AAU logo

artikler

Artikler til download

Publikationer fra Kaj Munk Forskningscentret

(publikationslisten er under redaktion og derfor ikke fuldstændig)

 

Arildskov Ledet, Annricka. “Kaj Munk — Et systemkritisk nationalsymbol.” In Munkiana nr. 45: 10–13.

Auchet, Marc. “Kairos eller det gunstige øjeblik, et nøglebegreb i Kaj Munks livssyn og forfatterskab.” In Munkiana nr. 36: 10–31, 2007.

Auchet, Marc. “Kaj Munk og teatrets essens – Sammenstødet mellem to tidsfornemmelser” In Munkiana nr. 40: 4–16, 2009.

Auchet, Marc. “Kaj Munk som dramatiker.” In Munkiana nr. 44: 6–22, 2010.

Dosenrode, Søren. “En beretning om mediecensur”. In Weekendavisen - Ideer nr. 16 17. - 23. april 2009.

Dosenrode, Søren. “Hvad sagde Kaj Munk egentlig i Ollerup?” In Munkiana nr. 40: 34–47, 2009.

Dosenrode, Søren. ed. Christianity and Resistance in the 20th Century. From Kaj Munk and Dietrich Bonhoeffer to Desmond Tutu.International Studies in Religion and Society, 8. Leiden: Brill, 2009.

Dosenrode, Søren. ed. Freedom of the Press. On Censorship, Self-censorship, and Press Ethics. Baden-Baden: Nomos, 2010.

Dosenrode, Søren, and Peter Øhrstrøm. “Visionen: Et værdigt og varigt minde for Kaj Munks liv og virke i Vedersø Gl. Præstegaard.” In Munkiana nr. 39: 4–6, 2008.

Gemzøe, Anker. “Tvesyn og tøven i Kaj Munks Ordet.” In Munkiana nr. 37: 4–15, 2007.

Høgsbro, Nele. “Munks anden død – Kampen om mindet.” In Munkiana nr. 41: 9–14, 2009.

Jørgensen, Aage. “Kaj Munk – nogle litteraturhenvisninger.” In Munkiana nr. 43: 19–35, 2010. Tilgængelig på forskningscentrets websted

Lings, Jens Kristian. “Kaj Munks sidste timer.” In Munkiana nr. 43: 6–13, 2010.

Lund, Arense. “Journalisten Kaj Munk.” In Munkiana nr. 40: 29–33, 2009.

Mogensen, Jesper Valeur. “Satiriker og Legebarn.” In Munkiana nr. 45: 14–31, 2010.

Mogensen, Jesper Valeur and Ulrik Sandborg-Petersen. “Om den labyrintiske Lorents og andre religiøse karakterer i Munks dramatiske univers.” In Munkiana nr. 39: 18–34, 2008.

Nielsen, Svend-Aage. “Fædrelandet i Fare: et episk digt” In Munkiana nr. 41: 15–19, 2009.

Pahuus, Mogens. “Kærlighedstanken og storhedsidealet. Kristendomsopfattelsen i Kaj Munks dramatiske værker.” In Munkiana nr. 38: 15–31, 2008.

Petersen, Ulrik. “Bibelcitater i Ordet.” In Munkiana nr. 37: 24–27, 2007.

Riis, Ricardt. “Kaj Munks Borgensgaard-kompleks.” In Munkiana nr. 40: 17–29, 2009.

Riis, Ricardt. “Mirakeltro, missionsk tro, elskovstro … trosvarianter hos den unge Kaj Munk.” In Munkiana nr. 42: 4–62, 2009.

Sandborg-Petersen, Ulrik. Annotated text databases in the context of the Kaj Munk archive: One database model, one query language, and several applications. PhD dissertation, Department of Communication and Psychology, Aalborg University, Denmark, 2008.

Sandborg-Petersen, Ulrik and Peter Øhrstrøm. “Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier: Design af en platform for udvikling af et alment tilgængeligt website for Kaj Munks forfatterskab.” In Munkiana nr. 44: 23–27, 2010.

Øhrstrøm, Peter. “Miraklernes tid.” In Munkiana nr. 37: 30–34, 2007.

Ressourcer
Se også:

Tidskriftet Munkiana

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer