Kaj Munk Forskningscentret

Kaj Munk Forskningscentret forsker i Kaj Munks forfatterskab og hans samtid og formidler viden herom via bøger, artikler, foredrag og seminarer. Endvidere stiller centret en række digitaliserede ressourcer til rådighed.

  • Centret har digitaliseret og annoteret Kaj Munks samlede dramatiske værker og samtlige tilgængelige prædikener. Det er hermed muligt at læse alle dramaer og prædikener på nettet. Dramaerne er forsynet med omfattende kommentarer og indledninger. Websitet indeholder også et avanceret søgeprogram.
  • Centret har registreret en stor mængde dokumenter, som centret har erhvervet sig fra Kaj Munks arvinger. Det er muligt at søge i alle dokumenter og i mindre omfang bestille en kopi. En del dokumenter er indscannet og kan downloads direkte fra hjemmeside.
  • Kaj Munk Forskningscentret tilbyder undervisningsforløb om Kaj Munk med tilknyttede tekster, som er klar til brug. Materialet er rettet mod folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, VUC, HF m.v.
  • Centret formidler kontakt til foredragsholdere, som udbyder foredrag om Kaj Munk.

Læs mere om Kaj Munk Forskningscentret

Et Barndomsminde

En hidtil ukendt novelle af Kaj Munk fra 1941

Kaj Munk Forskningscentret har for nylig erhvervet originalmanuskriptet til en hidtil ukendt novelle af Kaj Munk. Der er tale om en gendigtning af den bibelske tekst om Jairus’ datter, som Jesus opvækker fra de døde. Hos Munk bliver det hele fortalt af en gammel mand, der selv som en lille dreng oplevede miraklet. Nu tænker han tilbage på dette enestående barndomsminde.

Novellen er sandsynligvis skrevet i november 1941 og sendt til Nationaltidende. Meget tyder på, at den ikke blev udgivet, fordi både Munk og Nationaltidende på det tidspunkt havde fået store problemer med censuren. I hvert fald stammer manuskriptet fra de papirer, som redaktøren for avisen efterlod sig ved sin død.

Læs novellen og se manuskriptet ved at følge disse links:

http://arkiv.kajmunk.aau.dk/documents/3456

GIV KEJSEREN, HVAD KEJSERENS ER, OG GUD, HVAD GUDS ER

ENDNU EN HIDTIL UKENDT NOVELLE AF KAJ MUNK FRA 1941

Kaj Munk Forskningscentret har for nylig erhvervet originalmanuskriptet til endnu en hidtil ukendt novelle af Kaj Munk. Der er tale om en gendigtning af den bibelske tekst om skattens mønt. Den unge Eli i historien følger Jesus. Eli hører Jesus svare farisæerne og herodianerne, at det acceptabelt at give kejseren skat. Derfor forlader Eli mesterens følge. Først flere år senere forstår Eli, at det afgørende i Jesu svar er dets sidste del: Giv Gud, hvad Guds er.

Novellen er sandsynligvis skrevet i efteråret 1941 og ligesom “Et Barndomsminde” sendt til Nationaltidende. Meget tyder på, at de to noveller ikke blev udgivet, fordi både Munk og Nationaltidende på det tidspunkt havde fået store problemer med censuren. I hvert fald stammer manuskriptet fra de papirer, som redaktøren for avisen efterlod sig ved sin død

Læs novellen og se manuskriptet ved at følge dette link:

http://arkiv.kajmunk.aau.dk/documents/4081

De Faldne

Et digt af Kaj Munk fra 1943 er del af den historiske beretning om besættelsen og modstandskampen. Digtet er bl.a. en del af erindringsstedet i Ryvangen. 
Digtet er skrevet uden viden om den kommende befrielse, men italesætter taknemmeligheden hos os, som efter krigen må takke de faldne, der gav deres liv for Danmark. Digtet er præget af Munks indignation over, at de danske soldater kun i begrænset omfang fik lov til at forsvare landet d. 9. april 1940. Munk ser frihedskæmpernes indsats som soldatertjeneste i den samme krig. ”Ulydige Soldater”, fordi samarbejdsregeringen forbød modstand mod besættelsesmagten.
Digtet er sat i musik af Martin Frendrup Kragh Nielson og Bente Frendrup Nielson. Fremførelsen sker under ledelse af Bo Møller, som desværre gik bort kort efter indspilningen.
Det forhandles for tiden på hvilken måde musikstykket og teksten kan indgå i de lokale og nationale mindesteder og begivenheder for krigens faldne. 
Digtet blev udgivet i en snæver kreds i 1943 og efter krigen offentliggjort i digtsamlingen ”Den Skæbne ej til os” (1946).  

