tidstavle

Tidstavle - Kaj Munks Liv

 • 1898
  13. januar, Kaj Harald Leininger Petersen født i Maribo, søn af garvermester Carl Emanuel Petersen og Mathilde, f. Christensen.
 • 1899
  Faderen dør.
 • 1903
  Moderen dør; drengen skranter, man regner med, at han snart vil dø; 20. nov. optages lille Kaj i Peter og Marie Munks husmandshjem i Opager; kirkegang hos den indremissionske præst Pastor Bachevold; møder i missionshuset i Brandstrup og i hjemmene.
 • 1905
  Omtrent 2 år i Opager skole.
 • 1908-11
  Skolegang i den grundtvigske lærer Martinus Westeds skole i Vejleby; fra 1910, privatundervisning hos Bachevolds nye kapellan, Oscar Geismar, en københavner-intellektuel; en ny verden åbner sig for drengen, ved læsning af Oehlenschläger m.m.
 • 1911
  Peder Emmiche, en af Kaj Munks bekendte, dør; drengen har bedt for ham og er meget skuffet over, at der ikke sker nogen opstandelse.
  Kaj Munk elev i Maribo Realskole, oplivende undervisning.
 • 1914
  Realeksamen, derefter elev i Nykøbing Falsters Katedralskole; i tre år en slags ørkenvandring for Kaj Munk; det er alligevel i denne periode, han lærer Ibsens digtning at kende; begivenhederne omkring første verdenskrig sætter hans kristne tro alvorligt på prøve.
 • 1916
  Dyb skuffelse efter salget af de vestindiske Øer; åndelig krise kulminerer i løbet af sommeren, da "Bedste" (Peter Munks moder) dør efter et strengt dødsleje; voldsomme oprørske tanker.
 • 1917
  "Pilatus" (bibelsk drama); studentereksamen; stor rystelse efter fru Camilla Westeds død, søger trøst i troen på opstandelsen; stud. theol. ved Københavns Universitet; bor først bl.a. hos Frk. Anna Pedersen i Larsleistræde og fra foråret 1921 på Regensen; "Samson" (bibelsk drama).
 • 1917-24
  Teologistudium; pastor Olfert Ricards liberale forkyndelse, professor Eduard Geismars bibeltimer (og hans begejstring for Kierkegaard), V. Ammundsens fokusering på mennesket Jesus Kristus, m.m. øver en betydelig indflydelse på Kaj Munk; i forlængelse af Kierkegaard-læsningen, store anfægtelser angående præstekaldet.
 • 1918
  6. marts, Munks største teateroplevelse: Peter Fjelstrup i Strindbergs Faderen og Gerda Christophersen i ammens rolle, på Betty Nansen teatret; Christoffer II (historisk skuespil).
 • 1920 (1921)
  Munk skriver på et tidspunkt mellem april 1920 og efteråret 1921 sit første diktatordrama "Willi Kuhn i Donland". Munk omarbejder senere dramaet, og det udkom 1942 i en væsentlig forkortet udgave under navnet Operationen i antologien Med Sol og megen Glæde.
 • 1922-23
  Fra september 1922 til marts 1923, "klokker" på Regensen; "S'mænd et Offer" (i anledning af en Regensfest).
 • 1923
  "En Idealist" bibelsk drama om kong Herodes, de første otte akter skrevet under eksamenslæsningen.
 • 1924
  Cand. theol.; sognepræst i Vedersø (knapt over 600 indbyggere på det tidspunkt); "En Idealist", de to sidste akter skrives i Vedersø.
 • 1925
  "Ordet", skrevet efter Hans Brix' - Det Kgl. Teaters censor - anmodning om at skrive et stykke "der tager bønder alvorligt", kort efter at en ung kvinde fra Vedersø er død i barselseng.
 • 1926
  "En Idealist" antages af Det Kgl. Teater; "I Brændingen" (skuespil om Georg Brandes); "Kærlighed" (stærke selvbiografiske træk, en præst i et vestjysk sogn tror ikke selv på det kristne budskab, han bringer, men opofrer sig for sine sognebørn); "Fugl Fønix" (politisk skuespil, med Versailles-freden som baggrund).
 • 1927
  Rejse til Tyskland og Færøerne.
 • 1928
  8. febr. "En Idealist", opført på det Kongelige Teater, nedsablet af kritikken; "Fra Tidehvervet", skuespil om Lucrets.
