Spring til indhold
ForsideOm Centret

Kaj Munk Forskningscentret

Dokumentregistrering

Dokumentregistrering
Dokumentregistrering

Centrets registrering, som nu stort set er afsluttet, omfatter alle dokumenter, som centret erhvervede fra Kaj Munks arvinger i 2005, dvs. hele Kaj Munks og Lise Munks arkiv. For at sikre arkivet som helhed indkøbte centret to mandshøje og brandsikre panserbokse, hvor de enkelte arkivalier nu ligger trygt og godt i syrefri indlæg og kasser. Forinden er alt skadeligt materiale, så som plasticomslag, jernklips, samt alt overflødigt papir og pap fjernet.

Registreringens mål har været at sikre og gøre materialerne i Kaj Munk Forskningscentrets arkiv tilgængelige for forskning mv. samt at gøre registranten elektronisk søgbar for hele verden via internettet. Overordnet er Munk-familiens tidligere registrering og organisering af arkivet (proveniens) blevet bevaret, således at man nu kan følge de enkelte arkivaliers arkivhistorie og tidligere placeringsmæssige kontekst – i visse tilfælde lige fra det allerførste: to brune rejsekufferter, en med og en uden hank – noget som ellers uigenkaldeligt ville være tabt.

Registreringen er forgået ved at samle dokumenterne i poster, læg og kasser, hvor hver post typisk omfatter 5-10 dokumenter. Enhver post er omhyggeligt beskrevet, indtastet i Aalborg Universitetsbiblioteks elektroniske katalogsystem (Aleph) og gemt på deres server i en særlig Munk-base under et unikt KMF-nummer. Pr. 13.01.2009 kan kataloget søges i af enhver. Fra forskningscentrets hjemmeside www.kajmunk.aau.dk kan man vælge “Det Digitale Kaj Munk Arkiv” og søge ved brug af en af de to interfaces der tilbydes.

KMF-nummeret er tredelt (fx 05.03.03) og refererer til arkivmaterialets fysiske placering, hvor tredje og sidste led svarer til selve posten (i dette tilfælde 4 breve fra Poul Reumert til Kaj Munk, 1942), andet led til det læg, posten er lagt i, og endeligt første led, som svarer til den kasse, læget er lagt i. Nummeret er desuden identisk med menupunktet “opstilling” i Munk-basens katalog på universitetsbiblioteket.

Det fysiske arkiv rummer pr. 1. december 2023 sammenlagt ca. 35000 stk. papir i forfatterarkivet.

I 2008 fik Kaj Munk Forskningscentret overdraget materiale fra Jyllands-Postens arkiv, og dette materiale, som bl.a. omfattede en række originale manuskripter med Munks bidrag til avisens spalter, er nu ligeledes registreret som en del af KMFs arkiv. Materialets proveniens fremgår af en særlig notering: “Materiale fra Jyllands-Postens Arkiv – doneret til KMF oktober 2008”. Senere har KMF erhvervet en række yderligere Kaj Munk-dokumenter bl.a. som donationer efter dødsboer.

Ca. 250 arkivposter er båndlagt og må ikke fremvises for offentligheden som følge af betingelser i købskontrakten. Disse poster er registreret, men forsynet med noten: “Posten er båndlagt”.