 

Krigens prædikener

Krigens prædikener

Kaj Munk forstod som få andre i sin samtid at sætte fokus på kristendom og modernitet, på kultur og mødet med den Opstandne. I Krigens prædikener møder vi Munks forkyndelse fra besættelsens første dage til hans tjeneste bliver brutalt afbrudt ved likvidering d. 4. januar 1944.

Kaj Munk er stadig den sognepræst, som mætter sin menighed med evangeliets ord, men Munk ser sig samtidig som en national herold, kaldet til at vække det danske folk til ansvar. Med et frirum i prædikenen kunne Munk tiltale både Molotovs bomber og ”Tysklands store Vogn paa dens raslende Færd ned ad Bjerget”.

Rationeringsmærker og rationel underkastelse er hverdagen, hvor Munk maner til helhed og hellighed. Munk har et klart blik for tidens dilemmaer, for jøderne, for landboernes og arbejdernes situation og for et kirke- og kulturliv, der i Munks optik kører på frihjul. Munk er ofte skarp og sarkastisk, men med det lune, som hører kærligheden til.

Mens Kaj Munk i mange år har været bredt anerkendt som dramatiker, lyriker og essayist er der ny og interessant inspiration at hente i Krigens prædikener. Krigens prædikener forventes suppleret med Kaj Munks tidlige prædikener og hans kristelige tekster og taler.

Den kan købes fra forlaget :
http://Den kan også købes fra forlaget: https://aauforlag.dk/shop/boeger/2.aspx

Om Kaj Munk

På kontoret

Studentermedhjælper
Karoline Vibæk-Riis (øverst)
Telefontid som regel fredag 10-12
træffes på 28571457
Studentermedhjælper
Sara Fonnesbæk Jalk (nederst)

Udsendelse om mordet på Kaj Munk

Danmarks Radio har produceret en udsendelsesrække om forskellige mmord begået under besættelsen. En af udsendelserne handler om mordet på Kaj Munk. Søren Dosenrode fra Kaj Munk Forskningscentret deltog i udsendelsen.
Se med her:
https://www.dr.dk/drtv/se/danske-mord_-jagten-paa-nazi_morderne_257661

Hvem var jægermesteren?

Vi fik for nogen tid siden et spørgsmål angående det berømte Munk-citat: “Aldrig, aldrig spørge om det nytter, bare om det er sandt.” Det er velkendt, at citatet findes i et brev dateret den 9/4 1935 fra Munk til en “jægermester”. Spørgeren ville vide, hvem denne “jægermester” var.

Det korte svar er, at det drejer sig om forfatteren Gunnar Nislev. Men der er en del mere at sige om det. Læs mere herom i det næste nummer af Munkiana, som udkommer i løbet af efteråret!

Kaj Munk og genforeningen

Det fundne og det tabte - To nationer under Gud.
Kaj Munk og det sønderjyske spørgsmål

 

Læs Christian Grund Sørensens artikel i Akademisk Kvarter.
https://journals.aau.dk/index.php/ak/article/view/6392/5572

Søg efter Kaj Munk materiale

Søg i Kaj Munks digitaliserede værker

Sog i Digitale Kaj Munk dokumenter

Søg i samtlige dokumenter i arkivet

Bøger om Kaj Munk

Find et foredrag om Kaj Munk

Tidskriftet Munkiana

Om Kaj Munk i billeder og lyd

Artikler om Kaj Munk

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer

Kaj Munk Avisen

Kaj Munk Avisen er en pædagogisk fremstilling af begivenheder og tolkninger af Kaj Munks liv udgivet i avisformat med mindre artikler.
Kaj Munk Avisen er særligt tilrettelagt for elever på de seneste klassetrin i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, men kan tjene til inspiration ig inføring i Kaj Munks liv for enhver. .

Download Kaj Munk Avisen her:
"508813&languageId=4&assetKey=Kaj+Munk+Avisen

Kaj Munk og 2. Verdenskrig

Kaj Munk Forskningscentret har udgivet ti videoer med tekster af Kaj Munk. Syv af disse egner sig til at indgå i et tema om Anden Verdenskrig. Nedenstående introduktioner til videoerne placerer dem i en kontekst, og der er desuden henvisninger til kildemateriale. Alle teksterne kan findes i Kaj Munks Virtuelle Arkiv.

Download materialet her:
"508824&languageId=4&assetKey="508824&languageId=4&assetKey=Undervisningsmateriale+om+Kaj+Munk

Kaj Munk Forskningscentret • Aalborg Universitet • Rendsburggade 14  •   rum 5.265 • DK-9000 Aalborg
Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk • Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk • Christian Grund Sørensen cgrund@hum.aau.dk