Kaj Munk Forskningscentrets bibliografi

Kaj Munk Forskningscentrets bibliografi

493  poster

Bogen om Kaj Munk, skrevet af hans Venner. København: Westermann, 1946. 378 s.
Hertil Tom Kristensen, i hans: Til Dags Dato, 1953, s. 123-28.

• Carl Theodor Dreyer: La Parola ("Ordet") di Kaj Munk: Sceneggiatura desunta dalla copia originale del film da Guido Cincotti. Rom, 1956. 79 s., ill.
"Testi e documenti per la storia del film. Collana diretta da Guiseppe Sala".

• Dimensie. 3:4, 1979. Antwerpen, 1979. S. 7-36.
Gerrit Pleiter, “Querulant bij de gratie Gods”, s. 7-10; Romain John van de Maele, “Hoe populair is (was) Kaj Munk?” s. 12-13; Viktor Claes, “De toneelkunst van Kaj Munk”, s. 14-32; Gerrit Pleiter, “Over de nieuwe ijstijden, de jaarwisseling en het televisiespel Kaj Munk”, s. 33-36.

• Kaj Munk død 5/1 1944. 1944.
En samling avisudklip, væsentligst fra Sydsvenska Dagbladet.

• McGraw-Hill Encyclopedia of World Drama. Bind 3, 2. reviderede udg. New York, 1984. S. 452-55.

• Munkiana. Nr. 36, 11. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2007. 32 s.
Heri: Søren Dosenrode, "Formanden har ordet", s. 4-5; Søren Dosenrode, "Fra Munk til Muhammed..., 2. internationale Kaj Munk Seminar", s. 5-6; Peter Øhrstrøm, "Ordet/07-08", s. 6-9; Marc Auchet, "Kairos eller det gunstige øjeblik, et nøglebegreb i Kaj Munks livssyn og forfatterskab", s. 10-31; Jørgen Albretsen, "Billede fra Lolland", s. 31. Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=36

• Munkiana. Nr. 37, 11. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2007. 36 s.
Tema: “Ordet” (Anker Gemzøe, “Tvesyn og tøven i Kaj Munks ‘Ordet’”, s. 4-15; Jens Kristian Lings, “I begyndelsen var ordet”, s. 15-23; Ulrik Petersen, “Bibelcitater i ‘Ordet’”, s. 24-27; brev 10.12.1925 fra Kaj Munk til Hans Brix, s. 28-29; Peter Øhrstrøm, “Miraklernes tid”, s. 30-34). Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=37

• Munkiana. Nr. 38, 12. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2008. 32 s.
Heri: Kaj Munk, Et Maanesyn, s. 6; Jesper Valeur Mogensen, "Når poeten tager kikkerten for øjet", s. 6-7; Jørgen Albretsen, "Pilatus på Sorø Akademi", s. 7-8; Carl P. Behrens, "Kaj Munk: Ordet anmeldelse af opførelse på Det kgl. Teater, Det nye Skuespilhus", s. 8-9; Ricardt Riis, "Dødeopvækkelsen i Ordet, teologisk betragtet", s. 9-15; Mogens Pahuus, "Kærlighedstanken og storhedsidealet: Kristendomsopfattelsen i Kaj Munks dramatiske værker", s. 15-31. Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=38

• Munkiana. Nr. 39, 12. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2008. 36 s.
Heri: Søren Dosenrode og Peter Øhrstrøm, "Visionen: Et værdigt og varigt minde for Kaj Munks liv og virke i Vedersø Gl. Præstegård", s. 4-6, Jens Kristian Lings, "Skygger over Vedersø Præstegaard", s. 6-8; Arne Munk, "Tyren ved hornene", s. 10-17 [til Ricardt Riis i nr. 38]; Jesper Valeur Mogensen og Ulrik Sandborg-Petersen, "Om den labyrintiske Lorents og andre karakterer i Munks dramatiske univers, s. 18-34; Jørgen Albretsen, "Vedersø Gl. Præstegård, august 2008", s. 35. Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=39

• Munkiana. Nr. 40, 13. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2009. 48 s.
[særnummer til Peter Øhrstrøms 60-års fødselsdag 23.3.2009]. Heri: Marc Auchet, “Kaj Munk og teatrets essens. Sammenstødet mellem to tidsfornemmelser”, s. 4-16; Ricardt Riis, “Kaj Munks Borgensgaard-kompleks”, s. 17-29; Arense Lund, “Journalisten Kaj Munk”, s. 29-33; Søren Dosenrode, “Hvad sagde Kaj Munk egentlig i Ollerup?”, s. 34-47. Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=40

• Munkiana. Nr. 41, 13. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2009. 36 s.
Heri bl.a.: Jens Kristian Lings, “‘Ordet’. Omkring to opsætninger”, s. 7-8; Nele Høgsbro, “Munks anden død. Kampen om mindet”, s. 9-14; Svend Aage Nielsen, “‘Fædrelandet i Fare’, et episk digt”, s. 15-19; Arne Munk, “Skvulp i ‘Brændingen’”, s. 19-33 [især om Hans Hauges bidrag til Andersen & Austad 2008; med kommentarer af HH s. 34-35]. Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=41

• Munkiana. Nr. 42, 13. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2009. 64 s.
Heri: Ricardt Riis, ”Mirakeltro, missionsk tro, elskovstro … trosvarianter hos den unge Kaj Munk”, s. 4-62. Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=42

• Munkiana. Nr. 43, 14. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2010. 36 s.
Heri bl.a.: Jan Pedersen, “Kaj Munk er for hele verden”, s. 4-6; Jens Kristian Lings, “Kaj Munks sidste timer”, s. 6-13; Aage Jørgensen “Kaj Munk - nogle litteraturhenvisninger”, s. 19-35. Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=43

• Munkiana. Nr. 44, 14. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2010. 28 s.
Tema: Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier. Heri: Søren Dosenrode, “En milepæl er nået!”, s. 4-5; Marc Auchet, “Kaj Munk som dramatiker”, s. 6-22 (forskningsartikel); Ulrik Sandborg-Petersen og Peter Øhrstrøm, “Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier: Design af en platform for udvikling af et alment tilgængeligt website for Kaj Munks forfatterskab”, s. 23-27 (forskningsartikel). Se www.munkiana.dk/inc/pdf.php?nr=44

• Munkiana. Nr. 45, 14. årgang. Udgivet af Kaj Munk Selskabet. Aalborg, 2010. 32 s.
Heri: Lisbeth Lunde Lauridsen: “Kaj Munks Præstegård i Vedersø – begyndelsen på et værdigt minde”, s. 4-6; Jørgen D. Grønbæk: “ORDET i Vedersø”, s. 7-8; Jörgen Högetveit: “Kaj Munks arrestasjon og død for nasjonal-sosialismens rå makt”, s. 9; Ellen og Hans Pedersen: “Kaj Munk i Vor Frue Kirke i Aalborg”, s. 9; Annricka Arildskov Ledet: “Kaj Munk – Et systemkritisk nationalsymbol”, s. 10-13 (forskningsartikel); Jesper Valeur Mogensen: “Satiriker og Legebarn”, s. 14-31 (forskningsartikel).

• Websted for Kaj Munk Forskningscentret.
websted - website Se www.kajmunk.hum.aau.dk/

• Websted for Kaj Munk Selskabet.
websted - website Se www.munkiana.dk/

• Websted for tidsskriftet "Munkiana". Udgivet af Kaj Munk Selskabet.
websted - website Se www.munkiana.dk/?vis=munkiana

• Aastrup, Karl Laurids. Erindringer. København: Gads Forlag, 1999.
K.L. Aastrup. Erindringerne er nedskrevet 1973-74. Udgivet 1999 af Thorkild C. Lyby, Peder Skyum-Nielsen, Hans Jacob Aastrup og Valdemar Aastrup. Et helt kapitel er viet Kaj Munk, side 367-391.

• Ahlburg, Kirsten & Karl Aage Kirkegaard. Kaj Munk: En frihedskæmper for Danmark. 2003. 92 s.
Frilæsningsbog fra Læseværkstedet, Special-pædagogisk forlag.

• Andersen, Henrik Nygaard & Torleiv Austad (red.). Kaj Munk: Opgørets dramatiker. Forlaget Anis, 2008. 327 s.
Heri: Stephen A. Mitchell, ”Forord”, s. 7-9; Henrik Nygaard Andersen, “Indledning”, s. 11-12; Øjvind T. Gulliksen, “Påskedramaet fra en gymnasiepult. Kaj Munks ‘Pilatus’”, s. 13-30; Henrik Wigh-Poulsen, “‘I Døden tror jeg bedst, et Menneske kan gøre Herrens Gerning’. Om Kaj Munks skuespil ‘Samson’”, s. 31-41; Anders Thyrring Andersen, “Idealistens ikke-eksistens. Kierkegaard-inspirationen i ‘En Idealist’”, s. 43-64; Torleiv Austad, “Ordet som gjør levende. En analyse av skuespillet ‘Ordet’ (1925)”, s. 65-81; Hans Hauge, “Brandes i ‘I Brændingen’”, s. 83-106; David Bugge, “Løgnen og livet. Om Kaj Munks skuespil ‘Kærlighed’”, s. 107-24; Mogens Pahuus, “Fra Tidehvervet”, s. 125-47; Knud Bjarne Gjesing, “Den gamle kvinde og havet – om Kaj Munk: ‘Havet og Menneskene’ (1929)”, s. 149-65; Anders Gjesing, “De Udvalgte”, s. 167-81; Kjell Arnold Nyhus, “Oppvekkelse til sannhet. Om ‘En Almanakhistorie’ eller ‘Ordet II’”, s. 183-97; Henrik Nygaard Andersen, “I magtesløshedens styrke. En analyse af dramaet: ‘Han sidder ved Smeltediglen’”, s. 199-220; Johs. Nørregaard Frandsen, “At jeg dog havde et hjerte. ‘Egelykke’ (1940)”, s. 221-37; Carl P. Behrens, “‘Niels Ebbesen’ – et nationalt beredskabsdrama”, s. 239-59; Christian Braw, “Livets sanning – om Kaj Munks ‘De Herrer Dommere’”, s. 261-83; Laila Damgaard Andersen, “Ved forenede kræfter. En analyse af ‘Ewalds Død’”, s. 285-307; Jan Inge Sørbø, “Bibelsk tid – okkupasjonstid – evig tid. Om ‘Alverdens-Urostifterne’”, s. 309-20; Henrik Nygaard Andersen, “Fortegnelse over Kaj Munks skuespil”, s. 321-23; “Om forfatterne”, s. 325-27. (Anm.: Per Stig Møller, Weekendavisen/Bøger)1.8.2008.)

• Andersen, Henrik Nygaard, Torleiv Austad og Johannes Nørregaard Frandsen (red.). Størst er Barnet: Artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab. Forlaget Anis, 2010. 312 s.
Heri: Stephen A. Mitchell: "Forord", s. 7-8; Henrik Nygaard Andersen: "Indledning", s. 9-12; Ingolv Austad: "'Pilatus' - Karakterdrama og kristen forkyndelse", s. 13-24; Tom Lundskær-Nielsen: "'En Idealist'", s. 25-42; Henrik Nygaard Andersen: "Barnet i 'Ordet'", s. 43-58; Bo Hakon Jørgensen: "Hvordan klare kærlighedstabet?", s. 59-68; Morten Nøjgaard: "Livets dejlighed, den er der ikke for meget opbyggeligt ved", s. 69-88; Jan Pedersen: "Barnet i 'Et Tidehverv'", s. 89-98; Jan Schumacher: "Livets sødeste Hemmelighed", s. 99-110; Knud Bjarne Gjesing: "Tragedie og evangelium", s. 111-124; Øyvind T. Gulliksen: "'Kom og sæt jer her, I smaa!'", s. 125-140; Kristin Norseth: "Det er ikke gull alt som glimrer", s. 141-156; Ulf Sundblad: "Att falla i själva segerögonblicket", s. 157-170; Torleiv Austad: "Det ufødte barns rett til liv", s. 171-184; Hans Hauge: "De romantiske børn", s. 185-198; Lynn Claire Feinberg: "Kommentar til 'Han sidder ved Smeltediglen'", s. 199-212; Johs. Nørregaard-Frandsen: "Skal vi danse i Himlen?", s. 213-228; Jens Eike Schnall: "'Atterdag' eller 'les extrêmes se touchent'", s. 229-238; Julie K. Allen: "Barnet som symbol for det danske folk i Kaj Munks 'Niels Ebbesen'", s. 239-248; Sjur Isaksen: " Barnet i Kaj Munks prekener", s. 249-264; Christian Braw: "I kamp för livets sak", s. 265-276; Anders Kingo: "At vorde enfoldig", s. 277-290; Arne Munk: "Brobygger til evigheden", s. 291-307; "Udvalgte værker om Kaj Munk, hvori barnet indgår", s. 308; "Om forfatterne", s. 309.

• Andersen, Knud Erik og Jon Høgh. Der skal komme en stor fredens dag engang: En historie om præsten og digteren Kaj Munk, krigen og Vedersø Præstegård. 1. udgave. Ringkøbing: Bollerup Boghandels Forlag, 2014.

• Arestad, Sverre. “Kaj Munk as a Dramatist (1898-1944).” I Scandinavian Studies. Nr. 26. Menasha, Wisconsin, 1954. S. 151-76.

• Aros, Benny. I forliset bor sejren: Kaj Munk og Ollerup-myten. 1999.
VHS-kassette (33 min.) og bog (125 s.).

• Aros, Benny. Og alt hans væsen: Kaj Munk og troen. 2000. 27 min.

• Arpe, Verner. Knaurs Schauspielführer: Eine Geschichte des Dramas. München/Zürich, 1957. S. 291-93.

• Auchet, Marc. “Comment on écrit l’Histoire: Réflexions à propos du livre de Per Stig Møller sur Kaj Munk.” I Orbis Litterarum. 57. 2002. S. 456-80.

• Auchet, Marc. De lollandske stjerner: Kaj Munks forfatterskab set på baggrund af hans liv. København: C. A. Reitzels Forlag, 1997. 382 s.

• Auchet, Marc. Kaj Munk ou la logique de l’imaginaire. 1990.
Thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne.

• Auchet, Marc. “Le sentiment de la nature chez Kaj Munk.” I Germanica. Nr. 4. 1988. S. 121-33.
Med resumé s. 235.

• Auchet, Marc. L’Univers imaginaire de Kaj Munk: Pasteur et dramaturge danois 1898-1944. Nancy: Presses universitaire de Nancy, 1994. 235 s.
Collection Germaniques, dirigée par Jean-Marie Paul.

• Auchet, Marc. “Philosophie et symbolisme dans « La Mer et les Hommes », pièce du dramaturge danois Kaj Munk.” I Le Texte et l'Idée. 1987/2. Udgivet af Publication du Centre de Recherches Germaniques de l'Université de Nancy II. Nancy, 1987. Pp. 219-254.

• Auchet, Marc. “Regain d'intérêt pour Kaj Munk au Danemark.” I Cahiers du CIREN. n° 4. Udgivet af Université de Paris VII. Paris, 1987. Pp. 285-292.

• Auchet, Marc & Anker Gemzøe (red.). Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2011. 286 s.
Heri: Marc Auchet, "Kaj Munks æstetik og “det hellige teater”"; Mogens Pahuus, "Den ibsenske tematik i Kaj Munks dramatik"; Anker Gemzøe, "Munk og Shakespeare • Tre strategier"; Lise Præstgaard Andersen, "En Idealist som 1920’ernes Herodes-drama"; Johan de Mylius, "Kaj Munk og dansk ekspressionisme – nogle litteraturhistoriske overvejelser"; Jesper Valeur Mogensen, "Munks dramatiske eksperimenter i krigens skygge"; Sven Hakon Rossel, "Kaj Munk-billedet i dansk litteraturhistorieskrivning – punktnedslag", Anker Gemzøe "Tvesyn og tøven i Ordet"; Erik Svendsen, "Dobbeltloyalitet og de metafysiske ord i Ordet"; Annelis Kuhlmann, "Retten til Ordet"; Marc Auchet, "Ordet i fransk iscenesættelse – teaterteksten som palimpsest; Aage Jørgensen, "Kaj Munk – nogle litteraturhenvisninger".  Se www.kajmunk.hum.aau.dk/index.php?page=08-12-2011-ny-bog-kaj-munks-dramatik-i-teaterhistorisk-optik

• Auchet, Marc, Paul Honoré, Marianne Katoppo & Hans Raun Iversen (red.). Kaj Munk: Dansk rebel og international inspirator. København: Akademisk Forlag, 1995. 268 s.
Indhold bl.a.: Marc Auchet, “Indledning om Kaj Munk og Kaj Munk-forskningen”, s. 10-15; Johannes Langhoff, “Kaj Munk – som jeg så og ser ham”, s. 20-25. [I. Analyser af Kaj Munks liv og værk.] Rolf Dorset, “Digterpræsten”, s. 31-45; Marc Auchet, “Fra Herodes til Paulus. Udviklingslinien i Kaj Munks dramaer”, s. 46-59; Niels Kofoed, “Kaj Munk og Bertolt Brecht”, s. 60-72 [1989]; Svend Aage Nielsen, “Kaj Munks økumeniske teologi”, s. 75-93; Hans Raun Iversen, “Kaj Munk som teolog og præst”, s. 94-111; Christian Eisenberg, “Kaj Munks politiske prædiken”, s. 112-26; Erik Thostrup Jacobsen, “Kaj Munk mellem fascisme og konservatisme i 30’ernes og 40’ernes Danmark”, s. 129-40; Jørgen Glenthøj, “Martyría. Kaj Munks kirkelige og politiske stilling under anden verdenskrig”, s. 141-55; Hanne Munk, “Mester med den tunge tornekrone”, s. 156-68. [II. Den internationale inspiration.] Thorleiv Austad, “Kaj Munk sett i lys av den norske kirkekamp”, s. 171-84; Lennart Franck, “Kaj Munk-billedet i Sverige i 1940’erne og i dag”, s. 185-97; Paul Honoré, “Kaj Munk, Allan Boesak og Sydafrika”, s. 198-209; Marianne Katoppo, “Kaj Munk: En dansk befrielsesteolog?” s. 210-23. Bibliografi, s. 243-56. (Jf. Jørgen Helder, “Kaj Munk på den ene side – og på den anden!”, Dansk Noter, 1995, nr. 3, s. 60-63.)

