Pastor H.H. Siegumfeldts bibliografi

Bibliografi fra pastor H.H. Siegumfeldts bog "Kaj Munk. En mand og hans Daad" (Aalborg 1945)

År Kategori Titel og beskrivelse
  -
 
Andet

Et Brev fra Kaj Munk
  Danmark kæmper
ved Sognepræst P. H. Blicher Winther. Danmark kæmper (redigeret af Svenn Seehusen til Fordel for faldne danske Frihedskæmperes Efterladte.

  -
 
Efterladte utrykte arbejder

Atterdag
  
Enakter

  -
 
Efterladte utrykte arbejder

Paradiset
  
Roman om Syndefaldet.

  -
 
Efterladte utrykte arbejder

Regensprovsten havde en Datter
  
Syngestykke

  -
 
Efterladte utrykte arbejder

Willy Kuhn i Donland
  
Skuespil

  -
 
Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Artikler om Otto Larsen og hans Bog. Se under II.
  

  -
 
Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kaj Munks Diskussion med Egon Larsen. Se under I.
  

  -
 
Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kaj Munks Diskussion m. Pastor Fibiger. Se under I.
  

  -
 
Nationale og skandinaviske artikler

Se K. M.'s Rejsebreve
  
(under VI) i Jyllandsp. især 28/1, 4/2, 11/2 og 18/2 34.

1913 Noveller

En Rottejagt
15/04- 1913  Maribo Amtstid.
K. M.'s første Art. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 166 flg.

1916 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Gud er Kærlighed?
06/05- 1916 Nakskov Nakskov Tid.
Optr. i M. Sol og meg. Glæde S. 50.

1923 Digte

"Kantate". Fremsagt af Forfatteren ved Regensens 300 Aars Jubilæum den 30. juni 1923
1923  Regensen
Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 120 flg. September.

1923 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Regensen nu om Dage*
01/07- 1923  Illustreret Tid.

1923 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Spredte Indtryk fra mit Klokkerat
1923  Regensen
Marts

1923 Trykte bøger

Rub og Stub
1923  
(Indhold: S'mænd et Offer, Skitse til et *Regensskulespil af Kaj Munk, Regensens Klokker. Tredie Krønikers Bog, oversat fra Originalteksten og udgivet af Kaj Munk, Bladmand. Een Tranum gør ingen Sommer, Regens-Revyen 1922, skrevet af Klokkeren med Sange af flere. Kantate ved Regensens Rusgildes Sold, af Klokkeren. Fra Soldet: Forskellige Drikkeviser, bl.a. Kongevisen af K. M.).

1924 Digte

Udflyttersentimentalitet
1924  Regensen
"Jeg har noget at sige dig, gamle Regens". Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 335 flg. November.

1925 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hver som han kan det for Guds Ansigt
02/03- 1925  Ring. A. Dagbl.
Indlæg i Thorkild Skat Rørdam-Striden. Svar fra N. Clausen-Bagge i Ringk. A. Dagbl. 5/3 25

1927 Interviews med Kaj Munk

Præstens og Digterens Kald
09/09- 1927  Ringk. A. Avis

1927 Interviews med Kaj Munk

Præst og Skuespildigter
07/09- 1927  Pol.
om En Idealist. sign.: Karen

1927 Referater af Kaj Munks taler

K.M.'s Tale paa Try Højskole
23/09- 1927  Aalb. Amtst.
om Steffens og Oehlenschläger

1928 Interviews med Kaj Munk

Pastor Munks
29/01- 1928  Pol. Mag.
sign. Z. J.

1928 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Omkring "En Idealist"s Urpremière
16/02- 1928  Berl. T.
Optr. i Himmel og Jord S. 220 flg.

1928 Noveller

Pan i Træsko
29/04- 1928  Berl. T.'s Sønd.

1928 Teater

Kristusspillet
14/07- 1928  Dag. N
(om Adam Poulsen i Dyrehaven, optr. i Med Sol og meg. Glæde S. 154

1928 Teater

Omkring en Idealists Urpremière
16/02- 1928  Berl. T.
(optr. i Himmel og Jord S. 220)

1928 Teater

Omkring En Idealists Urpremiere
06/02- 1928  Berl. T.
Optr. i Himmel og Jord S. 220

1928 Trykte bøger

En Idealist
08/02- 1928  
Nogle Indtryk fra en Konges Liv (Skuespil i 10 Akter om Herodes den Store). Skrevet 1923-24. Urpremiére p. d. Kgl. 8/2 28.

1929 Digte

De gule Roser og den vilde Vin
1929  Regensen
September.

1929 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Fortalen til I Brændingen
1929  Nyt Nord. Forlag
Trykt paa Nyt Nord. Forlag 1929

1929 Trykte bøger

I Brændingen
1929  
(Nutidsdrama i 5 Akter. Skrevet i 1927. Urpremiére p. Betty Nansens Teater 25/2 37

1931 Ansigter

Af Kogebog for Alumner
April 1931  Regensen
Digt v. Viceprovst Thune Jacobsens 60-Aars Fødselsdag 5/4 31.

1931 Ansigter

Manden Høffding og Kirken
07/07- 1931  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 67 flg.

1931 Boganmeldelser

Naar man læser "Succes"
13/03- 1931  Dansk Folkeliv
Feuchtwangers Bog

1931 Boganmeldelser

Tre Onder og et Gode
10/04- 1931  Dansk Folkeliv
Om Bøger, Forfattere o.a.

1931 Digte

Af Kogebog for Alumner
1931  Regensen
ved Dr. teol. Thune Jacobsens 60 Aars Fødselsdag. April

1931 Forskelligt

Efter Skolemødet. Nogle Opdrageres Betragtninger
23/08- 1931  Jyllandsp.

1931 Forskelligt

Skoleproblemer. Svar paa fire Spørgsmål
06/09- 1931  Jyllandsp.

1931 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Bispevalg
26/07- 1931  Jyllandsp.

1931 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kaj Munks Svar
15/12- 1931  Jyllandsp.
til Hans Koch. Se ovenf.

1931 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kirke og Teater
13/12- 1931  Jyllandsp.

1931 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Krigen og Guds Rige. Verdslige og religiøse Betragtninger
06/12- 1931  Jyllandsp.
Om Kristendom og Pacifisme. Svar fra Hans Koch i Jyllandsp. 15/12 31.

1931 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Teaterkristendom
05/11- 1931  Berl. A.
Svar p. Led. Art. i Krist. Dagbl. 3/11.

1931 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Det moderne Menneske og Døden
29/11- 1931  Jyllandsp.

1931 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Det store Skraalhalseri
19/06- 1931  Dansk Folkeliv
optr. i M. Sol og megen Glæde S. 156 flg. under Titel: "I Begyndelsen af Stilheden".

1931 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Julens Eventyr
25/12- 1931  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 32 flg.

1931 Rejseskildringer

1½ Døgn i Berlin
21/06- 1931  Pol.

1931 Rejseskildringer

Vanitas*
14/10- 1931  Berl. T.
fra Berlin

1931 Teater

1½ Døgn i Berlin
21/06- 1931  Pol.

1931 Teater

Berl.Tid. og "En Idealist"
11/12- 1931  Berl. A.
Sv. t. Julius Clausen i Berl. A. 9/12 31

1931 Teater

Censoren og Direktøren
08/09- 1931  Pol.
(i Anledn. af Diskussion i Studenterforeningen)

1931 Teater

Dansk Teater 1930
16/01- 1931  Dansk Folkeliv

1931 Teater

Kirke og Teater
13/12- 1931  Jyllandsp.

1931 Teater

Kritikvandgang
04/12- 1931  Dansk Folkeliv
I Anl. af Anmeld. af Cant

1931 Teater

Nok en Gang "Cant"
08/12- 1931  Pol.
Sv. t. Mr. Stick (Sv. Borberg) i Pol. 5/12, jvnf. Duplik fra Mr. Stick i Pol. 9/12 31.

1931 Teater

Ordet Cant
10/10- 1931  
Forord til "Cant"s Progr. p. Kgl. T. Première 10/10 31.

1931 Teater

Teaterkristendom
05/11- 1931  Berl. A.
(Sv. p. Led.Art. i Kr.Dagblad 3/11 31 om Kgl. T.s Underskud)

1931 Trykte bøger

Cant
10/10- 1931  
Et Skuespil om Henry VIII og Anne Boleyn (7 Akter. Urpremiére p. d. Kgl. 10/10 31).

1932 Andet

Ikke Brød, men Arbejde
01/01- 1932  Berl. Tid.
Svar på Nytaars-Enquète

1932 Ansigter

Kaj Munks Prolog til det kgl. Teaters Bjørnson-Mindeforestilling
09/12- 1932  Dag. N.
Optr. i Himmel og Jord S. 91 flg. under Overskriften: Til Bjørnson paa hans 100 Aars Dag.

1932 Ansigter

Paul Tarse
02/07- 1932  Berl. A.
om Apostlen Paulus. Optr. i Himmel og Jord S. 72 flg. Svar fra K. G. Brøndsted i Berl. A. 5/7.

1932 Boganmeldelser

Bør Kristendommen afskaffes
25/09- 1932  Jyllandsp.
K. L. Aastrup: Treveje.

1932 Boganmeldelser

En Mand og hans Fjende
25/10- 1932  Berl. A.
Marcus Lauesens Bog.

1932 Boganmeldelser

En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald
30/10- 1932  Juleroser
Marcus Lauesens Bog.

1932 Boganmeldelser

En Præst i Mikrofonen
13/02- 1932  Jyllandsp.
Pjece af Poul Nedergaard.

1932 Boganmeldelser

Kaj Munks Svar
06/11- 1932  Jyllandsp.
til C. V. A. Ruth

1932 Boganmeldelser

"I Vildmarkens Skjul"
11/12- 1932  Jyllandsp.
P. Bangsgaards Bog.

1932 Boganmeldelser

Ruths Bog
16/10- 1932  Jyllandsp.
C. V. A. Ruth: Sæt Kirken paa Plads. Svar fra C. V. A. Ruth i Jyllandsp. 6/11.

1932 Boganmeldelser

Skatten i Lerkar. Pastor Otto Larsen og hans Bedrift
21/05- 1932  Jyllandsp.
O. L.s Bog.

1932 Boganmeldelser

Skatten i Lerkar. Pastor Otto Larsens Bog
22/05- 1932  Jyllandsp.

1932 Boganmeldelser

Skatten i Lerkar. Pastor Otto Larsens Forsvar
02/10- 1932  Jyllandsp.

1932 Digte

Kaj Munks Prolog til det kgl. Teaters Bjørnson-Mindeforestilling
08/12- 1932  Dag. N.
Optr. i Himmel og Jord S. 91 flg. Parodieret af Ærbødigst. 12 Saml. S. 17.

1932 Interviews med Kaj Munk

En Samtale med Kaj Munk
16/03- 1932  Akademisk Ugebl. ("Studium")
om Teater o.a., sign. Z

1932 Interviews med Kaj Munk

Kaj Munk i Stockholm
14/12- 1932  Berl. A.
om Baggrunden for "Ordet"

1932 Interviews med Kaj Munk

"Ordet"s Forfatter tilfreds
03/09- 1932  Berl. A.
Telefoninterview

1932 Interviews med Kaj Munk

Radio-Interview
06/09- 1932  Kbh. Aviser
efter "Ordet"s Première

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Biskoppernes Hyrdebrev
18/09- 1932  Jyllandsp.
I Anl. af Biskoppernes Fællesudtalelse, offentliggj. i Dagspressen 14/9 32. K. M.'s Art. fremkaldte adsk. Indlæg, bl.a. Henning Götzsche i Nat. 20/9, Interviews m. Bisperne Westergaard, J. Ammundsen og Götzsche i Nat. 20/9, K. G. Brøndsted i Jyllandsp. 24/9, J. C. Balslev i Jyllandsp. 27/9.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Borgerlig Konfirmation
15/04- 1932  Jyllandsp.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Den forraadte Kristendom
28/10- 1932  Jylllandsp.
om "Ordet". Svar til Karl Nielsen i Jyllandsp. 26/10. Jvf. Duplik fra Karl N. i Jyllandsp. 13/11 32.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Drøm om en Høstfest
04/09- 1932  Jyllandp.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Forlader Arbejderne Kirken?
18/03- 1932  Pol.
jvf. Referat i Pol. 16/3 32 af Diskussion i Politikens Hus. Optr. i M. Sol og meg. Gl. S. 169 under Overskrift: "Tro". Svar fra Jens Krustrup i Herning Dagbl. 11/4 32.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kaj Munks Svar
24/09- 1932  Jyllandsposten
til K. G. Brøndsted. Jvf. Harald Nielsen i Jyllandsp. 27/9, K. G. Brøndsted i Jyllandsp. 30/9 og K. M. I Jyllandsp. 2/10 32 (Se under II).

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kirke eller Religionsanstalt
31/08- 1932  Berl. A.
Svar t. P. Helweg-Larsen.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kirkelig Religionsanstalt
06/08- 1932  Berl. A.
Svar til P. Helweg-Larsen i Berl. A. 27/7 og 29/7. Duplik fra P. H.-L. i Berl. A. 29/8.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kirkens eneste Opgave
13/04- 1932  Herning Dagbl.
Svar t. J. Krustrup.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Paul Tarse
02/07- 1932  Berl. A.
Apostlen Paulus: Optr. i Himmel og J. S. 72 flg. Svar fra K. G. Brøndsted i Berl. A. 5/7.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Rigtig Udtydning af et Skriftsted
08/10- 1932  Berl. A.
Svar t. K. G. Brøndsted i Berl. A. 6/10, jvf. K. M. i Berl. A. 30/9 (se under I) og K. G. Brøndsted i Berl. A. 13/10.

1932 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Svar fra Kaj Munk
13/11- 1932  Jyllandsp.
til Karl N.

1932 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Julehilsen til de forknytte
25/12- 1932  Jyllandsp.

1932 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Om Miraklet
11/09- 1932  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 28 flg.

1932 Referater af Kaj Munks taler

K.M. prædiker i Storkyrkan
15/12- 1932  Dag. N.
i Stockholm

1932 Rejseskildringer

Valg af Tysklands Chauffør
13/03- 1932  Jyllandsp.
Præsidentvalget

1932 Teater

Bekendelse
02/09- 1932  
Forord til "Ordet"s Progr. p. Betty Nansens Teater. Première 2/9 32

1932 Teater

Den forraadte Kristendom
28/10- 1932  Jyllandspo.
Om "Ordet". Sv. t. Karl Nielsen i Jyllandsp. 26/10 32 jvf. Duplik fra Karl N. i Jyllandsp. 13/11 32.

1932 Teater

Det kgl. Teaters Fremtid
15/05- 1932  Jyllandsp.

1932 Teater

En Hilsen
01/03- 1932  Dag. N.
om Cant i Anledn. af Fr. Schyberg i Dag.N. 28/2. Svar fra ham i Dag.N. 3/3

1932 Teater

I Begyndelsen var Ordet
30/09- 1932  Berl. A.
Sv. t. Egon Larsen i Berl. A. 28/9 32 jvnf. Duplik fra Egon Larsen i Berl. A. 5/10 32

1932 Teater

Intelligensen i Nedgang?
27/10- 1932  Dag. N
Indlæg om Forstaaelsen af "Ordet". Svar p. Art. i Dag N. 25/10 32.

1932 Teater

Kaj Munks djærve Hyldest til Det kgl. Teater
10/05- 1932  Pol.

1932 Teater

Kaj Munks Prolog til Det kgl. Teaters Bjørnson-Mindeforestilling
08/12- 1932  Dag. N.
Optr. i Himmel og Jord S. 91 flg.

1932 Teater

Kaj Munks Svar
13/11- 1932  Jyllandsp.
t. Karl Nielsen

1932 Teater

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger
09/10- 1932  Jyllandsp.
Om "Ordet", Svar t. P. F. i Jyllandsp. 5/10 32 jvf. Duplik fra P. F. i Jyllandsp. 16/10 32

1932 Teater

"Guds grønne Enge" paa Kungl. Dramatiska Teatern I
16/12- 1932  Berl. A.
Optr. i Med Sol og meg. Glæde S. 172.

1932 Teater

"Guds grønne Enge" paa Kungl. Dramatiska Teatern II
19/12- 1932  Berl. A.

1932 Teater

"Ordet"
10/11- 1932 Aarhus 
Forord til "Ordet"s program paa Aarhus Teater. Première 10/11 32

1932 Trykte bøger

Ordet
02/09- 1932  
(Skuespil i 4 Akter. Skrevet 1925. Urpremiére p. Betty Nansens T. 2/9 32).

1932 Udenrigspolitiske artikler

Valg af Tysklands Chauffør
13/03- 1932  Jyllandsp.
Præsidentvalget.

1933 Ansigter

Hvad Grundtvig vilde
10/09- 1933  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 80 flg.

1933 Ansigter

Prolog til den Mindeforestilling, Det kgl. Teater undlader at holde paa den største af alle Danskes 150 Aars Dag
07/09- 1933  Berl. Tid.
Optr. i Himmel og Jord S. 86 under Overskriften: "Til Grundtvig paa hans 150 Aars Dag".

1933 Ansigter

Til Georg Bleckingberg
22/11- 1933  Berl. A.
Digt.

1933 Boganmeldelser

Hvorfor Usandhed, Hr. Kriticus?
23/11- 1933  Berl. A.
Svar til Henning Kehler. Duplik fra H. K. i Berl. A. 24/11.

1933 Boganmeldelser

Marcus Lauesen og hans Kritikere
18/11- 1933  Berl. A.
Om Kritikken af M. L.s "De meget skønne Dage". Svar fra Henning Kehler i Berl. A. 20/11.

