undervisningsforløb

Introduktion

Introduktion

 

Her finder du en række undervisningsforløb med tilknyttede tekster, som er klar til brug. Der er tale om forløb til henholdsvis folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, VUC, HF m.v. Der er ikke tale om 'facitliste-svar' på, hvordan det gode undervisningsforløb ser ud - klasser og lærere er forskellige så derfor!

 

Start evt. med at læse:

Kaj Munk skal på skoleskemaet  (pdf)

Fra Geocaching til Persuasiv Læring af  Lasse Burri Gram-Hansen og Sandra Burri Gram-Hansen i Munkiana nr. 52 (pdf)

 

Til undervisningsbrug kan følgende to bøger anbefales:

Knud Erik Andersen og Jon Høgh: Der skal komme en stor fredens dag, Bollerup Boghandels Forlag
6. – 10. klasse, fagene dansk, samfundskundskab, historie og religion

Kaj Munk: Til de kæreste af mine landsmænd, børnene: Jesus' Historier, Danmark, Knaldperler, Bollerup Boghandels Forlag
Grundskolen 4. – 6. klasse

Undervisningsforløb med Kaj Munk tekster til download

Klik på titlen for at downloade undervisningsforløbet

Titel

Om forløbet

Danmark i digte – Undervisningsforløb for folkeskolens overbygning

Niveau:

 • Folkeskolen - 4. forløb – 7.- 9. Klassetrin

Tema:

 • Hjemstavnslyrik m. fokus på Kaj Munk

Mål:

 • Viden om Kaj Munk og hans liv.
 • Viden om lyrik som genre.
 • Viden om digtanalyse.
 • Kendskab til hvordan Danmark og forskellige steder i Danmark bliver skildret i digte

Undervisningsindhold:

 • ”Den blaa Anemone” (1943) af Kaj Munk
 • Uddrag fra ”Danmark” (1943) af Kaj Munk
 • ”I Danmark er jeg født” (1850) af H.C. Andersen
 • ”Der er et yndigt land” (1823) af Adam Oehlenschläger
Johan fra æ Havbjerge

Niveau:

 • 9. årgang, folkeskolen, efterskolen, friskolen

Tema:

 • Kaj Munk som menneskeiagttager, jæger og jagtkammerat.

Mål:

 • Viden om en sidegren af Kaj Munks forfatterskab.
 • Kendskab til en landskendt folkekær sognepræsts og dramatikers holdning til ”den lille mand” i Klitten.
 • Større viden om, hvad et essay er, og hvordan det er opbygget.

Undervisningens indhold:

 • Essayet Johan fra æ Havbjerge.
Prædiken på sjette søndag efter påske

Niveau:

 • 9. årgang. Tværfagligt forløb i dansk og kristendomskundskab

Tema:

 • Forældre-barn-forhold.

Mål:

 • At få viden om Kaj Munk som prædikant.
 • At få viden om Kaj Munks barndom på Lolland.
 • At orientere eleverne om prædiken-genren?
 • Hvad vil det sige at vidne?

Undervisningens indhold:

 • Prædiken på 6. søndag efter påske
 • Bilag 1. Uddrag af erindringerne, Foråret så sagte kommer.
 • Bilag 2. Hvis Mor døde nu. Digt.
Kaj Munk og modstand (med digte)

Niveau:

 • Folkeskolen. Historie eller samfundsfag i overbygningen

Tema:

 • 2. verdenskrig og Kaj Munk

Mål:

 • Viden om Danmark under 2. verdenskrig
 • Viden om Kaj Munk og hvorfor han er vigtig.
 • Kendskab til Kaj Munks forhold til 2. verdenskrig og nazismen.
 • Større kendskab til Kaj Munks betydning for Danmark og modstandskampen

Undervisningsindhold:

 • Uddrag fra Kaj Munks nytårsdagsprædiken fra 1944.
 • Hilsen fra Vedersø, af Kaj Munk (i »Akademisk Tidsskrift«), „Jyllandsposten“, den 5. November 1939.
 • ”Vort danske Kald”, af Kaj Munk, Digte fra Besindelsens Aar 1941-1942
 • ”Danmark, vort Liv”, af Kaj Munk, Den Skæbne ej til os, 1943
 • Materiale fra: www.befrielsen1945.dk
Ordet – undervisningsforløb om drama til folkeskolen

Niveau:

 • Folkeskolen 8.klasse og 9. klasse

Tema:

 • Dramaet Ordet


Mål:
Formålet med forløbet er at give kendskab til dramaet som en særlig udtryksform. Samt
lære noget om en kendt forfatter og dramatiker: Kaj Munk. Gennem forløbet skal eleverne:

 • opnå forståelse for, at et drama har særlige genretræk
 • opnå forståelse for, at dramaet gør brug af akter, scener, replikker og at det opfører følelser  - ”show it, dont tell it”.
 • introduceres til – og benytte – de særlige analytiske redskaber, der er tilknyttet
 • dramaet
 • læse et akt af et ældre berømt drama, Ordet af Kaj Munk, med henblik på både handling og billedmæssigt udtryk.