• Austad, Torleiv. “Kaj Munk sett i lys av den norske kirkekamp.” I Tidsskrift for Teologi og Kirke. Nr. 66. 1995. S. 105-16.

• Bang, Carol K. “Kaj Munk’s Autobiography.” I The American-Scandinavian Review. Nr. 33. 1945. S. 45-50.

• Behrens, Carl P. En flig af nådens trone. 1. udgave, 1. oplag. Fredericia: Lohses Forlag, 2009.  293 s.
Heri “Kaj Munks elskede fødeø”, s. 220-27. Anmeldelser: Søren Dosenrode, Munkiana, 43, 2010, s. 14.

• Behrens, Carl P. (red.). På Lolland jeg den hented’: En samling artikler udgivet i 100-året for Kaj Munks fødsel. Fredericia: Lohses Forlag, 1998. 85 s.
Heri: Holger Jepsen, “Forord”, s. 7-8; Paul Honoré, “En ung gymnasiasts møde med Kaj Munk”, s. 11-16; Svend Aage Nielsen, “Om ungdomsdramaet ‘Pilatus’”, s. 18-23; Bjarne Nielsen Brovst, “Lysets spil på livets vej …”, s. 25-42; Christian Eisenberg, “Kaj Munks forhold til Hitler-Tyskland”, s. 44-48; Carl P. Behrens, “Den blå anemone. Fund og fortolkning”, s. 51-57; Hans Raun Iversen, “Kaj Munk som præst og pastoralteolog”, s. 59-66; Arne Munk, “At være i Guds hænder”, s. 68-75.

• Beltzikoff, Boris. “Kaj Munk och Graham Greene: En studie i kristen kriminologi.” I Ord och Bild. Nr. 66. 1957. S. 248-58.

• Berggrav, Eivind. “Oslo-Vedersø Retur: Reisebrev til Kaj Munks venner i Norge fra Eivind Berggrav.” I Kirke og Kultur. 57. Christiania, Oslo, 1952. S. 385-403.
Udgivet som særtryk 1952. Oslo: Forlaget Land og Kirke, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

• Bergset, Vidar. Brennande liv: Ein biografi om Kaj Munk. 1. udgave. Valle: Setesdalsforlage, 2011. 239 s.

• Bernström, Gustaf. “Ett par Kaj Munk-tryck.” I Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Nr. 52. 1965. S. 49-50.

• Beyschlag, Siegfried. “Kaj Munks dramatisches Werk, zumal ‘Das Wort’: Eine Studie.” I Orbis Litterarum. Nr. 14. 1959. S. 223-29.

• Biezais, Haralds. “Ziemeļzemes dzejnieks, pravietis un moceklis Kajs Munks.” I Ceļa zīmes. 16 og 17. London, 1953-54. S. 27-32 og 37-46, Ill.
Titel “Ziemeļzemes dzejnieks, pravietis un moceklis Kajs Munks”, oversat da. titel: “Kaj Munk. Nordens digter, profet og matyr”. Tidsskrift Ceļa zīmes, oversat da. titel: Milepæle. Månedsskrift for litteratur og kunst.

• Bjerregaard, Jakob. Pastor Munk i Vedersø: Nogle Erindringer. Lohses Forlag, 1971. 27 s.

• Blædel, Finn H. Kaj Munk. En Bibliografi. København: P. Haase og Søns Forlag, 1945. 105 s.
Suppleret i: Kaj Munk Papirer 1948. 1948. S. 77-84.

• Bolckmans, Alex. “Kaj Munk als dramaturg.” I Tijdschrift voor levende talen. Nr. 15. 1949. S. 163-73.

• Boleratzky, Lóvánd. Ötven éve halt mártírhalált Kaj Munk. 1994?.
da. "50-året for Kaj Munks martyrdød".

• Bonde, Hans. Det ekstreme køn: Sport, politik og maskulinitet. Hovedland, 2008. 343 s.
- s. 249-55 (anm. af Møller 2000; oprindelig i Politiken 20.11.2000) - s. 256-58 (svar på PSM’s replik smst. 27.11.2000; oprindelig smst. 2.12.2000) - s. 259-61 (“Kaj Munk i anti-abortkampagne”; oprindelig smst. 10.1.1999).

• Bondebjerg, Ib. “Autoritet, succes og skæbne.” I Dansk Litteraturhistorie, Gunhild Agger m.fl. Bind 7. 1984. Spec. s. 378-84.
Demokrati og kulturkamp, 1901-45. (Jf. Hans Jørn Nielsen om KM’s illegale beredskabsdigtning s. 570-72.)

• Bøgh, Frank. Peter-Gruppen. Tysk terror i Danmark. 2004. S. 23-27.
2. udg., 2007.

• Bouchet, Françoise-Geneviève. Kaj Munk et la politique allemande. 1986.
Thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne.

• Brandt, Mogens. Splinter af Troldspejlet: Møder med Kaj Munk. Schultz A/S, 1947. 37 s.

• Braw, Christian. “Livets sanning – om Kaj Munks ‘De Herrer Dommere’.” I Finsk Tidskrift. Nr. 132. 2007. S. 104-26.
(Jf. Andersen & Austad, 2008.)

• Bredsdorff, Elias. Danish Literature in English Translation. 1950. S. 94-95.

• Brix, Hans. Hurtig svandt den lyse Sommer!: Kaj Munk 1924-44. København: Westermann, 1946. 297 s.

• Brix, Hans. “Kaj Munk: Manden med to Profiler.” I Ord och Bild. Nr. 48. 1939. S. 145-49.

• Brix, Hans. “Kaj Munk-Manuskripter.” I Danske Digtere ved Arbejdet, XII, Paul V. Rubow og Hans Brix. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ejnar Munksgaard, 1945. 20 s.
Udg. med indledning af Hans Brix. (Indeholdende Prøver af Urmanuskriptet til Ordet og af det uudgivne Skuespil Kristoffer".)

• Brix, Hans. Så snabbt den ljusa sommarn svann: Kaj Munk 1924-1944. Stockholm: Bonniers, 1947. 294 s., ill.
Hurtigt svandt den lyse Sommer oversat til svensk af Staffan Andræ.

• Brøndsted, nbsp;Mogens. “Danmark: 1910-1935.” I Nordens litteratur. Efter 1860, Mogens Brøndsted (red.). 1972. Spec. s. 364-68.

• Brovst, Bjarne Nielsen. Jægeren Kaj Munk: Mennesket, digteren og præsten. 1993. 98 s.

• Brovst, Bjarne Nielsen. Julen i Vedersø Præstegård 1924-1944: Med en mosaik af Kaj Munk-tekster. 1995. 175 s.

• Brovst, Bjarne Nielsen. Kaj Munk: Liv og død. Centrum, 1984. 304 s.
2. opl., 1985

• Brovst, Bjarne Nielsen. Kaj Munk: Krigen og mordet. Centrum, 1993. 484 s.
Anmeldelser: Ole Egeberg, Litteraturmagasinet Standart, 8:1, 1994, s. 37; Søren Krarup, Tidehverv, 68, 1994, s. 82-83. (2. udg., 1995; 480 s.)

• Brovst, Bjarne Nielsen. Kaj Munk og den stærke mand. Centrum, 1992. 460 s.

• Brovst, Bjarne Nielsen. “Kaj Munk og Vedersø.” I Sommerblæst. Om jyske digtere og natur, Bjarne Nielsen Brovst. 1979. S. 120-34.

• Brovst, Bjarne Nielsen. Kaj Munk. Retsopgør og eftermæle: En romanbiografi. 1998. 301 s.

• Brovst, Bjarne Nielsen. Lise Munk: En pige fra Vedersø. 1989. 136 s.

• Brovst, Bjarne Nielsen. Lise Munk: En stærk kvinde. Hovedland, 2010. 416 s.
Bogen er baseret på de to bøger: Lise Munk - En pige fra Vedersø (1989) og Kaj Munk - Retsopgør og eftermæle (1998) samt på tre bøger, skrevet i samarbejde med Lise Munk, hendes ældste datter Yrsa Lund og barnebarnet Arense Lund: Livet i Vedersø Præstegård (1980), Jægeren Kaj Munk (1993) og Julen i Vedersø Præstegård (1994).

• Brovst, Bjarne Nielsen. Livet i Vedersø Præstegård: Om Lise og Kaj Munk. 1980. 101 s.

• Bukdahl, Jørgen. “Udsyn over dansk Litteratur i 1932: Roman, Lyrik, Skuespil.” I Dansk Udsyn. Nr. 13. 1933. Spec. s. 273-74.

• Bull, Francis. “Kaj Munk.” I Essays i utvalg. Oslo, 1964. S.319-30.

• Cavin, Gudrun. Kaj Munk: Dramaturge, prophète et martyr. L’enfant terrible de l’Eglise et du Théâtre au Danemark. Genève: Labor et Fides, 1946. 163 s., 20 pl.

• Christensen, A. Drewsen. Gejstligt Bondefangeri: Postludium til Ridderen i Munkekutte. København: Povl Branners Forlag, 1949. 32 s.

• Christensen, A. Drewsen. Kaj Munk paa Tomandshaand. København: Povl Branners Forlag, 1947. 127 s.

• Christensen, A. Drewsen. Ridderen i Munkekutte: Religiøse problemer hos Kaj Munk. København: Povl Branners Forlag, 1949. 143 s.

• Christophersen, Gerda. Jeg gav aldrig op. København: Rasmus Navers Forlag, 1945. 174 s.
Heri “Kaj Munk og Fru Nevergiveup”, s. 120-148. (Heri også KM's digt “Provinsteatret”, s. 7-9, oprindelig i Nationaltidende 8.12.1940.)

• Claes, Victor. “Kaj Munk.” I Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Bind 5. Gent, 1968. S. 598-601.

• Dahl, Svend & Povl Engelstoft. Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. 2. 1960. S. 317-26.

• Daugbjerg, Søren. Kaj Munk and Germany: Theater and Politics. 1. udgave. Port Townsend, WA: New Nordic Press, 2011. 284 s.
Translated by Brian Young. Foreword by Mogens Munk. Note from the translator and editor, Brian Young. "Kaj Munk og Tyskland - Teater og Politik" af Søren Daugbjerg oversat til engelsk af Brian Young. Se www.newnordicpress.com

• Daugbjerg, Søren. Kaj Munk og Lolland: Mennesker Munk Mødte. 1. udgave. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2014. 272 s. samt 2 plancher.

• Daugbjerg, Søren. Kaj Munk og Tyskland: Teater og politik. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2008. 273 s.

• Daugbjerg, Søren. “Kapellanen, der blev slotspræst.” I Lokalhistorisk årsskrift. Nr. 15. 1994. S. 18-26.
Bl.a. om Oscar Geismars forhold til KM.

• Daugbjerg, Søren. “Lollænderen Kaj Munk.” I Understrømmen. En bog om Lolland og Falster, Bent Vinn Nielsen og Gorm Rasmussen (red.). 2006. S. 118-35.

• Daugbjerg, Søren. Martinus Wested: En landsbylærer. Herning: Poul Kristrensens Forlag, 2003. 135 s.
Indledning af Bertel Haarder: "Lærer Westeds andel i Kaj Munk", s. 8-11. Desuden "Kaj Munk", s. 61-63.

• de Antonellis, Gianandrea. “Kaj Munk (1898-1944): un martire dei nostri tempi.” I Quærere Deum: Rivista Semestrale di Scienze Religiose e Umanistische, Prof. Mons. Pasquale Maria Mainolfi (red.). Anno V (2013) - N. 8. Udgivet af Istituto Superiore di Scienze Religiose "Redemptor Hominis", Benevento. Chieti: Solfanelli, 2013. S. 47-60.

• Dietrich, Margret. Das moderne Drama: Strömungen – Gestalten – Motive. Stuttgart, 1974. S. 385-88.
1. udg., 1961; dér s. 324-26. 2. udvidede udg., 1963; dér s. 327-30.

• Dijnes, Torben. “Kaj Munk – livets mand ….” I Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift. 1975. S. 40-57.

• Dockum, H.C. van. “Kaj Munk, de nationale verzetsheld.” I Vacantienotities uit en over Denemarken. Assen, 1952. S. 35-40.

• Dorset, Rolf. “Kaj Munk.” I Danske digtere i det 20. århundrede, Torben Brostrøm & Mette Winge (red.). Bind 3: Fra Karen Blixen til Frank Jæger. 1981. S. 97-110.
Litteraturvejledning s. 463-64.

• Dosenrode, Søren. “Approaching the Questions of Freedom of the Press, Censorship, Self-Censorship, and Press Ethics.” I Freedom of the Press: On Censorship, Self-censorship, and Press Ethics, Søren Dosenrode (red.). Baden-Baden: Nomos, 2010. S. 11-20.
(“Censoring Kaj Munk”, s. 12. Jf. også: Søren Dosenrode: “Preface” s. 7)  Se www.nomos-shop.de/productview.aspx?product=12058

• Dosenrode, Søren. Kaj Munk. Manden og Værket: Udvalgte og kommenterede tekster. 1. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2015. 357 s.
Indhold: Søren Dosenrode, "Kaj Munk – et rids", s. 13-35; Marc Auchet, "Kaj Munk – en dramatiker i og udenfor tiden", s. 37-46; Anker Gemzøe, "Kaj Munk som lyriker og prosaist – den traditionelle provokatør og tvivlende profet", s. 127-38; Hans Raun Iversen, "Kaj Munks teologi", s. 199-211; Søren Dosenrode, "Kaj Munks politiske ståsted – en mand i en ekstrem tid", s. 247-61; id., "Kaj Munk og modstanden under Besættelsen", s. 289-300. Dertil tekstudvalg af Kaj Munk.

• Dosenrode, Søren, Hans Raun Iversen & Peter Lodberg (red.). Kaj Munk og teologien. 1. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2014. 283 s.
Introduktion s. 9-13; Marc Auchet, “Kaj Munk og ‘Konsekvensgalskaben’”, s. 17-41; Peter Øhrstrøm, ‘Kaj Munk og livssynsdebatten i 1920'erne”, s. 45-69; Hans Hauge, “Kaj Munk og kulturradikalismen”, s. 71-82; Søren Dosenrode, “Kaj Munk, folkekirken og modstand under besættelsen"”, s. 83-112; Ricardt Riis, “En helt fri mand”, s. 113-28; Kirsten Nielsen, “Min Vilje, Gud, i din! Min Aand mod dig! De bibelske personer i ‘Samson’ og ‘En Idealist’”, s. 131-53; Søren Lodberg Hvas, “Kaj Munk: ‘Ordet’ – set i et teologisk perspektiv”, s. 155-74; Ricardt Riis, “Følelsernes teologi hos Munk”, s. 175-204; Hans Raun Iversen, “Kaj Munk som prædikant”, s. 207-29; Christian Grund Sørensen, “Et Guds Under? Persuasionen i Kaj Munks prædikener”, s. 231-54; Peter Lodberg Hvas, “Kaj Munks teologi – dengang og nu”, s. 255-65.

• Dürrfeld, Peter. “Kaj Munk (1898-1944).” I Hjertet har altid det sidste ord. Erindringer om de døde i mit liv. 1. udgave. København: Kristeligt Dagblads Forlag, 2014. S. 61-73.

• Eisenberg, Christian. Die politische Predigt Kaj Munks. Europäische Hochschulenschriften. Reihe 23. Theologie; Bd. 147. Frankfurt am Main: Peter D. Lang, 1980. 123 s.
Dissertation.

• Eisenberg, Christian. “Die politische Predigt Kaj Munks.” I Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte. Nr. 93. 1995. S. 179-92.

• Elbrønd-Bek, Bo. Opstandelsesmotivet i Kaj Munks drama Ordet. Forlaget Underskoven, 2009. 197 s.

• Engberg, Jens. Det Kongelige Teater i 250 år: Til hver mands nytte. Bind 2. 1995. S. 23-41.
(“Liv på scenen. Kaj Munk 1931-1938”). Jf. reg. s. 552. 2. udg., 1998.

• Engelbrechtsen, Svend. Nabo til døden: Et Kaj Munk Minde. København:&nbnbsp;Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1968. 31 s.
Budstikken. Gjedved Statsseminariums Årsskrift, 1959, s. 26-37. (Skuespil, “tænkt som en Epilog ved en Kaj Munk-Forestilling”.)

• Espersen, Søren. Valdemar Rørdam: Nationalskjald og landsforræder. 2003. S. 95-100.

• Fausing, Bent. Danmarksbilleder – i massekulturen 1944-1946. København: Gyldendal, 1981. S. 190-205.

• Fausing, Bent. “Kaj Munk og offentligheden i mellemkrigstiden.” I Litteratur og samfund i mellemkrigstiden. Litteratursociologiske studier, Carl Erik Bay og John Chr. Jørgensen. København: Gyldendal, 1979. S. 318-41 og 396-98.

• Feldbæk, Ole (red.). Dansk identitetshistorie. Bind 4. 1991. S. 361-69.
Bind 4: Danmark og Europa 1940-1990. (“Kaj Munk som forbillede og martyr”). Se reg. s. 580.

• Fibiger, Johannes. “Kaj Munk.” I Litteraturens Stemmer, Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen (red.). 1999. S. 385-88 og 656f.
2. udg., red. af Klaus P. Mortensen, 2003, s. 261-64; også i: Gads danske forfatterleksikon, red. af Klaus P. Mortensen og Søren Schou, 2003, s. 464-67.

• Fischer-Nielsen, Werner. “Underet og døden?.” I Fortællinger om stort og småt, Werner Fischer-Nielsen. 2006. S. 108-12.