1933 Boganmeldelser

Marcus Lauesen og Konsulenten
09/04- 1933  Juleroser
Om Harald Nielsen: Litterære Mirakler i Anledn. af P. A. Rosenberg i Jyllandsp. 31/3 33. Jvf. K. G. Brøndsted i Jyllandsp. 14/4.

1933 Boganmeldelser

Sukket efter Hitler
10/12- 1933  Jyllandsp.
Syv Præsters Bog: Hvorfor er Gærdet nedrevet om Herrens Vingaard? Jvf. Poul Wilde i Jyllandsp. 16/12.

1933 Digte

Barnet*
1933  Lille-bror
Maj

1933 Digte

Hvad er Stjernerne?
24/12- 1933  Berl. Tid.
Optr. i Himmel og Jord S. 38 flg.

1933 Digte

Jul i Mørket
24/12- 1933  Jyllandsp.

1933 Digte

Mor ler*
01/01- 1933  Dag. N.
Optr. i Himmel og Jord S. 239

1933 Digte

Prolog til den Mindeforestilling, Det kgl. Teater undlader at holde paa den største af alle Danskes 150 Aars Dag
07/09- 1933  Berl. A.
Optr. i Himmel og Jord S. 86 under Overskriften: Til Grundtvig paa hans 150 Aars Dag.

1933 Digte

Til Georg Bleckingberg
22/11- 1933  Berl. A.

1933 Digte

To Tider
1933  Vild Hvede
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 16 under Overskriften: To Verdener. November

1933 Forskelligt

Forhindringskørslen i Vestjylland
08/10- 1933  Jyllandsp.
Svar til Poul Wilde

1933 Forskelligt

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde
03/09- 1933  Jyllandsp.
jvf. Poul Wilde i Jyllandsp. 24/9 og Vald. Birn i Jyllandsp. 24/9.

1933 Forskelligt

Pastor Kaj Munks Svar
15/11- 1933  Jyllandsp.
til Joh. Asmund

1933 Forskelligt

Religions-Diktatur i Folkeskolen
05/11- 1933  Jyllandsp.
Svar fra Joh. Asmund i Jyllandsp. 15/11

1933 Forskelligt

Ringkøbing Veje. En lille Slutbemærkning
14/12- 1933  Jyllandsp.
Jyllandsp.

1933 Interviews med Kaj Munk

Kaj Munk intime
01/01- 1933  Dag. N.
sign. Leopold

1933 Interviews med Kaj Munk

Kaj Munk i Oslo
29/03- 1933  Berl. A.
om "Ordet" o.a.

1933 Interviews med Kaj Munk

Nytaars-Enquète
30/12- 1933  Berl. A.
om gode Forsætter

1933 Interviews med Kaj Munk

"I Dag er jeg 30 Gange klogere end i Gaar" - -
10/11- 1933  Berl. A.
siger Kaj Munk (De Udvalgtes Première, sign. Nis)

1933 Interviews med Kaj Munk

"Jeg er en lille Kopi af Vorherre"
11/11- 1933  Soc. Dem.
siger Kaj Munk (Samtale i Anl. af De Udvalgtes Première, sign. Rech)

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Afsluttende Svar til Chr. Reventlow
06/12- 1933  Berl. A.
Duplik af Chr. R. i Berl. A. 7/12. Diskussionen optr. i Chr. R.: Er K. M. Dansk Aandslivs Høvding S. 7. flg.

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Det spiritistiske Røre
16/07- 1933  Jyllandsp.

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Dogmefri Kristendom
29/01- 1933  Dag. N.
jvf. Kr. Vestergaard i Pol. 30/1 og Chr. Norlev i Jyllandsp. 2/2.

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Guds grønne Enge og det tyske Jødehad
25/04- 1933  Jyllandsp.
Svar t. P. Wilde i Jyllandsp. 23/4.

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hr. Norlev og hans Venner
05/02- 1933  Jyllandsp.

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hvad Grundtvig vilde
10/09- 1933  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 80 flg.

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hvorfor tøver Biskop Ostenfeld?
22/01- 1933  Jyllandsp.
Angreb p. Chr. Norlevs Art. i Pol. 16/1: Dogmefri Kristendom, Svar fra Chr. N. i Pol. 24/1, jvf. Oscar Geismar i Nat. 25/1 og I. C. Willesen i Nat. 25/1.

1933 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Til Selvforsvar
02/12- 1933  Berl. A.
Sv. t. Chr. Reventlow i Berl. A. 1/12. Duplik af Chr. R. i Berl. A. 4/12 33.

1933 Noveller

Op og ned og op igen
29/10- 1933  Berl. T. Sønd.

1933 Rejseskildringer

Det nye Tyskland
26/03- 1933  Jyllandsp.

1933 Rejseskildringer

Et Svar
18/04- 1933  Berl. A.
til Julius Magnussen

1933 Rejseskildringer

Hilsen fra London
12/03- 1933  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 168 flg.

1933 Rejseskildringer

Smaanyt fra Verdensteatrene
12/04- 1933  Berl. A.
jvf. Protest fra Julius Magnussen i Berl. A. 15/4.

1933 Rejseskildringer

Tyskland og Hauptmann von Köpenick
27/03- 1933  Berl. A.

1933 Teater

Afsluttende Svar til Chr. Reventlow
06/12- 1933  Berl. A.
Duplik af Chr. R. i Berl. A. 7/12. Diskussionen mel. Chr. R. og K. M. er optr. i Chr. R's "Er Kaj Munk Dansk Aandslivs Høvding?".

1933 Teater

Altid Det kgl. Teater
08/03- 1933  Berl. A.

1933 Teater

Dansk teater 1933
1933  
Forum Sept. 33

1933 Teater

David og vi
09/11- 1933  
Forord til Program for "De Udvalgte" p. Kgl. Teater. Première 9/11 33.

1933 Teater

Det nye Tyskland
26/03- 1933  Jyllandsp.

1933 Teater

Et nyt Skuespil ved Sæsonens Slutning
04/05- 1933  Berl. A.
Ejnar Howalts "Nu dages det, Brødre"

1933 Teater

Et svar
18/04- 1933  Berl. A.
til Julius Magnussen

1933 Teater

Guds grønne Enge og det tyske Jødehad
25/04- 1933  Jyllandsp.
Svar til Poul Wilde i Jyllandsp. 23/4 33.

1933 Teater

Rigsdags-Teater
02/04- 1933  Jyllandsp.
Forhandling om Kgl. T.'s Budget.

1933 Teater

Smaanyt fra Verdensteatrene
12/04- 1933  Berl. A.
jvf. Protest fra Julius Magnussen i Berl. A. 15/4 33.

1933 Teater

Succes og Fiasko
1933  
Ny T.s Progr. Nov. 33.

1933 Teater

Svar til Hr. Borberg fra Kaj Munk
11/11- 1933  Berl. A.
Jvf. Sv. Borbergs Anmeld. af "De Udvalgte" Pol. 10/11, Interview m. K. M. i Berl. T. 10/11 og Art. af Sv. Borberg i Pol. 11/11 33.

1933 Teater

Til Selvforsvar
02/12- 1933  Berl. A.
Sv. t. Chr. Reventlow i Berl. A. 1/12. Duplik af Chr. R. i Berl. A. 4/12 33.

1933 Teater

Tyskland og Hauptmann von Köpenich
27/03- 1933  Berl. A.
Teaterbrev

1933 Teater

Ved Indgangen til "Engene"
27/10- 1933  Berl. A.
I Anl. af "Guds grønne Enge" paa Betty Nansens Teater.

1933 Trykte bøger

De Udvalgte
09/11- 1933  
Skuespil i 5 Akter om David. Urpremiére p. d. Kgl. T. 9/11 33.

1934 Ansigter

En ganske almindelig Folkekirkepræst
13/12- 1934  Dag. N.
om Okke Brodersen Gram. Optr. i Himmel og Jord S. 112 flg.

1934 Ansigter

Senaftens udenfor det kgl. Teater
09/12- 1934  Berl. T. Søndag
Holberg-Prolog.

1934 Ansigter

Skytung luder over Grave
01/04- 1934  Jyllandsp.
Salme. Optr. i Vedersø-Jerusalem Retur S. 123 flg.

1934 Ansigter

Ved Lolliken Chr. Gulmanns Død
19/03- 1934  Berl. A.
Digt.

1934 Digte

Æslet i Bethlehem
22/04- 1934  Berl. Tid.
Optr. i Os bærer den himmelske Glæde S. 15 flg.

1934 Digte

Bethlehemsstjernerne
29/04- 1934  Berl. Tid.

1934 Digte

Blomsterne ved Nazaret
15/04- 1934  Berl. Tid.
Optr. i Os bærer den himmelske Glæde S. 7 flg.

1934 Digte

Bølgerne ved Tiberias
20/05- 1934  Berl. Tid.
Optr. i Os bærer den himmelske Glæde S. 41 flg.

1934 Digte

Der tærskes Langhalm
23/06- 1934  Berl. A.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 318 flg.

1934 Digte

Duen i Galilæa
13/05- 1934  Berl. Tid
Optr. i Os bærer den himmelske Glæde S. 33 flg.

1934 Digte

Et Menneske af Kød og Blod
23/06- 1934  Berl. A.

1934 Digte

Haandlangeren i Nazaret
06/05- 1934  Berl. Tid.
Optr. i Os bærer den himmelske Glæde S. 27 flg.

1934 Digte

Jeg tager min Slæde med et Buk
23/06- 1934  Berl. A.
Slutningsstrofe af et Digt. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 80.

1934 Digte

Kaj Munks første Digt
23/06- 1934  Berl. A.
Optr. i en mere udvidet Form i Foraaret saa sagte kommer S. 78 og Med Sol og megen Glæde S. 7.

1934 Digte

Senaftens udenfor det kgl. Teater
09/12- 1934  Berl. Søndag
Holberg-Prolog

1934 Digte

Til de faldne Sønderjyder
30/06- 1934  Dag. N.
Optr. i Himmel og Jord S. 184 under Overskriften: Dem, Krigen slog

1934 Digte

To Digte af Kaj Munk: "Saa kan Hovedet gro ud igen" og Tilfældet Hitler?"
1934  Aandehullet
Februar

1934 Digte

Ved Lolliken Chr. Gulmanns Død
19/03- 1934  Berl. A.

1934 Interviews med Kaj Munk

Hamlet i Klitterne
25/08- 1934  Berl. T.
Besøg hos Pastor Kaj Munk i Vedersø ved nls

1934 Jagt- og naturskildringer

En Kvinde af Folket
26/08- 1934  Dag. N.
om Jagthunden Jylva. Optr. i Liv og glade Dage S. 48 flg.

1934 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

En Digters Vej
23/06- 1934  Berl. A.

1934 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kaj Munk protesterer
1934  Forum
mod Urban Gad i Forum April 1934: "Kom Hviledagen i Hu, at Du holder den - kedelig". Juli 34

1934 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Maa Præster være Mennesker?
04/05- 1934  Præsteforeningens Bl.
I Anledn. af A. Drewsen-Christensen.

1934 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Præster og Syndere
04/05- 1934  Berl. A.
i Anl. af A. Drewsen-Christensen i Berl. A. 24/4: "Maa Præster være Mennesker?" jvf. Led. Art. i Berl. A. 8/5 og Chr. R. i Nat. 15/5.

1934 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Svar til en Tilskuer til Tiden
15/05- 1934  Dag. N.
Svar t. Chr. Reventlow.

1934 Noveller

3000 Kroner
09/09- 1934  Berl. T. Sønd.
Optr. i 30 danske Noveller Carit Andersens Forlag 1942 S. 145 flg.

1934 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Nissegæst ved Englefest
25/12- 1934  Jyllandsp.

1934 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler til sønderjysk Ungdom
16/01- 1934  Folkerøsten
om den kristne Tro

1934 Rejseskildringer

Ad Luftvejen til Jerusalem
29/04- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerusalem Retur S. 97 flg. under Overskriften: "Flugten fra Ægypten".

1934 Rejseskildringer

Alle Mand i Gang med at dige
11/02- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. retur S. 18 flg.

1934 Rejseskildringer

Den evige Stad i Dag og i Gaar
11/03- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 45 flg.

1934 Rejseskildringer

Denne Rute fulgte Paulus
27/05- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerusalem Retur S. 131 flg. under Overskriften: "Med Paulus over Middelhavet"

1934 Rejseskildringer

Et Bethlehem uden Stjerner
13/05- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerusalem Retur S. 112 flg.

1934 Rejseskildringer

Et Interview med Sfinxen
22/04- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 91 flg.

1934 Rejseskildringer

Gennem Hitlers Tyskland
25/02- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 32 flg.

1934 Rejseskildringer

Ned gennem Vestjylland
28/01- 1934  Jyllandsp.
Optr. og omredigeret i Vedersø-Jerusalem-Retur S. 7 flg. under Overskrift: "Saa pakker vi Kufferten".

1934 Rejseskildringer

Og nærved Staden græd han over den
06/05- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerusalem Retur S. 104 flg.

1934 Rejseskildringer

Over Alperne til Venezia
04/03- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 39 flg.

1934 Rejseskildringer

Passiar ved Pyramiderne
15/04- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 84 flg.

1934 Rejseskildringer

Saa pakker vi Kufferten
21/01- 1934  Jyllandsp.
Optr. og omredigeret i Vedersø-Jerusalem Retur S. 7 flg.

1934 Rejseskildringer

Sjælden Gæst i Peterskirken
25/02- 1934  Dag. N.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 52 flg. under Overskriften: Som Fører for Sct. Peter gennem Peterskirken.

1934 Rejseskildringer

Søndagmorgen i Jerusalem
01.04 1934  Jyllandsp.
Optr. og omredigeret i Vedersø-Jerus. retur S. 120 flg. under Overskriften "Fra Jerusalem via Nazaret til Genesaret Sø".

1934 Rejseskildringer

Sønderjydske Fortrædeligheder
04/02- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jer. S. 12 flg. und. Overskrift: "Landet under Sol og Skyer".

1934 Rejseskildringer

Sønderjyllands Prinsesse
18/02- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 22 flg.

1934 Rejseskildringer

Teatret i det 3die Rige
24/02- 1934  Berl. A.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 27 flg.

1934 Rejseskildringer

Til Nazaret og Genesaret Sø
20/05- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerusalem Retur S. 119 flg. under Overskriften: "Fra Jerusalem via Nazaret til Genesaret Sø".

1934 Rejseskildringer

Til Nilfloden gennem Suez
08/04- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 76 flg. under Overskriften: "Mellem Biler og Kameler".

1934 Rejseskildringer

To Herskeres Hærskue
25/03- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 69 flg.

1934 Rejseskildringer

Tre Verdensdele og Vedersø
03/06- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerusalem Retur S. 138 flg.

1934 Rejseskildringer

Vesuv, Capri og Pompeji
18/03- 1934  Jyllandsp.
Optr. i Vedersø-Jerus. Retur S. 61 flg.

1934 Teater

Senaftens udenfor det Kgl. Teater
09/12- 1934  Berl. T. Sønd.
Prolog til Holberg-Mindefest

1934 Teater

Teatret i det tredie Rige
24/02- 1934  Berl. A.

1934 Trykte bøger

Os bærer den himmelske Glæde
1934  
Digte fra det hellige Land. (Blomsterne ved Nazareth - Æslet i Bethlehem - Rosen paa Bethlehamsletten - Haandlangeren i Nazareth - Duen i Galilæa - Bølgerne ved Tiberias.

1934 Trykte bøger

Vedersø - Jerusalem Retur
1934  
Rejseskildringer.

1934 Udenrigspolitiske artikler

Se K.M.'s Rejsebreve
1934  
(und. VI) i Jyllandsp. især 25/2, 25/3, 22/4, 3/6 34 og 17/5 35.

1935 Ansigter

Kaj Munk taler med Shakespeare
Marts 1935  Forum

1935 Ansigter

Tyra paa Volden. Saadan fortæller Sven Aggesen
30/08- 1935  Dag. N.
Digt. Optr. i Himmel og Jord S. 101 flg.

1935 Boganmeldelser

Gamle Danmark skal bestaa
27/10- 1935  Jyllandsp.
Ascanius: "Syv Aar i Siams Jungle" og Valdemar Rørdam: "Sommerens Gang gennem Danmark".

1935 Boganmeldelser

Gud er ingen Virkelighed
10/11- 1935  Jyllandsp.
P. Brodersen og Jørgen Jørgensen: "Er Gud en Virkelighed?".

1935 Boganmeldelser

Oxfordbevægelsen og Evangeliet
18/04- 1935  Jyllandsp.
Knud Hansen: Oxfordismen eller Evangeliet.

1935 Digte

Mor trøster
01/01- 1935  Dag. N.
Optr. i Himmel og Jord S. 239

1935 Digte

Omslag
1935  Vild Hvede
April

1935 Digte

Øde der var i min Stue
05/07- 1935  Hus og Frue

1935 Digte

Paa al min Færd
09/06- 1935  Jyllandsp.
bygget over Salme 16, 8 flg. Jvf. K. M.s Gengivelse af Apostlenes Gerninger S. 11: Bestandig havde jeg min Gud for Øje.

1935 Digte

Tyra paa Volden. Saadan fortæller Sven Aggesen
30/08- 1935  Dag. N.
Optr. i Himm. og Jord S. 101 flg.