 • 1929
  13. jan. giftermål med Lise Jørgensen, gårdmandsdatter fra Vedersø;"I Brændingen" forkastes af Det kgl. Teater; "Havet og Menneskene" (foregår i et vestjysk sogn, men verdenshistorisk perspektiv, sognets usselhed straffes med en syndflodagtig oversvømmelse); "Kardinalen og Kongen" (historisk drama om Richelieu og Ludvig den 13.).
 • 1931
  "Cant" (historisk stykke om Henrik den Ottende), Kaj Munks gennembrudsstykke, opført på Det Kgl. Teater, almindelig anerkendelse fra kritikken; begynder som Jyllands-Postens faste medarbejder.
 • 1932
  "Ordet" opføres på Betty-Nansen teatret og trykkes, stor succes; Otto Larsen-sagen: Munk tager en ung præst i forsvar, selv om han ikke deler hans synspunkter, fordi vedkommende må få lov til offentligt at vedgå sine anfægtelser, Kirken skal ikke begrænse præsternes samvittighedsfrihed.
 • 1933
  "De Udvalgte" (bibelsk drama om kong David og Batseba); "Saul" (bibelsk drama).
 • 1934
  Orlov, rejse til Palæstina; "Vedersø-Jerusalem Retur" (de rejseartikler, Kaj Munk har skrevet for Jyllands-Posten udgives som bog); "Os bærer den himmelske Glæde" (digtsamling); Shakespeares Hamlet "omsat"; "Fru Koltschak" (diktatorstykke); filmen "Det gyldne Smil".
 • 1935
  "En Almanakhistorie" (eller "Ordet II", fortsættelse af det første Borgengaardstykke, ny problemstilling).
 • 1936 "Sejren" (politisk drama, med krigen i Abessinien og Mussolini som baggrund); "Ti Oxford-Snapshots" (om Oxfordbevægelsen); "Liv og glade Dage" (jagtbreve).
 • 1937
  Laier-sagen: ny kirkelig polemik, Munk forsvarer en afskediget præst, i ærlighedens og frihedens navn; "Diktatorinden" (historisk skuespil om Mor Sigbrit); "Filmen om Christiern den Anden" (filmmanuskript).
 • 1938
  "Himmel og Jord" (samling af avisartikler m.m.); "Han sidder ved Smeltediglen" (politisk skuespil, mod antisemitismen); åbent brev til Mussolini (mod jødeforfølgelserne).
 • 1939
  "Smeltediglen" taget af plakaten i Sønderjylland, på ministeriel opfordring; "Egelykke" (skuespil om Grundtvig); "Puslespil"; "Tempelvers" (digtsamling).
 • 1940
  "Atterdag" (omarbejdelse af ungdomsskuespillet Christoffer II); "Niels Ebbesen" (trykt i 1942); tale i Ollerup i juli; tale i Gerlev i august; stor foredragsvirksomhed i 2 år; Chr. Reventlows angreb, Er Kaj Munk dansk Aandslivs Høvding?; "Navigare Necesse" (digtsamling).
 • 1941
  "Kongen" (historisk enakter); "Ved Babylons Floder", prædikensamling); "Sværg det, Drenge" (digtsamling); justitsministeriet bliver specielt opmærksom på Munk, på grund af hans uforfærdede foredragsvirksomhed.
 • 1942
  Konfiskation af "Niels Ebbesen"; 10. april, møde hos kirkeminister Fibiger; "De Herrer Dommere", "Med Ordets Sværd" (prædikensamling); "Den Kærlighed"; "Foraaret saa sagte kommer" (selvbiografi); "Med Sol og megen Glæde" (autobiografiske dokumenter).
 • 1943
  27. marts, protestbrev til kirkeministeriet; "Før Cannae" (historisk og politisk skuespil); "Ewalds Død", skrevet i anledning af mindefesten for Johs. Ewald på Det Kgl. Teater, opført 18. nov.; 29. august, regeringen afbryder definitivt samarbejdspolitikken med tyskerne; 21. nov., Munk skulle have prædiket i Helligåndskirken i København, prædiken bliver forbudt af den tyske besættelsesmagt; 5. dec., Munk i København, prædiker i Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke , på trods af tysk forbud; "Alverdens Urostiftere" (bibelsk stykke om Paulus og Peter).
 • 1944
  Natten til den 5. januar myrdet af Gestapo, nær Silkeborg.
Om Munk