Marc Auchet og Hans Raun Iversens bibliografi

Marc Auchet og Hans Raun Iversens bibliografi

Bibliografi

Ved Marc Auchet og Hans Raun Iversen

(Gengivet med forfatternes tilladelse fra Kaj Munk: Dansk rebel og international inspirator, redigeret af Marc Auchet, Paul Honoré, Marianne Katoppo og Hans Raun Iversen. Akademisk Forlag, 1995, s. 243-48.)

 

Trykte arbejder af Kaj Munk

Hovedsamlingen er Mindeudgave i 9 bind, redaktion Niels Nøjgaard og Knud Bruun-Rasmussen:

a) 4 bind skuespil:

Pilatus og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 352 s. 
Kærlighed og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 383 s. 
Cant og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 369 s. 
Egelykke og andre Skuespil, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 312 s.

b) 1 bind digte:

Digte, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 310 s.

c) 1 bind prædikener:

Prædikener, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 359 s.

d) 2 bind avisartikler:

En Digters Vej og andre Artikler, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 335 s. (Fra 1916 til 1937). 
Dagen er inde og andre Artikler, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1949, 334 s. (Fra 1938 til 1944).

e) 1 bind erindringer:

Foraaret saa sagte kommer. Erindringer, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2. udgave, København 1959, 352 s.

 

Den følgende liste indeholder de vigtigste selvstændige udgivelser, som ikke eller kun i uddrag er optaget i Mindeudgaven:

Aldrig spørge om det nytter. Digterens liv fortalt af ham selv i breve og artikler m.m., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1958, 238 s.

Alverdens-Urostifterne. Efterladt ufuldendt skuespil om Paulus, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1947, 63 s.

Ansigter. Kronikker m.m., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1947, 158 s.

Apostlenes Gerninger. Gengivet af Kaj Munk, Westermann, København 1943, 116 s.

Den Skæbne ej til os. Udaterede prøvetryk, 66 s.

Et norsk Digt om Norge, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1946, 14 s.

Filmen om Christiern den 2den, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1938, 72 s.

Fugl Fønix, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1946, 55 s.

Himmel og Jord, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1938, 228 s.

I Guds Bismer. Sidste danske Prædikener, Nyt Nordisk Forlag, København 1946, 74 s.

Jesus' historier. Genfortalt for de smaa af Kaj Munk, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1943, 73 s.

Juleaftensprædiken fra Landet Kirke paa Lolland 1921. Trykt som manuskript. Med kommentar af N. Nøjgaard. Nakskov 1947, 23 s.

Landlige Interiører i Lollands Bondemaal. Lolland-Falsters historiske Samfund, 1948, 61 s.

Liv og glade Dage. Femten smaa Hilsener med løst Krudt til de muntreste af mine Kammerater, Naturens egne Drenge, de danske Jægere. Med Tegninger af Ib Andersen, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1936, 140 s.

Lukas-Evangeliet gengivet af Kaj Munk. Optr. i Det Nye Testamente gengivet af Danske Digtere, s. 131 ff, Westermanns Forlag, 1944.

Med Ordets Sværd. Danske Prædikener 1941-42, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1942, 190 s.

Med Sol og megen Glæde, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1942, 281 s.

Naturens egne Drenge. Nitten smaa Hilsener med løst Krudt til de muntreste af mine Kammerater, de danske Jægere. Med Tegninger af Johan T. Skovgaard, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 127 s.

Os bærer den himmelske Glæde. Digte fra Det hellige Land, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1944, 46 s.

8 nye Digte, Forlaget Norden, 1944, 12 s.

Paradis og Syndefald. En Digtcyklus, Forlaget BHS v. Jørgen Glenthøj, Århus 1994, 64 s.

Præsten og Studenten. Brudstykker af Mine Erindringer dramatiseret, Johansens Bogtryk, Holstebro 1984, 30 s.

Rub og Stub, København, Regensens Rusgilde 1922. Trykt som manuskript, 60 s.

Saa fast en Borg. Kronikker m.m., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1946, 267 s.

Sangen til vor Ø. Digtet til Fødeøen. Nakskov, 1946, 12 s., tekst & bill.

Shakespeares Hamlet omsat af Kaj Munk, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1938, 92 s.

Sidste Digte. Den Skæbne ej til os. Med Forord og Efterskrift af Arne Sørensen, Samlerens Forlag, København 1945, 94 s.

Sværg det, Drenge, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1941, 96 s.

Tempelvers, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1939, 48 s.

10 Oxford-Snapshots klippet af en Dramatiker, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1936, 80 s.

Tre Tusind Kroner, Privattryk, Carit Andersens Forlag, 1946, 35 s.

Ved Babylons Floder. Danske Prædikener 1941, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1942, 164 s.

Vedersø-Jerusalem Retur. Med Kaj Munk til Sønderjylland. Alperne. Italien. Ægypten og det Hellige Land, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1934, 151 s.

 

Udvalgte afhandlinger om Kaj Munk på dansk:

Bjerregaard, J.: Pastor Munk i Vedersø. Nogle Erindringer, Lohses Forlag, 1971, 27 s.

Bogen om Kaj Munk, skrevet af hans Venner, Westermann, København 1946, 378 s.

Brandt, M.: Splinter af Troldspejlet. Møder med Kaj Munk, Schultz A/S, 1947, 40 s.

Brix, H.: Hurtig svandt den lyse Sommer. Kaj Munk 1924-44, Westermann, København 1946, 297 s.

Brovst, B. N.: Kaj Munk. Liv og Død, Centrum, 1984, 304 s.

Brovst, B. N.: Kaj Munk og den stærke mand, Centrum, 1992,460 s.