1935 Forskelligt

En Statsministers Endeligt
01/08- 1935  Jyllandsp.
Stauning og Bondetoget

1935 Forskelligt

Er det nødvendigt? Nævningetingets Dom over Karlene fra Fannerup
24/02- 1935  Jyllandsp.
Svar fra A. Øster i Jyllandsp. 3/3

1935 Forskelligt

Retfærdighed før Barmhjertighed
10/03- 1935  Jyllandsp.

1935 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Bekendelse fra Vedersø
21/04- 1935  Nat. "Søndag"

1935 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Livet i Vedersø Præstegaard I
28/06- 1935  Hus og Frue

1935 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Livet i Vedersø Præstegaard II
05/07- 1935  Hus og Frue

1935 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Livet i Vedersø Præstegaard III
12/07- 1935  Hus og Frue

1935 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Livet i Vedersø Præstegaard IV
19/07- 1935  Hus og Frue

1935 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Det, der ikke er raaddent
07/04- 1935  Dag. N.
Foredrag i Studenterforeningen.

1935 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Oxfordbevægelsen og dens Mænd
26/08- 1935  Jyllandsp.
Svar t. Hakon Mielche i Jyllandsp. 25/8 35.

1935 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Oxfordbevægelsen og Evangeliet
18/04- 1935  Jyllandsp.
i Anl. af Knud Hansen: Oxfordismen eller Evangeliet.

1935 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Velkommen, Oxford til Danmark
07/04- 1935  Jyllandsp.
Svar fra Karl Nielsen i Jyllandsp. 17/4.

1935 Nationale og skandinaviske artikler

Danmark engelsk eller skandinavisk? Betragtninger ved Kronprinsbrylluppet i Stockholm
19/05- 1935  Jyllandsp.

1935 Nationale og skandinaviske artikler

Gamle Danmark skal bestaa .....
27/10- 1935  Jyllandsp.
Omtale af Ascanius: "Syv Aar i Siams Jungle" og Vald. Rørdam: "Sommerens Gang gennem Danmark".

1935 Nationale og skandinaviske artikler

Sønderjyllands særlige Opgave. Her er det, Danmarks Sjæl for Alvor skal gro!
15/09- 1935  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 240 flg.

1935 Noveller

To Mand frem for en Enke. Skipperfortælling
25/12- 1935  Aalb. Amtst.
Optr. i omredigeret Form i Himmel og Jord S. 135 flg. under Overskriften: Skipperen i Bandholm (ofte kaldet Skipperen fra Bandholm)

1935 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Glædelig Jul
25/12- 1935 &nnbsp;Jyllandsp.

1935 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Paaske-Evangeliet og Verdens Undergang
21/04- 1935  Jyllandsp.

1935 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Rejs med til Pinsen
09/06- 1935  Jyllandsp.

1935 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Ved Det unge Grænseværns Aarsmøde i Løgumkloster
20/06- 1935  Flensborg Avis

1935 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler til 4000 i Christianssæde Skov
03/06- 1935  Loll.F. Folketid.
aktuel Tidsbetragtn.

1935 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler v. nordslesvigske Grænseforenings Aarsmøde
13/09- 1935  Flensb. A.
i Graasten. Om Nationalitet

1935 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Ræbildfesten
05/07- 1935  Aalb. Amtst.
om Hylden ved Mors Hus

1935 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Ræbildfesten
05/07- 1935  Aalb. Stiftst.
om Hylden ved Mors Hus

1935 Rejseskildringer

En Eftermiddag i Bruxelles
17/05- 1935  Jyllandsp.
Indtryk fra Verdensudstillingen.

1935 Skuespil, opført, ikke trykt

Det gyldne Smil
29/08- 1935  
(Bodil Ipsen Film v. Paul Fejos. Manuskript af Kaj Munk. Urpremière 29/8 35 paa Palads Teatret).

1935 Skuespil, opført, ikke trykt

Kærlighed
14/09- 1935  
Skuespil i 6 Billeder. Urpremière p. d. Kgl. T. 14/9 35.

1935 Teater

Kaj Munk anmelder Circus Juris
09/02- 1935  Soc.-Dem.
af Sv. Borberg.

1935 Teater

Kaj Munk taler med Shakespeare
1935  
Forum Marts 35

1935 Teater

Ved Teatersæsonens Slutning
12/05- 1935  Dag. N.

1935 Udenrigspolitiske artikler

Danmark engelsk eller skandinavisk? Betragtninger ved Kronprinsbrylluppet i Stockholm
19/05- 1935  Jyllandsp.

1935 Udenrigspolitiske artikler

Det sete afhænger af Aviserne
18/08- 1935  Jyllandsp.
om Mussolini og Abessinien. Optr. i Himmel og Jord S. 147 flg. Svar fra Hakon Mielche til K.M. i Jyllandsp. 25/8.

1935 Udenrigspolitiske artikler

To Diktaturstaters to Overgreb
01/09- 1935  Jyllandsp.
Mussolini - Abessinien og Hitler - Jøderne. Optr. i Himmel og Jord S. 152 flg.

1936 Ansigter

Den Sønderjydske Biskop
05/12- 1936  Nat. II Oplag
Ved Vald. Ammundsens Død. Optr. i Himmel og Jord S. 96 flg.

1936 Ansigter

En Herres Tjener
05/12- 1936  Nat. - I Oplag
Julius Bachevold. Optr. i Himmel og Jord S. 106 flg.

1936 Ansigter

En københavnsk Kavaler
20/03- 1936  Dag. N.
Frederik Poulsen i Anledning af hans Bog "Fra stille Aftener".

1936 Ansigter

En Overraskelsernes Mand
07/08- 1936  Nat.
Hans Brix i anl. ad hans Bog "Analyser og Problemer". Optr. i Himmel og Jord S. 129 flg.

1936 Ansigter

Johan, Manden fra æ Havbjerge
26/01- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og Glade Dage S. 128 flg. under Overskriften: Johan fra æ Havbjerge.

1936 Ansigter

Kollegapassiar efter "Nora"
28/04- 1936  Dag. N.
Samtale med Henrik Ibsen. Optr. i Med Sol og Meg. Gl. S. 182 flg.

1936 Ansigter

Kun lidet er vort Danmark
15/11- 1936  Krist. Dagbl.
ved H. P. Hansen-Fondens Festaften i Kgl. T. 14/11 36.

1936 Ansigter

Samtale med en Minister
09/04- 1936  Dag. N.
K. K. Steincke om "Demokrati og Kultur".

1936 Ansigter

Ved Reformationsjubilæet II. Den bange Luther
01/11- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 10 flg.

1936 Ansigter

Ved Reformationsjubilæet III. Mandfolket, Hr. Morten
08/11- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 14 flg.

1936 Boganmeldelser

En københavnsk Kavaler
20/03- 1936  Dag. N.
Fred. Poulsen: Fra stille Aftener.

1936 Boganmeldelser

En Overraskelsernes Mand
07/08- 1936  Nat.
(Hans Brix: Analyser og Problemer). Optr. i Himmel og Jord S. 129.

1936 Boganmeldelser

Gud, Mennesket og Kirken
10/05- 1936  Jyllandsp.
Niels Nøjgaard: Luthersk Kirkelighed.

1936 Boganmeldelser

Hvor bor de Hjemløse
25/02- 1936  Dag. N.
(M. Friediger: Landet, der genopbygges) Optr. i Himmel og Jord S. 163.

1936 Boganmeldelser

Lauesen om Luther
14/06- 1936  Jyllandsp.
Marcus Lauesens "Kætteren fra Eisleben" og "Det tyske Oprør".

1936 Boganmeldelser

Også et Reformtionsskrift
20/11- 1936  Nat.
(Thit Jensen: Stygge Krumpen). Optr. i Himmel og Jord S. 228 flg.

1936 Boganmeldelser

Samtale med en Minister
09/04- 1936  Dag. N.
K. K. Steincke: Demokrati og Kultur.

1936 Boganmeldelser

Som vi Mennesker
06/12- 1936  Jyllandsp.
P. Bangsgaards Bog.

1936 Digte

Knib, knib, Nordenvind
15/03- 1936  Jyllandsp.

1936 Digte

Stjernernes Ord
20/12- 1936  Berl. Søndag
Optr. i Himmel og Jord S. 36-37.

1936 Digte

Strofe*
1936  Helsingør Sommerteaters Program
"Ja, den Idé vilde gi'". Kaj Munks Afslag til Direktør Lassen.

1936 Forskelligt

Barnet er i Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen
31/05- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 234 flg.

1936 Jagt- og naturskildringer

Andejagten
02/08- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Augustmorgen
30/08- 1936  Nat.
Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Bag Taagen
15/12- 1936  Dansk Jagttid.

1936 Jagt- og naturskildringer

De fæle Jægere
15/11- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

De mørke Nætter
23/08- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Den hvide Dame paa Heden
01/03- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og glade Dage S. 15 flg.

1936 Jagt- og naturskildringer

Den liden graa Høne
20/09- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Den liden graa Høne II
27/09- 1936  Nat.
Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Den Sommer og den Sø
12/07- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og glade Dage S. 70 flg.

1936 Jagt- og naturskildringer

De Pokkers Fasaner
06/12- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Evigheden og Vaaren
15/03- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og glade Dage S. 60 flg.

1936 Jagt- og naturskildringer

Høstrosen
18/10- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Høsttanker
09/08- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Hun skød som en Djævel
08/03- 1936  Dag. N.
Optr. i Liv og glade Dage S. 98 flg.

1936 Jagt- og naturskildringer

Jagten endt
27/12- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Juleharen
20/12- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Langøret Letfod
04/10- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Lykkelige Danmark
16/08- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Maaneblæst
06/09- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Med lidt Malice
29/11- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Mellem Fjord og Hav
16/09- 1936  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 209 flg.

1936 Jagt- og naturskildringer

Om at komme sig
06/12- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Paa Jagt i Verdensrummet
22/11- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Paa Post for Ræv
12/01- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og glade Dage S. 89 flg.

1936 Jagt- og naturskildringer

Saa blæser det op igen
01/11- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Sæbeboblen
13/09- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Sjældent og sent men godt
24/05- 1936  Dag. N.
Optr. i Himmel og Jord S. 199 flg. under Overskriften: "Endelig Sommer".

1936 Jagt- og naturskildringer

Smaabyens Sjæl
13/09- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og glade Dage S. 116 og i Særtryk v. Ringkøbings 500 Aars Jubilæum.

1936 Jagt- og naturskildringer

Storm
25/10- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Svalerne
26/07- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Træet paa Digevolden
19/12- 1936  Flensborg Av.

1936 Jagt- og naturskildringer

Trampejagt
08/11- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Urfuglejagten gik ind
19/07- 1936  Nat.

1936 Jagt- og naturskildringer

Urhanen, Hedens Pasha
26/07- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og glade Dage S. 108 under Overskrift: "Hedens Pasha".

1936 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Hyldest og Tak til min Mindernes By
01/01- 1936  Lollandsp. (Jubilæumsnr.)

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Den personificerede
11/10- 1936  Nat.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Det kristenfjendske Tyskland
29/11- 1936  Jyllandsp.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Er der Røre i Bethesda-Dammen?
1936  Uge-Journalen nr. 9
om Oxford i danmark.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Et Oxford-Snapshot
23/10- 1936  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 215 flg.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Et Svar fra Kaj Munk
19/02- 1936  B. T.
til Oluf Rothes Angreb i B.T. 15/2 36 p. K. M. og Karl Nielsen.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Evigheden og Vaaren
15/03- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Liv og glade Dage S. 60 flg.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Jubilæums-Skrupler
07/11- 1936  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 22 flg. Svar fra Ernst Kaper i Nat. 10/11.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kristendom, Barthianisme og Teater
09/02- 1936  Dag. N.
Svar t. Karl Nielsen i Forum Januar 36.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Om Bibelvidenskabelighed
18/08- 1936  Nat.
Indlæg i Diskussion om Bibeloversættelsen. Se Gunnar Engberg i Nat. 21/8 og Poul V. Rubow i Nat. 25/8 36.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Oxford igen
28/08- 1936  Nat.
Svar fra Knud Hee Andersen i Nat. 1/9 36.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Ved Reformations-Jubilæet I. Hvad der skete
25/10- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 7 flg.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Ved Reformations-Jubilæet II. Den bange Luther
01/11- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 10 flg.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Ved Reformations-Jubilæet III. Mandfolket Hr. Morten
08/11- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 14 flg.

1936 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Ved Reformations-Jubilæet IV. I Dag og i Overmorgen
15/11- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 18 flg.

1936 Nationale og skandinaviske artikler

Hvad vi skylder os selv og vore Børn
15/04- 1936  Berl. T.
om den sønderjydske Dag.

1936 Nationale og skandinaviske artikler

Sønderjyllands Sag er Danmarks Sag
16/04- 1936  Jyllandsp.
om den sønderjydske Dag.

1936 Nationale og skandinaviske artikler

Træet paa Digevolden
19/12- 1936  Flensborg A.

1936 Noveller

En samvetsfråga
1936  Jultrevnad
i Brevform. Foreligger ikke paa Dansk

1936 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Julens Uovervindelighed
24/12- 1936  Uge-Journalen

1936 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Paaskens Indhold
12/04- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 41 flg.

1936 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Syndernes Forladelse
1936  "Dansk Jul" (Hus og Frue)

1936 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Vor Frelsers Fest
25/12- 1936  Jyllandsp.

1936 Rejseskildringer

Teateraftener i Oslo
19/04- 1936  Nat.

1936 Teater

Dansk Teater ikke saa tosset
29/03- 1936  Dag. N.

1936 Teater

Dansk Teater paa Afgrundens Rand
1936  
Forum Sept. 36

1936 Teater

Et Svar
19/02- 1936  B. T.
paa Oluf Rothes Angreb i B. T. 15/2 36 paa K. M. og Karl Nielsen.

1936 Teater

Kaj Munk anmelder Premièren p. d. Kgl. Nordahl Griegs Drama "Vor Ære og vor Magt"
25/04- 1936  Dag. N.

1936 Teater

Kollegapassiar efter "Nora"
28/04- 1936  Dag. N.
(Samtale med Henrik Ibsen). Optr. i Med sol og megen Glæde S. 182.

1936 Teater

Kristendom, Barthianisme og Teater
09/02- 1936  Dag. N.
I Anl. af Karl Nielsen i Forum Jan. 36.

1936 Teater

Kunsten i København
12/05- 1936 Kbh. Dag. N.
Sketch til Børnehjælpsdagen. Heri Digt: "Mit lille Barn saa tit du putter Haanden". Optr. i omredig. Form i P. A. Feldhusen: Mange Slags Børn, Kbh. 44.

1936 Teater

Lad os ikke skabe os -! Ærlige Successer og dito Fiaskoer udbedes!
12/03- 1936  B. T.
Om Ansættelse af en Dramaturg ved d. Kgl.

1936 Teater

Oxford-Premieren hos Betty Nansen
22/02- 1936  Dag. N.
Anmeld. af Ronald Fangens "Som det kunde have gaaet".

1936 Teater

Paa Visit hos en Digter. Interview med Dramatikeren Kaj Munk om hans nye Stykke
09/02- 1936  Jyllandsp.
(Sejren)

1936 Teater

Plet
30/03- 1936  Dag. N.
Anmeld. af Poul Knudsen: "Skygger i Spejlet"

1936 Teater

"Kentaur"
04/03- 1936  Dag. N.
Anmeldelse af Karl Nielsen: Kentaur

1936 Teater

"Sørensen"
04/03- 1936  Dag. N.
Anmeldelse af Ejner Howalt: Sørensen.

1936 Teater

Teateraftener i Oslo
19/04- 1936  Dag. N.

1936 Trykte bøger

10 Oxford Snapshots
02/05- 1936  
10 Enaktere: Værkstedspassiar i Middagssstunden - Direktørens Datter - Politik - Mellem Læger - Jagten - Den Arbejdsløse - Paa Slottet - Juraen - Hos Sagkundskaben - Døden. (Urpremiére p. d. Kgl. T. 2/5 42).

1936 Trykte bøger

Knaldperler
1936  
Digte for Børn mellem knap 3 og godt 70 Aar. (En Overraskelse - Den selvraadige Omnibus - En rask Gut - Vandgang - To Kammerater - Plejebarnet - Andeparret og den fremmede And. - Afmagt - Frøen og Grev Zeppelin - Pinden - Forsinket Frieri - Grisen højt til Vogns - Tovtrækning - Bissevejr - Sukkerroen, der var Fodbold - Saa havde de begge noget - Gasen som Græsenkemand - Pas paa! - Markens Eventyr - Mariehønen).

1936 Trykte bøger

Liv og glade Dage
1936  
Femten smaa Hilsener med Løst Krudt til de muntreste af mine Kammerater, Naturens egne Drenge, de danske Jægere. (Indhold: Jægerbrev til en Jagtfjende - Den hvide Dame paa Heden - Ajax - Kampen for Bælgen - Hedesognet - En Kvinde af Folket - Evigheden og Vaaren - Den Sommer og den Sø - Oh, Efteraar! - Men saa Vinteren da - Paa Post for Ræv - Hun skød som en Djævel - Hedens Pasha - smaabyens Sjæl - Johan fra æ Havbjerge).

1936 Trykte bøger

Sejren
05/04- 1936  
Et Skuespil om Verden i Dag. (5 Akter. Urpremiére 5/4 36 p. Det norske Teater i Oslo. Premiére p. Folketeatret 31/8 37).

1936 Udenrigspolitiske artikler

Det kristenfjendske Tyskland
29/11- 1936  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 157 flg.

1936 Udenrigspolitiske artikler

Er der Tid endnu?
31/05- 1936  Dag. N.
Italien - Abessinien. Svar fra Carl Jørgensen i Nat. 3/7.