• Forssblad, Marianne. “Kaj Munk.” I Encyclopedia of World Literature in the 20th Century. Bind 3: L-R. Farmington Hills, MI, 1999. S. 322-23.

• Franck, Lennart. Kaj Munk: Prästen, författaren, rebellen. Partille: Warne Förlag, 1997. 158 s.

• Frederiksen, Emil. “Kaj Munk.” I The Norseman. Nr. 4. 1946. S. 418-24.
Kaj Munk, “Before Cannae”, overs. af R.P. Keigwin, s. 442-48.

• Gandrup, Richardt. “Kaj Munk.” I For og imod. Kritik og betragtning. 1960. S. 95-108.
Aarhuus Stiftstidende 16.11.1933.

• Geismar, Oscar. “Kaj Munks Forkyndelse.” I Dansk Kirkeliv. 1940. S. 48-67.

• Geismar, Oscar. Om Mennesket Kaj Munk. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1945. 94 s.

• Gemzøe, Anker. “Provokerende traditionalist og tvivlende profet: Kaj Munk som lyriker og prosaist.” I Nordica. 32. 2015. S. 244-282.

• Gemzøe, Anker. “Viljen til operation: Munks første diktatordrama – original og bearbejdelse.” I Nordica. 29. 2012. S. 271-319.

• Giacobbe, Maria. La Parola, 4 film de Carl Th. Dreyer. Torino: Einaudi, 1967. S. 220-277.

• Glenthøj, Jørgen. “Oprøret mod Gud: En Kaj Munk studie.” I Præsteforeningens Blad. Nr. 84. 1994. S. 957-63.

• Gravier, Maurice. “Réflexions sur le néoréalisme du théâtre danois contemporain.” I Orbis Litterarum. Nr. 22. 1967. S. 309-18.
Bl.a. om KM.

• Grieg, Harald, Francis Bull og Erik Stub. “Kaj Munk: Taler ved Foreningen Nordens minnemøte i Universitetets aula 4. januar 1946.” I Foreningen Nordens Skrifter. Nr. 2. Oslo: Dahl, Mathisen & Co., 1946. 46 s.

• Grit, Diederik C. Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern 1731-1982. 1986. S. 140-42.

• Grønbjerg, Carl. “I Kaj Munks fodspor.” I Jæger. Nr. 3. 1996. S. 68-70.

• Hamberg, Lars. “Herodes-gestalten i Kaj Munks ‘En Idealist’.” I Finsk Tidskrift. Nr. 144. 1948. S. 79-93.

• Hamle, C.E. Moderne dansk digtning. Aarhus: Forlaget Aros, 1945. 132 s.
Kaj Munk, pp. 116-25.

• Hammar, Geo. Livsproblemet hos Kaj Munk: En studie i tro och tvivel. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1945. 290 s.

• Hansen, Aage Falk. Kaj Munk set med danske og engelske Øjne. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1947. 10 s.
Særtryk af en artikel i Berlingske Tidende 14.09.1947.

• Hansen, Knud. Forkyndelsen i Kaj Munks Forfatterskab. København: Povl Branners Forlag, 1942. 105 s.
Tekst på bagsiden af titelbladet: "I forkortet form blev de her fremsatte tanker holdt som foredrag den 3. juni 1942 ved "Tidehverv"s sommermøde paa Hindsgavl. Jeg bringer hermed min tak til nævnte sommermødes bestyrelse, uden hvis stædige exhortatio dette skrift ikke var bleven til."

• Hansen, Knud. “Moral og Kristendom.” I Tidehverv. nr. 4. 1943. S. 37-43.

• Hansen, Poul. Med Kaj Munk paa Jagt. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1942. 153 s.

• Harbo, Erik. “Hvad var det dog der skete: Kaj Munk, 1943.” I Sanghåndbogen, Karen Bjerre (red.). 2006. S. 224.
Omslagsundertitel: En præsentation af sangene i Højskolesangbogens 18. udgave.

• Harcourt, Melville. “Kaj Munk.” I Portraits of Destiny, Harcourt Melville. 2. opl. New York, 1969. S. 1-47.
1. opl. 1966.

• Hartwijk, Henrik. “Kaj Munk: Dominee, dichter en dramaturg.” I Dietsche Warande en Belfort. Nr. 54. 1954. S. 54-60.

• Hauge, Hans. Dekonstruktiv teologi: Tekster på kanten af det religiøse og det litterære. 1986. S. 167-72.

• Hauge, Hans. “Kaj Munk: Forfatteren der vendte tilbage fra de døde.” I Post-Danmark. Politik og æstetik hinsides det nationale, Hans Hauge. 2003. S. 193-206.

• Hegnsvad, Kristoffer. “Kaj Munk 1898-1944: Eksemplets magt.” I Store danskere, Brian Iskov og Kristoffer Hegnsvad. 2007. S.78-91.

• Henriques, Alf. Kaj Munk. Stockholm: Forum, 1944. 200 s., ill.
Oversat fra forfatterens danske manuskript til svensk af Sonja Bergvall.

• Henriques, Alf. Kaj Munk. Athenæum, 1945. 192 s., 9 pl.

• Henriques, Alf. Kaj Munk. Oslo, 1947. 213 s.
Oversat fra dansk udgave fra 1945.

• Hertel, Hans. “Kaj Munk / Valdemar Rørdam: To højrenationale forfattere foran den nationale kridtstreg.” I Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid, Hans Kirchhoff (red.). 2008. S. 169-93.

• Hesselaa, Birgitte. “Kristendommens drama – Kaj Munk.” I Dansk litteraturs historie, Bind 4: 1920-1960, Klaus P. Mortensen & May Schack (red.). 2006. S. 344-53.

• Hjaltason, Ib. Kaj Munks Vedersø: Tegninger. Ringkjøbing: Eget Forlag - Skjern. I kommission: Bollerups Boghandel, 1946.
Tegninger fra Vedersø og omegn. Forord af pastor Hans Pedersen, Dejbjerg, dateret Dejbjerg Præstegaard, i April 1946. "Kaj Munk", digt af M.P. Seedorff, Horsens.

• Hjelm, Carl Gustav. Himlaspelet, Kaj Munk och Golgatadramat: Omoderna svar på moderna frågor. Örebo, 1944. 102 s.

• Hjeresen, Axel. Hvad vilde Kaj Munk: Nogle Notater til Vejledning. Aarhus: Forlaget Aros, 1945. 64 s.

• Holm, Søren. Kaj Munk: Den religiøse Problematik i hans Dramaer. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1961. 74 s.

• Høgh, Jon. Kaj Munk: Frie må vi være for at leve. Ringkøbing: Bollerup Boghandels Forlag, 2011. 80 s.

• Høgh, Jon, Carl P. Behrens (red.), Lisbeth Lunde Lauridsen (konsulent). Vedersø Lolland retur. 1. udgave. Ringkøbing: Bollerup Boghandels Forlag, 2014. 102 s.
Indhold: Forord: Steen Skovsgaard, "Kaj Munk - en dige- og høfdebygger", s. 3. Del 1 Vedersø-Lolland retur: Carl P. Behrens, "Kaj Munks fodaftryk i den lollandske muld", s. 4-9; Jon Høgh, "Kaj Munk og barndomsveninden, sadelmagerens Anna", s. 10-19; Carl P. Behrens, "Vedersøs klokke går død påskemorgen", s. 20-21; Carl P. Behrens, "Originalmanuskriptet til Anemonen - læst og fortolket", s. 22-26; Bodil og Carl P. Behrens, "Besøg hos fru Lise i Vedersø Præstegård", s. 27-29; Jon Høgh, "Med brevet i hjertelommen". Del 2 Kaj Munks forhold til nazismen: Ricardt Riis, "Kaj Munks syn på Hitler", s. 37-50; Jens Kristian Lings, "Kaj Munks sidste timer", s. 51-57; Paul Gerhard Schoenborn, "Min vej til Kaj Munk - mine veje med Kaj Munk", s. 58-72; Svend Aage Nielsen, "Mindehøjtidelighed på Lolland for Kaj Munk", s. 73-78. Del 3 Ånden fra Vedersø lever videre i drama, prædikener og originale manuskripter: Jens Kristian Lings, "Fra ruin til formidlingscenter", s. 79-83; Lisbeth Lunde Lauridsen, "Kaj Munks Præstegård - Skibet, der bygges, mens det sejler", s. 84-88; Peter Øhrstrøm, "Nyt grundlag for studiet af Kaj Munks liv og værk", s. 89-94; Knud Tarpgaard, "'Ordet' som friluftsspil i Vedersø", s. 95-96; Per Stig Møller, "Endnu mere Kaj Munk", s. 97-99; Kaj Munk, "Mester med den tunge tornekrone" (mel. Jørgen Flensted Andersen), s. 100-102.

• Hvas, Søren Lodberg. “Kaj Munk: Ordet, set i et teologisk perspektiv.” I Aalborg Stiftsbog. 2008. S. 27-44.

• Hye, Allen E. “Kaj Munk.” I Twentieth-Century Danish Writers. Detroit, 1998. S. 288-96.
Dictionary of Literary Biography, 214.

• Jakobsen, Gunnar. Kaj Munk. 1960. 32 s.
Nyt opl., 1964

• Jensen, Thorkild Borup. Roman og drama bli’r til film: En belysning af filmatiseringsprocessen og forholdet mellem litteratur, teater og film. 1975. S.155-207.
Om “Ordet” af Carl Th. Dreyer 1955 og Gustaf Molander 1943.

• Johannsen, Hans Peter. Deutsche und dänische Dichter der Gegenwart. Heide in Holstein: Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., 1957. 286 s.
Deri side 231-248 om Kaj Munk: Først "Darstellung" af Hans Peter Johannsen, derefter fra Fragment eines Lebens (Foraaret saa sagte kommer), kapitlerne XXXIII og XXXIV, (Zürich 1944).

• Josephsen, Ragnar. Skådeplatser. Stockholm, 1938. S. 56-77, 89-94 og 108-14.

• Jørgensen, Aage. “Tre musketerer: Kaj Munk, Valdemar Rørdam, Ejnar Thomsen.” I Nordica. 26. 2009. S. 129-44.

• Jürgensen, Knud Arne (udg.). Bifald og Bølgebryder: Frederik Schybergs teaterkritik. En antologi. 2009. S. 118-21.
anm. af “I Brændingen”, Betty Nansen Teatret, 1937. Jf. reg. s. 366.

• Kabell, Aage. Faser af dansk digtning. 1959. S. 194-196.

• Kalajoki, Atte. Tanskan Pohjanmaata, Länsi-Jyllanti ja Vedersø, Kaj Munkin kotiseutu. Oulu, 1959. S. 140-41: ill.
Titel oversat: Et stykke af Danmarks Österbotten, Vest-Jylland og Vedersø, Kaj Munks hjemstavn.

• Katballe, Carsten. “Kaj Munk og Hørbylunde – et 50-års minde.” I Uldjysk historie. Bind 5. 1993. S. 44-54.
Om mordet, bisættelsen og begravelsen.

• Kehler, Henning. Paa Jagt efter Geniet: Kronik og Kritik, ottende Samling. 1938. S. 73-77, 78-97, 122-25, 156-160 og 161-62.

• Keresztyén, A. “Az Ordass Lajos Baráti Kör Folyóirata.” I Igazság. 22 årg. Nyar / Budapest, 1994.
Igazság = "Sandhed".

• Keutler, Franz J. & Manfred Klein. “Kaj Munk.” I Kindlers neues Literatur Lexikon, Walter Jens (red.). Bind 12: Mp-Pa. München, 1991. S. 64-68.
Tidligere udgave: Kindlers Literatur Lexikon. Bind 7: Werke. Zürich, 1972. Se reg. s. 843.

• Kistrup, Jens. “Det nye drama (1920-1945).” I Dansk Litteratur Historie, P.H. Traustedt (red.). Bind 5: Fra Tom Kristensen til Halfdan Rasmussen., 2. udg. 1977. Spec. s. 421-40.
Litteraturvejledning s. 519-21. (1. udg., bind 4: Fra Tom Kristensen til Klaus Rifbjerg, 1966, s. 431-51.)

• Kistrup, Jens. “Kaj Munk.” I Dansk biografisk leksikon, Sv. Cedergreen Bech (red.). Bind 10: Moltke – Olrik. 1982. S. 118-20.

• Kistrup, Jens. “Kaj Munk.” I Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark, Claus Hagen Petersen og Connie Hedegaard (red.). 1999. S. 288-91.

• Klein, Manfred. Zeitaktuelle dänische Dramatik des 20. Jahrhunderts und ihre Inszenierung. Wien, 1964. 294 s.
Om KM s. 81-156. Utrykt.

• Kloeden, Wolfdietrich von. “Kaj Munk.” I Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Friedrich Wilhelm Bautz. Bind 6. Herzberg, 1993. Sp. 353-64.

• Kofoed, Niels. “Kaj Munk og Bertolt Brecht.” I Litterære skæbnetydninger. Nogle forelæsninger i dansk litteratur, Niels Kofoed. København: C. A. Reitzels Forlag, 1989. S. 107-24.
Kun sidste kapitel omhandler Kaj Munk, jf. Auchet, 1995. I alt 124 s.

• Kristensen, Hans. “Den moderne Munk.” I Jæger, 23:12. 2014. S. 58-61.

• Kullberg, Erling. I det fri: 12 sange om Danmark 1940. Musik til tekster af Kaj Munk. 2007. 72 s.
Partitur; efterskrift af Poul Paludan s. 71-72. De 12 sange er sammen med fire yderligere sange udkommet på CD med Filharmonisk Kor Aalborg, “I det fri” – korsange af Erling Kullberg til digte af Kaj Munk.

• Kuprijanova, I.P. “Itogi somnenij i poiskov: Zametki o poslednem periode tvorcestva Kaja Munka.” I Skandinavskij Sbornik. Nr. 15. 1970. S. 200-18.

• Kuprijanova, I.P. “Literatura soprotivlenija v Danii.” I Literatura antifašistskogo soprotivlenija v stranach Evropy 1939-1945. Moskva, 1972. S.173-94.
Bl.a. om KM.

• Kuprijanova, J.P. Datskaja dramaturgija pervoj poloviny XX veka. Leningrad, 1979. S. 17-78, total 165 s.

• Larsen, J.K. Kaj Munk som Dramatiker. København: H. Hagerup, 1941. 154 s.

• Larsen, Johan Schmidt. “Kaj Munk og de lollandske stjerner.” I De fulgte stjernen, Johan Schmidt Larsen. 2005. S. 17-27.

• Larsen, John Fellow. “Helfjende eller halvven.: Om Kaj Munk, Olleruptalen og besættelsen – i anledning af et flyveblad i den illegale samling.” I Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8:1. 1993. S. 3-22.

• Larsen, Thorvald. Kaj Munk og Folketeatret: Breve fra Kaj Munk til Thorvald Larsen. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1957. 69 s.

• Lings, Jens Kristian. Skygger over Vedersø Præstegaard. 2005. 220 s.

• Lodberg, Peter. “Von Kaj Munk zu Desmond Tutu.” I Transparent-Extra. 83. 2006. S. 1-10.
Samt: Paul Gerhard Schoenborn, “Politischer Widerstand und christliches Martyrium”, s. 11-16.

• Lønvang, Martin. Kaj Munk: Runoilijapappi. Tammisaari, 1955.

• Lund, Arense. “Kaj Munk as a Journalist.” I Freedom of the Press: On Censorship, Self-censorship, and Press Ethics, Søren Dosenrode (red.). Baden-Baden: Nomos, 2010. S. 21-25.

• Lykke, Per. “Kaj Munk og teatercensuren.” I Reception. Nr. 62. 2007. S. 48-53.

• Lykke, Per (red.). Ordet på bordet: Ni læsninger i Kaj Munks dramatik. 2004. 176 s.
Heri: Finn Stein Larsen, “‘En Idealist’ (1928). ‘En Idealist’ – en litterær læsning”, s. 9-35; Lars Peter Rømhild, “‘I Brændingen’ (1929). Brandes brændt af”, s. 36-50; Niels Jørgen Skydsgaard, “‘Cant’ (1931). ‘Cant’ – det festlige fyrstespil?”, s. 51-75; Erik Skyum-Nielsen, “‘Ordet’ (1932). ‘Ordet’ – en flertydig metafor”, s. 76-89; Hans Hauge, “‘Kærlighed’ (1935). ‘Kærlighed’, et talehandlingsspil”, s. 90-114; Per Theil, “‘Sejren’ (1936). Gud er ikke helt død”, s. 115-34; Jørgen Elbek, “‘Han sidder ved Smeltediglen’ (1938). Følg kaldet!”, s. 135-41; Per Lykke, “‘Egelykke’ (1940). Tro, kald og kærlighed”, s. 142-52; Rikke Rottensten, “‘Niels Ebbesen’ (1942). Ordenes afmagt – ordenes magt”, s. 153-70.

• Madsen, Børge Gedsø. “Bjørnstjerne Bjørnson’s ‘Beyond Human Power’ and Kaj Munk’s ‘The Word’.” I Modern Drama. Nr. 3. 1960. S. 30-36.

• Madsen, Kaj Berg. Der faldt en Stjerne: Historier og anekdoter om Kaj Munk. København: Thorkild Becks Forlag, 1947. 86 s.

• Manghi, Alda Castagnoli. “Il teatro di Kaj Munk.” I Teatro danese del novecento. Atti del seminario di studi sul teatro danese moderno e contemporaneo del 28 e 29 ottobre 1981 nel 25o anniversario dell’Accademia di Danimarca, Karen Ascani, m.fl. (red.). Rom: Bulzoni editore, 1983. S.19-30.

• Marcussen, Ove. “30 år som bibliofil.” I Særtryk af Dansk Toldtidende. oktober 1965. København: Privattryk, 1965. 21 s.

• Marcussen, Ove. Kaj Munks Bøger: En Bibliografi. København: N. C. Roms Forlag, 1945. 85 s.

