Spring til indhold
Forside

Kaj Munk Forskningscentret

Om Centret

Kaj Munk Forskningscentret forsker i Kaj Munks forfatterskab og hans samtid. Centret formidler viden om dette gennem bøger, artikler, foredrag og seminarer. Desuden stiller centret en række ressourcer til rådighed digitalt.

  • Centret har digitaliseret og annoteret Kaj Munks samlede dramatiske værker og samtlige tilgængelige prædikener. Det er hermed muligt at læse alle dramaer og prædikener på nettet. Dramaerne er forsynet med indledninger og omfattende kommentarer. Websitet indeholder også et avanceret søgeprogram.
  • Det Digitale Kaj Munk Arkiv indeholder desuden mange andre tekster af og om Kaj Munk; breve, artikler, fotografier mm. Målsætningen er, at arkivet ved udgangen af 2023 indeholder alt, hvad Kaj Munk skrev med henblik på udgivelse – og tillige mange andre tekster af og om Kaj Munk.
  • Centret har registreret en stor mængde dokumenter, som centret har erhvervet sig fra Kaj Munks arvinger. Det er muligt at søge i de over 5000 digitaliserede dokumenter, og mange kan downloades direkte fra Det Digitale Kaj Munk Arkiv på hjemmesiden.
  • Kaj Munk Forskningscentret tilbyder undervisningsforløb om Kaj Munk med tilknyttede tekster, som er klar til brug. Materialet er rettet mod folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, VUC, HF m.v.
  • Centret formidler kontakt til foredragsholdere, som udbyder foredrag om Kaj Munk.