1936 Udenrigspolitiske artikler

Hvor bor de Hjemløse
25/02- 1936  Dag. N.
i Anl. af Dr. Friediger: "Landet, der genopbygges".

1937 Andet

Mindeord ved Helge Rodes Død
24/03- 1937  Nat.

1937 Ansigter

En Biskop i Norge
20/04- 1937  Nat.
om Evind Berggrav.

1937 Ansigter

En Digter
Dec. 1937  
om Nordahl Grieg. Forord til Det kgl. Teaters Program. December 1937

1937 Ansigter

Helge Rode - den Rejsende
28/03- 1937  Nat.
Mindeord ved hans Død. Optr. i Himmel og Jord S. 118 flg.

1937 Ansigter

Om Jenny Kammersgaard og om Sport i det hele taget
28/11- 1937  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 125 flg.

1937 Ansigter

Til Kong Christian den Tiende
15/05- 1937  Nat.
Digt, optr. i Himmel og Jord S. 189 flg.

1937 Boganmeldelser

Bogen om Maribo
24/12- 1937  Lollandsposten
C. C. Haugner: Maribo Historier I.

1937 Boganmeldelser

Et Skrift om Opstandelsen
13/11- 1937  Nat.
E. Krenchel: Opstandelsen i juridisk Belysning. Svar fra E. K. Nat. 20/11.

1937 Boganmeldelser

Forbryder og Biskop
28/02- 1937  Jyllandsp.
A. Drewsen-Christensen: Forbryderen og Oprøreren fra Galilæa.

1937 Boganmeldelser

Forfølgesen af de Ufødte
07/02- 1937  Jyllandsp.
Henning Kehler: Demokratiet og Fosterdrabet.

1937 Boganmeldelser

Kaj Munks Svar til E. Krenchel
20/11- 1937  Nat.

1937 Boganmeldelser

Om Jenny Kammersgaard. Og om Sport i det hele taget
28/11- 1937  Jyllandsp.
(Niels Anesens bog). Optr. i Himmel og Jord S. 125 flg.

1937 Digte

En Helligtrekongersaften-Sang
03/01- 1937  Nat.

1937 Digte

Stjernesolen
25/12- 1937  Jyllandsp.

1937 Digte

Til Kong Christian den Tiende
15/05- 1937  Nat.
Oprt. i Himmel og Jord S. 189 flg.

1937 Forskelligt

Forfølgelsen af de Ufødte
07/02- 1937  Jyllandsp.
Omtale af Henning Kehler: Demokratiet og Fosterdrabet

1937 Interviews med Kaj Munk

Hos Kaj Munk
08/08- 1937  Jyllp. Sønd.till.
Samtale om K.M.'s Barndom, Syn paa Kirken o.a. ved Niels Th. Mortensen. Genoptr. i hans Bog: Jydske Digtere i Forhør

1937 Interviews med Kaj Munk

Interview om Sejren
28/08- 1937  Kbh. Aviser
ved Presssesammenkomst i Folketeatret

1937 Jagt- og naturskildringer

Andejagt
17/10- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Barnet og Dyndkongen. Besøg i Store Vildmose
27/06- 1937  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 192 flg.

1937 Jagt- og naturskildringer

Bekkasinerne
12/09- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

De lollandske Agerhøns
28/11- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Den nye Støver
07/11- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

De vilde Gæs
06/12- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Doktorlatin
24/10- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

En sædelig Hare
03/10- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Et Lyngtern
19/09- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Farvel for i Aar
26/12- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Farvel til en Ven
23/05- 1937  Jyllandsp.
om en Jagthund. Optr. i Himmel og Jord S. 140 flg.

1937 Jagt- og naturskildringer

Gamle Puk
12/12- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Hvordan faar vi Foraar?
02/05- 1937  Jyllandsp.

1937 Jagt- og naturskildringer

Juleharen
19/12- 1937  Nat.
1937

1937 Jagt- og naturskildringer

Morgensoldis
14/11- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Nu blunder din lyse Nat
13/06- 1937  Jyllandsp.
Baaltale. Optr. i M. Sol og meg. Glæde S. 186 flg. under Overskriften: For Danmarks Blinde.

1937 Jagt- og naturskildringer

Om Jenny Kammersgaard og om Sport i det hele taget
28/11- 1937  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 125 flg.

1937 Jagt- og naturskildringer

Septemberjagten
26/09- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Skalpejagt
21/11- 1937  Nat.
Om P. Knutzon.

1937 Jagt- og naturskildringer

Støverjagt
31/10- 1937  Nat.

1937 Jagt- og naturskildringer

Urkokken
10/10- 1937  Nat.

1937 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Forord til Pilatus
1937  Nyt Nord. Forl.
Jul

1937 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Diakonisserne fortjener Hjælp
31/08- 1937  Nat.
Optr. i Med Sol og meg. Glæde S. 189 flg.

1937 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hjallerup Søndagsmarked
04/08- 1937  Jyllandsp.
Pastor Laier-Sagen.

1937 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hvad har han gjort?
12/03- 1937  Jyllandsp.
Indlæg i Pastor Laier-Sagen.

1937 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kaj Munks Svar
31/08- 1937  Jyllansp.
til Henry Nielsen.

1937 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Om Præsten i Menigheden
27/10- 1937  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 56 flg.

1937 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Præsters Frihed til at trodse paa Ordet
18/07- 1937  Jyllandsp.
Pastor Laier-Sagen.

1937 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Ro om Affæren
20/08- 1937  Jyllandsp.
Pastor Laier-Sagen. Svar fra Biskop Oldenburg i Jyllandsp. 24/8 37 og Henry Nielsen i Jyllandsp. 31/8.

1937 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Den levende Sten
28/03- 1937  Jyllandsp.
Paaskebetragtning.

1937 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Undervejs
1937  Børn
Josef og Marie i Bethlehem. December.

1937 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler ved Midsommerfesten i Farsø
24/06- 1937  Aalb. Stiftst.
om Farsø og Evigheden

1937 Teater

Begivenhedsrig Aften paa Det kgl.
05/12- 1937  Nat. T.
Anmeld. af Nordahl Griegs "Nederlaget".

1937 Teater

En Digter
1937  
(Om Nordahl Grieg). Forord til Det kgl. Teaters Program. Decbr. 37.

1937 Teater

I Brændingen
25/02- 1937  
Forord til I Brændingens Program p. Betty Nansens T. Première 25/2 37.

1937 Teater

I Brændingen. Om et Stykkes Skæbne
07/11- 1937  Jyllandsp.

1937 Teater

Om Kritikerne. Svar til Lektor Gundel
14/11- 1937  Jyllandsp.
I Anledn. af L. G. i Jyllandsp. 9/11. Jvnf. Marinus Børup i Jyllandsp. 18/11

1937 Teater

Skuespillerne - og ikke Postyret
04/06- 1937  Nat. T.
Radio Foredrag II

1937 Teater

Teater er Virkelighed
26/02- 1937  Nat. T.

1937 Teater

Vi kan ikke leve uden Teater
03/06- 1937  Nat. T.
Radio Foredrag I

1937 Trykte bøger

Elleve Kaj Munk Digte
1937  Wilhelm Hansens Musikforlag
for Børn og Voksne. Et særlig for Sang egnet Udvalg af Digtsamlingen Knaldperler. Musik- og Foredragsvejledn. af Jacob Saxtorph-Mikkelsen.

1937 Trykte bøger

Pilatus
04/07- 1937 Aarhus 
Skuespil i 4 Akter af Harald Cajus. (Skrevet 1917. Urpremiére som Friluftsspil i Aarhus 4/7-41).

1938 Ansigter

Den kære Mester Johannes
21/10- 1938  Jyllandsp.
Mindetale for Johs. Poulsen med omredig. Begynd.

1938 Ansigter

Hvad er det at gaa i skole?
21/10- 1938  Lolland-Falsters Folketidende
Kantate ved Indvielsen af Maribo Gymnasium. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 161.

1938 Ansigter

Hvor holdt vi af ham
21/10- 1938  Nat.
Mindetale for Johs. Poulsen.

1938 Ansigter

Kaj Munks Svar
29/10- 1938  Soc.-Dem.
til en fornærmet Sømandskone, der i Soc. Dem. 25/10 paatalte K.M.'s Udtryk "den simple Matros" i Nat. 21/10 38 jvf. Ærbædigst 17 Saml. S. 104

1938 Ansigter

Og dermed gik han sejerrig -
27/08- 1938  Nat.
om Andreas Møller.

1938 Boganmeldelser

Den store Politik
17/12- 1938  Nat.
Henning Kehlers Bog.

1938 Boganmeldelser

En Nøgle er en Verden
1938  
Forord til Arnold Buscks Julekatalog.

1938 Boganmeldelser

Hakon Holm
04/09- 1938  Nat.
H. H.: Susanne stod for Raadet.

1938 Boganmeldelser

Jesus i Gumistøvler
03/04- 1938  Jyllandsp.
Knud Nordentoft: Ny Vin i nye Kar I.

1938 Boganmeldelser

Ny Jagtbog
11/09- 1938  Nat.
Anntonius Nielsen: Jagtglæde.

1938 Boganmeldelser

Ny Vin i nye Kar
13/05- 1938  Jyllandsp.
Knud Nordentoft: Ny Vin i nye Kar II. Svar fra K. N. i Jyllandsp. 14/6.

1938 Boganmeldelser

Slægtsbiblen
11/12- 1938  Jyllandsp.
Hasselbalchs Forlags Billedbibel.

1938 Digte

Et Paaskedigt
17/04- 1938  Berl. søndag
Optr. i Himmel og Jord S. 46 under Overskriften: Paaske.

1938 Digte

Fra hvor Isen kroner Jorden
10/07- 1938  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 253

1938 Digte

Sværg det, Drenge, smil det, Piger
14/07- 1938  Flensborg Avis
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 39 flg. Optr. m. Melodi af Saxtorp-Mikkelsen i Nat. 23/1 39.

1938 Interviews med Kaj Munk

Interv. i Anl. af K.M.'s Afskedsansøgn.
23/11- 1938  Berl. T.

1938 Interviews med Kaj Munk

Interv. i Anl. af K.M.'s Afskedsansøgn.
24/11- 1938  Nat.

1938 Interviews med Kaj Munk

Interview i Anl. af K.M.'s Paaskelørdagaften-Tale
10/04- 1938  Berl. T. Radiolyttteren
10/4-17/4 38.

1938 Interviews med Kaj Munk

Interviews efter Première paa En Idealist
31/01- 1938  Pol. og Nat.
paa Kgl. T.

1938 Interviews med Kaj Munk

Interv. om K.M.'s Dramatik
1938 Gentofte Skolebladet Garrulitas
Dec. 38

1938 Interviews med Kaj Munk

Interv. om Salget af Pilatus
12/07- 1938  Berl. T.

1938 Interviews med Kaj Munk

K. M. paa Langeland
17/08- 1938  Sorø Amtst.

1938 Interviews med Kaj Munk

K.M.'s Dramatik
11/12- 1938  Nat.
Interview

1938 Interviews med Kaj Munk

Om Radioens Fremtid
11/12- 1938  Berl. T. Radiolyttteren
Interview. Svar fra Oluf Bang i Berl. T. Radiolytteren 25/12 38. 11/12-19/12 38.

1938 Jagt- og naturskildringer

Aarets sidste Agerhøne
06/11- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

De fik den da vel?
18/12- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Den nye Skov
14/08- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Den sidste lyse Nat
28/08- 1938  Jyllandsp.
Optr. i M. Sol og meg. Glæde S. 198 flg.

1938 Jagt- og naturskildringer

Der var Ræv derinde
18/09- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

De vilde Duer
21/08- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

En Martyr
13/11- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Første August
07/08- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Fred
11/12- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Inden Skuddet falder
27/11- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Jagtbrev fra Lolland
09/10- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Julebrev fra en Jægersmand
26/12- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Jydernes Konge
24/07- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Klap
04/12- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Kragetogtet
02/10- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Livsappetit i en Sandstormssommer
29/05- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Mere om Ræve
30/10- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Ny Jagtbog
11/09- 1938  Nat.
Anmeld. af Antonius Nielsen: Jagtglæde.

1938 Jagt- og naturskildringer

Og nu kom Mikkel ud
25/09- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Ogsaa en Jagt
28/08- 1938  Nat.
om Holger Gabrielsen.

1938 Jagt- og naturskildringer

Om Brugen af Aaleruser
16/10- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Om Brugen af Aaleruser II
23/10- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Regnspoverne paa Heden
31/07- 1938  Nat.

1938 Jagt- og naturskildringer

Skovsnæppen
20/11- 1938  Nat.

1938 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Om En Idealist første Gang
25/01- 1938  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 224 flg. under Overskriften: Ved "En Idealist" anden Gang ti Aar efter.

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

De dovne Præster
26/06- 1938  Jyllandsp.
Optr. i M. Sol og meg. Glæde S. 201 flg.

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Et bitte Barn blir døbt hos Ivers -
13/03- 1938  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 48 flg.

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kaj Munks Svar til Købm. Rieper-Holm
19/05- 1938  Aftenbl.
Se Aftenbl. 5/3 og 16/3 38.

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kirken og Teatret
17/12- 1938  Hjemmet

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Krigen og den Kristne
22/05- 1938  Nat.

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Krig og Kristendom
1938  Aldr. mere Krig
Brev fra H. P. Hansen og Svar fra K. M. i anledn. af K. M. i Nat. 8/4 38. Se under VII. Juli 38.

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kvindelige Præster
03/07- 1938  Jyllandsp.

1938 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Lad Sømandsmissionen faa nogle Penge
01/11- 1938  Berl. Tid.

1938 Nationale og skandinaviske artikler

Giv Agt. Nu gælder det -
08/04- 1938  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 245 flg.

1938 Nationale og skandinaviske artikler

Saml dig, Nord! til eet Rige
10/07- 1938  Nat.
Optr. i Himmel og Jord S. 250 flg.

1938 Nationale og skandinaviske artikler

Udtalelse til og om Flensborg Avis
19/05- 1938  Flensborg A.

1938 Noveller

Dette Dødsens Legeme
1938  Gyldendals Julebog, Mindebogen

1938 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Alvorlig Jul
25/12- 1938  Jyllandsp.

1938 Prædikener og opbyggelige betragtninger

For Grundtvigskirken
17/04- 1938  Jyllandsp.
Tale Paaskelørdag i d. kgl. Teater. Optr. i Med Sol og megen glæde S. 195 flg.

1938 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Jorden brænder
27/08- 1938  
Forord i Folketeatrets Progr. f. Han sidder ved Smeltediglen. Optr. i M. Sol og megen Glæde S 194. Première 27/8 38.

1938 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Julebrev fra en Jægersmand
26/12- 1938  Nat.

1938 Referater af Kaj Munks taler

K.M. prædiker i Aarhus Domkirke
10/01- 1938  Aarhusbladene

1938 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Berl. T.'s Radio-Julekoncert
14/12- 1938  Berl. T.

1938 Rejseskildringer

Lette Bølge, naar du blaaner
27/01- 1938  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 174 flg.

1938 Rejseskildringer

Oh Paris!
30/01- 1938  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord S. 179 flg.

1938 Skuespil, opført, ikke trykt

Diktatorinden
03/11- 1938  
(Skuespil i 4 Billeder om Chr. II og Sigbrit. Urpremière p. det Kgl. Teater 3/11 38). Forspil trykt i Nordens Kalender 38.

1938 Teater

2 Gange Tak og en stor Gang til
08/11- 1938  Nat.
Tak for tre Teaterforestillinger.

1938 Teater

Af Mor Sigbrit
1938  Nordens Kalender
Forspil til Kaj Munks nye Skuespil (Diktatorinden)

1938 Teater

Jorden brænder
27/08- 1938  
Forord i Foleteatr.s Progr. f. Han sidder ved Smeltediglen. Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 194. Premíère 27/8 38.

1938 Teater

Kirken og Teatret
20/12- 1938  Hjemmet

1938 Teater

Mine unge Medstuderende
26/11- 1938  
Forord til Festprogr. i Studenterforeningen ved Opførelse af Fugl Fønix.

1938 Teater

Ogsaa en Jagt
28/08- 1938  Nat.
om Holger Gabrielsens Indøvelse af en Rolle.

1938 Teater

Om En Idealist første Gang
25/01- 1938  Nat. T.
Optrykt i Himmel og Jord S. 224 flg. under Overskriften: Ved en Idealist anden Gang ti Aar efter.

1938 Teater

Se bare! dansk Film kan
14/02- 1938  Nat. T.
(Paul Sarauw: "Den kloge Mand")

1938 Trykte bøger

Dette Dødens Legeme
1938  Gyldendal
Gyldendals Julebog. Mindeboden 1938. (En Novelle. Udgivet som Manuskript).

1938 Trykte bøger

Filmen om Christiern den anden
1938  
Filmmanuskript i 107 Billeder

1938 Trykte bøger

Han sidder ved Smeltediglen
27/08- 1938  
Skuespil i 5 Akter. Urpremiére p. Folketeatret 27/8 38.