• Marker, Frederick & Lise-Lone Marker. A History of Scandinavian Theatre. Cambridge, 1996. S. 262-64.

• Matlew, Myron (red.). Modern World Drama: An Encyclopedia. 1972. S. 546-47.

• Mawby, Janet. Writers and Politics in Modern Scandinavia. London, 1978. S. 11-14.

• Mentes, Margrethe Bjerrum. Theodor Storm and Kaj Munk: A Study of Two Writers’ Contrasting Appreciations of Their Northern Environment. 1991. 209 s.
Ph.D.-thesis, Georgetown University (Jf. Dissertation Abstracts International, 53 A, s. 511.)

• Michelsen, Birgit. Hjemme hos Kaj Munk. København: Det danske Forlag, 1946. 58 s.

• Mitchell, P.M. A History of Danish Literature. 2. forøgede udg. . New York, 1971. S. 259-62.
1. udg., 1957.

• Moberg, Vilhelm. “… ‘der handler om hvad det koster at være helt’.” I Svensk litteraturtidskrift. 29, 1966. 1966. S. 153-56.
Incl. Kaj Munks anmeldelse af Vilhelm Mobergs “Rid i Nat”.

• Mogensen, Harald (red.). Kaj Munk paa Teatret: En Teaterbilledbog. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1953. 72 s., 56 pl.

• Mogensen, Jesper Valeur & Ulrik Sandborg-Petersen. “Om den labyrintiske Lorents og andre religiøse karakterer i Munks dramatiske univers.” I Munkiana. Nr. 39. 2008. S. 18-34.

• Mosgaard, Arne (red.). Folkemøder overskygget af besættelsestidens barske alvor. Udgivet af Skarrild-Karstoft Museum, Kibæk. 2005. 54 s.
Præsten, digteren og dramatikeren Kaj Munk, Munks virksomhed på egnen omkring Skarrild. Mindeskrift i anledning af 60-året for Danmarks befrielse.

• Møller, Per Stig. Aldrig skal Danmark dø: Kaj Munks avisdigte 1940 og censuren. 1. udgave, 1. oplag. København: Kristeligt Dagblads Forlag, 2015. 136 s.
Forord, s. 7-9; Per Stig Møller: Kaj Munk og censuren, s. 11-51; Kaj Munk: "Navigare Necesse - Tolv Digte om Danmark", s. 53-136. Digtsamlingen fra 1941 genoptrykt, incl. indledning af Hans Brix: "Universet og Aanden", s. 57-60, og med træsnit af Povl Christensen; men med digtet fra Berlingske Tidende trykt lige efter det tilsvarende digt fra bogen de måneder, hvor de to er forskellige.

• Møller, Per Stig. “Kaj Munk.” I Dansk Forfatterleksikon. Biografier, John Chr. Jørgensen (red.). 2001. S. 315-16.
Jf. det tilhørende bind Værker, s. 31f, 80, 129, 174 og 219.

• Møller, Per Stig. Kaj Munk: Digter, præst og urostifter. 1. udgave. København: Gyldendal, 2014. 680 s.
En samudgivelse af "Munk", 2000, s. 11-542, og "Mere Munk", 2003, s. 543-95, med tilføjelse af et afsnit, “Men større er dog Gud”, s. 597-649; “Noter”, s. 650-71.

• Møller, Per Stig. “Kaj Munks karyatider.” I Bogens Verden. 1994. S. 77-81.

• Møller, Per Stig. Mere Munk. Gyldendal, 2003. 101 s.

• Møller, Per Stig. Munk. 2000. 566 s.
Anmeldelser m.v.: - Lise Præstgaard Andersen, Nordica, 18, 2001, s. 341-44; - Henrik Bach, Litteraturmagasinet Standart, 15:1, 2001, s. 36; - Hans Bonde, Politiken 19.11.2000 (jf. Bonde 2008); - Henning Koch, Arbejderhistorie, 2002, nr. 1, s. 49-53; - Claus Thomas Nielsen, Tidehverv, 75, 2001, s. 3-6; - Svend Skriver, Kritik, 149, 2001, s. 76-78; - jf. Auchet, 2002.

• Munk, Arne. Kaj Munk 1944 – 4. Januar – 1994. 1994. 20 s.
Prædiken; på tysk.

• Munk, Arne. “Kaj Munk and Resistance.” I Christianity and Resistance in the 20th Century. From Kaj Munk and Dietrich Bonhoeffer to Desmond Tutu, Søren Dosenrode (red.). Leiden/Boston: Brill, 2009. S. 81-117.
(International Studies in Religion and Society, 8.) (Jf. også: Søren Dosenrode, “The Frame of the Book or: Mr. Munk and Mr. Petersen”, s. 1-5.)

• Munk, Arne. Kaj Munk og fosterdrabet. 1996. 160 s.
Anmeldelse: Paul Honoré, Præsteforeningens Blad, 86, 1996, s. 849-51.

• Munk, Arne. “Om skuespillet ‘Niels Ebbesen’.” I Jul i Stadil-Vedersø. 1998. S. 21-30.

• Munk, Kaj. 10 Oxford-Snapshots: Genomen door een toneelschrijver. Zeist, 1937. 87 s.
10 Oxford-Snapshots: Klippet af en Dramatiker oversat til hollandsk af P.M. Boer den Hoed.

• Munk, Kaj. 10 Oxford-Snapshots: Klippet af en Dramatiker. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1936. 80 s.
10 Enaktere: Værkstedspassiar i Middagssstunden - Direktørens Datter - Politik - Mellem Læger - Jagten - Den Arbejdsløse - Paa Slottet - Juraen - Hos Sagkundskaben - Døden. (Urpremiére p. d. Kgl. T. 2/5 42).

• Munk, Kaj. 10 Oxford snapshots tagna av en dramatiker. Stockholm, 1937. 89 s.
10 Oxford-snapshots oversat til svensk af Herbert Grevenius.

• Munk, Kaj. 8 nye Digte. Aalborg: Forlaget Norden, 1944.
Indhold: Danmark, vort Liv - Sandhed gror - Ogsaa han - Den evige Forsigtighed - Devancement - Vort danske Kald - De faldne - Hyldest til Norge.

• Munk, Kaj. 8 nye Digte. Mora, 1945. 11. upag. s.

• Munk, Kaj. Actuele Eeuwigheid. 1. oplag. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1949. 310 s.
Udvalg af artikler fra Mindeudgaven, bindene "En Digters Vej" og "Dagen er inde". Oversat af Johan Winkler. 3. oplag 1953. 278 s. Oversat af Johan Winkler. Illustrationer af: Ejnar Utzon-Frank, Stefan Viggo Pedersen.

• Munk, Kaj. Af et overfladisk, gejstligt Menneskes Papirer. Udgivet af Morten Nøjgaard. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2001. 108 s.
Breve til Niels Nøjgaard 20.6.-2.7.1926 om kærlighed og om Munks forelskelse i en købmandskone i Vedersø sogn; indledning og efterord ved Niels Nøjgaard s. 9-10 og 99-100, noter s. 105-08.

• Munk, Kaj. Aldrig spørge om det nytter: Digterens liv fortalt af ham selv i breve og artikler m.m. Udgivet af Niels Nøjgaard. København, 1958.

• Munk, Kaj. Alverdens-Urostifterne: Efterladt ufuldendt Skuespil om Paulus. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1947. 63 s.

• Munk, Kaj. Alvor og Fest. 1994/1995. 45 s.
Ved Lise og Yrsa Munk.

• Munk, Kaj. Ansigter: Kronikker m.m. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1947. 158 s.

• Munk, Kaj. Apostlenes Gerninger: Gengivet af Kaj Munk. Westermanns Forlag, 1943.
(Westermanns Forlag 1943. Optr. i Det ny Testamente gengivet af danske Digtere S. 273 flg.).

• Munk, Kaj. “Atterdag.” I Mindeudgave: Egelykke og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1949. S. 189-211.
Skrevet 1940.

• Munk, Kaj. Bekenntnis zur Wahrheit. 1. oplag, 2. oplag 1945. Zürich: Evangelischer Verlag A.G. Zollikon - Zürich, 1944. 83 s.
Prædikener oversat til tysk af Laure Wyss.

• Munk, Kaj. Bericht van Lucas: Over Jezus en zijn Gemeente. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1952. 165 s.
Oversat af Johan Winkler. Originaltitel Lukas-Evangeliet (1944 Westermanns Forlag)

• Munk, Kaj. Breve til “Anne Boleyn” fra Kaj Munk. 1987. 21 s.
Udg. af Lise Munk. (Anne Boleyn, dvs. studentermor Anna Pedersen, København.)

• Munk, Kaj. “But it's not like him!.” I Swans of the North and Short Stories By Modern Danish Authors . København: G.E.C. Gad, 1953. 83 s.
Det ligner jo ikke! oversat til engelsk af Evelyn Heepe. Alternativ titel: Men det ligner jo ikke! Oprindelig trykt i Nationaltidende 16. og 17. september 1940.

• Munk, Kaj. By the Rivers of Babylon: Fifteen sermons. 1.-2. opl. 1945. Blair, Nebraska: Lutheran Publishing House, 1945. 148 s., portr.
Oversat af John M. Jensen. Forord af John M. Jensen. Udvalg af prædikener fra Ved Babylons Floder (1941) - "My Lord and My God" (1. S. e. Påske) - The Good Shepherd (2. S. e. Påske) - "A Little While" (3. S. e. Påske) - Sin, Righteousness and Judgment (4. S. e. Påske) - Prayer in the Name of Jesus (5. S. e. Påske) - "Ye Shall Be My Witnesses" (6. S. e. Påske) - The Rich Man and Lazarus (1. S. e. T.) - The Feast of the Great King (2. S. e. T.) - God's Concern for the Individual (3. S. e. T.) - Moses and Christ (4. S. e. T.) - The Call of the Apostle Peter (5. S. e. T.) - The Wrath of God (6. S. e. T.) - "Faith in the Invisible" (7. S. e. T.) - The Unfaithful Steward (9. S. e. T.) - The Good Samaritan (13. S. e. T.)

• Munk, Kaj. By the Rivers of Babylon: The Wartime Sermons of Kaj Munk. 1. udgave. Port Townsend, WA: New Nordic Press, 2013.
Translated by Brian Young, New Nordic Press, Port Townsend, WA, and Sister Reparata Hopp, Benedictine Monastery, Tucson, AZ. Foreword by Arense Lund. Contents: Kaj Munk's first sermon (24 August 1919, Luke 19:41-48), Be afraid, but not dismayed (Nok frygte, men ikke forfærdes, 14 April 1940, John 14:1-11), Chasten us as a people (Giv os som Folk den Tugt vi behøver, 28 April 1940, Hebrews 12:6), My Lord and My God (Første Søndag efter Paaske, 20 April 1941, John 20:19-30), The Good Shepherd (Anden Søndag efter Paaske, 27 April 1941, John 10:11-16), A Little While (Tredie Søndag efter Paaske, 4 May 1941, John 16:16-22), Sin, Righteousness and Judgement (Fjerde Søndag efter Paaske, 11 May 1941, John 16:5-15), Pray in the Name of Jesus (Femte Søndag efter Paaske, 18 May 1941, John 16:23-28), Ye Shall Be My Witness (Sjette Søndag efter Paaske, 25 May 1941, John 15:26-16,4), The Rich Man and Lazarus (Valdemarsdag (Første Søndag efter Trinitatis), 15 June 1941, Luke 16:19-31), The Feast of the Great King (Anden Søndag efter Trinitatis, 22 June 1941, Luke 14:16-24), God's Concern for the Individual (Tredie Søndag efter Trinitatis, 29 June 1941, Luke 15:1-10), Moses and Christ (Fjerde Søndag efter Trinitatis, 6 July 1941, Luke 6:36-42), The Call of the Apostle Peter (Femte Søndag efter Trinitatis, 13 July 1941, Luke 5:1-11), The Wrath of God (Sjette Søndag efter Trinitatis, 20 July 1941, Matthew 5:20-26), Faith in the Invisible (Syvende Søndag efter Trinitatis, 27 July 1941, Mark 8:1-9), The Unfaithful Steward (Niende Søndag efter Trinitatis, 10 August 1941, Luke 16:1-9), The Good Samaritan (Trettende Søndag efter Trinitatis, 7 September 1941, Luke 10:23-27), God and Caesar ("Christianity takes orders from nobody") (23. Søndag efter Trinitatis, 16 November 1941, Matthew 22:15,22), Christ and John the Baptist (Johannes og Jesus, May 1943, The forbidden sermons #1), The Christ Child and Stephen (Jesusbarnet og Stefanus, May 1943, The forbidden sermons #2), Christ and Denmark (Kristus og Danmark, May 1943, The forbidden sermons #3), Today is a proud day for Denmark (Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943, 29 August 1943, Denmark revolts, Acts 27:7-28,1), Sermon in Copenhagen Cathedral (Anden Søndag i Advent (Prædiken i Københavns Domkirke ("Kaj Munks sidste prædiken i København"), 5 December 1943, Matthew 25:1-13), Kaj Munk's Last Sermon (Nytaarsdag 1944, New Year's Day Saturday, 1944). Se www.newnordicpress.com

• Munk, Kaj. Cant. 1931.
Et Skuespil om Henry VIII og Anne Boleyn (7 Akter. Urpremiére p. d. Kgl. 10/10 31).

• Munk, Kaj. Cant: Schauspiel von Kaj Munk. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Dänischen von Erwin Magnus. Berlin: Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebes G.m.b.H. Berlin - Charlottenburg 2, Kantstrasse 10, 1932. 111 s.
Duplikeret, kopi.

• Munk, Kaj. Cant. 1958. XII, 105 s.
Udg. med indledning og oplysninger af Niels Nielsen.

• Munk, Kaj. Cant: Nationalteatret 1961. Oslo, 1961. 128 s.
Cant oversat til norsk af Helge Hagerup. Multigraferet.

• Munk, Kaj. Danmark: Lidt om Folk og Fædreland fortalt de kæreste af mine Landsmænd Børnene. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1943.
Digtcyklus. Tegninger af Herluf Jensenius.

• Munk, Kaj. Dänische Predigten: Einzig berechtigte Übertragung aus dem Dänischen. 1. opl., 2. opl. 1947. Stockholm, 1945. 112 s.
"Vorwort von Olle Nystedt".

• Munk, Kaj. De heren rechters. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1953. 23 s.
Originaltitel: De Herrer Dommere. Oversat af Johan Winkler.

• Munk, Kaj. De herrer dommere: Hørespil sendt af Norsk Rikskringkasting 10. maj 1959. Oslo, 1959. 23 s.
De Herrer Dommere oversat til norsk af Ingrid Norby.

• Munk, Kaj. “De Herrer Dommere.” I Mindeudgave: Egelykke og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1949. S. 275-289.
Skrevet 1942. Trykt i Juleroser 1942.

• Munk, Kaj. “De Herrer Dommere.” I Teatret i det 20. århundrede – teori og praksis, Karl Jacobsen og Ole Ravn (udg.). Bind 2: 1930-1950. 1975. S. 73-90. (Jf. s. 264 og 272.).

• Munk, Kaj. Den blaa Anemone. Ringkøbing: A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1943.
Særtryk af Digt fra Den Skæbne ej til os, udsendt som Julehilsen fra K.M. til Venner.

• Munk, Kaj. Den Skæbne Ej til Os. 1943. 66 s.
Indhold: K.M.'s sidste Digte: Tyrtaios: 4 Krigssange - Danmark, vort Liv - Vort danske Kald (Nu kræver Danmark af os, vi er stærke) - Af Vikingeæt - Danmarkssang - Jylland - Danmark og Norden - Høfdebyggere - Til Betty Nansen - Hyldest til Norge - Manden med Pincetten - Brittens Dygtighed - 3 slags Landsmænd under Krig - Devancement - "Kultur" - "Vi har det jo godt" -Ogsaa han - Aabent Brev til en Minister - Den ringe og den fattige - Sandhed gror - Den skjulte Aand - Alle Fronters Gud - Lov er Liv - Flaget, der kun lever i sin Kiste - Den evige Forsigtighed - Evnerne - Blæsten og Regnen - Den blaa Anemone - Min unge Elskede kaster op - De Faldne - Hvor mørkt, hvor stort. Udsendt i Korrekturtryk paa A. Rasmussens Bogtrykkeri 1943. Trykt illegalt p. Nordens Friheds Forlag Kbh. 1944. Trykt illegalt i Udvalg p. Forlaget Norden, Aalborg, Jan. 1944 under Overskrift: 8 nye Digte. Desuden flere illegale Udgaver. Trykt tillige med 4 Digte fra tidligere Samlinger og med Fortale af Arne Sørensen under Titel: "Sidste Digte. Den Skæbne ej til os" p. Samlerens Forlag 1945. Endelig er "Den Skæbne ej til os" i den af K.M. selvkorrigerede Udgave udkommet paa Nyt Nord. Forlag 1946. I 1969 udsendte bogtrykker Louis Rasmussen, Ringkøbing, "2. korrektur 7/9" fra 1943 i en facsimile udgave med Kaj Munks håndskrevne rettelser til korrekturtrykket.

• Munk, Kaj. Det faar briste eller bære. En Tale i Vedersø Forsamlingshus April 1929. Udgivet af Lise Munk. 1983/1984. 29 s.
Facsimile s. 19ff.

• Munk, Kaj. Det gyldne Smil: (Glimmer og Guld). 1935.
Film optaget af Nordisk Films Kompagni. Première 29. august 1935 på Paladsteatret, København.

• Munk, Kaj. Dette Dødsens Legeme. København: Gyldendal, 1938.
Gyldendals Julebog. Mindebogen 1938. (En Novelle. Udgivet som Manuskript).

• Munk, Kaj. Det unge Nord. 1942.
5 Digte: Hvem er den Kvinde, høj og streng - Man siger for et muntert Ord - At vi har været Fjender - Mit Fædreland er Norden - Bag Bloddamps Taage.

