Spring til indhold
ForsideAndre Resurser

BØGER FRA KAJ MUNK FORSKNINGSCENTRET

Man kan frit downloade bøger i PDF-format af Kaj Munk fra Det Digitale Kaj Munk Arkiv. Brug dette link: http://arkiv.kajmunk.aau.dk
 
Der findes i Aage Jørgensens bibliografi og i andre bibliografier omhyggelige henvisninger til bøger af og om Kaj Munk. Se under: Bibliografier
 
Kaj Munk Forskningscentret har desuden medvirket til udgivelsen af en række bøger. Bl.a. kan følgende nævnes:

  • Dosenrode, S. (red.), Iversen, H. R. (red.) & Lodberg, P. (red.). Kaj Munk og Teologien , 2014, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
  • Dosenrode, S. (red.), Freedom of the Press: On Censorship, Self-censorship and Pres-ethics, 2010, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
  • Dosenrode, S. (red.), Christianity and Resistance in the 20th Century: from Kaj Munk and Dietrich Bonhoeffer to Desmond Tutu, 2009, Leiden: Brill

Hertil kommer, at Kaj Munk Forskningscentret har udgivet sin egen bogserie i samarbejde med Aalborg universitetsforlag.
 
Hertil kommer, at Kaj Munk Forskningscentret har udgivet sin egen bogserie i samarbejde med Aalborg universitetsforlag. Denne serie bøger omfatter forskningsbaserede udgivelser, der mere systematisk kommenterer, diskuterer og perspektiverer Kaj Munks værker. Bogserien omfatter desuden et udvalg af Kaj Munks publicerede og upublicerede tekster med et antal fodnoter. Det drejer sig om Munks prædikener, religiøse tekster, dramatik, lyrik, prosa og journalistik.