1938 Trykte bøger

Himmel og Jord
1938  
Kronikker m.m. (Ved Reformationsjubilæet ((I Hvad der skete - II Den bange Luther - III Mandfolket Hr. Morten - IV I Dag og i Overmorgen)) - Jubilæumsskrupler - Om Miraklet - Julens Eventyr - Stjernernes Ord (Digt) - Far og Lillemor paa Vej hjem fra Kirke Juleaften (Digt) - Paaskens Indhold - Paaske (Digt) - Et bitte Barn bliver døbt hos Ivers - Saadan nynner det i Mors Sind, naar hun gaar op ad Kirkegulvet med sit lille Barn (Digt) - Præsten i Menigheden - Manden Høffding og Kirken - Paul Tarse - Hvad Grundtvig vilde - Til Grundtvig paa hans 150 Aars Dag (Digt) - Til Bjørnson paa hans 100 Aars Dag (Prolog) - Den sønderjyske Biskop (Valdemar Ammundsen) - Tyra Danebod, saadan fortæller Svend Aggesen (Digt) - En Herrens Tjener (Julius Bachevold) - En gangske almindelig Folkekirkepræst (Okke Brodersen Gram) - Helge Rode den rejsende - Om Jenny Kammersgaard - En Overraskelsernes Mand (Hans Brix) - Skipperen i Bandholm - Farvel til en Ven (Hunden Gravmand) - Det sete afhænger af Aviserne - To Diktaturstaters to Overgreb - Det kristenfjendske Tyskland - Hvor bor de hjemløse? (Jøderne) - Hilsen fra London - Lette Bølge, naar du blaaner - Oh, Paris! - Dem, Krigen slog (Digt) - Til Kong Christian X. (Digt) - Barnet og Dyndkongen - Endelig Sommer - Hyldestsang til det danske Vejr (Digt) - Ork ja (Digt) - Elskovsvise i Marts (Digt) - Mellem Fjord og Hav - Endnu et Oxford-Snapshot - Omkring En Idealists Urpremiére - Ved En Idealist anden Gang ti Aar efter - Ogsaa et formationsskrift (Thit Jensen: Stygge Krumpen) - Barnet er Livet og Fremtiden - To Bitte-Digte - Sønderjyllands særlige Opgave - Giv Agt! Nu gælder det - Saml dig, Nord! (med Digtet: "Fra hvor Isen kroner Jorden") - Dansk Salme.

1938 Trykte bøger

Shakespeares Hamlet
1938  
omsat af Kaj Munk (Skuespil i 6 Akter. Urpremiére p. Betty Nansens T. 8/3 35).

1938 Trykte bøger

To Viser af Kaj Munk
1938  Wilhelm Hansens Musikforlag
Knudåge Riisager: To Viser af Kaj Munk (Hyldestsang til det danske Vejr og Ork ja,) Fra Himmel og Jord S. 204 og 206.

1938 Udenrigspolitiske artikler

Aabent Brev til Mussolini
17/11- 1938  Jyllandsp.
Om forfølgelsen af jøderne i Tyskland. Fremkaldte talrige Indlæg bl.a. Led. Art. i Pol. 18/11 og i Krist. Dagbl. 22/11 og Pipperup i Soc. Dem. 18/11.

1938 Udenrigspolitiske artikler

Oh Paris!
30/01- 1938  Jyllandsp.
Optr. i Himmel og Jord Side 179 flg.

1938 Udenrigspolitiske artikler

"Demokratiet har Raad til at fejle"
13/03- 1938  Jyllandsp.
Kommentar til Tale af Chamberlain.

1938 Udenrigspolitiske artikler

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem
27/11- 1938  Jyllandsp.
om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art.

1939 Ansigter

Eduard Geismar
Dec. 1939  
Digt, trykt og udsendt af Fru Lina Geismar i Julen 1939

1939 Ansigter

Eduard Geismar - som han var
19/05- 1939  Nat.

1939 Ansigter

En Tak til vor Provst
14/12- 1939  Ringk. A. Dagbl.
ved K. M. Kristensens Død

1939 Ansigter

Til Minde om Dr. Agersnap*
15/01- 1939  Dansk Jagttidende

1939 Ansigter

Ved Ulla Poulsens Afskedsdans
21/10- 1939  Nat.
Digt

1939 Boganmeldelser

Bogen om Maribo
26/01- 1939  Lollandsposten
C. C. Haugner: Maribo Historie II.

1939 Boganmeldelser

En ny Bibelhistorie
26/11- 1939  Jyllandsp.
K. Nordentofts Bog.

1939 Boganmeldelser

Stakkels Kaj
02/04- 1939  Jyllæandsp.
Knuth Becher: Uroligt Foraar.

1939 Digte

Eduard Geismar
1939  
Trykt og udsendt som Julehilsen af Fru Lina Geismar i Julen 1939

1939 Digte

Ved Mindegudstjenesten i Sønderborg Kirke paa 75 Aars Dagen for Kampen paa Dybbøl
19/04- 1939  Flensborg Avis og Nat.
Kantate. Optr. i Sværg det, Drenge, S. 85 flg.

1939 Digte

Ved Ulla Poulsens Afskedsdans
21/10- 1939  Nat.

1939 Forskelligt

En halv Snes Grundlove
21/05- 1939  Jyllandsp.
i Anledn. af Folkeafstemningen. Svar fra K. B. Ahlefeldt Laurvig i Jyllandsp. 25/5

1939 Forskelligt

Giv dem Lov til at dø!
13/08- 1939  Jyllandsp.
Om Dødsstraf, jvf. Led. Art. i Ekstrabl. 15/8 og Indlæg af Harald Flensmark og E. Dehn i Berl. T. 22/8.

1939 Forskelligt

Kaj Munks Svar
25/05- 1939  Jyllandsp.
t. Ahlefeldt Laurvig

1939 Forskelligt

Kaj Munks Svar
28/05- 1939  Jyllandsp.
til Christmas-Dirckinck-Holmfeld i Jyllandsp. 28/5

1939 Forskelligt

K. M.'s Beskrivelse af Vedersø
17/09- 1939  Nat.
i Kirkelig Haandbog

1939 Interviews med Kaj Munk

Interv. i Anl. af Kontrovers m. Betty Nansen
02/12- 1939  Pol.
v. Hr. Bent

1939 Interviews med Kaj Munk

K.M.'s Kontrovers m. Betty Nansen
02/12- 1939  Nat.
Interv. i Anl. af K.M.'s Kontrovers m. Betty Nansen ved Niels Jørgensen.

1939 Interviews med Kaj Munk

Om Puslespil
14/04- 1939  Pol.
Interview.

1939 Jagt- og naturskildringer

Vestjylland
1939  J. Frimods Forlag
Forord til Sigvart Werner: Vestjylland. 50 Naturoptagelser.

1939 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Kaj Munk om Stadier paa Livets Vej
14/02- 1939  Nakskov Tid.
Disse to Art. indeholder Oplysninger, berettet af K.M., nedskrevet af Jens E. Møller under Besøg i Vedersø. Omredigeret og genoptr. i Brugsforeningsbladet 15/6 40.

1939 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Præsten fra Vedersø knipser nogle Snapshots
11/02- 1939  Nakskov Tid.

1939 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

En Tak til vor Provst
14/12- 1939  Ringk. A. Dagbl.
ved M. K. Kristensens Død.

1939 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Evangeliet og den danske Folkekarakter
1939  Dansk Kirkeliv

1939 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hilsen fra Kaj Munk
1939  Korshærsbladet
Januar 1939

1939 Nationale og skandinaviske artikler

Lad os tage fat
05/11- 1939  Jyllandsp.
Tale ved Fredsmøde i Studenterforeningen.

1939 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Glædelig Jul
24/12- 1939  Jyllandsp.

1939 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Glædelig Pinse
28/05- 1939  Jyllandsp.

1939 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Han gør alle Ting vel
20/08- 1939  Jyllandsp.

1939 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Lad os tage fat
05/11- 1939  Jyllandsp.
Tale v. Fredsmøde i Studenterforeningen.

1939 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Paaskens "Opad"
09/04- 1939  Jyllandsp.

1939 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Sæt Korset imod Krigen
10/09- 1939  Jyllandsp.

1939 Referater af Kaj Munks taler

Mindetale ved Peter Munks Jordefærd
18/01- 1939  Nakskov Tid.

1939 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Efteraarsmøde paa Krabbesholm Højskole
18/09- 1939  Morsø Venstrebl.
aktuel Tidsbetragtn.

1939 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Finlands-Aften i Aalborghallen
14/12- 1939  Aalb. Amts.
om Finlands Kamp og Norden

1939 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Finlands-Aften i Aalborghallen
14/12- 1939  Aalb. Stiftst.
om Finlands Kamp og Norden

1939 Rejseskildringer

Brændende Europa
26/03- 1939  Jyllandsp.
fra Paris

1939 Skuespil, opført, ikke trykt

Puslespil
05/05- 1939  
Sommerspil i 11 Billeder. Urpremière p. Folketeatret 5/5 39.

1939 Skuespil, opført, ikke trykt

"Mayerling-Dramaet"
27/08- 1939  
K.M.s Oversættelse af Maxwell Andersons Drama "The Masque of Kings". Urpremière 27/8 39.p. Folketeatret.

1939 Teater

Et Familieportræt
12/11- 1939  Jyllandsp.
Anmeld. af L. Coffee og W. Cowen: "Family Portrait". Optrykt i Med sol og megen Glæde S. 205.

1939 Teater

Forord
05/05- 1939  
til Puslespils Program p. Folketeatret. Première 5/5 39.

1939 Teater

Slag til højre og venstre
05/05- 1939  Nat.
Opgør m. Kritikere, teaterdirektører etc.

1939 Teater

Svend Borberg vasker sine Hænder
12/12- 1939  Nat.
Svar paa Udtalelser af S. B. i Forum Nov. 39.

1939 Teater

The Masque of Kings
1939  Forum
Mayerling-Dramaet paa Folketeatret. Sept. 39

1939 Teater

Ved Fejghed opnaas intet
29/01- 1939  Jyllandsp.
I Anledning af Forbud mod Opførelse af Smeltediglen i Sønderjylland

1939 Trykte bøger

Fugl Fønix
1939  
Skuespil i 3 Akter. Urpremiére i Studenterforen. 26/11 38.

1939 Trykte bøger

Tempelvers
1939  
Indhold: Gaaden - Grundlovsændring - Den unge Dag - Solen bryder igennem - Elektriciteten - Vaagen - Sommermorgen - Tempelbuen - Guden i Mørket - Hvor skulde jeg vide det fra? - Skabelsen - Kuplen og Mesteren - I Biografen - To livssyn - Undergangen og Kærligheden - Henrykkelse - Evighedsfordriv - Livest Visdom - Elskovstoner fra det gamle Testamente.

1939 Trykte bøger

To Viser fra "Puslespil"
1939  Wilhelm Hansens Musikforlag
"Jeg spurgte min Fløjte" og "Saa sødt som i gamle Dage". Musik Kai Normann Andersen.

1939 Udenrigspolitiske artikler

Brændende Europa
26/03- 1939  Jyllandsp.

1939 Udenrigspolitiske artikler

Lad os tage fat
05/11- 1939  Jyllandsp.
Tale ved Fredsmødet i Studenterforeningen.

1939 Udenrigspolitiske artikler

Sæt Korset imod Krigen
10/09- 1939  Jyllandsp.

1939 Udenrigspolitiske artikler

Ved Fejghed opnaas intet
29/01- 1939  Jyllandsp.
i Anledn. af Forbud mod "Han sidder ved Smeltediglen"s Opførelse i Sønderjylland.

1940 Ansigter

Bøn for Kongen
26/09- 1940  Nat.
Digt.

1940 Ansigter

Den første
08/02- 1940  Nat.
Digt, optr. i Sværd d. Drenge S. 50 under Overskriften: Til Frits Rasmussen.

1940 Ansigter

Den, som vil, kan væbne sit Væsens Frihed selv med ufri Haand
1940  Nyt Nord. Forlag
om Valdemar Rørdam og hans Digtning. Forord t. Vald. Rørdam: Danmark i Tusind Aar, udv. Digte udgivet af Studenterforeningen.

1940 Ansigter

Den staar der stadig
17/12- 1940  Ill. Fam. Journ.
Digt om Augustus. Optrykt i M. Sol og meg. Glæde S. 223 flg.

1940 Ansigter

Den Stund jeg vidste jeg elskede dig
01/02- 1940  
Mindedigt til Kaj Paaske. Ved Mindefesten 1/2 40.

1940 Ansigter

Kejseren af Portugalien og Diktatorerne
31/03- 1940  Nat.
ved Selma Lagerlöfts Død. Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 210 flg.

1940 Ansigter

Kongen
1940  Poul Carit Andersens Forlag
Indledning til Billedværket Christian X Konge af Danmark.

1940 Ansigter

Midt i en Tid af Praktiskhed, saa fjern
1940  Nyt Nord. Forlag
Digt om Grundtvig og Konstance Leth. Indledning til Egelykke.

1940 Ansigter

Provinsteatret. Til Gerda Christophersen.
08/12- 1940  Nat.
Digt. Optr. i Gerda Christophersens Selvbiografi: Jeg gav aldrig op. S. 7 flg.

1940 Ansigter

Til Kong Christian
15/04- 1940  Nat.
Optr. i Sværg d. Drenge S. 58 under Overskr.: Til Kongen.

1940 Boganmeldelser

Der brænder en Ild
17/11- 1940  Nat.
Thit Jensen: Valdemar Atterdag.

1940 Boganmeldelser

En Dreng paa Lolland
03/11- 1940  Nat.
Vald. Rørdam: Holeby.

1940 Boganmeldelser

Kejseren af Portugalien og Diktatorerne
31/03- 1940  Nat.
(om Selma Lagerlöfts Bog i Anledn. af hendes Død). Optr. i Med sol og megen Glæde S. 210 flg.

1940 Boganmeldelser

Nyt fra Bogladen
07/12- 1940  Nat.
Efteraarets Bøger.

1940 Boganmeldelser

Tempelvers
20/01- 1940  Po.
Meddelelse fra K. M. til sine Læsere.

1940 Digte

April
30/04- 1940  Berl. A.
Optr. i Navigare Necesse S. 29 og i Sidste Digte (Samlerens Forlag) S. 76 flg.

1940 Digte

August
31/08- 1940  Berl. A.
Optr. og omredigeret i Navigare Necesse S. 53 flg. og i Sidste Digte (Samlerens Forlag) S. 72 flg.

1940 Digte

Bods- og Bededagsbøn
21/04- 1940  Nat.
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 63 flg.

1940 Digte

Bøn for Kongen
26/09- 1940  Nat.
Vers 4, 6 og 7 optr. i Sværg det, Drenge S. 7

1940 Digte

De finske Drenge. Prolog ved de aarhusianske Sportsmænds Finlands-Aften
06/02- 1940  Jyllandsp.
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 48 flg.

1940 Digte

De første
08/02- 1940  Nat.
i Anledn. af den første danske Flyvers Død i Finland. Optr. i Sværg det, Drenge, S. 50 under Overskriften: Til Frits Rasmussen.

1940 Digte

Den staar der stadig -
17/12- 1940  Ill. Fam. Journ.
Om Kejser Augustus paa Dødslejet. Optr. i Med Sol og Megen Glæde S. 223 flg.

1940 Digte

Den Stund, jeg vidste, jeg elskede dig
01/02- 1940  
Mindedigt til Kaj Paaske. Ved Mindefesten

1940 Digte

Du spørger mig, hvad helst jeg vilde være
24/11- 1940  Nat.
Sonet om Cyklen

1940 Digte

Et Stjernebillede spejler
07/05- 1940  Nat.
Optr. under Overskr.: "Danmark" og med Musik af Erik Messell i Nat. 19/5 40. Optr. i Sværg det, Drenge S. 61 under Overskr.: Stjernebilledet. Optr. i Højskolebladet 16/8 40 med Musik af Kr. Andersen.

1940 Digte

Februar
29/02- 1940  Berl. A.
Optr. i forkortet og omredigeret Form i Navigare Necesse S. 19 flg.

1940 Digte

Hilsen til Sønderjylland
28/06- 1940  Nat.
Uddrag af Kantaten. Se Nat. og Flensborg Avis 19/4 39 ovenfor)

1940 Digte

Januar
31/01- 1940  Berl. A.
Optr. i forkortet og omredigeret Form i Navigare Necesse S. 15

1940 Digte

Juli
31/07- 1940  Berl. A.
Optr. i omredigeret og forkortet Form i Navigare Necesse S. 49

1940 Digte

Juni
29/06- 1940  Berl. A.
Optr. og omred. i Navigare Necesse S. 41 flg.

1940 Digte

Maj
31/05- 1940  Berl. A.
ikke optr.!

1940 Digte

Marts
30/03- 1940  Berl. A.
Optr. i forkortet og omred. Form i Navigare Necesse S. 25

1940 Digte

Midt i en Tid af Praktiskhed saa fjern
1940  Nyt Nord. Forlag
Indledningsdigt til Egelykke

1940 Digte

Mit Folk, mit Folk, forstaar du?
31/01- 1940  Nat.
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 44 flg.

1940 Digte

November
30/11- 1940  Berl. A.
Optr. i Navigare Nec. S. 71 flg.

1940 Digte

Oktober
31/10- 1940  Berl. A.
Optr. i forkortet og omredigeeret Form i Navigare Necesse S. 65 flg.

1940 Digte

Om dig, Kong Christian, grand og bold
1940  Poul Carit Andersens Forlag
Digt i K. M.'s Indledning til Billedværket Kong Christian X, Konge af Danmark.

1940 Digte

Prolog
18/03- 1940 Kolding 
I anledning af L.A.B.’s Initiativ-Udstilling fra 18’ Marts til 20’ Marts 1940 i Kolding. Trykt i "Sværg det, Drenge" (1941), side 55, under titlen "Med Hjerteblod gøder de". Desuden trykt i kirkebladet for Helligaands Sogn Nr. 6. Juni. 1941.

