Centrets historie

Centrets historie

Dr. Søren Dosenrode

Dr. Søren Dosenrode

 

Efter Lise Munks død i 1998 ønskede Jean Monnet Professor, Dr. Søren Dosenrode at samle Kaj Munks arkiv og oprette et forskningscenter. Han dannede en bestyrelse og en støttekreds. Efter flere års forhandlinger med arvingerne og Kaj Munk Forfatterrettigheder Aps. fik Søren Dosenrode 2004 tilbudt det samlede arkiv for 1,5 mio. kr. Bestyrelsen tog efterfølgende kontakt til flere politiske partier om oprettelsen af centret. Det resulterede i en bevilling på finansloven på 7 mio. kr i januar 2005.

Efter at købsaftalen mellem Kaj Munk Forfatterrettigheder Aps og Aalborg Universitet var faldet på plads, blev arkivet i maj måned 2005 overført til Aalborg Universitet. Arbejdet på centret begyndte i juni måned, og indvielsen fandt sted den 29. august 2005. Finanslovsbevilling sikrede centrets drift frem til 2011 og en tillægsbevilling sikrede centrets drift frem til 2015.

I 2018 skete det glædelige, at centret endnu engang kom på Finansloven og fik en bevilling på 8 mio. kr., som forhåbentlig vil kunne sikre centrets fortsatte virke frem til 2024.

Midlerne til centrets ph.d.-studerende og post doc. stipendiater skal dog stadig søges ved Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation eller private fonde.

Kaj Munk Forskningscenter ligger nu under Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.