• Munk, Kaj. De Udvalgte. 1933.
Skuespil i 5 Akter om David. Urpremiére p. d. Kgl. T. 9/11 33.

• Munk, Kaj. “Diktatorinden.” I Mindeudgave: Cant og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. S. 309-369.

• Munk, Kaj. Døden – fra 10 Oxford Snapshots. 1991. 13 s.
Privattryk.

• Munk, Kaj. Egelykke. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1940. 94 s.
Skuespil i 5 Akter om Grundtvig. Urpremiére p. d. Kgl. T. 17/9 40.

• Munk, Kaj. Egelykke: A drama in five acts. 1954.
Egelykke oversat til engelsk af Llewellyn Jones.

• Munk, Kaj. “Egelykke.” I Modern Scandinavian Plays by Strindberg, August; Munk, Kaj; Aroason, Bishop Jon; Kielland, Trygve. New York: Liveright Publishing / American-Scandinavian Foundation, 1954.
Translated by Arrid Paulson.

• Munk, Kaj. Elleve Kaj Munk Digte for Børn og Voksne. Wilhelm Hansens Musikforlag, 1937.
Et særlig for Sang egnet Udvalg af Digtsamlingen Knaldperler. Musik- og Foredragsvejledn. af Jacob Saxtorph-Mikkelsen.

• Munk, Kaj. En Idealist: Nogle Indtryk fra en Konges Liv. 1928.
Skuespil i 10 Akter om Herodes den Store. Skrevet 1923-24. Urpremiére p. d. Kgl. 8/2 28.

• Munk, Kaj. Et norsk Digt om Norge. København: Det Berlingske Bogtrykkeri, 1944.
Kaj Munks sidste Arbejde (Anmeld. af Gunnar Reiss Andersens Digt: "Norsk Freske" i Berl. Tid.'s Nordisk Nytaarshilsen). Indsendt til Berl. T. 3/1 44. Udsendt i Særtryk af Berlingske Bogtrykkeri 3/5 45.

• Munk, Kaj. Ewalds Død. København: Westermanns Forlag, 1943.
Epilog, opført i Holger Gabrielsens Navn ved Kgl.T.s Mindeforestilling 18/11 43. Trykt som Nytaarshilsen 1945 p. Westermanns Forlag.

• Munk, Kaj. Filmen om Christiern den 2den. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1938. 72 s.
Filmen om Christiern den Anden. Filmmanuskript i 107 Billeder

• Munk, Kaj. Five Plays by Kaj Munk. New York, København, London: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck / The American-Scandinavian Foundation, 1953.
Oversat af R.P. Keigwin. 2. oplag, fotografisk optryk, 1964. Engelske oversættelser af: - En Idealist Herod the King. - Ordet The Word. - Cant. - Han sidder ved Smeltediglen He Sits at the Melting-Pot. - Før Cannae Before Cannae.

• Munk, Kaj. Foraaret saa sagte kommer. 1942.
Erindringer.

• Munk, Kaj. Foråret så sakte kommer: Erindringer. Oslo, 1945. 335 s., portr.
Foraaret saa sagte kommer oversat til norsk af Ronald Fangen.

• Munk, Kaj. Før Cannae. København: Samlerens Forlag, 1943.
Enakter. Særtryk af Bogrevyen Dec. 1943. (overstreget: September 1943). Vignetter af Eyvind Rafn.

• Munk, Kaj. Før Cannae: Hørespil sendt af Norsk Rikskringkasting 5. marts 1963. Oslo, 1963. 16 s., ill.
Før Cannae oversat til norsk af Hans Heiberg.

• Munk, Kaj. Før Cannae. 1998.&nnbsp;27 s.
Forord s. 5-6.

• Munk, Kaj. Före slaget vid Cannæ. Göteborg, 1963. 29 s., ill.
Før Cannae oversat til svensk af Gunnar Sanders. Illustrationer af Anders Carlsson.

• Munk, Kaj. Four Sermons. Blair, Nebraska: Lutheran Publishing House, 1944. 36 s.
"Translated from the Danish by John M. Jensen". 4 Sermons. Indhold - engelske oversættelser af "De tre Prædikener" og dertil "Gud og Cæsar"(?): - Christ and John the Baptist - "Truth can not be pickled", (da. Johannes og Jesus). - The Christ Child and Stephen - "Let men stop being beasts...", (da. Jesusbarnet og Stefanus). - Christ and Denmark - "Jesus... who compels me". (da. Kristus og Danmark). - God and Caesar ("Christianity takes orders from nobody") (da. 23. Søndag efter Trinitatis i "Med Ordets Sværd" s. 48-52 danner grundlag)

• Munk, Kaj. Fragment eines Lebens: Erinnerungen. Zürich: Artemis Verlag, 1944. 424 s.
Foraaret saa sagte kommer oversat til tysk af Maria Bachmann-Isler.

• Munk, Kaj. “Fra Tidehvervet.” I Mindeudgave: Kærlighed og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. S. 193-289.
Skrevet 1928.

• Munk, Kaj. Fugl Fønix. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1939. 55 s.
Skuespil i 3 Akter. Urpremiére i Studenterforen. 26/11 38.

• Munk, Kaj. Gedachten voor elke dag. Amsterdam, 1986. 10 s. ill.

• Munk, Kaj. Glückhafte Tage: 15 kurze Grüsse mit Blindladung an die fröhlichsten meiner Kameraden, die Lieblingssöhne der Natur und ihre eifrigsten Jünger: Dänemarks Jäger. Zürich: Artemis, 1946. 130 s., ill.
Liv og glade Dage oversat til tysk af Elsa Carlberg. Illustrationer af Ib Andersen.

• Munk, Kaj. Gud og kejsaren: Predikan. Stockholm, 1942. 4 s.
Prædiken oversat til svensk af Samuel Cavellin.

• Munk, Kaj. Gud og Paragrafferne: Kaj Munks Dagbog 1. Januar til 7. Februar 1936. 1989. 80 s.
Ved Lise Munk.

• Munk, Kaj. Három Dráma: Az Ige, Kohóban, A bíró urak. Fredericia, 1980. 204 s.
Ordet, Han sidder ved Smeltediglen, De herrer Dommere oversat til ungarsk af Ordass Lajos.

• Munk, Kaj. Han sidder ved Smeltediglen. 1938.
Skuespil i 5 Akter. Urpremiére p. Folketeatret 27/8 38.

• Munk, Kaj. Han sidder ved Smeltediglen. 2. udg., 2. opl. 1969. 81 s.
Udg. med indledning og oplysninger af William Michelsen. (1960.)

• Munk, Kaj. Han sitter vid smältdegeln: Pjäs i fem bilder. 1. opl., 2. opl. 1944. Stockholm, 1939. 99 s.
Han sidder ved Smeltediglen oversat til svensk af Calle Flygare.

• Munk, Kaj. “Havet og Menneskene.” I Mindeudgave: Cant og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. S. 7-90.
Skrevet 1929. Filmatiseret 1970.

• Munk, Kaj. “Hearen rjochters.” I De Tsjerne. 9. årg. Dokkum, 1954. S. 230-241.
Origininaltitel De Herrer Dommere. Oversat af A. Brouwer-Prakke

• Munk, Kaj. Het voorjaar komt: Herinneringen. Amsterdam: N. V. de Arbeiderspers, 1948. 347 s.
Oversat af Johan Winkler. Originaltitel "Foraaret saa sagte kommer" (1942) "Foråret så sagte kommer"

• Munk, Kaj. Het Woord. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1951. 91 s.
Originaltitel Ordet. Oversat af Johan Winkler. Med billeder fra den svenske filmatisering af "Ordet" (1943).

• Munk, Kaj. Het Woord: Noar de Nederlandse uutgoave van Johan Winkler in 't Grunnegers overzet en op Grunneger toustanden toupaasd deur Willem Diemer. Groningen, 1962. 91 s.
Originaltitel Ordet. Oversættelse af "Het Woord" på hollandsk til "Groninger Sprache". Ifølge Paul Gerhard Schoenborn: "Das ist der Text von "Ordet" in einer besonderen, in der Gegend um die Universitätsstadt Groningen gesprochenen und geplegten Sprache, die zur friesischen Sprachfamilie gehört. Es handelt sich also um eine Übersetzung, nicht nur um eine Bearbeitung, wie Ihr vermutet.Man hat allerdings nicht den dänischen Urtext übersetzt, sondern die holländischen Übersetzung, die Johan Winkler vorgelegt hat. Somit existieren In den Niederlanden drei Überdsetzungen von "Ordet", eine holländische, eine friesischer und eine groningsche!"

• Munk, Kaj. Het woord bij de daad: Hoogtepunten van een oeuvre bij hoogtepunten van een leven. Een keuze uit zijn werk bijeengebracht en ingeleid door Johan Winkler. Den Haag, 1956. 222 s.

• Munk, Kaj. Himmel och Jord. Trollhättan, 1944. 197 s.
Himmel og Jord oversat til svensk af Lennart Göthberg.

• Munk, Kaj. Himmel og Jord. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1938. 259 s.
Kronikker m.m. (Ved Reformationsjubilæet ((I Hvad der skete - II Den bange Luther - III Mandfolket Hr. Morten - IV I Dag og i Overmorgen)) - Jubilæumsskrupler - Om Miraklet - Julens Eventyr - Stjernernes Ord (Digt) - Far og Lillemor paa Vej hjem fra Kirke Juleaften (Digt) - Paaskens Indhold - Paaske (Digt) - Et bitte Barn bliver døbt hos Ivers - Saadan nynner det i Mors Sind, naar hun gaar op ad Kirkegulvet med sit lille Barn (Digt) - Præsten i Menigheden - Manden Høffding og Kirken - Paul Tarse - Hvad Grundtvig vilde - Til Grundtvig paa hans 150 Aars Dag (Digt) - Til Bjørnson paa hans 100 Aars Dag (Prolog) - Den sønderjyske Biskop (Valdemar Ammundsen) - Tyra Danebod, saadan fortæller Svend Aggesen (Digt) - En Herrens Tjener (Julius Bachevold) - En gangske almindelig Folkekirkepræst (Okke Brodersen Gram) - Helge Rode den rejsende - Om Jenny Kammersgaard - En Overraskelsernes Mand (Hans Brix) - Skipperen i Bandholm - Farvel til en Ven (Hunden Gravmand) - Det sete afhænger af Aviserne - To Diktaturstaters to Overgreb - Det kristenfjendske Tyskland - Hvor bor de hjemløse? (Jøderne) - Hilsen fra London - Lette Bølge, naar du blaaner - Oh, Paris! - Dem, Krigen slog (Digt) - Til Kong Christian X. (Digt) - Barnet og Dyndkongen - Endelig Sommer - Hyldestsang til det danske Vejr (Digt) - Ork ja (Digt) - Elskovsvise i Marts (Digt) - Mellem Fjord og Hav - Endnu et Oxford-Snapshot - Omkring En Idealists Urpremiére - Ved En Idealist anden Gang ti Aar efter - Ogsaa et formationsskrift (Thit Jensen: Stygge Krumpen) - Barnet er Livet og Fremtiden - To Bitte-Digte - Sønderjyllands særlige Opgave - Giv Agt! Nu gælder det - Saml dig, Nord! (med Digtet: "Fra hvor Isen kroner Jorden") - Dansk Salme.

• Munk, Kaj. Histoires de Jesus racontées aux enfants. 2. edition. Genève, 1950. 53 s., ill.
Jesus' Historier genfortalt for de smaa oversat til fransk af Gudrun Cavin. Illustrationer af Herluf Jensenius et Georgine Dupont.

• Munk, Kaj. Hoppet förbliver: Danska predikningar 1941. 1. -2.opl. 1942, 3. opl. 1943, 4. -6. opl. 1944, 7. opl. 1945. Stockholm, 1942. 186 s.
Ved Babylons Floder oversat til svensk af Sven Stolpe.

• Munk, Kaj. I Brændingen. 1929.
(Nutidsdrama i 5 Akter. Skrevet i 1927. Urpremiére p. Betty Nansens Teater 25/2 37

• Munk, Kaj. I Guds Bismer: Sidste danske Prædikener. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1946. 74 s.
(med Forklaring af Dr. Niels Nøjgaard.)

• Munk, Kaj. In Gods Waagschaal. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1947. 366 s., portr.
Prædikener fra "Ved Babylons Floder" og "Med Ordets Sværd", med indledning om Kaj Munk ved Johan Winkler, titellighed med "I Guds Bismer". Oversat til hollandsk af Johan Winkler.

• Munk, Kaj. Jeesuksen kertomuksia. Helsingfors / Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1954. 73 s.
Originaltitel Jesus' Historier genfortalt for de smaa (1943). Oversat til finsk af Margareta Deschner.

• Munk, Kaj. Jesu liknelser: Återgivna för barn. 1.-2. opl. 1944, 3. opl. 1949. Stockholm, 1944. 69 s., ill.
Jesus' Historier genfortalt for de smaa oversat til svensk af Hagb. Isberg. Illustrationer af Rune Lindström.

• Munk, Kaj. Jesus' fortellinger: Gjenfortalt for de små. Oslo, 1948. 55 s., ill.
Jesus' Historier genfortalt for de smaa oversat til norsk af Johannes Smidt. Tegninger ved Herluf Jensenius.

• Munk, Kaj. Jesus' Historier genfortalt for de smaa. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1943. 73 s.
Indledning - Sædemanden - Klinten blandt Hveden - Manden, der bliver ved med at bede - Den rige Bonde - Den barmhjertige Samaritan - Den rige Mand og Lazarus - Den fortabte Søn - Den gældbundne Tjener - Kongesønnens Bryllup - Arbejderne i Vingaarden - De ti Jomfruer - Farisæeren og Tolderen - Smaahistorier - De betroede Talenter - Det ufrugtbare Figentræ - Andre Smaahistorier - Historien om, hvordan det skal gaa til paa Dommedag. Illustrationer af Herluf Jensenius.

• Munk, Kaj. Jesus-Geschichten: Wiedererzählt fur die kleinen von Kaj Munk. Genève, 1949. 53 s., ill.
Jesus' Historier genfortalt for de smaa oversat til tysk af Gudrun Cavin. Illustrationer af Herluf Jensenius.

• Munk, Kaj. Juleaftensprædiken: Landet Kirke paa Lolland. Nakskov, 1947. 23 s.
Trykt som manuskript. Med kommentarer af Niels Nøjgaard.

• Munk, Kaj. “Kærlighed: Skuespil i 6 Akter.” I Mindeudgave: Kærlighed og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. S. 67-119.
Skrevet 1926. Urpremière 14. september 1935 på Det kgl. Teater. Trykt første gang i Mindeudgave: Kærlighed og andre Skuespil

• Munk, Kaj. Kaj Munk's sidste Digte: Den Skæbne ej til os. København: Nordens Friheds Forlag - Frit Nordisk Forlag, 1944. 63 s.
Digtsamling, udgivet posthumt, indeholdende: Tyrtaios: 4 Krigssange – Danmark, vort Liv – Vort danske Kald – Af Vikingæt – Danmarkssang – Flaget, der kun lever i sin Kiste – Jylland – Hvor mørkt, hvor stort – Høfdebyggere – Blæsten og Regnen – Den blaa Anemone – Manden med Pincetten – Tre Slags Landsmænd under Krig – Den evige Forsigtighed – Den Ringe og den Fattige – Devancement – Kultur – Vi har det jo godt – Ogsaa han – Aabent Brev til en Minister – Brittens Dygtighed – Sandhed gror – Den skjulte Aand – Avnerne – Alle Fronters Gud – Hyldest til Norge – Danmark og Norden – De faldne – Min unge elskede kaster op – Lov er Liv. Mindetekst om Kaj Munk. Digt: Til Kaj Munk. (Bagside) Hjælp mig at følge dig – (Mester med den tunge Tornekrone. Bemærk første linje af tredje vers: "Men nu naar…", til forskel fra tidligere udgivelser, bl.a. Munks egen i "Med Sol og megen Glæde" (1942, s. 105), hvor der står: "Men naar nu …". Dateret Vedersø, den 29. December 1943)

• Munk, Kaj. Kaj Munk Geschichtliche Dramen: Übersetzt und herausgegeben von Paul Gerhard Schoenborn. 1, 1. udgave. Udgivet af Paul Gerhard Schoenborn. Wuppertal: NordPark Verlag, 2016. 276 s.
"Für Margret". - Vorwort von Paul Gerhard Schoenborn. - Vogel Phönix. - Der Kardinal und der König. - Der Sieg. - Anhag bezüglich Der Sieg (Seite 248-249): Kaj Munks Alternativen für den Schluss des Dramas. - Ewalds Tot. - Kaj Munk - Leben und Werk.

• Munk, Kaj. Kaj Munk – Schauspiele: Aus dem Dänischen von Rolf Lehfeldt und Paul Gerhard Schoenborn. Udgivet af Sydslesvigsk Forening. Münster: ATEdition, 2003. 390 s.
"Til minde om Rolf Lehfeldt 1928-2002 formidleren mellem dansk og tysk kultur". ("Zum ehrenden Gedanken an Rolf Lehfeldt 1928-2002 den Vermittler zwischen dänischer und deutscher Kultur"). Indhold: - Arne Munk, “Der Dramatiker Kaj Munk und die geistige Situation seiner Zeit”, s. 11-23; - Ein Idealist (1924), s. 25-141; - Das Wort (1925), s. 143-199; - Cant (1931), s. 201-248; - Er sitzt am Schmelztiegel (1938), s. 249-296; - Niels Ebbesen (1942), s. 297-342; - Die Herren Richter (1942), s. 343-359; - Vor Cannae (1943), s. 361-374; - Paul Gerhard Schoenborn, “Kaj Munk. Leben und Werk. Litteratur”, s. 375-87. (Anm.: Günter Weitling, Der Nordschleswiger 28.5.2003.)

