Tidsskriftet Munkiana

Tidsskriftet Munkiana

Tidsskriftet Munkiana

Munkiana, issn 1397-7172.
Redaktør: Peter Øhrstrøm.
Layout: Jørgen Albretsen.
Redaktør for forskningsartikler i tidsskriftet: Mogens Pahuus.
Cover: Suzanne Eide Knudsen.

Artikler, der ønskes optaget som forskningsartikler, vil blive underkastet fagfællebedømmelse (peer review) efter den standard, som traditionelt gælder i det internationale forskningmiljø, således som det er beskrevet på Forskningsministeriets web-site.

Artikler, der er optaget i Munkiana på denne måde, bliver specielt markeret som forskningsartikler.

Munkiana er optaget på autoritetslisten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen over tidsskrifter, som kan udløse point på baggrund af den bibliometriske forskningsindikator.
På listen er Munkiana placeret under faggruppe 9:
"Kulturvidenskab/Kulturhistorie/Kulturformidling", JNO 156208, på "normalt niveau 1".

Professor Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, har redaktionsansvaret for forskningsartiklerne i Munikana – herunder for ledelsen af review-processen.

Munkiana udkommer fast to gange årligt, i maj og i november. Deadline for indsendelse af artikler, man ønsker optaget i tidsskriftet, er 1. april og 1. oktober. Lejlighedsvis vil temanumre og særnumre supplere de to faste numre. Artikler indsendes til redaktør Peter Øhrstrøm.

På Kaj Munk Selskabets hjemmeside kan der læses mere om Munkiana og PDF med tidligere numre af Munkiana kan downloades:

munkiana.dk

Samarbejdspartnere