Brovst, B. N.: Kaj Munk - Krigen og Mordet, Centrum, 1993, 350 s.

Christophersen, G.: Jeg gav aldrig op, Rasmus Navers Forlag, København 1945, 174 s. Heri "Kaj Munk og Fru Nevergivup", s. 120-148.

Drewsen Christensen, A.: Gejstligt bondefangeri, 1949, 32 s.

Drewsen Christensen, A.: Kaj Munk paa tomandshaand, Povl Branners Forlag, København 1947, 127 s.

Drewsen Christensen, A.: Ridderen i Munkekutte. Religiøse problemer hos Kaj Munk, Povl Branners forlag, København 1949, 143 s.

Engelbrechtsen, S.: Nabo til Døden. Et Kaj Munk Minde, Nyt Nordisk Forlag, København 1968, 29 s.

Fausing, B.: Kaj Munk og offentligheden i mellemkrigstiden, i: Litteratur og samfund i mellemkrigstiden. Litteratursociologiske studier. Red. C. E. Bay og J. C. Jørgensen, Gyldendal, 1979, s. 318-341.

Fausing, B.: Danmarksbilleder i massekulturen 1944-46, 1981, s. 190-205.

Geismar, O.: Om Mennesket Kaj Munk, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1945, 94 s.

Hansen, K.: Moral og Kristendom, i: Tidehverv, 1943, nr. 4. s. 37-43.

Hansen, P.: Med Kaj Munk paa Jagt, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1942, 153 s.

Hansen, Å. F.: Kaj Munk set med danske og engelske øjne, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1947, 10 s.

Henriques, A.: Kaj Munk, Athenæum, København 1945, 192 s.

Hjerresen, A.: Hvad Kaj Munk ville. Nogle notater til vejledning, Århus 1945.

Holm, S.: Kaj Munk. Den religiøse Problematik i hans Dramaer, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1961, 74 s.

Kaj Munk og Folketeatret. Breve fra Kaj Munk til Thorvald Larsen, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København 1957, 71 s.

Kaj Munk Papirer 1948. Tilrettelagt af Knud Bruun-Rasmussen og Niels Nøjgaard, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 88 s.

Kofoed, N.: Litterære Skæbnetydninger. Nogle forelæsninger i dansk litteratur, C. A. Reitzels Forlag, København 1989, 124 s. Kun sidste kapitel omhandler Kaj Munk. ("Kaj Munk og Bertolt Brecht", s. 107-124).

Larsen, J. K.: Kaj Munk som Dramatiker, H. Hagerup, København 1941, 155 s.

Madsen, K. B.: Der faldt en Stjerne. Historier og anekdoter om Kaj Munk, Thorkild Becks Forlag, Købanhavn 1947, 86 s.

Marcussen, O.: Kaj Munks Bøger. En Bibliografi, N. C. Roms Forlag, København 1945, 86 s.

Michelsen, B.: Hjemme hos Kaj Munk, Det danske Forlag, København 1946, 58 s.

Mogensen, H.: Kaj Munk paa Teatret. En teaterbilledbog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1953, 72 s. Tekst med et righoldigt ikonografisk tillæg.

Nedergaard, L.: En Indsigelse om Kaj Munk forgudelsen, og Kaj Munk i mellemkrigsårene. En kritisk vurdering af hans politiske, religiøse og litterære virke, i: Kritiske Studier og litterære Essays, Rolv forlag, 1984, s. 296-315.

Neergaard, E.: Vildt afsted over Himmel og Jord. Kaj Munk, en Digter mellem to Verdenskrige, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1946,398 s.

Neiiendam, M.: Kaj Munk som Forfatter. En stilistisk Studie, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1945, 57 s.

Neiiendam, M.: Præsten Kaj Munk, Westermann, København 1945, 222 s.

Nielsen, S. Å.: Livet gad jeg ønske jer. Erindringer om, taler af og breve fra Kaj Munk, Poul Kristensens Forlag, Herning 1984, 84 s.

Nøjgaard, N.: Kaj Munk og Diktatorerne, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1948, 83 s.

Nøjgaard, N.: Mest lever vi når vi dør. Syv Skitser om Kaj Munk, Forlaget Aros, 1973, 110 s.

Nøjgaard, N.: Ordets Dyst og Daad. Kaj Munk. Levnedsløb og Personlighed, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1946, 511 s.

Ottosen, N. J.: Kaj Munk som vi kendte ham, E. Zinglersens Forlag, København 1946, uden paginering.

Palsbo, O.: Kaj Munk, P. Haase & Søns Forlag, København 1940, 75 s.

Reventlow, C.: Er Kaj Munk "dansk Aandslivs Høvding"?, Aschehoug dansk Forlag, København 1940, 58 s.

Rud, B. B.: Kaj Munk. Kritisk Studie over en heroisk dramatisk Digtning med Bemærkninger af Kaj Munk, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1938, 138 s.

Schyberg, F.: Kaj Munk. Tale holdt i Studenterforeningen den 24. Nov. ved Udnævnelsen af Kaj Munk til "Studenternes Æreskunstner 1938". Særtryk af Politikens Kronik, Politikens Hus, København 1938, 24 s.

Siegumfeldt, H. H.: Kaj Munk. En Mand og hans Daad, Frede og L. C. Lauritzen, Aalborg 1945, 196 s.

Stolpe, S.: Kaj Munk. Digteren og Profeten, P. Haase & Søns Forlag, København 1945, 120 s.

Søe, J.: Stridsmanden Kaj Munk, Struer 1949, 64 s.

Woldiderich, E.: Sadisten, Sortkjolen og seeren. Dramatisk roman om Kaj Munk, Eget Forlag, København 1950,56