• Munk, Kaj. Kaj Munk Papirer 1948. Udgivet af Knud Bruun-Rasmussen og Niels Nøjgaard. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. 87 s.

• Munk, Kaj. “Kaj Munks brev til kirkeministeriet og stats- og udenrigsminister E. Scavenius marts 1943.” I Kirkelige dokumenter fra besættelsestiden. Udgivet af Jørgen Glenthøj. Eget Forlag, 1985. S. 18-19.
(38 s., 1 nodeark) Officielle og uofficielle hyrdebreve, bekendelser og erklæringer fra den danske kirke - samt et tillæg fra den norske kirke og den tyske Bekendelseskirke udgivet i anledning af 40-års dagen for Danmarks Befrielse 5. maj 1945. Indlagt nodeark til Frihedsfantasi komponeret af Peter Langberg 5. - 7. april 1985 tilegent: Danmarks Kirker i anledning af 40-året for Danmarks befrielse.

• Munk, Kaj. “Kardinalen og Kongen.” I Mindeudgave: Kærlighed og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. S. 291-383.
Skrevet 1929.

• Munk, Kaj. Knaldperler: Digte for Børn mellem knap 3 og godt 70 Aar. 1936.
Indhold: En Overraskelse - Den selvraadige Omnibus - En rask Gut - Vandgang - To Kammerater - Plejebarnet - Andeparret og den fremmede And. - Afmagt - Frøen og Grev Zeppelin - Pinden - Forsinket Frieri - Grisen højt til Vogns - Tovtrækning - Bissevejr - Sukkerroen, der var Fodbold - Saa havde de begge noget - Gasen som Græsenkemand - Pas paa! - Markens Eventyr - Mariehønen. Tegninger af Henrik Hansen.

• Munk, Kaj. “Kongen.” I Mindeudgave: Egelykke og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1949. S. 261-274.
Skrevet 1941. Trykt i Juleroser 1941.

• Munk, Kaj. Kristus och Danmark. Stockholm, 1943. 32 s.
Kristus og Danmark oversat. Med indledning af Sven Stolpe.

• Munk, Kaj. “Kristus og Danmark.” I Tre forbudte Prædikener III. 1943 (ca.).
4 duplikerede blade. Illegal norsk udgave. Tre prædikener.

• Munk, Kaj. La Croix sur l'étendard: Paroles sous l'Oppression. Paris: Editions "Je sers", 1945. 90 s., portr.
Traduction et préface de Gilles Gerard Arlberg.

• Munk, Kaj. Landlige Interiører i lollandsk Bondemaal. Nakskov: Rosenkilde og Baggers Forlag for Lolland-Falsters historiske Samfund, 1948. 61 s.
"Dette Narreværk er skrevet 1915-1916". Indhold: Forord af Svend Jørgensen. Indledning af Niels Nøjgaard. Kaj Munk: - Rasmine, - I Høstens Dage, - Tre Digte i lollandsk Maal. Kaj Munk og det lollandske Folkemaal af Ole Widding.

• Munk, Kaj. La Parola: Leggende d'oggi in quattro atti. Torino: Libreria Evangelica e di Cultura, 1955.
Ordet oversat til italiensk af Nancy van Aalst.

• Munk, Kaj. La Parola. Livorno, 1987.
Ordet oversat til italiensk af Lorenzo del Zanna. Opførelse ved Centro Artistico "Il Grattacielo".

• Munk, Kaj. “La Parola.” I L' Ambra - Rivista di cultura scandinava. Anno I, n.2 Dicembre 1993. Livorno, 1993.
ordet oversat til italiensk af Lorenzo del Zanna.

• Munk, Kaj. Liefde: Een Spel in zes Bedrijven door Kaj Munk. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1953.
Originaltitel Kærlighed. Oversat af Johan Winkler.

• Munk, Kaj. Liv och glada dagar: Femton små hälsningar med löst krut tili de muntraste av mina kamrater, naturens egna söner, de danska jägarna. Stockholm: Bonniers, 1948. 115 s., ill.
Liv og glade Dage oversat til svensk af Staffan Andræ. Illustrationer af Ib Andersen.

• Munk, Kaj. Liv og glade Dage: Femten smaa Hilsener med Løst Krudt til de muntreste af mine Kammerater, Naturens egne Drenge, de danske Jægere. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1936. 140 s.
Indhold: Jægerbrev til en Jagtfjende - Den hvide Dame paa Heden - Ajax - Kampen for Bælgen - Hedesognet - En Kvinde af Folket - Evigheden og Vaaren - Den Sommer og den Sø - Oh, Efteraar! - Men saa Vinteren da - Paa Post for Ræv - Hun skød som en Djævel - Hedens Pasha - Smaabyens Sjæl - Johan fra æ Havbjerge. Med tegninger af Ib Andersen.

• Munk, Kaj. Liv og glade dager: Femten små hilsener med løst krutt til de muntreste av mine kamerater, jegerne. 1. oplag, 2. oplag 1980. Oslo: Stensballe, 1946. 150 s., 2. oplag 141 s., ill.
Liv og glade Dage oversat til norsk af Gunnar Larsen. Med tegninger av Ridley Borchgrevink.

• Munk, Kaj. “Lukas-Evangeliet: Gengivet af Kaj Munk.” I Det Nye Testamente gengivet af Danske Digtere. Westermanns Forlag, 1944. S. 131 ff.

• Munk, Kaj. Manuskripter til Foredrag og Digte. 1993/1994. 21 s.
Ved Lise Munk.

• Munk, Kaj. Med Ordets Sværd: Danske Prædikener 1941-42. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1942. 190 s.
28 Prædikener fra 16. søndag efter Trinitatis til Mariæ Bebudelsesdag.

• Munk, Kaj. Med Ordets Sværd: Danske Prædikener 1941-42. 1942 og senere. 188 s.
Argentina. Efter 1942. II. samling.

• Munk, Kaj. Med ordets svärd.: Danska predikningar 1941-1942. 1.-2. opl. 1942, 3. - 5. opl. 1944, 6. opl. 1945. Stockholm, 1944. 220 s.
Med Ordets Sværd oversat til svensk af Sven Stolpe.

• Munk, Kaj. Med ordets sverd: Danske prekener 1941-42. 2. samling. Oslo, 1946. 201 s.
Med Ordets Sværd oversat til norsk af Stephan Tschudi.

• Munk, Kaj. Med ordsins brandi. Reykjavik, 1945. 205 s., portr.
Med Ordets Sværd oversat til islandsk af Sigurbjörn Einarsson pyddi.

• Munk, Kaj. Med Sol og megen Glæde. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1942. 281 s.
Indhold: Forord - 1906: Mit første Digt - 1908: En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen - Tro blot paa Gud (Digt) - 1909: Du er ej længer Satans Træl (Salme) - Erik og Karen ("Træsnit") - Af "En Fremtidskrig" (historisk Fantasi) - 1910: Stil om Struensee (sidste Del paa Vers) - 1911: En Dag i Sommerferien (Stil på Vers) - Stil om det franske Hof paa Ludvig XIV.s Tid - Stil om: Hvad foregaar der i Kirken? - 1912: Min Elskede (Digt) - Stil om: En Bondegaard - Stil om: Hvorledes jeg tilbragte min Fødselsdag - Stil om: Et Marked - Genfortælling: De tre vise Bramansønner og den ene kloge - 1913: Fristil: Opager 8/10 13 - Stil om: Skoven og Skovbunden ved Foraarstid - Fristil: kl. 2-3 - På Gangen - Stil om: Hvilket Land jeg helst vilde se, og hvorfor - I Skoven her i Sommeraftenstunden (Digt) - 1915: Tak for de 17 Aar (Digt) - De talte om Broderkærlighed (Digt) - Glemt af Slægten (Digt) - 1916: Og havde I givet mig lov til at gro (Digt) - Stil: For og imod Spiritusforbud - Min første Artikel: Gud er Kærlighed - Efter Salget af de vestindiske Øer (Digt) - Hvorfor og hvorledes mindes et Folk de store Begivenheder i dets Historie? (Stil) - 1917: Hvis Mor døde nu! (Digt) - Ak, Hjerte! (Dagbogsoptegnelser) - Bort fra dette (Digt) - 1918: Af Dramaet "Judas Iskariotes" - 1919: Og lunefuld som en drilsk April (Digt) - To gamle venner drøfter Ungdomssminder ved en Romtoddy (Digt) - Nix pille (Digt) - 1920: Hverken Eller Men (Disposition til Roman) - I Nürnberg (Digt)- Af Dramaet: Operationen - 1921: Udflugt (Digt) - Lidt Oprejsning (Digt) - Med uhyre Vidensmasser (Digt) - Mester med den tunge Tornekrone Digt) - 1922: Min første Prædiken - Lise (Digt) - Adonis (Digt) - En dansk Student (Digt) - Naar vor lille Klokker (Digt) - 1923: Hvad er Kristendom? - Krig! (Prædiken) - Kantate - Huskeseddel over, hvad Evangeliernes Kapitler handler om - 1924: Om Perler (Prædiken) - 1925: "Menneskenes Rige" (Art. om Lis Jacobsen) - Vi ønsker for det første (versificeret Tale) - 1926: Teologen Georg Brandes - 1927: Naar Kongen kommer (Novelle) - 1928: Kristusspillet (Adam Poulsen i Dyrehaven) - 1931: I begyndelsen var Stilheden - Af fortællingen: Far og Søn - 1932: Tro (Avisindlæg) - "Guds grønne Enge" paa Kungliga Dramatiska Teatern - Kortner og Jannings i "Patriot" - 1936: Kollegapassiar efter "Nora" - 1937: For Danmarks Blinde (Baaltale) - For Diakonisserne - 1938: Ved Smeltediglen - For Grundtvigskirken (Tale Paaskelørdag i Kgl. T.) - Den sidste lyse Nat - For de dovne Præster - 1939: Et Familieportræt - Almægtige Gud (Salme) - 1940: Kejseren af Portugalien - Nok frygte, men ikke forfærdes (Prædiken) - Foraarets Fugle - Oppebie (Prædiken) - Den staar der stadig (Digt om Augustus paa Dødslejet) - Jule-Evangeliet - 1941: Var det ikke i Gaaar? (Digt) - Søndag (om Kirkegang) - Ved Mors Død (Digt) - Prædiken paa Kongens Fødselsdag - De stjerner på Himlen (Digt til Dronning Alexandrine) - 1942: Brudetale - For Livets Herre knæl (Digt) - Til Baade (Digt) - Den Gud, der lod Blomster (Digt) - Af Jordens Gaver (Digt) - Forankret i det usynlige (Prædiken).

• Munk, Kaj. Mindeudgave. 1-9. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948-49. 3106 s.
9 bind: a) 4 bind skuespil: Pilatus og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 352 s. Kærlighed og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 383 s. Cant og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 369 s. Egelykke og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 312 s. b) 1 bind digte: Digte, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 310 s. c) 1 bind prædikener: Prædikener, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 359 s. d) 2 bind avisartikler: En Digters Vej og andre Artikler, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 335 s. (Fra 1916 til 1937). Dagen er inde og andre Artikler, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 334 s. (Fra 1938 til 1944). e) 1 bind erindringer: Foraaret saa sagte kommer. Erindringer, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2. udgave, København 1959, 352 s.

• Munk, Kaj. Naast de Bijbel: Een dagboek. Den Haag, 1954. 381 s.
Originaltitel ?? Oversat af Johan Winkler.

• Munk, Kaj. Naturens egne Drenge: Nitten smaa Hilsener med løst Krudt til de muntreste af mine Kammerater, de danske Jægere. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. 126 s.
Indhold: Vestjylland - De fæle Jægere - Jydernes Konge - Regnspoverne paa Heden - Første August - Ogsaa en Jagt - Maaneblæst - Den liden graa Høne - Morgensoldis - Andejagt - Om Brugen af Aaleruse - Urkokken - Efteraaret og Døden - Trampejagt - Bag Taagen - Jagten endt - Julebrev fra en Jægersmand - Fra min Vinkælder - Juleaften hos gamle Maren. Med tegninger af Johan Thomas Skovgaard. 2. udg., 1991.

• Munk, Kaj. Navigare necesse: Tolv Digte om Danmark 1940. Berlingske Bogtrykkeri. I Kommission: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1941.
Tolv Digte om Danmark 1940. (Indledn. af Hans Brix - Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December). Træsnit af Povl Christensen.

• Munk, Kaj. Niels Ebbesen: Skådespel i 5 akter. Stockholm, 1942. 98 s.
Niels Ebbesen oversat til svensk af Ivar Harrie.

• Munk, Kaj. Niels Ebbesen. 1942.
Skuespil i 5 Akter. Opført på Ollerup Folkehøjskole (instr. T. Hostrup Petersen) februar 1942. Opført på Støvring Højskole 27/3 1942. Premiére p. d. Kgl. T. ca. 1/9 1945.

• Munk, Kaj. “Niels Ebbesen: Historical Drama in Five Acts.” I The Scandinavian News. sept. 1942 - febr. 1943. London, Ontario, 1942-1943.
Niels Ebbesen oversat til engelsk af Erna Voight og H. Orlo Miller

• Munk, Kaj. Niels Ebbesen: Schauspiel in 5 Akten. Zürich, 1944. 71 s.
"Die szenischen Anmerkungen wurden ergänzt von Leonard Steckel". Illustrationer af Robert Furrer.

• Munk, Kaj. Niels Ebbesen: Sjonleikur i 5 pattum. Udgivet af Frie Danske i Island. Reykjavik, 1944. 93 s.
"Jon Eyporsson smeri å 5 slenzku".

• Munk, Kaj. “Niels Ebbesen.” I Scandinavian plays of the twentieth century. 2. series. Princeton, New York: Princeton University Press for the American-Scandinavian Foundation, 1944.
With an introduction by Alrik Gustafson. Kraus Reprint 1971.

• Munk, Kaj. Niels Ebbesen: Hørespil sendt af Norsk Rikskringkasting 31. jan. 1956. Oslo, 1956. 72 s.

• Munk, Kaj. “Operationen.” I Med Sol og megen Glæde. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1942. S. 77-102.
Skrevet 1919.

• Munk, Kaj. Opowiesci biblijne dia dzieci. Warszawa, 1961. 50 s., ill.
Jesus' Historier genfortalt for de smaa oversat til polsk af Halina og Tadeusz Ewert. Illustrationer af Herluf Jensenius.

• Munk, Kaj. Ordet. 1932.
(Skuespil i 4 Akter. Skrevet 1925. Urpremiére p. Betty Nansens T. 2/9 32).

• Munk, Kaj. Ordet: Hørespil sendt af Norsk Rikskringkasting 14. jan. 1958. Oslo, 1958. 109 s.
Ordet oversat til norsk af Hans Heiberg.

• Munk, Kaj. Ordet. 3. udg., 4. opl. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1971. 105 s.
Skoleudgave. Udgave med oplysninger og noter af Niels Nielsen. (1947.)

• Munk, Kaj. Ordet: Pièce en quatres actes. Auribeau-sur-Siagne, 1996. 147 s.
Oversat af Vincent Dulac. (Forord af Maurice Drouzy s. 7-22.)

• Munk, Kaj. Ordet II. En Almanakhistorie: Skuespil i syv akter. 2003. 124 s.
Indledning af Arne Munk s. 7-26.

• Munk, Kaj. Ordet (La Parole). 85 s.
Uden sted og år.

• Munk, Kaj. Ordet ("I opphavet var ordet"): Ei notids-legende i 4 akter. Det norske teatret Oslo. Oslo, 1991. 119 s.
Ordet oversat til norsk af Oskar Braaten. Tilrettelagt av Kjetil Bang-Hansen.

• Munk, Kaj. Os bærer den himmelske Glæde: Digte fra det hellige Land. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1934. 46 s.
Indhold: Blomsterne ved Nazareth - Æslet i Bethlehem - Rosen paa Betlehemsletten - Haandlangeren i Nazareth - Duen i Galilæa - Bølgerne ved Tiberias.

• Munk, Kaj. Paradis og Syndefald: En digtcyklus. Udgivet af Jørgen Glenthøj. Forlaget BHS v. Jørgen Glenthøj, 1994. 64 s.
Efterord s. 59-64. Digtsamlingen blev 1951 i privattryk udsendt af Arnold Busck med titlen "Vers om Syndefaldet".

• Munk, Kaj. Pikapiirtoja Oxford-Liikkeestä. Helsingfors / Helsinki: Hesingissä Kustannusosakeyhtiö Otava, 1937. 89 s.
Tanskan hiclesta suomentanut Toivo Winter. (Alkutcoksen nimi 10 Oxford Snapshots.) 10-Oxford Snapshots oversat til finsk af Toivo Winter.

• Munk, Kaj. Pilatus: Skuespil i 4 Akter af Harald Cajus. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1937.
Skrevet 1917. Urpremière som Friluftsspil i Aarhus 4/7-41.

• Munk, Kaj. Playwright, Priest and Patriot: Some examples of his work. London: The Free Danish Publishing Company, 1944. 95 s., portr.
Oversat af R.P.Keigwin

• Munk, Kaj. Præsten og Studenten: Brudstykker af Mine Erindringer dramatiseret. Udgivet af Lise Munk. Holstebro: Johansens Bogtryk og Offset, 1984. 30 s.
Manuskriptet er udvalgt af Lise Munk og har ikke tidligere været udgivet. Den originale retskrivning er bibeholdt. Oplaget omfatter 600 eksemplarer. hvoraf ingen kommer i handelen. Omslaget er tegnet af kunstneren Henry Bailum.

• Munk, Kaj. “Puslespil.” I Mindeudgave: Egelykke og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1949. S. 55-126.
Skrevet 1938.

