Ressourceside til Krigens prædikener

Krigens prædikener - Kaj Munks prædikener 1940-1944

Kaj Munk forstod som få andre i sin samtid at sætte fokus på kristendom og modernitet, på kultur og mødet med den Opstandne.

I Krigens prædikener møder vi Munks forkyndelse fra besættelsens første dage til hans tjeneste bliver brutalt afbrudt ved likvidering d. 4. januar 1944.

Kaj Munk er stadig den sognepræst, som mætter sin menighed med evangeliets ord, men Munk ser sig samtidig som en national herold, kaldet til at vække det danske folk til ansvar. Med et frirum i prædikenen kunne Munk tiltale både Molotovs bomber og ”Tysklands store Vogn paa dens raslende Færd ned ad Bjerget”.

Rationeringsmærker og rationel underkastelse er hverdagen, hvor Munk maner til helhed og hellighed. Munk har et klart blik for tidens dilemmaer, for jøderne, for landboernes og arbejdernes situation og for et kirke- og kulturliv, der i Munks optik kører på frihjul. Munk er ofte skarp og sarkastisk, men med det lune, som hører kærligheden til.

Mens Kaj Munk i mange år har været bredt anerkendt som dramatiker, lyriker og essayist er der ny og interessant inspiration at hente i Krigens prædikener.

Krigens prædikener forventes suppleret med Kaj Munks tidlige prædikener og hans kristelige tekster og taler.

 

Rettelser og tilføjelser

I noterne 220 og 221, side 204, skal første sætning rettes til:

“Jyllands-Posten afviger her fra manuskriptets tekst, som lød:……”

Vi undskylder fejlen.

 

Flere fodnoter til prædikenerne

Vi arbejder pt. på en samling af fodnoter til Munks prædikener, som er endnu mere fyldig end den, som findes i den trykte bog. Disse ekstra noter findes på http://arkiv.kajmunk.aau.dk/. Søg blot på den prædiken, som det drejer sig om.