Spring til indhold

Om Munk

Tidstavle

1898
13. januar, Kaj Harald Leininger Petersen født i Maribo, søn af garvermester Carl Emanuel Petersen og Mathilde, f. Christensen.

1899
Faderen dør.

1903
Moderen dør; drengen skranter, man regner med, at han snart vil dø; 20. nov. optages lille Kaj i Peter og Marie Munks husmandshjem i Opager; kirkegang hos den indremissionske præst Pastor Bachevold; møder i missionshuset i Brandstrup og i hjemmene.

1905
Omtrent 2 år i Opager skole.

1908-11
Skolegang i den grundtvigske lærer Martinus Westeds skole i Vejleby; fra 1910, privatundervisning hos Bachevolds nye kapellan, Oscar Geismar, en københavner-intellektuel; en ny verden åbner sig for drengen, ved læsning af Oehlenschläger m.m.

1911
Peder Emmiche, en af Kaj Munks bekendte, dør; drengen har bedt for ham og er meget skuffet over, at der ikke sker nogen opstandelse.
Kaj Munk elev i Maribo Realskole, oplivende undervisning.

1914
Realeksamen, derefter elev i Nykøbing Falsters Katedralskole; i tre år en slags ørkenvandring for Kaj Munk; det er alligevel i denne periode, han lærer Ibsens digtning at kende; begivenhederne omkring første verdenskrig sætter hans kristne tro alvorligt på prøve.

1916
Dyb skuffelse efter salget af de vestindiske Øer; åndelig krise kulminerer i løbet af sommeren, da "Bedste" (Peter Munks moder) dør efter et strengt dødsleje; voldsomme oprørske tanker.

1917
"Pilatus" (bibelsk drama); studentereksamen; stor rystelse efter fru Camilla Westeds død, søger trøst i troen på opstandelsen; stud. theol. ved Københavns Universitet; bor først bl.a. hos Frk. Anna Pedersen i Larsleistræde og fra foråret 1921 på Regensen; "Samson" (bibelsk drama).

1917-24
Teologistudium; pastor Olfert Ricards liberale forkyndelse, professor Eduard Geismars bibeltimer (og hans begejstring for Kierkegaard), V. Ammundsens fokusering på mennesket Jesus Kristus, m.m. øver en betydelig indflydelse på Kaj Munk; i forlængelse af Kierkegaard-læsningen, store anfægtelser angående præstekaldet.

1918
6. marts, Munks største teateroplevelse: Peter Fjelstrup i Strindbergs Faderen og Gerda Christophersen i ammens rolle, på Betty Nansen teatret; Christoffer II (historisk skuespil).

1920 (1921)
Munk skriver på et tidspunkt mellem april 1920 og efteråret 1921 sit første diktatordrama "Willi Kuhn i Donland". Munk omarbejder senere dramaet, og det udkom 1942 i en væsentlig forkortet udgave under navnet Operationen i antologien Med Sol og megen Glæde.

1922-23
Fra september 1922 til marts 1923, "klokker" på Regensen; "S'mænd et Offer" (i anledning af en Regensfest).

1923
"En Idealist" bibelsk drama om kong Herodes, de første otte akter skrevet under eksamenslæsningen.

1924
Cand. theol.; sognepræst i Vedersø (knapt over 600 indbyggere på det tidspunkt); "En Idealist", de to sidste akter skrives i Vedersø.

1925
"Ordet", skrevet efter Hans Brix' - Det Kgl. Teaters censor - anmodning om at skrive et stykke "der tager bønder alvorligt", kort efter at en ung kvinde fra Vedersø er død i barselseng.

1926
"En Idealist" antages af Det Kgl. Teater; "I Brændingen" (skuespil om Georg Brandes); "Kærlighed" (stærke selvbiografiske træk, en præst i et vestjysk sogn tror ikke selv på det kristne budskab, han bringer, men opofrer sig for sine sognebørn); "Fugl Fønix" (politisk skuespil, med Versailles-freden som baggrund).

1927
Rejse til Tyskland og Færøerne.

1928
8. febr. "En Idealist", opført på det Kongelige Teater, nedsablet af kritikken; "Fra Tidehvervet", skuespil om Lucrets.

1929
13. jan. giftermål med Lise Jørgensen, gårdmandsdatter fra Vedersø;"I Brændingen" forkastes af Det kgl. Teater; "Havet og Menneskene" (foregår i et vestjysk sogn, men verdenshistorisk perspektiv, sognets usselhed straffes med en syndflodagtig oversvømmelse); "Kardinalen og Kongen" (historisk drama om Richelieu og Ludvig den 13.).