1940 Digte

Provinsteatret. Til Gerda Christophersen.
08/12- 1940  Nat.
Optr. i Gerda Christophersens Selvbiografi "Jeg gav aldrig op" S. 7 flg.

1940 Digte

September
30/09- 1940  Berl. A.
Optr. i Navigare Nec. S. 59 flg.

1940 Digte

Syng om Freden, Guds Engle
20/12- 1940  Særnummer af Nat. "Jul i Danmark"

1940 Digte

Til Kamp for Freden. Til jer, som er beredt til at give det bedste, I har - Livet!
1940  Gyldendals Forlag
Trykt i "Finland"

1940 Digte

Til Kong Christian
15/04- 1940  Nat.
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 58 under Overskr.: Til Kongen.

1940 Digte

Versificeret Hilsen til Kromanden i Snøde
08/10- 1940  Billedbl.

1940 Digte

Vers om Herning
1940 Herning Gymnasiastbladet Spectacle
November

1940 Forskelligt

Brev til en Dame i Jonstrup
1940  
skrevet 1/7 40 Se: Brev til Fru K. Lausten

1940 Interviews med Kaj Munk

Digterpræsten Kaj Munk fortæller om sin Barndom og Ungdom
1940  Juelheftet "Jul i Vesthylland"
Interview ved Jens E. Møller

1940 Interviews med Kaj Munk

Interview om K.M.'s Skuespil Niels Ebbesen
30/11- 1940  Nat.

1940 Interviews med Kaj Munk

Interv. om Grundtvig og Egelykke
28/08- 1940  Berl. A.
v. Carsten Nielsen

1940 Interviews med Kaj Munk

"Virkeligheden er stratosfærisk ligegyldig"
28/08- 1940  Berl. T.
om Protest mod Egelykke

1940 Interviews med Kaj Munk

Vi ser indenfor i Vedersø
15/06- 1940  Brugsforeningsbl.
v. Jens E. Møller

1940 Jagt- og naturskildringer

En Blomstertur i Snestorm
28/01- 1940  Nat.

1940 Jagt- og naturskildringer

Foraarets Fugle
28/04- 1940  Jyllandsp.
Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 216 flg.

1940 Jagt- og naturskildringer

Hyldest til den danske Cykle
24/11- 1940  Nat.

1940 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Mit Klokkerat*
1940  Regensen
Oktober

1940 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Dagen er inde
28/01- 1940  Jyllandsp.
om Finland og det kristne Syn paa Krig.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Dagen er inde
28/01- 1940  Jyllandsp.
om Finlands-Krigen.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Danmark, der fødes
1940  Det tredie Standpunkt Nr. 1
Oktober

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Den nordiske Tanke
1940  Nordisk Revue
Juni

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Det gamle forpligter til det ny
30/11- 1940  Nat.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Det haster
01/03- 1940  Nat.
i Anledn. af Udenrigsministermøde i Kbh. Svar fra Dr. Rank i Ekstrabl. 1/3.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Et Folks Ungdom er et Folks Fremtid
19/06- 1940  Heimdal
ved Idrætsfest i Højer.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Et haardført og nøjsomt Danmark
12/12- 1940  Nat.
Fremkaldte talrige Indlæg, bl.a. H. Kirk i Arbejderbladet 15/12.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Foraarets Fugle
28/04- 1940  Jyllandsp.
Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 216 flg.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Kongen
1940  Poul Carit Andersens Forlag
Indledn. t. Billedværket Christian X, Konge af Danmark.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Lad der ske noget - - -
01/09- 1940  Nat.
Samtale med Niels Bukh om "Danmarks Ungdomsforbund". Svar fra N. B. i Nat. 2/9, jvf. Led. Art. i Ekstrabl. 2/9 og Nat. 3/9 og G. Helweg-Larsen i Krist. Dagbl. 3/9 40.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Mens vi venter
07/05- 1940  Nat.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Naar Havgangen gaar og Stormene blæser
11/09- 1940  Nat.
Monolog om Frihed og Tvang i Ungdomsopdragelsen.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Norden i Smeltediglen
17/03- 1940  Jyllandsp.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Paaske for Finland
15/03- 1940  Nat.

1940 Nationale og skandinaviske artikler

Til Kamp for Freden. Til jer, som er beredt til at give det bedste, I har - Livet!
1940  Gyldendals Forl.
Digt, trykt i "Finland" (indeholdende 2 Digte af J. L. Runeberg og Fortale af Vilh. Andersen). Heftet udgivet t. Fordel for Finlandsambulancen.

1940 Noveller

Det ligner jo ikke I
16/09- 1940  Nat.
Historie til Forklaring af Egelykke

1940 Noveller

Det ligner jo ikke II
17/09- 1940  Nat.

1940 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Glædelig Jul, Danmark, fra Vedersø
24/12- 1940  Billedbladet
Julehilsen i Forbind. med Billedreportage.

1940 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Hvor gaar vi hen?
1940  Studenterbl.
Maj

1940 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Jule-Evangeliet
24/12- 1940  Nat.
Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 227.

1940 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Julens Kærne
25/12- 1940  Jyllandsp.

1940 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Nok frygte, men ikke forfærdes
14/04- 1940  Jyllandsp.
Optr. i M. Sol og megen Glæde S. 214 flg.

1940 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Oppebie
12/05- 1940  Jyllandsp.
Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 220 flg.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Foredrag paa Vraa Højskole
14/09- 1940  Vends. T.
om Niels Ebbesen

1940 Referater af Kaj Munks taler

Foredrag paa Vraa Højskole
14/09- 1940  Vends. Venstrebl.
om Niels Ebbesen

1940 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser Niels Ebbesen i Skagen
05/12- 1940  Skagens S.

1940 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser Niels Ebbesen i Skagen
05/12- 1940  Frederikshavn A.

1940 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser Niels Ebbesen p. Holt Bjerg Drengehjem
06/12- 1940  Aalb. Amtst.

1940 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser Niels Ebbesen p. Holt Bjerg Drengehjem
07/12- 1940  Vends. T.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Prædiken i Rindum
02/09- 1940  Vestk.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Prædiken i Sønderborg Kirke
19/04- 1940  Jyske Tid.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Prædiken i Sønderborg Kirke
20/04- 1940  Heimdal

1940 Referater af Kaj Munks taler

Prædiken i Them Kirke
29/04- 1940  Silkeb. A.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Prædiken i V. Hassing Kirke
05/12- 1940  Aalb. Stiftst.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Rustale i Aarhus Studenterforening
15/09- 1940  Aarhusbladene
om Niels Ebbesen

1940 Referater af Kaj Munks taler

Rustale i Aarhus Studenterforening
15/09- 1940  Nat.
om Niels Ebbesen

1940 Referater af Kaj Munks taler

Rustale i Aarhus Studenterforening
15/09- 1940  Pol.
om Niels Ebbesen

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale i Forum i Odense
05/11- 1940  Fyns T.
om Gud og Fanden

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale i Forum i Odense
05/11- 1940  Fyns Stiftst.
om Gud og Fanden

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale i Forum i Odense
08/11- 1940  Krist. Dagbl.
om Gud og Fanden

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale i Næstved Garnison
16/08- 1940  Næstved Tid.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale i Næstved Garnison
16/08- 1940  Næstv. A.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale paa Ollerup Gymnastikhøjskole
29/07- 1940  Svendb. Amtst.
om Demokrati og Diktatur, jvf. Led. Art. i Svendborg A. 30/7.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale paa Ollerup Gymnastikhøjskole
29/07- 1940  Svendb. A.
om Demokrati og Diktatur, jvf. Led. Art. i Svendborg A. 30/7.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale paa Ollerup Gymnastikhøjskole
29/07- 1940  Berl. T.
om Demokrati og Diktatur, jvf. Led. Art. i Svendborg A. 30/7.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Afstemningsfest i Ringkøbing
11/02- 1940  Jyllandsp.
om Sønderjylland, Finland og Norden

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Afstemningsfest i Ringkøbing
12/02- 1940  Vestk.
om Sønderjylland, Finland og Norden

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Afstemningsfest i Ringkøbing
12/02- 1940  Ringk. A. Dagbl.
om Sønderjylland, Finland og Norden

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Finlandsaften i Holstebro
02/03- 1940  Ringk. Amtstid.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Finlandsaften i Holstebro
02/03- 1940  Holst. A.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Finlandsaften i Vemb
26/02- 1940  Holst. Dagbl.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Finlandsaften i Vemb
27/02- 1940  Ringk. A. Dgbl.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Finlandsmøde i Thorsted
02/03- 1940  Ringk. A. Dagbl.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Studentermøde paa Gerlev Idrætshøjskole
19/08- 1940  Nat.
aktuel Tidsbetragtn.

1940 Referater af Kaj Munks taler

Tale ved Studentermøde paa Gerlev Idrætshøjskole
19/08- 1940  Berl. T.
aktuel Tidsbetragtn.

1940 Teater

Dansk Teaters Værdi
05/06- 1940  Jyllandsp.
om Statsstøtte til Kgl. T. Svar fra J. Byskov i Jyllandsp. 23/6 40.

1940 Teater

I et Land som vort - -
17/09- 1940  
Forord til Kgl. Teaters Progr. til Egelykke. Première 17/9 40

1940 Teater

Menneskespil
16/02- 1940  Nat.
om Ord og Teknik p. Scenen i anledn. af Ole Palsbo i Nat. T. 29/1 40.

1940 Teater

Nøglen til Forstaaelse af Stykket
09/11- 1940 Bergen Morg.av.
I anledn. af "Kærlighed"s Opførelse i Bergen.

1940 Teater

Om Anna Sophie Judith
17/02- 1940  Nat.
Omtale af Kjeld Abell's Judith

1940 Teater

Provinsteatret
08/12- 1940  Nat.
Til Gerda Christophersen. (Digt optr. i gerda Christophersens Selvbiografi: "Jeg gav aldrig op" S. 7 flg.)

1940 Trykte bøger

Egelykke
17/09- 1940  
Skuespil i 5 Akter om Grundtvig. Urpremiére p. d. Kgl. T. 17/9 40.

1941 Andet

Juleaften - da er jeg Lollik
24/12- 1941  Tidende, Loll.

1941 Andet

Julen derhjemme
24/12- 1941  Lollandspost.

1941 Ansigter

Den danske Kongekrone
23/02- 1941  Jyllandsp.
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 81 flg. under Overskr.: Kronen.

1941 Ansigter

De Stjerner paa Himlen
1941  Sleviske Kvinders Julebog
Digt til Dronning Alexandrine. Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 242 flg.

1941 Ansigter

En død Bogs levende Tale
10/08- 1941  Jyllandsp.
om Vald. Rørdam og hans Bog "Kampen mod Bål"

1941 Ansigter

Ernst Christiansens Død
05/03- 1941  Nat.
Optr. i Sværg det, Drenge S. 79.

1941 Ansigter

Fru Constance Leth
13/03- 1941  Nat.
I Anledning af Thorkild Kemp: "To Mennesker mødes" i Nat. 2/3 41.

1941 Ansigter

Min Moders Minde
25/05- 1941  Nat.
Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg.

1941 Ansigter

Regensianeren V. P.
Okt. 1941  Regensen
om Dr. teol. Thune Jacobsen

1941 Ansigter

Tillykke til V. P. og Gaarden fra Kaj Munk
oKT. 1941  Regensen
Digt i anl. af Dr. teol. Thune Jacobsens 70 Aars Fødselsdag.

1941 Boganmeldelser

En død Bogs levende Tale
10/08- 1941  Jyllandsp.
Vald. Rørdam og hans Bog: "Kampen mod Bâl"

1941 Boganmeldelser

Sangen om Danmark
20/04- 1941  Jyllandsp.
Vald. Rørdams Digtsamling.

1941 Digte

December
11/01- 1941  Berl. A.
Genoptr. efter Navigare Necesse S. 77 flg.

1941 Digte

De Stjerner paa Himlen
1941  Slesvigske Kvinders Julebog
Til Dronning Alexandrine. Optr. i Med Sol og Megen Glæde S. 242

1941 Digte

Ernst Christiansens Død
05/03- 1941  Nat.
Optr. i Sværg det, Drenge, S. 79

1941 Digte

Mit Fædreland er Norden
22/03- 1941  Nat.
ved den danske Uges Afslutning i Stockholm. Optr. i Det unge Nord S. 23 flg.

1941 Digte

Nordens Moder
20/03- 1941  Nat.
Prolog til Première paa Egelykke i Stockholm. Optr. i Det unge Nord S. 9 flg.

1941 Digte

Nu kræver Danmark ....
23/05- 1941 Randers Randers Amtsavis
Skrevet til Skolemødet i Randers 23/5 41 efter Opfordr. af Skolebestyrer C. Christensen-Dalsgaard. Optr. i Den Skæbne ej til os (Korrekturudg.) S. 16 under Overskriften: Vort danske Kald.

1941 Digte

Nu kræver Danmark ....
24/05- 1941  Jyllandsp.
Skrevet til Skolemødet i Randers 23/5 41 efter Opfordr. af Skolebestyrer C. Christensen-Dalsgaard. Optr. i Den Skæbne ej til os (Korrekturudg.) S. 16 under Overskriften: Vort danske Kald.

1941 Digte

Tillykke til V. P. og Gaarden fra Kaj Munk
1941  Regensen
Ved Dr. teol. Thune-Jacobsens 70 Aars Fødselsdag. Oktober

1941 Interviews med Kaj Munk

Hemma hos Kaj Munk
18/03- 1941  Soc.-Dem. (svensk)
Besøg i Vedersø ved Brum

1941 Interviews med Kaj Munk

K. M. taler og læser Niels Ebbesen i Skarrild
05/02- 1941  Herning Folkebl.

1941 Interviews med Kaj Munk

Nytaars-Enquète om Nordens Fremetid
1941  Nordisk Revue (Nr. 8)
med Bidrag af K. M. Jan.

1941 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Min Moders Minde
25/05- 1941  Nat.
Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg.

1941 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Mit bedste Juleminde
19/12- 1941  Vestkysten

1941 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Kristendom og Tolerance
19/11- 1941  Berl. T.
Svar t. Professor Brøndsted. Se Berl. T. og Pol. 23/11, jvf. Red. Art. i Kristl. Dagbl. 25/11 og 29/11 og i Berl. T. 25/11.

1941 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Præstens Gerning i Dag
19/09- 1941  Præsteforen.Bl.

1941 Nationale og skandinaviske artikler

Den danske Flagsang
28/01- 1941  Jyllandsp.
Angreb p. Uffe Grosen

1941 Nationale og skandinaviske artikler

Ikke Frivillige til Finland nu!
1941  Nyt fra Dansk Samling
Juli

1941 Nationale og skandinaviske artikler

Kongen
1941  Juleroser
Enakter

1941 Nationale og skandinaviske artikler

Paaske for vort Folk
13/04- 1941  Jyllandsp.

1941 Nationale og skandinaviske artikler

Skandinavismen
23/03- 1941  Jyllandsp.

1941 Nationale og skandinaviske artikler

Ved et nyt Aars Begyndelse
1941  Nordisk Revue
Enquete om Nordens Fremtid. Januar

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Anden Søndag efter Paaske
27/04- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 27 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Anden Søndag efter Trinitatis
22/06- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 76 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Ellevte Søndag efter Trinitatis
24/08- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 132 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Femte Søndag efter Paaske
18/05- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 44 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Femte Søndag efter Trinitatis
13/07- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 97 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Fjerde Søndag efter Paaske
11/05- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 38 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Fjerde Søndag efter Trinitatis
06/07- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 91 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Fjortende Søndag efter Trinitatis
14/09- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 151 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Første Søndag efter Paaske
21/04- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 19 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Hellig Trefoldighedsfest
08/06- 1941  Nat.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Høstprædiken
21/09- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 156 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Langfredag og Paaskemorgen
13/04- 1941  Nat.
Optrykt i Ved Babyons Floder S. 12 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Min Moders Minde
25/05- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 51 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Moderen i Himlen
1941  Vore Damers Jul

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Niende Søndag efter Trinitatis
10/08- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 120 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Paaske for vort Folk
13/04- 1941  Jyllandsp.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Palmesøndag
06/04- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 5 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Pinse
01/06- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 62 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Pinsen har Bud til os alle
01/06- 1941  Jyllandsp.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Prædiken paa Kongens Fødselsdag
27/09- 1941  Jyllandsp.
Optr. i M. Sol og meg. Glæde S. 238.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Sekstende Søndag efter Trinitatis
28/09- 1941  Nat.
Optr. i M. Ordeets Sværd S. 5 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Sjette Søndag efter Trinitatis
20/07- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 104 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Stjernerne
25/12- 1941  Jyllandsp.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Syvende Søndag efter Trinitatis
27/07- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 110 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Tiende Søndag efter Trinitatis
17/08- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 126 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Tolvte Søndag efter Trinitatis
31/08- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 139 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Tredie Søndag efter Trinitatis
29/06- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 83 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Trettende Søndag efter Trinitatis
07/09- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 145 flg.

1941 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Valdemarsdag
15/06- 1941  Nat.
Optr. i V. Babylons Floder S. 69 flg.

1941 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler i Arnborg
25/08- 1941  Ringk. Amtst.
"Vi er danske"

1941 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler i Arnborg
25/08- 1941  Herning Avis
"Vi er danske"

1941 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler i Arnborg
25/08- 1941  Herning Folkebl.
"Vi er danske"

1941 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser Niels Ebbesen i Hjørring
15/04- 1941 Hjørring Vends. T.

1941 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser Niels Ebbesen i Randers
23/05- 1941 Randers Randers Amtsavis
Ny Sang af K.M.: Nu kræver Danmark -

1941 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser Niels Ebbesen i Stoholm
26/02- 1941  Skive Folkebl.