Undervisningsindhold:

 • 4. akt af Ordet
 • Carl Th. Dreyers filmatisering af Ordet, den sidste del vises.
 • Der er brugt materiale fra hhv. hwww.dansk.gyldendal.dk og sites.google.com/site/danskfag/Fakta-og-fiktion
Tema: At give det meningsløse mening

Niveau

 • Undervisningsforløb i dansk A på hf

Mål:

 • At få forståelse for og indsigt i: ”-at en litteratur lever, viser sig i, at den sætter problemer til debat” med henvisning til Georg Brandes første skridt ind i Det moderne gennembrud 3. november 1871 på Københavns Universitet.

Undervisningsindhold:

 • Kaj Munk: Ordet (drama), 1925
 • Filmen: ”Ordet” af Carl Th. Dreyer fra 1955
 • Ekskursion til Kaj Munk Museet i Vedersø
 • TV-dokumentar: Pigen der ikke ville dø 1 og 2, 2012/2013 tilrettelagt af Jacob Kragelund
Undervisningsmateriale om Han sidder ved Smeltediglen

Niveau

 • 2.g STX, Dansk A

Mål:

 • Kendskab til Kaj Munk.
 • Viden om Han sidder ved Smeltediglen
 • Kendskab til Kaj Munks tone og viden om et dramas opbygning og indhold.
 • Kendskab til tiden omkring dramaet, og hvad dramaet er udtryk for.

Undervisningsindhold:

 • Ordet
 • Munk af Per Stig Møller, 2000, Gyldendal
 • ”En vred mand gik i aktion”, af Jørgen Steens, artikel fra Kristeligt-Dagblad 30.7.2010.
Undervisningsmateriale om Ordet

Niveau:

 • 2.g STX, Dansk A

Mål:
Formålet med forløbet er at give kendskab til dramaet som en særlig udtryksform. Samt
lære noget om en kendt forfatter og dramatiker: Kaj Munk. Gennem forløbet skal eleverne:

 • opnå forståelse for, at et drama har særlige genretræk
 • opnå forståelse for, at dramaet gør brug af akter, scener, replikker og at det opfører følelser - ”show it, dont tell it”.
 • introduceres til – og benytte – de særlige analytiske redskaber, der er tilknyttet dramaet.
 • læse et akt af et ældre berømt drama Ordet af Kaj Munk med henblik på både handling og billedmæssigt udtryk.
 • lære om Kaj Munk som en af Danmarks største dramatikere.

Undervisningsindhold:

 • 4. akt af Ordet
 • Carl Th. Dreyers filmatisering af Ordet, den sidste del vises.
 • Der er brugt materiale fra hhv. www.dansk.gyldendal.dk og sites.google.com/site/danskfag/Fakta-og-fiktion
Kaj Munk og modstand (med Niels Ebbesen m.m.)

Niveau:

 • 2.g gymnasiet, Dansk A

Tema:

 • Kaj Munk og modstand (2. verdenskrig)

Mål:

 • Viden om Kaj Munks forfatterskab
 • Kendskab til Kaj Munks forhold til 2. verdenskrig og nazismen
 • Elementær viden om et dramas opbygning og indhold (Niels Ebbesen) Eller kendskab til digtanalyse
 • Større kendskab til Kaj Munks betydning for Danmark og modstandskampe

Undervisningsindhold:

 • Uddrag fra dramaet Niels Ebbesen.
Kaj Munks eftermæle

Niveau

 • 2.g gymnasiet, Samfundsfag B eller C

Tema:

 • Munks eftermæle - "flere mord på Kaj Munk"

Mål:

 • Kendskab til forskellige styreformer
 • Viden om samarbejdspolitikken i Danmark under 2. verdenskrig
 • Kendskab til Kaj Munks forhold til 2. verdenskrig og nazismen
 • Kendskab til Kaj Munks eftermæle.

Undervisningsindhold:

 • Vedersø-Jerusalem Retur (viser Munks fascination af Tysklands fremgang før krigen)
 • Prædiken nytårsdag 1944 (viser Munks opfordring til modstandskamp)
 • Ollerup talen (Talen der blev grobund for påstanden om Kaj Munks ”nazisme”)
 • Uddrag fra Kaj Munk og diktatorerne (Nøjgaard forklarer Munks fascination af den stærke leder)
 • Uddrag fra Skygger over Vedersø Præstegaard (Mediernes rolle)
 • Artikel fra Munkiana: ”Et varigt og værdigt minde” (nr.46) (Bagvaskelsen af Kaj Munk, og politik dengang og i dag)

 


 

Kontaktinformation

Denne platform er åben for nye forløb og alle er meget velkommen til at bidrage. Så har du lyst til at bidrage med et undervisningsforløb, er det blot at kontakte cand. pæd. ph.d. Knud Erik Andersen (kneabirthe@gmail.com), som er tilknyttet Kaj Munk Forskningscentret.

Knud Erik Andersen: kneabirthe@gmail.com
Sandra Burri Gram-Hansen: burri@hum.aau.dk
Marie Goul: mariegoul90@gmail.com