Spring til indhold

Kaj Munk Forskningscentret

BIBLIOGRAFIER

Der er flere forsøg på at udarbejde Kaj Munk Bibliografier. Fra Kaj Munk Forskningscentrets side vil vi anbefale, at man primært bruger nyligt afdøde Aage Jørgensens bibliografi, som senest er opdateret i 2022.

I enkelte tilfælde kan det være meningsfuldt at supplere med de tre andre bibliografier, som er nævnt nedenfor. På sigt er det planen, at Kaj Munk Forskningscentret vil færdiggøre centrets egen bibliografi med inddragelse af alle oplysninger fra de øvrige bibliografier.