• Munk, Kaj. Rub og Stub: Regensens Rusgilde 1922. Udgivet af Regensen. 1923.
Indhold: S'mænd et Offer, Skitse til et *Regensskulespil af Kaj Munk, Regensens Klokker. Tredie Krønikers Bog, oversat fra Originalteksten og udgivet af Kaj Munk, Bladmand. Een Tranum gør ingen Sommer, Regens-Revyen 1922, skrevet af Klokkeren med Sange af flere. Kantate ved Regensens Rusgildes Sold, af Klokkeren. Fra Soldet: Forskellige Drikkeviser, bl.a. Kongevisen af K. M.

• Munk, Kaj. Saa fast en Borg: Kronikker m.m. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1946. 267 s.

• Munk, Kaj. “Samson.” I Mindeudgave: Pilatus og andre Skuespil. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1949. S. 95-190.
Skrevet 1917.

• Munk, Kaj. Sanan Miekalla. Helsingfors / Helsinki, 1944. 173 s.
Med Ordets Sværd oversat til finsk af Kalle Hautamäki (digte af Lauri Kemiläinen

• Munk, Kaj. Sangen til vor Ø: Digtet til Fødeøen. Nakskov, 1946. 12 s.
1. udgave 1934. Tekst og billeder.

• Munk, Kaj. Sejren: Et skuespil om verden i dag. 1936.
Et Skuespil om Verden i Dag. (5 Akter. Urpremiére 5/4 36 p. Det norske Teater i Oslo. Premiére p. Folketeatret 31/8 37).

• Munk, Kaj. Shakespeares Hamlet: Omsat af Kaj Munk. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1938. 92 s.
Skuespil i 6 Akter. Urpremiére p. Betty Nansens T. 8/3 35.

• Munk, Kaj. Sidste Digte: Den skæbne ej til os. Udgivet af Arne Sørensen. Stockholm: Bonniers, 1944. 108 s.

• Munk, Kaj. Sidste Digte: Den Skæbne ej til os. Udgivet af Arne Sørensen. København: Samlerens Forlag, 1945. 94 s.
Forord og Efterskrift af Arne Sørensen.

• Munk, Kaj. Smaabyens Sjæl. Ringkøbing: A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1943. 28 s.
Indhold: Jeg er Jylland (Digt optr. i Den Skæbne ej til os S. 21) og Smaabyens Sjæl (genoptr. fra Liv og glade Dage S. 116 flg.). Jubilæumsskrift uds. af Louis Rasmussen, Ringkøbing, i Anledn. af Byens 500 Aars Dag.

• Munk, Kaj. Sømandsvise. 1943.
"Hvad, staar du der saa trægt og slap". Privat Tryk.

• Munk, Kaj. Sværg det, Drenge. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1941. 96 s.
Digtsamling, indeholdende: Vort Land er bare et lidet Land. I: I Køln - Et Dødsfald - To Verdener - Her sælges gamle Kobberkedler som nye - Angst - Ubi bene - Gør dem til Skamme - Changed - Episode fra Landsbyen - Praktisk - Sidste Nyt - Dansk at være - Den største Daad - Han skrev Grædekonerne ud - Samfundsstøtter. II: Sværg det, Drenge, smil det, Piger - Dannebrog - Dansk Sommervise - Mit Folk, mit Folk, forstaar du? - De finske Drenge - Til Frits Rasmussen - Davids Sang ved Sauls og Jonatans Lig - Nederlagsstor - Staasted - Med Hjerteblod gøder de - Fortvivlelsen - Tabt - Til Kongen - Lad lyse - Stjernebilledet - Bog og Bededagsbøn - Den sande Grundtvigskirke - Ikke Forlig - Toøren - Under Dommen - Enten Eller - Ernst Christiansens Død - Kronen. III: Dybbølsange.

• Munk, Kaj. Tempelvers. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1939. 48 s.
Indhold: Gaaden - Grundlovsændring - Den unge Dag - Solen bryder igennem - Elektriciteten - Vaagen - Sommermorgen - Tempelbuen - Guden i Mørket - Hvor skulde jeg vide det fra? - Skabelsen - Kuplen og Mesteren - I Biografen - To livssyn - Undergangen og Kærligheden - Henrykkelse - Evighedsfordriv - Livest Visdom - Elskovstoner fra det gamle Testamente.

• Munk, Kaj. The Honourable Justices. London: The Norseman, 1952. S. 85-95.
Oversat af R.P. Keigwin. Originaltitel: De Herrer Dommere.

• Munk, Kaj. The Wartime Poems. 1. udgave. Port Townsend, WA: New Nordic Press, 2017.
Translated by Brian Young, New Nordic Press, Port Townsend, WA. 30 poems. From the book's own text: "Mathilde Munk, Kaj Munk’s youngest granddaughter (daughter of Arne & Hanne Munk) has written a short interpretation for all of the poems included here." "There are 30 poems in this collection. The first was written when Kaj Munk was eight, the next two in 1940, the following five in 1941, Hymn to the Faith in 1942, and the remaining in 1943." "With one exception, the poems in this collection are taken from the Memorial Edition of the works of Kaj Munk, published in 1949 by Nyt Nordisk Forlag in Copenhagen, in nine volumes. The volume titled Poetry contains 218 poems."  Se www.newnordicpress.com

• Munk, Kaj. To Viser af Kaj Munk. København: Wilhelm Hansens Musikforlag, 1938.
Knudåge Riisager: To Viser af Kaj Munk (Hyldestsang til det danske Vejr og Ork ja,) Fra Himmel og Jord S. 204 og 206.

• Munk, Kaj. To viser af "Puslespil". København: Wilhelm Hansens Musikforlag, 1939.
To viser fra skuespillet Puslespil: "Jeg spurgte min Fløjte" og "Saa sødt som i gamle Dage". Musik Kai Normann Andersen.

• Munk, Kaj. Tre Prædikener. Struer: Paaskeliljen, 1943.
Johannes og Jesus - Jesusbarnet og Stefanus - Kristus og Danmark

• Munk, Kaj. Tre Tusinde Kroner. Carit Andersens Forlag, 1946. 35 s.
Privattryk. Illustreret af Povl Christensen.

• Munk, Kaj. Troost en Tucht: Eerste en laatste preken. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1948. 214 s.
Prædikener, identisk med Mindeudgaven Prædikener (1948), dog er samlingerne "Ved Babylons Floder", "Med ordets Sværd" og "Genforeningstale" ikke medtaget. Oversat af Johan Winkler.

• Munk, Kaj. Un Idealista. La víspera de Cannas. Madrid, 1947. 298 s., ill.
En idealist og Før Cannae oversat til spansk af Daniel Kraemer og Francisco Agramonte. "Trad., adaptación literaria y nota bibliográfica de Daniel Kraemer y Francisco Agramonte".

• Munk, Kaj. Van Feest tot Feest. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1951. 191 s.
Prædikener og artikler. Titel ikke af Kaj Munk. Forside: Billede af Ryde Kirke. Oversat af Johan Winkler. Indledning ved Niels Nøjgaard.

• Munk, Kaj. Våren kommer så saktelig. 1. opl., 2.-3. opl. 1945. Stockholm: Bonniers, 1944. 327 s., ill.
Foraaret saa sagte kommer oversat til svensk af Birger og Sven Stolpe.

• Munk, Kaj. Ved Babylons Floder: Danske Prædikener 1941. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1941. 164 s.
24 Prædikener fra Palmesødag til 15. søndag efter Trinitatis.

• Munk, Kaj. Ved Babylons Floder: Danske prekener 1941. 1. oplag, 2. oplag 1946. Oslo, 1945. 173 s., portr.
Ved Babylons Floder oversat til norsk af Ronald Fangen.

• Munk, Kaj. Ved Babylons Folder: Danske Prædikener 1941. 1941 og senere. 161 s.
Argentina. Efter 1941.

• Munk, Kaj. Vedersø - Jerusalem Retur: Med Kaj Munk til Sønderjylland, Alperne, Italien, Ægypten og Det hellige Land. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1934. 151 s.
Rejseskildringer. Med tegninger af Peter Holm.

• Munk, Kaj. Verhalen van Jezus aan de kinderen verder verteld door Kaj Munk. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1950. 86 s., ill.
Originaltitel "Jesus' Historier genfortalt for de smaa" (1943). Oversat af Johan Winkler.

• Munk, Kaj. Vers om Syndefaldet. København: Privattryk, 1951. 58 s.
"Dette Privattryk er ikke i Boghandelen og er kun udsendt til en mindre Kreds i December 1951; det maa ikke gøres til Genstand for Anmeldelse. Titlen er hentet fra 'Foraaret saa sagte kommer', Mindeudgaven 1949, Side 196, øverst." Udsendt privat af Arnold Busck. Originalmanuskriptet hertil var af Kaj Munk skænket Arnold Busck på dennes 70-årsdag d. 29. november 1941. Digtsamlingen bliver 1994 med titlen "Paradis og Syndefald: En digtcyklus" udsendt af Jørgen Glenthøj (Forlaget BHS, Åbyhøj, 1994).

• Munk, Kaj. Vid Babylons fljót. Reykjavik, 1944. 225 s., portr.
Ved Babylons Folder oversat til islandsk af Sigurbjörn Einarsson og Porsteinn Ö Stephensen.

• Munk, Kaj. Zalig Kerstfeest: Een boodschap en een verhaal van Kaj Munk. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1950. 21 s.
Oversættelse af - "Glædelig Jul" 24/12- 1939 i Jyllandsposten. - "Juleaften hos gamle Maren", 24/12 - 1940 (optrykt i Naturens egne Drenge (1948)). Oversat af Johan Winkler. Illustrationer: Jan van Heel. Omslag: Henk Krijger.

• Munzar, Jirí. “Das antifaschistische Drama in Dänemark.” I Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Nr. 3. 1982. S. 131-36.
Bl.a. om KM.

• Nabersberg, Uwe. “Widerstand im Glauben/Ein dänischer Christ im Widerstand.” I Spiele für Stimmen — ein Werkbuch, Arnim Juhre (udg.). Wuppertal-Barmen, 1965. S. 61-73.

• Nedergaard, Leif. “En indsigelse mod Kaj Munk-forgudelsen.” I Ord och Bild. Nr. 58. 1949. S. 42-48.
Optrykt i forf.’s Kritiske Studier og litterære Essays. 1984, s. 296-302.

• Nedergaard, Leif. “En indsigelse mod Kaj Munk-forgudelsen.” I Kritiske studier og litterære essays, Leif Nedergaard. Rolv Forlag, 1984. S. 296-302 og 303-15.
“Kaj Munk i mellemkrigsårene. En kritisk vurdering af hans politiske, religiøse og litterære virke”.(Oprindelig i: Ord och Bild, 58, 1949, s. 42-48; Frie Ord, 3, 1948, s. 72-84.)

• Nedergaard, Leif. “Kaj Munk i mellemkrigsårene: En kritisk vurdering af hans politiske, religiøse og litterære virke.” I Frie Ord. Nr. 3. 1948. S. 72-84.
Optrykt i forf.’s Kritiske Studier og litterære Essays. 1984, s. 303-15.

• Neergaard, Ebbe. Kaj Munk: Ein Dichter zwischen zwei Weltkriegen. Zürich, 1945. 397 s., ill.
Vildt afsted over Himmel og Jord. Kaj Munk, en Digter mellem to Verdenskrige oversat til tysk af Maria Bachmann-Isler.

• Neergaard, Ebbe. Vildt afsted over Himmel og Jord: Kaj Munk, en Digter mellem to Verdenskrige. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1946. 397 s.
På svensk: Vilt åstad över himmel och jord. Kaj Munk, en diktare mellan två världskrig. Overs. af Dicte Sjögren. Stockholm, 1944. 316 s. På tysk: Kaj Munk. Ein Dichter zwischen zwei Weltkriegen. Overs. af Maria Bachmann-Isler. Zürich, 1945. 382 s.

• Neergaard, Ebbe. Vilt åstad över himmel och jord: Kaj Munk, en diktare mellan två Världskrig. Stockholm, 1944. 316 s.
Vildt afsted over Himmel og Jord. Kaj Munk, en Digter mellem to Verdenskrige oversat til svensk af Dicte Sjögren.

• Neiiendam, Michael. “Kaj Munk: En Smule Motivforskning.” I Rampelys og Stjerneskær. 1941. S. 59-90.

• Neiiendam, Michael. Kaj Munk: Presten. Oslo, 1946. 195 s.
Oversat fra dansk udgave fra 1945.

• Neiiendam, Michael. Kaj Munk som Forfatter: En stilistisk Studie. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1945. 57 s.

• Neiiendam, Michael. Præsten Kaj Munk. København: Westermann, 1945. 222 s.

• Nielsen, Benedikte Hammershøy (red.). Egelykke. 2000. 48 s.
Det kongelige Teater, program 2000/2001. (Med bidrag af Mogens Munk og Per Stig Møller.)

• Nielsen, Frede Pries (red.). Sådan var han: Oplevelser med Kaj Munk. 1986. 120 s.

• Nielsen, Hans Nic. “‘En Idealist’ og Herodes: Skuespillets forhold til stofkilden.” I Danske Studier. 1954. S. 154-64.

• Nielsen, Harald. “Mirakler.” I Litterære Mirakler. 1933. S. 191-245.
Bl.a. om “Ordet”.

• Nielsen, Ken. “Mellem fascisme og modstand: Antidemokratiske temaer i Kaj Munks førkrigsdramatik.” I Den danske Tilskuer. 5. 2005. S. 138-62 og 201-03.

• Nielsen, Paul Zebitz. “Comeback for en kristen stridsmand: Fransk Kaj Munk-bog i top – og et par danske – varsler ny epoke.” I Præsteforeningens Blad. 88. 1998. S. 599-602.

• Nielsen, Svend Aage. Jeg beder virkelig meget undskylde... 1. udgave. Aalborg Universitetsforlag, 2014. 376 s.
"Kaj Munks undskyldning - i juli 1941 - for at hans Pilatus 'slipper for billigt' i dramaet". "Men at tage menneskerettighederne fra mennesker, er at gøre sig selv til forbryder. Biskop Beugels replik i 'Han sidder ved Smeltediglen'". "Med tanke på Kaj og Lise Munks familie tilegnes denne bog menneskefamilien". Citatet stammer fra avisartiklen "Pilatus-Spillet" i Jyllandsposten 6. juli 1941.

• Nielsen, Svend Aage. “Kaj Munk in and between the World Wars: Official and Political Censorship.” I Freedom of the Press: On Censorship, Self-censorship, and Press Ethics, Søren Dosenrode (red.). Baden-Baden: Nomos, 2010. S. 26-39.

• Nielsen, Svend Aage. “Kaj Munk – 50 år efter.” I Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift. 1993. S. 67-70.

• Nielsen, Svend Aage. Mindegudstjeneste for Kaj Munk: Toreby kirke, 11. januar 1998. To dage før 100 års fødselsdagen. 1998. 19 s.

• Nielsen, Svend Aage. “Om Kaj Munk, født 13. januar 1898.” I Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift, Helle Samson Heller, Holger Jepsen. Maribo: Lollands-Postens Bogtrykkeri, 1997. S. 51-59.

• Nielsen, Svend Åge (red.). Livet gad jeg ønske jer: Erindringer om, taler af og breve fra Kaj Munk. Herning: Povl Kristrensens Forlag, 1984. 84 s.

• Nøjgaard, Niels. “Diktatoren og barnet: En Kaj Munk studie.” I Opdrageren mellem to grøfter. Pædagogik og tolerance. 1953. S. 42-48.
Indeholder også “En digter på opdragelsens stier. Kaj Munk og skolen”, s. 49-65. (“Diktatoren og barnet” Gads danske Magasin, 1950, s. 535-39.)

• Nøjgaard, Niels. Kaj Munk: Digter og Præst. København: Berlingske Forlag, 1945. 96 s.

• Nøjgaard, Niels. Kaj Munk: Levnedsløb og Personlighed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1958. 253.
Forkortet udgave af Ordets Dyst og Daad. Kaj Munks Levnedsløb og Personlighed 1946. XII, 511 s., 16 pl.

• Nøjgaard, Niels. Kaj Munk. Ett nordiskt diktaröde: Et minnesskrift i ord och bild. Malmö: A.B. Allhems förlag, 1946. 125 s. ill. Häftad.
Med en inledande essay och ett kapitel om Kaj Munk inför svensk publik av Gunnar Ollén.

• Nøjgaard, Niels. Kaj Munk og Diktatorerne. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1948. 83 s.

• Nøjgaard, Niels. “Kaj Munk og Hebbel.” I Gads danske Magasin. Nr. 44. 1950. S. 170-72.

• Nøjgaard, Niels. Kaj Munk og Valdemar Rørdam. Nakskov: Privattryk, 1952.
Nakskov Julen 1952. Af John Sparre Christensen, Kaj Nielsen og Mogens Greve Olsen. "Dr. theol. Niels Nøjgaard har Ansvaret for Tekstbehandlingen". Privattryk. Trykt i 250 eksemplarer hos bogtrykker Chr. Rasmussen, Central-Trykkeriet, Nakskov. Indhold: Kaj Munk: En Dreng paa Lolland, (Nationaltidende 3. november 1940). Niels Nøjgaard: Kaj Munk og Valdemar Rørdam. Denne tekst genoptrykkes i næsten uændret form af Niels Nøjgaard i "Mest lever vi naar vi dør: Syv skitser om Kaj Munk". Aarhus: Forlaget Aros, 1973. 110 s. Om Kaj Munk og Valdemar Rørdam s. 73-88.

• Nøjgaard, Niels. Mest lever vi når vi dør: Syv skitser om Kaj Munk. Aarhus: Forlaget Aros, 1973. 110 s.
Bl.a. om KM’s forhold til Georg Brandes og Valdemar Rørdam, hhv. s. 61-72 og 73-88.

• Nøjgaard, Niels. Ordets Dyst og Daad: Kaj Munks Levnedsløb og Personlighed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1946. XII, 511 s., 16 pl.
Forkortet udg.: Kaj Munk. Levnedsløb og personlighed. 1958. 253 s.

• Nøjgaard, Niels. “Signalement af et venskab.” I Jul i Aarhus. 1972. S. 15-23.

