Bestyrelse

Medlemmer fra Aalborg Universitet

Eksterne medlemmer af bestyrelsen

 

 

 


 

 

 

 

Niels Jørgen Langkilde

Mag. art.
Kommunikationsdirektør H. C. Andersen Instituttet, e-mail: nielsj@langkilde.dk

 

Johan de Mylius

Johan de Mylius

Professor (em.), dr.phil., opretter og leder af H.C. Andersen-Centret ved OU/SDU 1988-2013. Næstformand for bestyrelsen for B.S. Ingemann-Selskabet, administrator og bestyrelsesformand for fonden Det Benzonske Familielegat, medlem af og udgiver for DSL, grundlægger af tidsskriftet NORDICA (1984 ff.).

Adresse: Volderslev Bygade 7 A, 5260 Odense S.
tlf. 25324744, mail: demyliusjohan@gmail.com

Kaj Munk Forskningscentret
Om Kaj Munk Forskningscentret