1931
"Cant" (historisk stykke om Henrik den Ottende), Kaj Munks gennembrudsstykke, opført på Det Kgl. Teater, almindelig anerkendelse fra kritikken; begynder som Jyllands-Postens faste medarbejder.

1932
"Ordet" opføres på Betty-Nansen teatret og trykkes, stor succes; Otto Larsen-sagen: Munk tager en ung præst i forsvar, selv om han ikke deler hans synspunkter, fordi vedkommende må få lov til offentligt at vedgå sine anfægtelser, Kirken skal ikke begrænse præsternes samvittighedsfrihed.

1933
"De Udvalgte" (bibelsk drama om kong David og Batseba); "Saul" (bibelsk drama).

1934
Orlov, rejse til Palæstina; "Vedersø-Jerusalem Retur" (de rejseartikler, Kaj Munk har skrevet for Jyllands-Posten udgives som bog); "Os bærer den himmelske Glæde" (digtsamling); Shakespeares Hamlet "omsat"; "Fru Koltschak" (diktatorstykke); filmen "Det gyldne Smil".

1935
"En Almanakhistorie" (eller "Ordet II", fortsættelse af det første Borgengaardstykke, ny problemstilling).
1936 "Sejren" (politisk drama, med krigen i Abessinien og Mussolini som baggrund); "Ti Oxford-Snapshots" (om Oxfordbevægelsen); "Liv og glade Dage" (jagtbreve).

1937
Laier-sagen: ny kirkelig polemik, Munk forsvarer en afskediget præst, i ærlighedens og frihedens navn; "Diktatorinden" (historisk skuespil om Mor Sigbrit); "Filmen om Christiern den Anden" (filmmanuskript).

1938
"Himmel og Jord" (samling af avisartikler m.m.); "Han sidder ved Smeltediglen" (politisk skuespil, mod antisemitismen); åbent brev til Mussolini (mod jødeforfølgelserne).

1939
"Smeltediglen" taget af plakaten i Sønderjylland, på ministeriel opfordring; "Egelykke" (skuespil om Grundtvig); "Puslespil"; "Tempelvers" (digtsamling).

1940
"Atterdag" (omarbejdelse af ungdomsskuespillet Christoffer II); "Niels Ebbesen" (trykt i 1942); tale i Ollerup i juli; tale i Gerlev i august; stor foredragsvirksomhed i 2 år; Chr. Reventlows angreb, Er Kaj Munk dansk Aandslivs Høvding?; "Navigare Necesse" (digtsamling).

1941
"Kongen" (historisk enakter); "Ved Babylons Floder", prædikensamling); "Sværg det, Drenge" (digtsamling); justitsministeriet bliver specielt opmærksom på Munk, på grund af hans uforfærdede foredragsvirksomhed.

1942
Konfiskation af "Niels Ebbesen"; 10. april, møde hos kirkeminister Fibiger; "De Herrer Dommere", "Med Ordets Sværd" (prædikensamling); "Den Kærlighed"; "Foraaret saa sagte kommer" (selvbiografi); "Med Sol og megen Glæde" (autobiografiske dokumenter).

1943
27. marts, protestbrev til kirkeministeriet; "Før Cannae" (historisk og politisk skuespil); "Ewalds Død", skrevet i anledning af mindefesten for Johs. Ewald på Det Kgl. Teater, opført 18. nov.; 29. august, regeringen afbryder definitivt samarbejdspolitikken med tyskerne; 21. nov., Munk skulle have prædiket i Helligåndskirken i København, prædiken bliver forbudt af den tyske besættelsesmagt; 5. dec., Munk i København, prædiker i Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke , på trods af tysk forbud; "Alverdens Urostiftere" (bibelsk stykke om Paulus og Peter)

1944
Natten til den 5. januar myrdet nær Silkeborg. Det var en nazistisk likvidering udført af en berygtet terrorgruppe.

Henvisninger:
Gerhardt Eriksen: Siegumfeldt og Kaj Munk. - Kaj Munk i nærbillede. Fortællingen om en præst, der på et tidligt tidspunkt af Munks forfatterbane interesserede sig aktivt for, hvad han skrev.

http://arkiv.kajmunk.aau.dk/documents/6250

Kaj Munk friserne i Maribo

Slægtstavler