Kaj Munk ressourcer

Bøger om Kaj Munk

Om Kaj Munk i billeder og lyd

Kaj Munk Avisen

Kaj Munk Avisen er en pædagogisk fremstilling af begivenheder og tolkninger af Kaj Munks liv udgivet i avisformat med mindre artikler.
Kaj Munk Avisen er særligt tilrettelagt for elever på de seneste klassetrin i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, men kan tjene til inspiration ig inføring i Kaj Munks liv for enhver. .

Download Kaj Munk Avisen her:
"508813&languageId=4&assetKey=Kaj+Munk+Avisen

Artikler om Kaj Munk

Find et foredrag om Kaj Munk

Andre Kaj Munk ressourcer på nettet

Kaj Munk og 2. Verdenskrig

Kaj Munk Forskningscentret har udgivet ti videoer med tekster af Kaj Munk. Syv af disse egner sig til at indgå i et tema om Anden Verdenskrig. Nedenstående introduktioner til videoerne placerer dem i en kontekst, og der er desuden henvisninger til kildemateriale. Alle teksterne kan findes i Kaj Munks Virtuelle Arkiv.

Download materialet her:
"508824&languageId=4&assetKey="508824&languageId=4&assetKey=Undervisningsmateriale+om+Kaj+Munk

Om Kaj Munk

Foredrag til læreruddannelsen

Tilbud til alle linjehold i historie på læreruddannelsen om et 2-3 timers besøg af Knud Erik Andersen. De enkelte seminarier kan indgå aftale nærmere om tidspunkt. Gerne flere linjehold på samme tid. Knud Erik træffes på telefon. 

 61514719 - eller (bedre) - mail: kneabirthe@gmail.com