• Olivarius, Peter. “Teatret: Kaj Munk og Kjeld Abell.” I Hovedsporet. Dansk litteraturs historie, Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.). 2005. S. 540-42.

• Ollén, Gunnar. Diktarprästen som blev frihetshjälte: Kaj Munk. Stockholm: Missionsförbundets förlag, 1944. 103 s., 1 kort.

• Ollén, Gunnar. Kaj Munk. Uppsala: J. A. Lindblads Förlag, 1944. 335 s., 16 pl.

• Ollén, Gunnar. Kaj Munk: Liv og værker. Åbo, 1945. 336s., ill.
Oversat fra finsk, udgivet i Åbo (Turku). Oversættelse af: Ollén, Gunnar. Kaj Munk. 1944?

• Ørnbak, Henning. Kaj Munk. 1985.
(manuskript: Jens Aakrog) DVD-videoer: Elske hverandre, 71 min.; Var jeg en anden end mig, 75 min.; Overlistet af livet, 60 min.; Krigens hårde vilkår, 59 min.

• Ottosen, Niels Jagd. Kaj Munk som vi kendte ham. København: E. Zinglersens Forlag, 1946.
Samlet og bearbejdet af Niels Jagd Ottosen. Ingen paginering. Indhold: bidrag af: Førstelærer J. P. Fjelking (kapitel I-XVII), Sognepræst Herluf Aagaard (I-VII), Redaktør Refslund (I-II), Provst Halfdan Høgsbro (I-III), Fhv. Kirkeminister Arne Sørensen (I-II), Højskolelærer, cand. polyt. Bo Bojesen Rud (I-III).

• Pahuus, Mogens. “Kærlighedstanken og storhedsidealet: Kristendomsopfattelsen i Kaj Munks dramatiske værker.” I Munkiana. Nr. 38. 2008. S. 15-31.

• Palsbo, Ole. Kaj Munk. København: P. Haase og Søns Forlag, 1940. 75 s.
I serien "Tidens Digtere".

• Pedersen, Jan. Martyren Kaj Munk lever. Oslo: Lunde Forlag, 2004. 178 s.

• Petersen, Ulrich Horst. “Det usynlige.” I Frihed og tabu. Essays, Ulrich Horst Petersen. 1971. S. 57-61.
Ord och bild, 75, 1966, s. 41-43; om miraklet i Carl Th. Dreyers “Ordet”.

• Poulsen, P. Livsskæbner, der skabte sang. 1979. S. 97-102.

• Poulsen, Søren. “Stol på Gud.” I Dansk Kirkeliv. Nr. 71. 1994 - 1995. S. 109-12.

• Radler, Rudolf (red.). Knaurs grosser Schauspielführer. München/Zürich, 1957. S.291-93.
Ny udg., 1985, uden KM-omtale.

• Ramløv, Preben. Kaj Munk. Oslo, 1947. 115 s., ill.
Serien Popolær Viten.

• Reiss-Andersen, Gunnar. “Paradokset Kaj Munk.” I Det smilende alvor. Oslo, 1954. S. 115-19.

• Reventlow, Chr. Er Kaj Munk “Dansk Aandslivs Høvding”?. Aschehoug Dansk Forlag, 1940. 58 s.

• Ribe, Helge. “Digterrødder.” I Historisk Aarbog fra Randers Amt. 1989. S. 41-46.
Om fætrene KM, Nis Petersen og Vilhelm From Bartrumsen.

• Ricardt, Riis. Et spark til himlens dør: En teologisk gennemgang af "Ordet" og skuespillets sammenhæng med "En Almanakhistorie". 1. udgave. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013. 244 s.

• Riis, Ricardt. Kaj Munk og Martin Luther: ‘Niels Ebbesen’ og bondekrigen. 2009.
websted - website Se www.martinluther.dk/m-ukrigen00.html

• Riis, Ricardt. “Kaj Munk om [!] Kairos-dokumentet.&rdrdquo; I Præsteforeningens Blad. Nr. 76. 1986. S. 225-33.

• Riis, Ricardt. “Pietistiske brokker: Om en side af Kaj Munks teologi.” I Dansk Kirkeliv. Nr. 71. 1994 - 1995. S. 50-78.

• Riis, Richardt. “Dødeopvækkelsen i ‘Ordet’, teologisk betragtet.” I Munkiana. Nr. 38. 2008. S. 9-15.
(jf. Arne Munk, “Tyren ved hornene”. Munkiana, nr. 39, 2008, s. 10-18).

• Rossel, Sven H. “From Psychological Drama to Political Manifestation.” I A History of Danish Literature, Sven H. Rossel (red.). Lincoln / London, 1992. Spec. s. 358-61.

• Rud, Bo Bojesen. Kaj Munk: Kritisk Studie over en heroisk dramatisk Digtning med Bemærkninger af Kaj Munk. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1938. 138 s.

• Rud, Bo Bojesen. “Kaj Munk som heroisk dramatisk Digter.” I Dansk Udsyn. Nr. 18. 1938. S. 17-40.

• Rydal, Tage. “Kaj Munk.” I Rødding Højskoles Aarsskrift. 1931. S. 63-69.

• Sahlberg, Ingrid. “Kaj Munk: Präst, diktare och martyr.” I Antropos. Tidskrift för antroposofi. Stockholm: Antroposofiska sällskapet i Sverige, 1992. 1: 2/3 s. 1-80, ill. 2: 4/5 s. 81-144.

• Salicath, Eddie. Kaj Munks mordere. 1949. 93 s.

• Sandborg-Petersen, Ulrik. Annotated Text Databases in the Context of the Kaj Munk Archive. One Database Model, One Query Language, and Several Applications. 2008. 278 s.
Utrykt ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet. Se www.hum.aau.dk/~ulrikp/PhD/

• Sandemose, Aksel. “Kaj Munk.” I Dikteren og temaet. Artikler i utvalg, Aksel Sandemose. 1973. S.54-57.
Ved Petter Larsen og Thorleif Skjævesland. (Friheten 3.11.1945; anmeldelse af “Ved Babylons Floder”.)

• Sandfeld, Gunnar. “Kaj Munk oplevet.” I Hardsyssels årbog. Nr. 20. 1986. S. 5-28.
2. rk.

• Schmidt, Børge (red.). I forliset bor sejren. 1999. 125 s.
Tekstsamling udg. s.m. to videoprogrammer om KM: - I forliset bor sejren. Kaj Munk og Ollerup-myten. Benny Aros. 1999. (33 min.) - Og alt hans væsen. Kaj Munk og troen. Benny Aros. 2000. (27 min.)

• Schmidt, Robert. “Kaj Munk, a New Danish Dramatist.” I The American-Scandinavian Review. Nr. 21. 1933. S. 227-32.

• Schoenborn, Paul Gerhard. Alphabete der Nachfolge: Märtyrer des politischen Christus. Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 1996. S. 49-78, med noter s. 193-96.
Om KM: Kaj Munk - Märtyrer um des offenen Wortes Willen.

• Schoenborn, Paul Gerhard. Kaj Munk: Der politische Pfarrer und Dichter, den die SS erschoss. Wuppertal: NordPark, 2014. 95 s.
Indeholder bl.a. Kaj Munk: Vor Cannae (1943), s. 28-38. Die blaue Anemone (1943), s. 39.

• Schoenborn, Paul Gerhard. Kaj Munk - Das Wort: Drama. Übersetzung Paul Gerhard Schoenborn. 1. udgave. Wuppertal: Nordpark Verlag, 2015. 104 s.
Indledning: s. 5-8; Ordet/Das Wort s. 9-92; Kaj Munk - Leben und Werk (mit Epilog) s. 93-102. Se www.nordpark-verlag.de

• Schoenborn, Paul Gerhard. “Kaj Munk - der politische Pfarrer und Dichter, den die SS erschoss.” I Transparent-Extra. 98. 2010. 12 s.

• Schoenborn, Paul Gerhard. “Kaj Munk - Märtyrer um des offenen Wortes willen.” I Orientierung. 59. Udgivet af Institut für Weltanschauliche Fragen. Zürich, 1995. S. 160-164.
Se også Transparent-Extra, nr. 37, 1995, s. 5-24.

• Schoenborn, Paul Gerhard. “Kaj Munk – Märtyrer um des offenen Wortes willen.” I Transparent-Extra. Nr. 37. 1995. S. 5-24.

• Schoenborn, Paul Gerhard. “Kaj Munk – Wahrheitszeuge im Widerstand: Einführung in Leben und Werk des Dichters, Pfarrers und Märtyrers.” I Pfälzisches Pfarrerblatt. 96. 2006. S. 189-98.

• Schoenborn, Paul Gerhard. Kaj Munk - Oxford-Schnappschüsse eines Dramatikers: Überstezt und herausgegeben von Paul Gerhard Schoenborn. Münster: Edition ITP-Kompass, 2013.
In Kooperation mit Munkiana, Aalborg Dänemark 2013. "Zehn Oxford-Schnappschüsse - geknipst von einem Dramatiker", und ein Oxford-Schnappschuss aus "Himmel og Jord". 1936. Dedikation: "Meinem Freund, dem Kaj-Munk-Forscher Søren Daugbjerg in Brandstrup bei Maribo auf Lolland, der mir in vielen Jahren zu einem vertieften Verständnis des dänischen Dichter-Pfarrers und Märtyrers verholfen hat."

• Schoenborn, Paul Gerhard. “‘Mit Gottes Hilfe das Volk zum Aufruhr bringen…’: Die Rettung der dänischen Juden und die prophetische Botschaft des Märtyrers Kaj Munk.” I Transparent-Extra. 49. 1998. S. 1-12.

• Schoenborn, Paul Gerhard. “"Er sitzt am Schmelztiegel": Erinnerungen an den dänischen Pastor und Dichter Kaj Munk.” I Deutsches Pfarrerblatt. Heft: 1/2014. 2014. Seite 14-20.

• Schroeder, Carol. A Bibliography of Danish Literature in English Translation 1950-1980. 1982. S. 109-10.

• Schwede, Alfred Otto. Verankert im Unsichtbaren: Das Leben Kaj Munks. 2. opl. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1970. 294 s., ill., portr.

• Schyberg, Frederik. Kaj Munk: Tale holdt i Studenterforeningen den 24. Nov. ved Udnævnelsen af Kaj Munk til "Studenternes Æreskunstner 1938". København: Politikens Hus, 1938. 24 s.
Særtryk af Politikens Kronik 25.11.1938.

• Schyberg, Frederik. “Kaj Munk.” I Digteren, Elskeren og den Afsindige. 1947. S. 112-25.

• Schyberg, Frederik. Ti Aars Teater. (1929-1939). 1939. S. 24-27, 45-48, 70-74, 122-26 og 184-88.
Anmeldelser.

• Siegumfeldt, H.H. Kaj Munk: En Mand og hans Daad. Aalborg: Frede og L. C. Lauritzen, 1945. 196 s.
Heri bibliografi s. 139-96.

• Sjögren, Henrik. “Kaj Munk – Nordens Shakespeare.” I Entré. Nr. 2. 1998. S. 32-39.

• Skjoldager, Emanuel. “Digterpræsten Kaj Munk – 40 år efter.” I Kirke og Kultur. Nr. 89. 1984. S. 278-88.

• Skriver, Svend. “Kaj Munk.” I Danske digtere i det 20. århundrede, Anne-Marie Mai (red.). Bind 1. 2002. S. 343-48.
Bind 1: Fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen.

• Skyum-Nielsen, Erik. “Kaj Munk.” I Litteraturhåndbogen, Ib Fischer Hansen, m.fl. (red.). Bind 2, 6. udg. 2001. S. 121-22.
Bind 2: Forfatterbiografier / Litteraturleksikon. (1. udg., i ét bind, 1981; dér s. 411-13.)

• Sloth, Erik. “Kaj Munk.” I Tidehverv. Nr. 68. 1994. S. 23-26.

• Smedegaard Olesen, Søren. “Juelslægten på vor egn før 1650.” I Lokalhistorisk Årsskrift 2006. Udgivet af Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg - Vemb. 2006. S. 65-75.
Artikel om Juel-slægten på Gammel Åbjerg (lå på det sted, hvor Vedersø Gl. Præstegaard ligger i dag)

• Smit, Dirk Jacobus. “Kaj Munk: A ‘Nagging Conscience’.” I Dunamis. 7:1. Kasselsvlei (Sydafrika), 1984. S. 10-13.
Smit, Dirk Jacobus, “Kaj Munk. A ‘Nagging Conscience’”. Dunamis (Sydafrika), 7:1, 1984, s. 10-13. *

• Søe, Jul. Stridsmanden Kaj Munk: Kroniker m.v. Struer: M. Christensen, 1949. 64 s.

• Söderberg, Hjalmar. “Kaj Munk.” I Hjalmar Söderbergs skrifter. Sista Bogen. Aforismer. Stockholm, 1978. S. 181-91.
To artikler: "En Oxfordskämtare" (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21.10.1936), "Mussolinis ansikte" (Dagens Nyheter 26.9.1937).

• Spanggaard, Kristen D. Dansk skønlitteratur i fransk oversættelse fra Middelalderen til 1975. 1988. S. 171-72.

• Stangerup, Hakon. “Kaj Munk — ti Aar efter en Fiasko.” I Portrætter og Protester. 1940. S. 133-44.

• Stangerup, Hakon. Trois auteurs danois modernes. 1959. S. 25-32.

• Stangerup, Henrik. “Loppecirkus: Thorkild Hansen og Kaj Munk.” I At skrive eller dø. En essayrejse København-Paris-Rio-Langebæk, Henrik Stangerup. 1999. S. 143-49.
Udg. af Hans Hertel. 1999. (Bidraget til bogen er fra 1996.)

• Stangerup, Henrik. “Loppecirkus: Thorkild Hansen og Kaj Munk.” I Tværtimod! Levned og meninger 1956-98, Henrik Stangerup. 2003. S. 389-94.
Udg. af Hans Hertel og Jacob Stangerup. (Optryk jf. Stangerup, 1999.) (Bidraget til bogen er fra 1996.)

• Stolpe, Sven. Kaj Munk: Diktaren och profeten. Stockholm: Rabénn og Sjögren., 1944. 122 s.

• Stolpe, Sven. Kaj Munk: Digteren og Profeten. København: P. Haase og Søns Forlag, 1945. 120 s.
Originaludgave på svensk: Sven Stolpe. 1944. Kaj Munk. Diktaren och Profeten. Stockholm: Rabénn og Sjögren.

• Sundblad, Ulf. Poeten som inte ville vara präst: En bok om Kaj Munk. Skellefteå, 1986. 138 s., portr.

• Svendsen, Hanne Marie og Werner. Geschichte der dänischen Literatur. Neumünster/Kopenhagen, 1964. S. 468-70.

• Tébar, Juan. “Maren Ordet (La palabra).” I CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Nr. 206. 2007. S. 32-36.

• Terkelsen, Frede. “Angst og Mod.” I Danebod Højskole. 1934. S. 3-16.
Om Luther-bøger af KM og Marcus Lauesen.

• Terkelsen, Frede. “Kaj Munks Skuespil.” I Danebod Højskole. 1932. S. 9-23.

• Thomas, David. “Dansk drama i skyggen af magtpolitikken: Teatrene, repertoiret, kritikken.” I Tilbageblik på 30’erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39, Hans Hertel (red.). Bind 1, 3. udg. 1998. S. 94-151, spec. s. 114-29.
1. udg., 1967.

• Thomsen, Christian Braad. “Carl Th. Dreyer – mirakuløs eller monstrøs.” I Snapshots. Film, politik og psykoanalyse 1968-93, Christian Braad Thomsen. 1993. S. 283-88.
Kosmorama, 187, 1989, s. 42-44.

• Thomson, Lawrence S. “A Voice Death Has Not Silenced.” I Books Abroad. Nr. 18. 1944. S. 126-27.

• Thomson, Lawrence S. “The Actuality of Kaj Munk’s Dramas.” I Books Abroad. Nr. 15. 1941. S. 267-72.

• Thornvig, Viggo. Oplevelser med Kaj Munk: Erindringer af Vedersø’s kirkebetjent gennem 50 år. 1984. 75 s.

• Tolman, Rosco N. “Kaj Munk.” I Critical Survey of Drama, Carl Rollyson (red.). Bind 5, 2. reviderede udg. Pasadena, CA / Hackensack, NJ, 2003. S. 2429-34.

• Værge, Johannes. “Senere stemmer: Fra stor frimodighed til tavshed. Kaj Munk, P. G. Lindhardt m.fl..” I Efter døden. En bog om det evige liv, Johannes Værge. 2008. S. 197-210.

• Wamberg, Niels Birger. “Kaj Munk dramatisk urocenter i kongeriget Danmark.” I Vinduet, 13, 1959. 1959. S. 62-65.

• Westin, Folke. Kaj Munk på svenska. Eskilstuna, 1944. 8 s.

• Winkler, Johan. “Kaj Munk en zijn Christendom.” I Wending. Nr. 7. 1953. S. 672-90.

• Winkler, Johan. Leve het leven!: Preken en toespraken van de Deense dominee-dichter-verzetsman-martelaar Kaj Munk. Kampen: Uitgeversmaatschappij J. H. Kok, 1978. 114 s.
Oversat af Johan Winkler. Indledning s. 7-22. "Vertaald door Johan Winkler, gekozen door Spike van der Land".

• Winkler, Johan (s.m. Niels Nøjgaard). Kaj Munk: Dominee, dichter, martelaar. Den Haag: D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N. V. 'S-Gravenhage, 1950. 167 s., ill.

• Woldiderich, Erik. Sadisten, Sortkjolen og Seeren: Dramatisk roman om Kaj Munk. København: Eget Forlag, 1950. 56 s.

• Yamamoto, Shizuka. Teikò no bokushi Kai Munku: sono shogai sekkyo gikyoku. Tokyo, 1976. 276 s., portr.
Yamamuro Shizuka yaku cho Tokyo: Kyobunkan Showa 51.