Bøger

Vedersø Lolland Retur

Vedersø Lolland Retur

Her er tale om en Kaj Munk-antologi med en række spændende artikler med opdaterede analyser af hans forfatterskab på basis af originalmanuskripter fra Kaj Munk Forskningscentret.

Lagt online: 12.10.2017

af Jon Høgh og Carl P. Behrens (red.)

Bollerup Boghandels Forlag

Kaj Munk - en af det 20. årh.‘s martyrer

I Strängnäs domkirke i Sverige er Kaj Munk mindet i et martyrkapel som en af det 20. årh. s martyrer på linje med Dietrich Bonhoeffer og Martin Niemüller.

Efter afslutningen af 2. verdenskrig blev digterpræsten Kaj Munk mindet i Københavns Domkirke ved en gudstjeneste, hvor Oslo-biskoppen Ejvind Berggrav prædikede og den verdensberømte operasanger, Aksel Schiøtz, for første gang sang komponisten Egil Harders forunderlige melodi til „Den blå Anemone", som siden da er blevet et nationalt klenodie.

I 70-året for mordet på Kaj Munk den 4. januar 1944 i Hørbylunde Bakker, i 80-året for rejsebogen „Vedersø-Jerusalem retur" og i 90-året for Kaj Munks tiltrædelse som sognepræst i Vedersø, udkommer denne bog „Vedersø-Lolland retur". – Her er tale om en Kaj Munk-antologi med en række spændende artikler med opdaterede analyser af hans forfatterskab på basis af originalmanuskripter fra Kaj Munk Forskningscentret www.kajmunk.hum.aau.dk i Aalborg.

Kort sagt: digteren og præsten Kaj Munk fra vugge til grav.

Læs mere på forlagets hjemmeside