1941 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser Niels Ebbesen i Viborg
29/01- 1941 Viborg Viborg Stiftst.

1941 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser Niels Ebbesen paa Nr. Nissum Seminarium
04/03- 1941  Holst. Dagbl.

1941 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser Niels Ebbesen paa Randers Teater
25/05- 1941 Randers Randers Amtsavis

1941 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser Niels Ebbesen p. Frederiksborg Højskole
14/01- 1941  Frederiksb. Amts A.

1941 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser Niels Ebbesen p. Frederiksborg Højskole
15/01- 1941  Frederiksborg Amtst.

1941 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser op af Niels Ebbesen ved Bogugen i K. B. Hallen
03/11- 1941 København Kbh. Aviser

1941 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler om Niels Ebbesen i Hammel
28/07- 1941  Aarh. Amtst.

1941 Referater af Kaj Munks taler

Prædiken i Tønder Kirke
07/06- 1941 Tønder Jyske Tid.

1941 Referater af Kaj Munks taler

Radiotale for kbh. Feriebørn
05/06- 1941  Kbh. Aviser

1941 Referater af Kaj Munks taler

Rustale i Studenterforeningen Heimdal
17/09- 1941  Kbh. Aviser
om Holger Danske. Kommentar i Kristl. Dagbl., Ekstrabl. og B.T. 17/9 41.

1941 Referater af Kaj Munks taler

Tale p. Skamlingsbanken
23/06- 1941  Kold. Folkebl.
om Holger Danske

1941 Referater af Kaj Munks taler

Tale p. Skamlingsbanken
24/06- 1941  Kold. Avis (Jyske Tid.)
om Holger Danske

1941 Teater

Kongen
1941  Juleroser
Enakter

1941 Teater

Pilatus-Spillet
06/07- 1941 Aarhus Jyllandsp.
i Anledn. af Friluftopførelse i Aarhus

1941 Teater

"Vi takker Gud for, at dansk Teater er til"
1941  Forum
Bidrag til Enquete. Febr. 41.

1941 Trykte bøger

Navigare Necesse
1941  
Tolv Digte om Danmark 1940. (Indledn. af Hans Brix - Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December).

1941 Trykte bøger

Sværg det, Drenge
1941  
Digtsamling, indeholdende: Vort Land er bare et lidet Land. I: I Køln - Et Dødsfald - To Verdener - Her sælges gamle Kobberkedler som nye - Angst - Ubi bene - Gør dem til Skamme - Changed - Episode fra Landsbyen - Praktisk - Sidste Nyt - Dansk at være - Den største Daad - Han skrev Grædekonerne ud - Samfundsstøtter. II: Sværg det, Drenge, smil det, Piger - Dannebrog - Dansk Sommervise - Mit Folk, mit Folk, forstaar du? - De finske Drenge - Til Frits Rasmussen - Davids Sang ved Sauls og Jonatans Lig - Nederlagsstor - Staasted - Med Hjerteblod gøder de - Fortvivlelsen - Tabt - Til Kongen - Lad lyse - Stjernebilledet - Bog og Bededagsbøn - Den sande Grundtvigskirke - Ikke Forlig - Toøren - Under Dommen - Enten Eller - Ernst Christiansens Død - Kronen. III: Dybbølsange.

1941 Trykte bøger

Ved Babylons Floder
1941  
Danske Prædikener 1941 (24 Prædikener fra Palmesødag til 15. søndag efter Trinitatis)

1941 Udenrigspolitiske artikler

Ikke frivillige til Finland nu
Juli 1941  Nyt fra Dansk Samling
Juli

1942 Andet

Til Dyttes Bryllup
1942 Ringkøbing Arastryk
"Lille Dytte løb og leged'" skrevet til Bryllup 3/5 42. Maj

1942 Ansigter

Ansigter*
Aug. 1942  Det tredie Standpunkt
Optr. i foraaret saa sagte kommer S. 263 flg.

1942 Ansigter

Brev om Arne Sørensen
1942  Dansk Samlings Nytaarshilsen

1942 Ansigter

Da min Mor døde
13/09- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 32 flg.

1942 Ansigter

Den nye Far og Mor
20/09- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 38-40 og 58-62.

1942 Ansigter

Far og Mor
30/08- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 19 flg.

1942 Ansigter

Foraaret saa sagte kommer
04/10- 1942  Jyllandsp.
om Lærer Wested og Vejleby Skole. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 77-83.

1942 Ansigter

Minder om I. C. I
11/01- 1942  Jyllandsp.
I. C. Christensen

1942 Ansigter

Minder om I. C. II
12/01- 1942  Jyllandsp.
Svar fra Edith Philipp i Berl. Tid. 17/1 42: "I. C. Christensen og Georg Brandes"

1942 Ansigter

Om henne*
Feb. 1942  Husmoderen
Lise Munk

1942 Ansigter

Paa Hjørnet af Mellemgade*
29/08- 1942  Lollandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 15 flg.

1942 Ansigter

Præsten, der ikke blev Biskop
05/04- 1942  Jyllandsp.
om Olfert Ricard

1942 Ansigter

Til Dronningen
28/06- 1942  Berl. T.
Digt.

1942 Boganmeldelser

Fra Ødemarker til Storskove
28/04- 1942  Berl. T.
Poul Hansens Bog.

1942 Boganmeldelser

Julehilsen til danske Boghandlere
1942  Rundetaarns Posten
Dec.

1942 Digte

Til Dronningen
28/06- 1942  Berl. Tid.

1942 Digte

To Salmer*
1942 Ringkøbing A. Rasmussens Bogtrykkeri
i Anledn. af Bryllup i Vedersø 3/5 42

1942 Digte

Vers til Regensbarberen
24/01- 1942  Berl. A.
Kommenteret af Ærbædigst i Berl. T. 25/1 42

1942 Efterladte utrykte arbejder

Præsten og Studenten
1942  
Enakter Dramatisering af K.M.s Møde med Oscar Geismar i Rønninge Præstegaard. Se Foraaret saa sagte kommer S 253 flg. Skrevet i 1942.

1942 Forskelligt

Augurerne smiler - - -
1942 Kbh. Reitzels Forlag
Forord til "Pastoren er morsom", Præstehistorier samlet af I. Blicher-Hansen og G. Buchwald

1942 Interviews med Kaj Munk

De vilde Svaner synger ved Vedersø Præstegaard
15/02- 1942  Berl. T.
Poul Hansen. (Besøg hos K.M.)

1942 Interviews med Kaj Munk

K. M. taler og læser op af Niels Ebbesen i Rødding
13/01- 1942 Rødding Jyske Tid.

1942 Interviews med Kaj Munk

Med Jægeren Kaj Munk paa hans eget Vildtrevier
19/02- 1942  Berl. T.
Poul Hansen

1942 Interviews med Kaj Munk

"Dansk ungdom tror på Norden"
20/01- 1942  Upsala
ved B-o

1942 Interviews med Kaj Munk

"København har bedaaret mit Hjerte"
18/04- 1942  B. T.
Interv. v. Rechendorff

1942 Interviews med Kaj Munk

Tale i Herning
27/05- 1942 Herning Herning Folkebl.
om Danmark og Historiens hellige Bog

1942 Interviews med Kaj Munk

Trappegangsinterv. i Sønderborg
16/01- 1942  Hejmdal

1942 Jagt- og naturskildringer

Der sker mærkelige Ting
10/05- 1942  Jyllandsp.

1942 Jagt- og naturskildringer

Saadan gik det denne Gang
22/02- 1942  Jyllandsp.
Jagtsæsonen.

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Af mine Erindringer: Far og Mor
30/08- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 19 flg.

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Ansigter*
1942  Det tredie Standpunkt
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 263 flg. August

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

De allerførste Penge
29/04- 1942  Vends. Tid.
Bidrag til Enquete

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Kaj Munks Erindringer. Da min Mor døde
13/09- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 32 flg.

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Kaj Munks Erindringer: Den nye Far og Mor
20/09- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 38-40 og 58-62

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Kaj Munks Erindringer: Foraaret saa sagte kommer
04/10- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 77-83

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Kaj Munks Erindringer: Huset undet Kastanierne
27/09- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 62-69

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem
06/09- 1942  Jyllandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 27 og 29-32.

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Mit første Møde med -?
25/05- 1942  B. T.

1942 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

Paa hjørnet af Mellemgade*
29/08- 1942  Lollandsp.
Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 15 flg.

1942 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Den danske Kirke er blevet opskræmt - -
08/04- 1942  Bil. t. "N.Ebbesen"
om Quisling og Berggrav

1942 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Den kristna kulturen
19/04- 1942  Stockholms- Tidn.
Indlæg i Diskussion mel. Sven Stolpe og Pastor Lewi Pethrus.

1942 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

En ny Salmebog? - Nej!
14/06- 1942  Jyllandsp.

1942 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Vore Søfolk i fremmede Havne
01/03- 1942  Berl. T.

1942 Nationale og skandinaviske artikler

Brev fra K. M.
1942  Dansk Saml.'s Nytaarshilsen
om Arne Sørensen

1942 Nationale og skandinaviske artikler

Hilsen fra Vedersø
1942  Akademisk Tidsskr.
Til de nye Studenter. Svar til K.M. i National Socialisten 9/7. Juni

1942 Nationale og skandinaviske artikler

Russernes Opgave
1942  Stud. jur.
til de nye Studenter. Juni

1942 Nationale og skandinaviske artikler

Sammenholdet
15/03- 1942  Jyllandsp.

1942 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Daaben og Julen
1942  Julestjernen

1942 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Prædiken til 23. Søndag efter Trinitatis
1942  Det tredie Standpunkt
Optr. i M. Ordets Sværd S. 48 flg. Det tredie Standpkt., 5. Aarg. Nr. 3

1942 Referater af Kaj Munks taler

K. M. fortæller om I. C. Christensen i Ulfborg Venstreforening
30/06- 1942 Ulfborg Holst. Dagbl.

1942 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser op af Niels Ebbesen i Aabenraa
14/01- 1942 Aabenraa Jyske Tid.

1942 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser op af Niels Ebbesen i Fredericia
17/01- 1942 Fredericia Fredericia Tid.

1942 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler og læser op af Niels Ebbesen i Haderslev
13/01- 1942 Haderslev Heimdal

1942 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler og læser op af Niels Ebbesen i Sønderborg
15/01- 1942  Jyske Tid.

1942 Referater af Kaj Munks taler

Prædiken i Arnborg Kirke
13/07- 1942  Herning Folkebl.

1942 Referater af Kaj Munks taler

Tale i Herning
27/05- 1942 Herning Herning Soc.-Dem.
om Danmark og Historiens hellige Bog

1942 Referater af Kaj Munks taler

Tale i Herning
27/05- 1942 Herning Holstebro Avis
om Danmark og Historiens hellige Bog

1942 Referater af Kaj Munks taler

Tale paa Studentermøde p. Ry Højskole
06/08- 1942  Hors. Folkebl.
"Situationen i Dag"

1942 Referater af Kaj Munks taler

Tale paa Studentermøde p. Ry Højskole
06/08- 1942  Krist. Dagbl.
"Situationen i Dag"

1942 Skuespil, opført, ikke trykt

Den Kærlighed
09/09- 1942 Nykøbing F. 
Enakter. Urpremière 9/9 42 i Nykøbing F.

1942 Skuespil, opført, ikke trykt

Der brænder en Ild
09/09- 1942 Nykøbing F. 
Enakter om Richelieu. En Del af Stoffet stammende fra "Kardinalen og Kongen". Urpremière 9/9 42 i Nykøbing F.

1942 Skuespil, opført, ikke trykt

Kaj Munk og Hans Brix: Præsten i Vejlby
02/10- 1942 Slagelse 
(Dramatisering af Blichers Novelle. Urpremière 2/10 42 i Slagelse). 1. Akts 1. Scene optr. i Berl. Sønd. 4/10 42.

1942 Teater

Af de tre smaa Stykker - -
09/09- 1942  
Bilag t. Gerda Christophersens Forestillingsprogr. til "Der brænder en Ild". Première 9/9 42.

1942 Teater

De Herrer Dommere
1942  Juleroser
Enakter

1942 Teater

K. M. og Hans Brix: Præsten i Vejlby
04/10- 1942  Berl. Sønd.
Første Akts første Scene.

1942 Trykte bøger

Det unge Nord
1942  
5 Digte: Hvem er den Kvinde, høj og streng - Man siger for et muntert Ord - At vi har været Fjender - Mit Fædreland er Norden - Bag Bloddamps Taage.

1942 Trykte bøger

Foraaret saa sagte kommer
1942  
Erindringer.

1942 Trykte bøger

Med Ordets Sværd
1942  
Danske Prædikener 1941-42 (28 Prædikener fra 16. Sønd. efter Trinitatis til Mariæ Bebudelsesdag)

1942 Trykte bøger

Med sol og megen Glæde
1942  
Indhold: Forord - 1906: Mit første Digt - 1908: En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen - Tro blot paa Gud (Digt) - 1909: Du er ej længer Satans Træl (Salme) - Erik og Karen ("Træsnit") - Af "En Fremtidskrig" (historisk Fantasi) - 1910: Stil om Struensee (sidste Del paa Vers) - 1911: En Dag i Sommerferien (Stil på Vers) - Stil om det franske Hof paa Ludvig XIV.s Tid - Stil om: Hvad foregaar der i Kirken? - 1912: Min Elskede (Digt) - Stil om: En Bondegaard - Stil om: Hvorledes jeg tilbragte min Fødselsdag - Stil om: Et Marked - Genfortælling: De tre vise Bramansønner og den ene kloge - 1913: Fristil: Opager 8/10 13 - Stil om: Skoven og Skovbunden ved Foraarstid - Fristil: kl. 2-3 - På Gangen - Stil om: Hvilket Land jeg helst vilde se, og hvorfor - I Skoven her i Sommeraftenstunden (Digt) - 1915: Tak for de 17 Aar (Digt) - De talte om Broderkærlighed (Digt) - Glemt af Slægten (Digt) - 1916: Og havde I givet mig lov til at gro (Digt) - Stil: For og imod Spiritusforbud - Min første Artikel: Gud er Kærlighed - Efter Salget af de vestindiske Øer (Digt) - Hvorfor og hvorledes mindes et Folk de store Begivenheder i dets Historie? (Stil) - 1917: Hvis Mor døde nu! (Digt) - Ak, Hjerte! (Dagbogsoptegnelser) - Bort fra dette (Digt) - 1918: Af Dramaet "Judas Iskariotes" - 1919: Og lunefuld som en drilsk April (Digt) - To gamle venner drøfter Ungdomssminder ved en Romtoddy (Digt) - Nix pille (Digt) - 1920: Hverken Eller Men (Disposition til Roman) - I Nürnberg (Digt)- Af Dramaet: Operationen - 1921: Udflugt (Digt) - Lidt Oprejsning (Digt) - Med uhyre Vidensmasser (Digt) - Mester med den tunge Tornekrone (Digt) - 1922: Min første Prædiken - Lise (Digt) - Adonis (Digt) - En dansk Student (Digt) - Naar vor lille Klokker (Digt) - 1923: Hvad er Kristendom? - Krig! (Prædiken) - Kantate - Huskeseddel over, hvad Evangeliernes Kapitler handler om - 1924: Om Perler (Prædiken) - 1925: "Menneskenes Rige" (Art. om Lis Jacobsen) - Vi ønsker for det første (versificeret Tale) - 1926: Teologen Georg Brandes - 1927: Naar Kongen kommer (Novelle) - 1928: Kristusspillet (Adam Poulsen i Dyrehaven) - 1931: I begyndelsen var Stilheden - Af fortællingen: Far og Søn - 1932: Tro (Avisindlæg) - "Guds grønne Enge" paa Kungliga Dramatiska Teatern - Kortner og Jannings i "Patriot" - 1936: Kollegapassiar efter "Nora" - 1937: For Danmarks Blinde (Baaltale) - For Diakonisserne - 1938: Ved Smeltediglen - For Grundtvigskirken (Tale Paaskelørdag i Kgl. T.) - Den sidste lyse Nat - For de dovne Præster - 1939: Et Familieportræt - Almægtige Gud (Salme) - 1940: Kejseren af Portugalien - Nok frygte, men ikke forfærdes (Prædiken) - Foraarets Fugle - Oppebie (Prædiken) - Den staar der stadig (Digt om Augustus paa Dødslejet) - Jule-Evangeliet - 1941: Var det ikke i Gaaar? (Digt) - Søndag (om Kirkegang) - Ved Mors Død (Digt) - Prædiken paa Kongens Fødselsdag - De stjerner på Himlen (Digt til Dronning Alexandrine) - 1942: Brudetale - For Livets Herre knæl (Digt) - Til Baade (Digt) - Den Gud, der lod Blomster (Digt) - Af Jordens Gaver (Digt) - Forankret i det usynlige (Prædiken).

1942 Trykte bøger

Niels Ebbesen
27/03- 1942  
Skuespil i 5 Akter. Opført p. Støvring Højskole 27/3 42. Premiére p. d. Kgl. T. ca. 1/9 45.

1943 Andet

Begrebet: Frisk Syn
1943 Odense 
"Frisk Syn", Odense Malerskoles Elevforenings Aarsskrift 10. Aarg. 1943

1943 Ansigter

Betty Nansen er død
28/03- 1943  Jyllandsp.

1943 Ansigter

Det meningsløse Angreb paa Knud Kristensen
20/02- 1943  Nakskov Tid.

