Kaj Munk selskabet

Kaj Munk Selskabet

Kaj Munk Selskabet blev stiftet på Kaj Munks 99-års fødselsdag 13. januar 1997 af Jens Kristian Lings, som var selskabets formand indtil januar 2007, hvor Søren Dosenrode blev valgt til formand.

Selskabets formålsparagraf lyder: 

Selskabet har til formål
at være samlingssted for Munk-interesserede samt
at fremme forståelsen af og kendskabet til 
digterpræsten Kaj Munk og hans forfatterskab.

Tidligere har selskabet beskæftiget sig meget med, hvorledes Vedersø Gamle Præstegaard kunne sikres som et varigt minde for Kaj Munk. Dette arbejde er fortsat en del af selskabets virke og er på det seneste blevet en del af samarbejdet med Kaj Munk Forskningscentret. Dette uddybes i punktet "Kaj Munks Præstegård i Vedersø" i menuen "Centrets projekter".

I de senere år er Kaj Munk Selskabet blevet knyttet endnu tættere til Kaj Munk Forskningscentret. Dette samarbejde har som sit mest synlige resultat, at forskningsbaserede artikler fra forskningscentret bliver publiceret i selskabets tidsskrift "Munkiana".

Kaj Munk Selskabet har hjemmesiden www.munkiana.dk

Samarbejdspartnere