj Munk inför svensk publik”, s. 111-25.)

• Nøjgaard, Niels, Kaj Munk og Diktatorerne. 1948. 83 s.

• Nøjgaard, Niels, “Diktatoren og barnet. En Kaj Munk studie” / “En digter på opdragelsens stier. Kaj Munk og skolen”. I hans: Opdrageren mellem to grøfter. Pædagogik og tolerance. 1953. S. 42-48 og 49-65. (“Diktatoren og barnet” < Gads danske Magasin, 1950, s. 535-39.)

• Nøjgaard, Niels, “Kaj Munk og Hebbel”. Gads danske Magasin, 44, 1950, s. 170-72.

• Ollén, Gunnar, Kaj Munk. Uppsala, 1944. 335 s., 16 pl.

• Ollén, Gunnar, Diktarprästen som blev frihetshjälte. Kaj Munk. Stockholm, 1944. 103 s.

• Ottosen, Niels Jagd (red.), Kaj Munk som vi kendte ham. 1946. [146] s. (Bidrag af J.P. Fjelking, Herluf Aagaard, Chr. Refslund, Halfdan Højsbro, Arne Sørensen og Bo Bojesen Rud.)

• Palsbo, Ole, Kaj Munk. 1940. 75 s.

• Ramløv, Preben, Kaj Munk. Oslo, 1947. 115 s. (Serien Popolær Viten.)

• Reiss-Andersen, Gunnar, “Paradokset Kaj Munk”. I hans: Det smilende alvor. Oslo, 1954. S. 115-19.

• Reventlow, Chr., Er Kaj Munk “Dansk Aandslivs Høvding”? 1940. 58 s.

• Rud, Bo Bojesen, Kaj Munk. Kritisk Studie over en heroisk dramatisk Digtning med Bemærkninger af Kaj Munk. 1938. 138 s.

• Rud, Bo Bojesen, “Kaj Munk som heroisk dramatisk Digter”. Dansk Udsyn, 18, 1938, s. 17-40.

• Rydal, Tage, “Kaj Munk”. Rødding Højskoles Aarsskrift, 1931, s. 63-69.

• Salicath, Eddie, Kaj Munks mordere. 1949. 93 s.

• Schmidt, Robert, “Kaj Munk, a New Danish Dramatist”. The American-Scandinavian Review, 21, 1933, s. 227-32.

• Schyberg, Frederik, Kaj Munk. Tale holdt i Studenterforeningen den 24. Nov. ved Udnævnelsen af Kaj Munk til ‘Studenternes Æreskunstner 1938’. 1938. 24 s. (Særtryk af Politiken’s kronik 25.11.1938.)

• Schyberg, Frederik, Ti Aars Teater. (1929-1939). 1939. S. 24-27, 45-48, 70-74, 122-26 og 184-88. (Anmeldelser.)

• Schyberg, Frederik, “Kaj Munk”. I hans: Digteren, Elskeren og den Afsindige. 1947. S. 112-25. (Æreskunstnertalen 1938, jf. ovf.)

• Siegumfeldt, H.H., Kaj Munk, en Mand og hans Daad. 1945. 196 s. (Heri bibliografi s. 139-96.)

• Stangerup, Hakon, “Kaj Munk — ti Aar efter en Fiasko”. I hans: Portrætter og Protester. 1940. S. 133-44.

• Stangerup, Hakon, Trois auteurs danois modernes. 1959. S. 25-32.

• Stolpe, Sven, Kaj Munk. Diktaren och profeten. Stockholm, 1944. 122 s. (På dansk: Kaj Munk. Digteren og Profeten. 1945. 120 s.)

• Svendsen, Hanne Marie & Werner, Geschichte der dänischen Literatur. Neumünster/Kopenhagen, 1964. S. 468-70.

• Søe, Jul., Stridsmanden Kaj Munk. Kroniker m.v. 1949. 64 s.

• Terkelsen, Frede, “Kaj Munks Skuespil”. Danebod Højskole, 1932, s. 9-23.

• Terkelsen, Frede, “Angst og Mod”. Danebod Højskole, 1934, s. 3-16. (Om Luther-bøger af KM og Marcus Lauesen.)

• Thomson, Lawrence S., “The Actuality of Kaj Munk’s Dramas”. Books Abroad, 15, 1941, s. 267-72.

• Thomson, Lawrence S., “A Voice Death Has Not Silenced”. Books Abroad, 18, 1944, s. 126-27.

• Wamberg, Niels Birger, “Kaj Munk dramatisk urocenter i kongeriget Danmark”. Vinduet, 13, 1959, s. 62-65.

• Westin, Folke, Kaj Munk på svenska. Eskilstuna, 1944. 8 s. *

• Winkler, Johan (s.m. Niels Nøjgaard), Kaj Munk. Dominee/Dichter/Martelaar. Haag, 1950. 184 s.

• Winkler, Johan, “Kaj Munk en zijn Christendom”. Wending, 7, 1953, s. 672-90.

 

 

Miscellanea

 

• Dreyer, Carl Th., Cinque film. La Passione di Giovanna d’Arco, Vampiro, Dies irae, Ordet, Gertrud, seguiti da tutti gli scritti sul cinema. Introduzione di Guido Aristarco. Trad. di Marie Harder Giacobbe e Marcella Rinaldi. Torino, 1967. LVI, 456 s., 32 pl. (”La parola”, s. 217-77.) (Saggi, 407.)

• Kullberg, Erling, I det fri. 12 sange om Danmark 1940. Til tekster [Navigare necesse] af Kaj Munk. 2007. 72 s. (Partitur; efterskrift af Poul Paludan s. 71-72.)

• Munk, Arne, Kaj Munk 1944 – 4. Januar – 1994. 1994. 20 s. (Prædiken; på tysk.)

• Nielsen, Svend Aage, Mindegudstjeneste for Kaj Munk. Toreby kirke, 11. januar 1998. To dage før 100 års fødselsdagen. 1998. 19 s.

• Riis, Ricardt, “Kaj Munk og Martin Luther. ‘Niels Ebbesen’ og bondekrigen”. www.martinluther.dk/m-ukrigen00.html

• Woldiderich, Erik, Sadisten, Sortkjolen og Seeren. Dramatisk Roman om Kaj Munk. 1950. 56 s.

 

 

Film m.v.

 

• Kaj Munk. Henning Ørnbak (manuskript: Jens Aakrog). 1985. DVD-videoer: Elske hverandre, 71 min.; Var jeg en anden end mig, 75 min.; Overlistet af livet, 60 min.; Krigens hårde vilkår, 59 min.

I forliset bor sejren. Kaj Munk og Ollerup-myten. Benny Aros. 1999. VHS-kassette (33 min.) og bog (125 s.).

Og alt hans væsen. Kaj Munk og troen. Benny Aros. 2000. VHS-kassette (27 min.).

 

 

Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet

 

www.kajmunk.hum.aau.dk

 

 

Kaj Munk Selskabet

 

www.munkiana.dk

 

Munkiana, udg. af Kaj Munk Selskabet, nr. 1-57 (1997-2015)

 

www.munkiana.dk/?vis=munkiana