1943 Ansigter

En Sagakvinde
15/03- 1943  Berl. T.
om Betty Nansen i anledn. af hendes Død.

1943 Ansigter

Mindeord om Nis Petersen
10/03- 1943  B. T.

1943 Ansigter

Nis Petersen in memoriam
14/03- 1943  Jyllandsp.

1943 Ansigter

Steen Steensen Blicher
1943  Carl Allers Bogforl.
Forord til Blichers Noveller i Udvalg v. Vilh. Andersen.

1943 Ansigter

Til Eyvind Johan-Svendsen ved 25 Aars Jubilæet
19/03- 1943  Berl. Tid.
Digt.

1943 Ansigter

Til Lykke, Poul Reumert! Bravo, Mester! Tak, Landsmand!
25/03- 1943  Berl. Tid.

1943 Boganmeldelser

Den bette Kumpen
04/04- 1943  Jyllandsp.
Kresten H. Lidegaards Bog.

1943 Boganmeldelser

Hans Majestæt Urkokken
08/04- 1943  Jyllandsp.
Kaj Westerskovs Bog om Urfuglen.

1943 Boganmeldelser

Joh. V. Jensens Digte
21/02- 1943  Jyllandsp.

1943 Boganmeldelser

Ny Bog om Luther
12/12- 1943  Jyllandsp.
Niels Nøjgaards Bog.

1943 Boganmeldelser

Ny fransk Krigsbog
30/05- 1943  Jyllandsp.
Antoine Exupery: Krigsflyver.

1943 Boganmeldelser

To Berigtigelser
25/04- 1943  Berl. T.
af Fejl i Foraaret saa sagte kommer.

1943 Digte

Danmark. Danmarks Historie og Geografi fortalt for smaa Børn
28/03- 1943  Berl. Sønd. Mag.
Optr. i Bogform p. Nyt Nord. Forl. 1943 under Overskrift. Danmark, lidt om Folk og Fædreland fortalt de kæreste af mine Landsmænd Børnene

1943 Digte

Jeg er Jylland
1943  "Jylland i Digt og Tegning" S. 25, udg. Jan. 43 af Samvirkende jydske Turistforeninger
Trykt i "Smaabyens Sjæl", udsendt af Bogtrykker Louis Rasmussen, Ringkøbing, i Anledn. af Byens 500 Aars Jubilæum og genoptr. i Den Skæbne ej til os S. 21 und. Overskriften: Jylland.

1943 Digte

Manden med Pincetten
06/02- 1943  Berl. Tid.
om Pionererne, der uskadeliggjorde de engelske Bomber i Kbh. Optr. i Den Skæbne ej til os S. 29 flg. i Korrekturudg.

1943 Digte

Ringkjøbing
26/01- 1943  Ringk. A. Dagbl.
ved Ringkøbing 500 Aars Jubilæum

1943 Digte

Ringkøbing, Fjordby, du vor dyre Fødestavn*
1943 Ringkøbing Trykt på Brevkort
i anledn. af 500 Aars Jubilæet

1943 Digte

Til Betty Nansen
18/03- 1943  Berl. A.
Optr. i Den Skæbne ej til os S. 26 (Korrekturudg.)

1943 Digte

Til Eyvind Johan-Svendsen ved 25 Aars Jubilæet
19/03- 1943  Berl. Tid.

1943 Digte

Til Mændene i "Ulven"
13/05- 1943  Berl. Tid.

1943 Efterladte utrykte arbejder

Et Skuespil om Paulus
1943  
Skrevet i 1943.

1943 Forskelligt

Æg og Makaroni
21/07- 1943  Fyens Tid.
(Rejseoplevelse i Italien, fortalt af K. M.) gengivet bl.a. i

1943 Interviews med Kaj Munk

Enquète om nordiske Problemer
1943  Det frie Nord, Nr. 10
med Bidrag af K.M. November 43.

1943 Interviews med Kaj Munk

Hvis jeg var en anden?
20/04- 1943  Tid. Kvinder
Enquète m. Bidrag af K.M.

1943 Interviews med Kaj Munk

Interv. om den svenske Filmatisering af Ordet
29/12- 1943  Aftenbl. og B.T.

1943 Interviews med Kaj Munk

Paa Besøg i sin Barndomsegn
03/05- 1943  Nakskov Tid.
K.M. med Familie paa Besøg i sin Barndomsegn (Interv. ved Bonzo).

1943 Jagt- og naturskildringer

De onde og de gode og de helt rigtige fra Lolland
11/02- 1943  Nakskov Tid.

1943 Jagt- og naturskildringer

Hans Majestæt Urkokken
08/04- 1943  Jyllandsp.
Omtale af Kaj Westergaards Bog.

1943 Kirkelige og religiøse indlæg og artikler

Hvornaar gaar Jorden under?
07/03- 1943  Jyllandsp.
om Profet Mikkelsen fra Aalborg.

1943 Nationale og skandinaviske artikler

15 smaa Kister
27/05- 1943  Berl. T.
om de smaa dræbte Børn i Flensborg

1943 Nationale og skandinaviske artikler

Danmark. Danmarks Historie og Danmarks Geografi fortalt for smaa Børn
28/03- 1943  Berl. Sønd. Mag.
Optr. i Bogform p. Nyt Nordisk forlag 1943 under Titlen: Danmark, lidt om Folk og Fædreland fortalt de kæreste af mine Landsmænd Børnene.

1943 Nationale og skandinaviske artikler

De onde og de gode og de helt rigtige fra Lolland
11/02- 1943 Nakskov Nakskov Tid.

1943 Nationale og skandinaviske artikler

Det meningsløse Angreb paa Knud Kristensen
20/02- 1943  Nakskov Tid.
Fremkaldte talrige Indlæg, bl.a. Niels Jyde i Horsens Folkebl. 23/2 og Harald Tandrup i Færdrelandet 24/2.

1943 Nationale og skandinaviske artikler

Efter Valget*
15/04- 1943  Nyt fra Dansk Samling

1943 Nationale og skandinaviske artikler

Kaj Munk opfordrer til at stemme paa Dansk Samling
1943  Øjeblikket
Fremkaldte talrige Kommentarer, bl.a. af Folketingsmand Amby (se Fyens Stiftst. 18/3), Alsing Andersen i Silkeborg Soc.-Dem. 19/3, J. Jensen Klejs i Horsens Folkebl. 20/3 og Led. Art. i Krist. Dagbl. 17/3 og Pol. 20/3. Marts

1943 Nationale og skandinaviske artikler

Nytaarsprædiken til hele Aaret
Juni 1943  Nyt fra Dansk Samling Nr. 1
Optr. i Tre Prædikener S. 17 under Overskriften: Kristus og Danmark. Juni

1943 Nationale og skandinaviske artikler

Radikalismens Skalkeskjul
Juli 1943  Nyt fra Dansk Samling
Angreb paa Prof. Hal Koch. Juli

1943 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Den usynlige Stjerne
25/12- 1943  Jyllandsp.

1943 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Julens sande Evangelium er Daad
1943  Julestjernen

1943 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Nytaarsprædiken til hele Aaret
1943  Nyt fra Dansk Samling. Særtryk Nr. 1 Juni
Optr. i Tre Prædikener S. 17 under Titel: Kristus og Danmark.

1943 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Ôver allt förstånd*
1943  Husmoderen
April 43

1943 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Paulus' Rejse til Rom
19/12- 1943  Berl. Sønd. Mag.
Et Afsnit af Apostlenes Gerninger gengivet af K. M. (Optr. i Apostlenes Gerninger S. 107 flg. og i Det ny Testamente, gengivet af danske Digtere Side 342 flg.)

1943 Referater af Kaj Munks taler

K. M. prædiker i sin Barndoms Kirke i Vejleby
03/05- 1943  Nakskov Tid.

1943 Referater af Kaj Munks taler

K. M. prædiker i sin Barndoms Kirke i Vejleby
03/05- 1943  Loll.-F. Folketid.

1943 Referater af Kaj Munks taler

K. M. prædiker i sin Barndoms Kirke i Vejleby
06/05- 1943  Fyns Tid.

1943 Referater af Kaj Munks taler

K. M. taler om Danmark og Norge og hylder Knud Kristensen
15/06- 1943  Viborg Stifts Flkbl.

1943 Referater af Kaj Munks taler

K.M. taler om Danmark og Norge og hylder Knud Kristensen
16/06- 1943  Viborg Stiftst.

1943 Teater

Et dansk Skuespil
18/04- 1943  Jyllandsp.
Soya: To Traade

1943 Teater

Før Cannae
1943  Bogrev.
Udgivet i Særtryk p. Samlerens Forlag 43. Bogrev. Dec. 43 Nr. 4

1943 Trykte bøger

Apostlenes Gerninger
1943  Westermanns Forlag
gengivet af Kaj Munk (Westermanns Forlag 1943. Optr. i Det ny Testamente gengivet af danske Digtere S. 273 flg.).

1943 Trykte bøger

Danmark. Lidt om Folk og Fædreland fortalt de kæreste af mine Landsmænd Børnene
1943  
Digtcyklus.

1943 Trykte bøger

Den blaa Anemone
1943 Ringkøbing A. Rasmussens Bogtrykkeri
Særtryk af Digt fra Den Skæbne ej til os, udsendt som Julehilsen fra K.M. til Venner.

1943 Trykte bøger

Den Skæbne ej til os
1943  
(K.M.'s sidste Digte: Tyrtaios: 4 Krigssange - Danmark, vort Liv - Vort danske Kald - Af Vikingeæt - Danmarkssang - Jylland - Danmark og Norden - Høfdebyggere - Til Betty Nansen - Hyldest til Norge - Manden med Pincetten - Brittens Dygtighed - 3 slags Landsmænd under Krig - Devancement - "Kultur" - "Vi har det jo godt" -Ogsaa han - Aabent Brev til en Minister - Den ringe og den fattige - Sandhed gror - Den skjulte Aand - Alle Fronters Gud - Lov er Liv - Flaget, der kun lever i sin Kiste - Den evige Forsigtighed - Evnerne - Blæsten og Regnen - Den blaa Anemone - Min unge Elskede kaster op - De Faldne - Hvor mørkt, hvor stort.) Udsendt i Korrekturtryk paa A. Rasmussens Bogtrykkeri 1943. Trykt illegalt p. Nordens Friheds Forlag Kbh. 1944. Trykt illegalt i Udvalg p. Forlaget Norden, Aalborg, Jan. 1944 under Overskrift: 8 nye Digte. Desuden flere illegale Udgaver. Trykt tillige med 4 Digte fra tidligere Samlinger og med Fortale af Arne Sørensen under Titel: "Sidste Digte. Den Skæbne ej til os" p. Samlerens Forlag 1945. Endelig er "Den Skæbne ej til os" i den af K.M. selvkorrigerede Udgave udkommet paa Nyt Nord. Forlag 1946.

1943 Trykte bøger

Ewalds Død
18/11- 1943  Westermanns Forlag
Epilog, opført i Holger Gabrielsens Navn ved Kgl.T.s Mindeforestilling 18/11 43. Trykt som Nytaarshilsen 1945 p. Westermanns Forlag.

1943 Trykte bøger

Før Cannae
1943 K�benhavn Samlerens Forlag
Enakter. Særtryk af Bogrevyen Dec. 1943

1943 Trykte bøger

Jesus' Historier genfortalt for de smaa
1943  
Indledning - Sædemanden - Klinten blandt Hveden - Manden, der bliver ved med at bede - Den rige Bonde - Den barmhjertige Samaritan - Den rige Mand og Lazarus - Den fortabte Søn - Den gældbundne Tjener - Kongesønnens Bryllup - Arbejderne i Vingaarden - De ti Jomfruer - Farisæeren og Tolderen - Smaahistorier - De betroede Talenter - Det ufrugtbare Figentræ - Andre Smaahistorier - Historien om, hvordan det skal gaa til paa Dommedag.

1943 Trykte bøger

Smaabyens Sjæl
1943  
Indhold: Jeg er Jylland (Digt optr. i Den Skæbne ej til os S. 21) og Smaabyens Sjæl (genoptr. fra Liv og glade Dage S. 116 flg.). Jubilæumsskrift uds. af Louis Rasmussen, Ringkøbing, i Anledn. af Byens 500 Aars Dag).

1943 Trykte bøger

Sømandsvise
1943  
"Hvad, staar du der saa trægt og slap". Privat Tryk.

1943 Trykte bøger

Tre Prædikener
1943 Struer Paaskeliljen
Johannes og Jesus - Jesusbarnet og Stefanus - Kristus og Danmark

1943 Udenrigspolitiske artikler

Til Betty Nansen
18/03- 1943  Berl. A.
Digt. Optr. i Den Skæbne ej til os S. 26, Korrekturudgave.

1944 Ansigter

Om at li' Soya
1944  Nord. Ld.s Bogforl.
Forord til Soya: Smil saa.

1944 Digte

Lazarus' Opvækkelse
1944  Haderslev-Samfundets Aarsskrift 44, s. 5

1944 Forskelligt

Brev
1944  Søndagslæsnig
fra K.M. til Arne Brandt Pedersen. Juni

1944 Prædikener og opbyggelige betragtninger

Kaj Munks sidste Prædiken i København
1944 København Illegalt i Folk og Frihed (Særnummer Jan. 44)
Holdt i Domkirken Søndag den 5. December 1943.

1944 Trykte bøger

Lukas-Evangeliet
1944  Westermanns Forlag
gengivet af Kaj Munk (Optr. i Det ny Testamente gengivet af Danske Digtere S. 131 flg. Westermanns Forlag

1945 Boganmeldelser

Norsk Digt om Norge
1945  
(K. M.s sidste Art. Amn. af Gunnar Reiss Andersens Digt om Norge i Berl. Tid.s "Nordisk Nytaarshilsen"). Indsendt til Berl. Tid. 3/1 44. Udsendt i særtryk.

1945 Digte

"Hymne til Troen" og "Stingende til Hjerte gaar mig
1945  H. Hagerups Forlag
Begge Digte trykt i Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. I S. 96 og S. 240. Redigeret af Chr. Refslund.

1945 Digte

"Stingende til Hjerte gaar mig" og Hymne til Troen
1945  H. Hagerups Forlag
Begge Digte trykt i Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. I S. 96 og S. 240. Redigeret af Chr. Refslund.

1945 Efterladte utrykte arbejder

Kardinalen og Kongen
25/05- 1945  
(Skuespil om Richelieu, jvf. Der brænder en ild. Oplæst af Poul Reumert i Odd Fellow Palæet 25/5 45). Den indledende Scene optr. i Berl. Sønd. 10/6 45

1945 Forskelligt

Breve til Adjunkt Garde
01/11- 1945  Berl. A.
citeret i en Kronik af H. F. Garde

1945 Forskelligt

Brev til Fru K. Lausten
1945  Hagerups Forlag
(skrevet i Maj 40) Disse to Breve er trykt i Fem Aar. Indtryk og Oplevelser Bd. I S. 273 og S. 320. Redigeret af Chr. Refslund

1945 Forskelligt

Brev til Pastor Edv. Pedersen
1945  Branners Forlag
skrevet 26/6 42. Knud Pedersen: Churchill-Klubben S. 129

1945 Forskelligt

Nogle Breve fra Kaj Munk
26/08- 1945  Soc. Dem.
til Svend Erichsen. Citeret i en Kronik

1945 Interviews med Kaj Munk

Et Møde med Kaj Munk
09/09- 1945  Aalb. Stiftst.
Samtale m. K.M. i Vedersø i Sommeren 1940 v. H.H.Siegumfeldt

1945 Kaj Munks selvbiografiske oplysninger

En Række Privatbreve fra K. M. til Gerda Christophersen
1945  Rasmus Navers Forl.
optr. i dennes Selvbiografi: Jeg gav aldrig op. S. 120-48

1945 Nationale og skandinaviske artikler

Hvorlænge -
1945  Hagerups Forlag
om Scavenius-Politiken. Heri Digt: Stingende til Hjerte gaar mig, skrevet 27/11 41. Fem Aar. Indtryk og Oplevelser: Bd. I S. 239. Redigeret af Chr. Refslund.

1945 Referater af Kaj Munks taler

Tale til Gymnasiaster
1945  Gymnasiastblader
i Gentofte 17/1 41. Stenografisk Referat. September 45

1945 Teater

Den indledende Scene af Kardinalen og Kongen
10/06- 1945  Berl. Sønd.

1945 Trykte bøger

Et norsk Digt om Norge
1945  Berlingske Bogtrykkeri
Kaj Munks sidste Arbejde (Anmeld. af Gunnar Reiss Andersens Digt: "Norsk Freske" i Berl. Tid.'s Nordisk Nytaarshilsen). Indsendt til Berl. T. 3/1 44. Udsendt i Særtryk af Berlingske Bogtrykkeri.

1945 Trykte bøger

Kaj Munk-Manuskripter
1945 Kbh. Ejnar Munksgaards Forlag
(indeholdende Prøver af Urmanuskriptet til "Ordet" og af det uudgivne Skuespil "Kristoffer"). Udgave for det danske Sprog- og Litteraturselskab af Hans Brix.

1946 Andet

Kaj Munks Hellig tre Konger-Salme
05/01- 1946  Ringkøbing Amts Dagbl.
Mens endnu engang de Klokker gaa

1946 Andet

Kaj Munks Hellig tre Konger-Salme
05/01- 1946  Skjern Dagblad
Mens endnu engang de Klokker gaa

1946 Trykte bøger

I Guds Bismer
1946  Nyt Nord. Forlag
Sidste danske Prædikener (med Forklaring af Dr. Niels Nøjgaard.)